zbog mene Spasenje nad SVI LJUDI 3. lice od TO BE u prezentu Biblijski pa Zvuk


slovo za jedan ispitanik:


KJV 1Timothy 410: Umjesto stoga nama oba rad pa trpiti poniženje,zato nama combine unutra živ ljudi Bog,tko 3. lice od TO BE u prezentu božanstvo nad svi ljudi, specijalno nad oni što verovati.


KJV Isaija 256: Pa unutra današji planina će određeni član Gospodar nad domaćin napraviti u svi narod jedan gozba nad mast stvar, jedan gozba nad mjeh na temelju određeni član zavjetrina, nad mast stvar pun srž, nad mjeh na temelju određeni član zavjetrina izvor pročišćen. 7 Pa muškarac volja uništiti unutra današji planina određeni član lice nad određeni član pokrivanje prebaciti svi narod,pa određeni član vail taj 3. lice od TO BE u prezentu namaz na svi narod. 8 Muškarac volja progutati smrt unutra pobeda; pa određeni član Gospodar Bog volja otirati suzan bomba iz undress svi lica; pa određeni član grditi nad njegov narod će muškarac oduzeti undress svi određeni član zemlja: umjesto određeni član Gospodar hath govorni to.


KJV Isaija 6622: Za nas određeni član nov nebeskai svod pa određeni član nov zemlja, šta JA volja napraviti,će ostatak pre nego mene, saith određeni član Gospodar,na taj način će tvoj seme pa tvoj ugled ostatak. 23 Pa to će dogoditi,taj iz pojedinac mladina za drugi, pa iz pojedinac dan odmora za drugi, će svi meso oporaviti se zasluga pre nego mene, saith određeni član Gospodar.


KJV Otkrivanje 153: Pa oni pevati određeni član pesma nad Mojsije određeni član sluga nad Bog,pa određeni član pesma nad određeni član Jagnje, kazivanje, Velik pa sjajan biti tvoj utvrde, Gospodar Bog Svemogući;pravedan pa istinit biti tvoj putevi, tikati Kralj nad svetost. 4 Tko će ne strah tebi, O Gospodar,pa uzdići tvoj ugled? umjesto tikati jedini umetnost svet: umjesto svi
narod će dogoditi se pa zasluga pre nego tebi; umjesto tvoj sud biti napravljen očit.


KJV Otkrivanje 513: Pa svaki živo biće zato je unutra nebo, pa na temelju određeni član zemlja,pa ispod određeni član zemlja, i slično ace biti unutra određeni član more, pa svi taj biti unutra njima, saslušan JA kazivanje, Blagoslov, pa odati počast, pa slava, pa snaga, [ postojati] u njemu taj sjedilac nato određeni član prestolje, pa u određeni član Jagnje zauvijek pa ikada.


KJV 1John 414: Pa nama imati pp od SEE pa činiti svedočiti taj određeni član Otac poslat određeni član Sin da bude božanstvo nad određeni član svet.

Zatim recite mi kako da ovih tekst biti " ne- Biblijski" ace te tvrditi,inače je oni izniknuti Čitalac Provariti inače Vrijeme Spremište inače određeni član Chicago Javni pobornik? Te moć oskudica za povući se tvoj izjava pa reći te " je ne knotkle" svojedobno taj naš borba 3. lice od TO BE u prezentu vrlo mnogo " biblijski"! Hajte pravedan reći određeni član Biblija 3. lice od TO BE u prezentu jedan debeo knjiga pa onde biti mnogobrojan Biblija te nisu svestan nad! Otada određeni član crkva 3. lice od TO BE u prezentu usnuo pa nadvladati kod određeni član Zmaj (Daniel 721,22:) , JA oprez te ne isterati toliko "poverenje" unutra šta oni podučen te! Određeni član vrag se ne oskudica te za knotkle šta jedan velik gubitnik muškarac 3. lice od TO BE u prezentu! Njegov sluga volja nikada istaknutu određeni član tekst pokazivanje kako loše Isus poražen njemu! Hvala Bogu! Isus završen određeni član posao pa Nebo 3. lice od TO BE u prezentu vaš zauvek!

Da Bog ne činiti šta Muškarac objavljen unutra određeni član iznad Biblija,Muškarac 3. lice od TO BE u prezentu jedan lažljivac! Ipak Muškarac volja činiti svi nad određeni član iznad zato Muškarac 3. lice od TO BE u prezentu SVI istina. Da Bog se šta propovednik reći pa šta te imati bio podučen, to volja napraviti Njemu jedan lažljivac tko odmor Njegov Riječ unutra određeni član iznad tekst.Činiti te oskudica tvoj Otac da bude jedan lažljivac?! Nemoj brinuti zbog provjeravanje Bog jedan lažljivac! "ja sam određeni član Gospodar Bog pa Ja promena ne"! Malahit 36:.


Uzaludan Arogancija pa određeni član Ponos nad Samopregor- Ispravnost Stvoriti Odjeljivanje

Revan pobožnjak " odvojen"našto oni opaziti jedan " razlika"između oni sami ( opažen ace bolji) pa njihov " nepohranjen" ( opažen ace gori)muž inače prijatelj. Recite mi kako, šta pomoć za nuždu određeni član " bazga sin" bolji nego njegov mlađi " darežljiv" brat? Bog klackati nijedan "razlika"unutra ljudi!

KJV Mnoštvo 2318: Pa muškarac uzeti settle njegov parabola, pa rečenoj, Dići,Bale, pa čuti; čuti u mene, tikati sin nad Patent: 19 Bog nije jedan čovek, taj muškarac treba laž;niti riječ čovek, taj muškarac treba kajati se: hath muškarac rečenoj,pa će muškarac ne odazvati se to? inače hath muškarac govorni,pa će muškarac ne učiniti dobar 20 Videti, JA imati zaprimljen naredba za blagosloviti: pa muškarac hath blagoslovljen;pa JA ne moći obratna to. 21 Muškarac hath ne viđen nepravda unutra Jacob, niti hath muškarac pp od SEE svojeglavost unutra Israel: određeni član Gospodar njegov Bog 3. lice od TO BE u prezentu s njemu, pa ( današji prezir šta oni je za Njemu pa Mojsije!) određeni član povik nad jedan kralj 3. lice od TO BE u prezentu između njima. 22 Bog donesen njima van Egipat; muškarac hath i tako su određeni član sway nad dobro tropreg. 23 Sigurno nema čar prema Jacob, niti 3. lice od TO BE u prezentu onde iko vračanje prema Israel: prema današji vrijeme to će postojati rečenoj nad Jacob pa izraelski, Šta hath Bog izrađen!

Latinluk 321: Ipak zatim ispravnost nad Bog van otkrivanje 3. lice od TO BE u prezentu očitovan, bude svjedok kod otkrivanje pa otkrivanje; 22 Ravan određeni član ispravnost nad Bog šta 3. lice od TO BE u prezentu kod vjera nad Isus Kristu svi pa nato svi njima taj verovati: umjesto nema razlika: 23 Umjesto svi imati grešnik,pa ponestati nad određeni član slava nad Bog; 24 Bude opravdan slobodno kod njegov ljupkost droz određeni član izbavljenje taj 3. lice od TO BE u prezentu unutra Krist Isus:

KJV Isaija 646: Ipak nama biti svi ace dobro nečist [ stvar], pa svi naš ispravnost biti ace prljav tralje;pa nama svi činiti izblijedjeti ace jedan list;pa naš opak, sličan određeni član vjetar, imati uzet nama daleko.

Ljudi oskudica za otisak Bog s " utvrde" nad samopregor- ispravnost, pa oni razviti egos nad osjećaj vlastite važnosti viđenje oni sami ace bolji nego " darežljiv" ("sinners"). Ipak Bog klackati nijedan razlika unutra nama kako god šta nama činiti.Kod uzimanje dobro nesvet " praznik nego tikati" držanje voljan ostali kao da- Hrišćanin ne otisak Bog! Svi Muškarac klackati 3. lice od TO BE u prezentu Njegov djeca, Njegov voljen djeca, bazga sinovstvo pa darežljiv sinovstvo, kome Muškarac morati olakšati mu demonski ropstvo!Odjeljivanje 3. lice od TO BE u prezentu divisive pa protu-- jedinstvenost! JEDAN kuća podijeljen prema ono samo ne moći stajanje.Umjesto " negativan glas-sayers" pa religiozan revnosnik tko mržnja " grešnik"

Re: "bazga sinovstvo" pa "darežljiv sinovstvo"

Za revan pobožnjak tko biti težak za dobiti određeni član kraljevina kod pjevanje,moljenje, post,lijeganje crkva, prisustvovati ponovno oživljavanje, pa lijevanje vanjska strana iz njihov crkva tim oni ne sličan,pa optužujući ostali za hellfire:

Psalam 50: 20 Tikati sjedilac pa nedopušten točionica alkohola prema tvoj brat;tikati oklevetan tvoj vlastiti majčin sin. 21 Ovih stvar žurba tikati ispunjavanja, pa JA održan tišina;tikati misao taj JA je ukupno ovakav dobro pojedinac ace thyself: ipak Ja volja koriti tebi,pa zalazak njima u redu pre nego tvoj oči.

Isaija 55: 8 Umjesto moj misao nisu tvoj misao, niti biti tvoj putevi moj putevi, saith određeni član Gospodar. 9 Za nas određeni član nebeskai svod biti viši nego određeni član zemlja, na taj način biti moj putevi viši nego tvoj novčani sredstva, moj misao nego tvoj misao.

Isaija 665: Čuti reč nad određeni član Gospodar, ye taj drhtanje kod njegov riječ; Tvoj bratstvo ("bazga sinovstvo") taj omražen te, taj bacanje te vanjska strana umjesto moj ugled za, rečenoj,Career određeni član Gospodar postojati proslavljen: ipak muškarac će pojaviti se za tvoj radost,pa oni će stidjeti.

Matthew 15: 8 Današji narod trasat do u mene s njihov usta, pa odati počast mene s njihov počevši;ipak njihov srce 3. lice od TO BE u prezentu daleko od mene. 9 Ipak uzaludno oni činiti zasluga mene, poučavanje umjesto doktrina određeni član naredba nad ljudi.

Matthew 721: Ne svaki pojedinac taj saith u mene, Gospodar,Gospodar,će dobiti u određeni član kraljevstvo nebesko; ipak muškarac taj doeth određeni član volja nad moj Otac šta 3. lice od TO BE u prezentu unutra nebo. 22 Mnogobrojan volja reći za mene unutra taj danje svetlo, Gospodar,Gospodar,imati nama ne proricanje unutra tvoj ugled? pa unutra tvoj ugled imati izbaciti vrag? pa unutra tvoj ugled ispunjavanja mnogobrojan čudesan utvrde? 23 I tada volja JA ispovedati u njima, JA nikada je znao te: odstupanje mene, ye taj posao nepravda.

Matthew 2131: … Isus saith u njima, Doista JA reći u te, Taj određeni član utjerivač poreza pa određeni član bludnica ući određeni član kraljevstvo nebesko Bog pre nego te.

Određeni član array slovo tekst ( psalam 5020,21: pa Matthew 2321:) biti Božji Riječ pa Njegov akcija na temelju to prema Isus Bog ne govor jeftino pa ne uspjeti činiti prema tome. Muškarac se šta Muškarac kaže!

Bog 3. lice od TO BE u prezentu spas vračanje, gays, ateist, pa vrag obožavatelj previše!

Bog 3. lice od TO BE u prezentu spas vračanje, gays, ateist, pa vrag obožavatelj previše. Spasenje Ne ovisiti o kako te živ unutra današji život, ni tvoj sposobnost izvaditi se van tvoj demonski zmija-rupa. Niti se to zavisiti o tvoj verovanje inače ne-verovanje ni tvoj crkva prisustvovanje.Bog 3. lice od TO BE u prezentu SPAS Svako, ne izuzevši nikoga, " umjesto Njegov ugled za" paumjesto Njegov vlastiti slava.Današji isključiti ljudsko biće arogancija, vlastito ja, pa ponos šta pomoć za nuždu mnogobrojan revan pobožnjak razviti dobro bezbožan "praznik nego tikati" držanje voljan ostali. Nama biti svi Njegov djeca stvoren umjesto " njegov Veselje"pa određeni član Lončar volja preobličiti nama Svi!Jeremijada 181:-6. Šta crkva poučavati pa propovednik propoved ne moći pa volja ne prekid Njemu iz događaj današji! Career određeni član " bazga sinovstvo" unutra određeni član crkva cviljeti pa naziv za razne vrste riba pa odbiti pridružiti se određeni član Otac unutra određeni član slavlje.Određeni članOtac VOLJA NASTAVITI izvlačenje Svi "darežljiv" za Nebo ace brz ace oni umreti.Isus sekunda određeni član pokret kazivanje , " pa Ja, da JA postojati podignut settle iz određeni član zemlja volja VUĆI SVI LJUDI u mene"! Koliko nad te revan pobožnjak pa propovednik volja SPOJ Bog unutra u spomen određeni član povratak nad " grešnik" za Nebo?! Luke 15:20-28.