nedostatak za Prepoznati Bog

Naslov: KJV Heb 26: Ipak pojedinac unutra određen mjesto testified, kazivanje,Što je to čovek, taj tikati umetnost obziran nad njemu? inače riječ čovek, taj tikati posjećen njemu? 7 Tikati napravljen njemu malo spuštati nego određeni član anđeo; tikati ovjenčan njemu s slava pa odati počast, pa didst zalazak njemu na određeni član utvrde nad tvoj ruke k sebi

Taj sumnja je zamoljen kod vrag, tko je nesreća figurica vanjska strana šta ljudsko biće bude srednja za Bog. Ipak,e, šta dobro odgovor nama imati umjesto vrag, dobro odgovor šta treba otvarati oči nad ljudi za određeni član " slava pa čast"Bog je date njima rodom. Nama imati jedan pravo stečeno rođenjem, jedan rođen iskos određeni član Drvo nad Život, šta će ne postojati nije prihvatio inače izbrisati kod tvoj Otac. Te vidjeti, " ništa moći odvojen nama iz određeni član ljubav nad Bog,šta je pp od SEE unutra Krist Isus" … ne child, smrt, zakon povreda, neznanje nad Bog,ni propovednik pa njihov lutajući sud doktrina, Latinluk 838:-39. Određeni član ljubav pa LJUPKOST očevadut svi tim stvar ace jednostavan tvar.određeni član LJUBAV očev umjesto SVI Njegov djeca 3. lice od TO BE u prezentu preko važan stvar za Njemu, cycle!Svi " grešnik" volja dobiti otkaz " zabludio" postupak …. kako god velik deo određeni član " bazga sin" propovednik unutra određeni član crkva naziv za razne vrste riba pa exposture pa odbiti pridružiti se određeni član Otac unutra u spomen određeni član nov život Muškarac davati njima! Luke 1515:-32. Određeni član gorak propovednik misao nisu određeni član Očev misao pa njihov osvetljiv putevi biti vrlo različit iz određeni član Očev putevi,Isaija 558:-10.

KJV Jeremijada 313: Određeni član Gospodar hath učiniti se prije u mene, kazivanje, Da, JA imati voljen tebi s dobro neuništiv ljubav:stoga s lovingkindness imati JA otegnuto govoriti tebi.

KJV Zahod 1232: Pa Ja, da JA postojati podignut settle iz određeni član zemlja, volja vući svi ljudi u mene.

KJV Zahod 637: Svi taj određeni član Otac davati mene će oporaviti se mene; pa njemu taj kometa za mene Ja volja unutra nijedan mudar izbaciti.

KJV Isaija 547: Umjesto jedan malen tren imati JA opustio tebi;ipak s velik milosrdan volja JA sakupiti tebi. 8 Unutra malo ljutina JA hid moj lice iz tebi umjesto maloprije; ipak s neuništiv ljubaznost volja JA imati milost na temelju tebi, saith određeni član Gospodar tvoj Iskupitelj. 9 Umjesto današji 3. lice od TO BE u prezentu ace određeni član vode nad Noa u mene: za nas JA imati pp od SWEAR taj određeni član vode nad Noa treba ništa više pregledati određeni član zemlja; na taj način imati JA pp od SWEAR taj JA ne postojati je napisao s tebi, ni grditi tebi. 10 Umjesto određeni član gorje će otići,pa određeni član obronak postojati dalek; ipak moj ljubaznost će ne odstupanje tebi, niti će određeni član ugovor nad moj mir postojati dalek, saith određeni član Gospodar taj hath milost na temelju tebi. 11 O tikati ožalostiti, bacanje uvis s oluja,pa ne tešitelj, videti, JA volja proizvod tvoj kamenje s pravedan bojati, pa proizvod tvoj kamen temeljac s safir. 12 Pa JA volja napraviti tvoj Windowsi nad ukras, pa tvoj vrata nad čir, pa svi tvoj granica nad udoban kamenje. 13 Pa svi tvoj djeca će postojati podučen nad određeni član Gospodar;pa velik će postojati određeni član mir nad tvoj djeca. 14 Unutra ispravnost će tikati biti utemeljen: tikati će postojati daleko od tištanje;umjesto tikati će ne strah:p a iz strava; umjesto to će ne približiti se tebi.

Ovdje 3. lice od TO BE u prezentu dobro odnos za pomoć te shvatiti šta volja slediti.Izaći na zrak primer nad jedan velik,lep Boeing 757. Career nama uporediti cio Familija nad Bog unutra Nebo za današji uzorak. Današji nije kako današji velik crni jantar avion je počeo. Career nama rastavljati svaki dio nad današji avion u sam sastavni deo za vidjeti kako to je počeo.Nama moć moći za potrošiti pa napuniti dva-tri nogomet polje s svi određeni član osoba sastavni deo. Onde biti okrug nad vijak,strela,podmetak,muda, zakovica, bakar žica,čelik kabl,plastika stan, aluminij umetanje, limen, cev,otirač odvajanje, styrofoam dio,gorivo cistern,pa hiljadu nad motor dio.Onde biti otirač koji umara, kočnica sastavni deo, pa briny. Onde može biti milijuni nad dio svi je legao vanjska strana na temelju određeni član polje.Zatim career nama zamisliti današji 3. lice od TO BE u prezentu svi čovečanstvo za doći zemlja u svim određeni član stvaranje Bog planiran. Jednako kao svi određeni član osoba sastavni deo nad određeni član avion biti jasno različit, na taj način biti ljudi. Ljudi ulaziti različit boja, visina, težina,pa telo oblici. Pravedan za razvrstati određeni član major trk nad ljudi na temelju zemlja,čelik sastavni deo mogao postojati beo; plastika sastavni deo mogao postojati Orijentalac; aluminij sastavni deo mogao postojati Indijanci, pa otirač sastavni deo mogao postojati kovač. Unutra ovih obuka određeni član dio biti miran različit. JEDAN čelik strela izgled različit iz jedan čelik kvaka na vratima na temelju određeni član klozet vrata. Pa ipak ljudi menjati unutra njihov zemaljski zadatak pa stručnost.Da nama kategorizirati određeni član sličan dio dalji, nama mogao naći analogni umjesto svi određeni član različit ljudsko biće narod, jezik, kultura pa redovništvo. Ipak zatim nama vidjeti svi ovih dio rasijan nasumično na jedan poljana.JA smatrati da nama zamoljen jedan petogodišnji star dete, " što je to današji"?muškarac moć odgovor, " to 3. lice od TO BE u prezentu jedan gomila starudija inače jedan polje nad " predmet".Da nama zamoljen jedan čovek, " što je to današji?"JA sam siguran muškarac ne odgovor, " današji 3. lice od TO BE u prezentu jedan velik,lep Boeing 757 ne još sklopljen"! Ipak današji 3. lice od TO BE u prezentu u slučaju od čovek na temelju zemlja u svim njegov stvaranje.Mada nama imati razlika unutra trk,narod, jezik pa kultura, nama biti svi " rodbina", istinit duh braća pa sestra. Bog željan ljubavi raznolikost, pa vrag imati iskorišten današji ace dobro isprika da izvrši ljudi mržnja jedan drugoga pa za pogled one's bližnji ace " različit" pa " ne moj brat".Muškarac je iskorišten child pa hrapav ponašanje da izvrši nama odlanuti"" nego ostali ljudi inače gornji za tim tko biti obavezan vrag s osnažiti okov nego naš vlastiti!Zbog vrag revan pobožnjak u svim kultura razviti dobro nesvet " praznik nego tikati" držanje voljan ostali.

Zatim career nama uzeti svi ovih osoba naočigled nesličan pojedinost na temelju određeni član polje pa davati njima za određeni član Boeing strojar pa služenje ljudi unutra njihov korporacijski zgrada. Unutra naš odnos oni biti sličan određeni član anđeo nad Nebo tko sakupiti određeni član raspoloženje nad ljudi ace brz ace Bog vući njima za Nebo kod određeni član tačka nad smrt.Određeni član Nebeski anđeo biti " bolji" konstrukcija inženjer nego određeni član Boeing nameštenik.

KJV Psalam 1271: Izuzeti određeni član Gospodar graditi određeni član kuća,oni rad uzaludno taj graditi to:

KJV Jeremijada 181: Reč šta je došao za Jeremijada iz određeni član Gospodar,kazivanje, 2 Dizati se, pa zaći za određeni član lončarev kuća,pa onde JA volja uzrok tebi za čuti moj reči. 3 Onda JA je otišao prud za određeni član lončarev kuća,pa, videti, muškarac izrađen jedan raditi na određeni član točak. 4 Pa određeni član čamac taj muškarac glinen je brak unutra određeni član ruka nad određeni član lončar: na taj način muškarac napravljen to opet drugi čamac, ace činiti se dobar za određeni član lončar da izvrši to. 5 Onda reč nad određeni član Gospodar je došao za mene, kazivanje, 6 O kuća izraelski, ne moći JA činiti s te ace današji lončar? saith određeni član Gospodar.Videti, ace određeni član glina 3. lice od TO BE u prezentu unutra određeni član lončarev ruka,na taj način biti ye unutra rudnik ruka,O kuća izraelski.

Onde biti mnogobrojan ljudsko biće inženjer (" najamnik" propovednik) na temelju zemlja,tko biti događaj jedan vrlo siromašan posao ace oni pokus za graditi Bog jedan kuća.Propovednik, rabin, popovština, mula,šaman,pa duhovni rukovodstvo unutra svaki narod pa kultura biti svi " dio"prostrijeti na temelju određeni član polje.Ne očekivati određeni član vijak ( ljudsko biće sluga)za imati određeni član sposobnost za road svi onaj drug dio zajedno unutra vlastiti niz. Da JA zamoljen te, " činiti te misliti taj cev morati pamet za graditi određeni član avion ravan s modrina znak tik iza njima?", možda te moć odgovor, " taj 3. lice od TO BE u prezentu jedan smešan pretpostavka osnovana na vjerojatnosti pa nema osnovica umjesto ovakav posrijedi. Cev biti dio bez ruke k sebi pa nijedan snaga pa nijedan pamet". Pa ipak to 3. lice od TO BE u prezentu podjednako smešan za misliti taj iko čovek unutra iko redovništvo moći shvatiti, pa poštovati određeni član nužda pa vrednost svi određeni član dio Bog stvoren pa dobiti njima rad složno unutra dobro uredan konstrukcija.Da bude 100% savršen nijedan dio morati nedostajati iz današji Avion.Svaki dio ljudi ispustiti pa uzeti u obzir " imalo" inače " nepotreban" unutra njihov zemaljski konstrukcija shema biti vrlo važan umjesto jedan savršen rad "757". Određeni član cev pa vijak na temelju zemlja ( religiozan rukovodstvo u svim redovništvo) Ne SHVATITI NI POŠTOVATI ODREĐENI ČLAN Vrednost pa Potreba umjestoSVAKI Dio prostrijeti na temelju određeni član polje.nijedan dio morati nedostajati inače " izgubljen" ace unutra njihov crkva jezik. te naravno ne izgoreti njima! Ljudsko biće inženjer na temelju zemlja biti vrlo osim određeni član slava, pa oni manjak određeni član mudrost pa pamet za graditi God’s velik,lep Boeing 757! Oni biti previše bez svijesti čitanje određeni član NACRT inače sklopiti SVI određeni član dio.U stvari oni dati voljno većina određeni član dio ace " nevrijedan"! Ace te moći vidjeti jasno ljudsko biće propovednik na temelju zemlja ne biti jedan dostojan zameniti umjesto Određeni član Gospodar!Oni ne moći činiti God’s posao umjesto Njemu! Bog morati pa volja " graditi Njegovog kuća".Imati te ikada pp od SEE jedan glina čamac rasti ruke k sebi pa preobličiti ono samo i tada start humus ostali čamac ako to 3. lice od TO BE u prezentu jedan lončar? Određeni član misao 3. lice od TO BE u prezentu apsurdan! Zatim te shvatiti određeni član gain unutra određeni član posao nad svi određeni član svet redovništvo! Našto Muškarac dobiva ljudi uza stepeniceMuškarac morati preobličiti njima svizamandaliti ništa!Muškarac morati otvoriti šta ljudi na temelju zemlja imati ispunjavanja!

Unutra naš odnos čovječnost na temelju zemlja unutra naš stvaranje 3. lice od TO BE u prezentu pravedan sličan određeni član sam sastavni deo rasijan na određeni član polje.Prosečan ljudi biti pravedan sličan određeni član petogodišnji star dete tko ne moći cijeniti to. Hrišćanin pa redovništvo biti sličan ljudi tko shvatiti više nego određeni član dete, ipak oni ne moći reći šta oni biti viđenje, ni činiti oni poštovati određeni članvrednost nad SVI tim dio je legao vanjska strana na temelju određeni član zemlja. Ljudi biti bedan graditelj tko imati podučen pa verovati mnogobrojan greška okolo Božji kreacija pa namera.Oni imati pogađač kod to pa većina njihov odgovor biti kos pa nepravda. Lončar- Bog 3. lice od TO BE u prezentu određeni član Gospodar-graditelj, pa Muškarac je okrenut svi tim dio Muškarac " je nacrtao settle"u jedan lep gladak avion ( familija). To dobiva veći pa veći ace brz ace ljudi umreti!Ljudi na temelju zemlja ne moći vidjeti današji.Oni biti stajanje previše do određeni član stabarje pa svi oni vidjeti 3. lice od TO BE u prezentu kora drveta! Ipak Bog stvoren jedan šuma nad ljudi sve do određeni član zemlja unutra svaki narod,tkosvi imati određeni član slobodan poklon nad Božji ispravnost.Isus žrva osigurati dokaz nad određeni član puding!

KJV Latinluk 518: Stoga ace kod određeni član prekršaj nad pojedinac sud je došao nato svi ljudi za osuda; ravanna taj način kod određeni član ispravnost nad pojedinac određeni član slobodan poklon je došao nato svi ljudi u opravdanje nad život. 19 Za nas kod pojedinac muški neposlušnost mnogobrojan su napravljen grešnik, na taj načinkod određeni član poslušnost nad pojedinac će mnogobrojan postojati napravljen pravedan. 20 Nadalje otkrivanje donesena, taj određeni član prekršaj moć zakupljen.Ipak kuda child zakupljen, ljupkost je nadaleko zakupljen: 21 Taj ace child hath vlada u smrt,pa ipak moćljupkost vlada droz ispravnost u vječan život kod Isus Krist naš Gospodar.

KJV Isaija 613: Za namestiti u njima taj tugovati unutra Zion, za davati u njima lepota umjesto prah i pepeo, određeni član ulje nad radost umjesto žalost, određeni član odijevanje nad pohvala umjesto određeni član duh nad težina; tajoni moć biti pozvan stabarje nad ispravnost, određeni član sađenje nad određeni član Gospodar,taj muškarac moć postojati proslavljen.

Našto Bog završen okupljanje SVI naš dio,nama će biti pojedinac velik,srećan Familija, sličan jedan gladak crni jantar avion izgrađen umjesto Njemu za muha.

Ignoramus kod određeni član pojava nad stvar na temelju određeni član spuštati nivo nad ljudsko biće realnost, nama imati je propustila za prepoznati Bog ace Muškarac 3. lice od TO BE u prezentu. Našto nama vidjeti jedan čovek, nama treba misliti, " današji 3. lice od TO BE u prezentu jedan ćelija nad Božji telo,tko činiti se da bude odvojena ace dobro osoba oblikovan unutra oblik ace jedan sin inače kćerka". Nama treba uvijek mislitiBog- ćelija prvo, pa misliti " čovek" pa brat drugo. Današji 3. lice od TO BE u prezentu zato Bog 3. lice od TO BE u prezentuPojedinac pa ne može biti " odvojen"kako god to činiti se za naš zemaljski pamet. Današji 3. lice od TO BE u prezentu šta to način da bude " sve u svemu".

Sve taj " 3. lice od TO BE u prezentu" 3. lice od TO BE u prezentu jedan snaga-proizvod iz obrana nad snaga pa sila tekući van Njemu svakuda. "nad Njemu pa za Njemu pa droz Njemu biti svi stvar" Latinluk 1136:, " tko 3. lice od TO BE u prezentu preko pa droz svi pa unutra te svi, Ephesians 46:. "muškarac 3. lice od TO BE u prezentu pre nego svi stvar pa kod Njemu svi stvar biti sačinjen od" Colossians 117:, Umjesto unutra Njemu nama živjeti za pokret pa imati naš bude, Novo Sveto Pismo 1728:.

Ništa 3. lice od TO BE u prezentu " odvojen"iz Bog! Jednako kao određeni član sunce napregnuti jedan koji teži obuti određeni član zemlja pa određeni član planeta unutra određeni član Mliječni put, čovek ostaci prateći Bog kod dobro nevidljiv sila.Određeni član sunce poslati vanjska strana foton pa valovlje nad x-rays, trunje nad neutron pa elektron,mikroval, infra-array,pa ultraljubičast zračenje, šta afekt svaki nebeski telo unutra svoju sjena planeta. Ovih stvar nisu vidljiv za ljudsko biće oči. Niti 3. lice od TO BE u prezentu Božji pričvršćivanje za čovek vidljiv za ljudsko biće oči. Onde 3. lice od TO BE u prezentu današji neviđen " pupčan vrpca" prateći svaki čovek Bog stvoren.Kod današji način Muškarac udeo dio nad Njegov čulni percepcija s nama aceMuškarac stoka naš život u korištenju. Istovremeno nama " živ" ( imati svestan svjesnost pa jedan oset nad bude)naš stoka unutra Njemu! Otada Bog 3. lice od TO BE u prezentu jedan Duh pa ljudsko biće bude biti svi malenduh ćelija"" nad Njegov život supstanca nijedan čovek moći vidjeti današji duhovni " traka"spojni nama često za Bog Sebe.Ace jedan odraz na temelju današji usmeriti spoj što se tiće ljudsko biće podnošenje to 3. lice od TO BE u prezentu pisana, KJV Isaija 639: U svim njihov potištenost muškarac je ožalostiti, pa određeni član anđeo nad njegov prisutnost pohranjen njima: unutra njegov ljubav pa unutra njegov milosrđe muškarac iskupiti njima; pa muškarac nag njima, pa ostvaren njima svi određeni član dan prije.nijedan ljudski biće moći trpiti iko bol inače trauma van to događaj za Bog istovremeno. Bog je prepaćen ne- prekid s čovječanstvo iz Adam dan. Kako velik deo bol činiti te smatrati Muškarac oset sada ace te čitanje ovih reči? Te volja morati zbrojiti svi određeni član bol taj svaki čovek na temelju zemlja 3. lice od TO BE u prezentu podnošenje za oset određeni član jačina nad šta Bog oset!Kuda je Bog našto određeni član Židovi su unutra Hitler rerna? Muškarac je pravo onde podnošenje s njima!

Određeni članPrejasan 3. lice od TO BE u prezentu svako pa Muškarac 3. lice od TO BE u prezentu svuda. Nama morati biti oprezan nad kako nama misliti okolo iko čovek koji od dvojice muškarac 3. lice od TO BE u prezentu granica unutra child inače ne. "ko god nama činiti inače ne za iko čovek, nama činiti inače ne činiti za Bog".

Matthew 2534: Onda će određeni član Kralj reći u njima na temelju njegov desna ruka, Dogoditi se, ye blagoslovljen nad moj Otac, naslediti određeni član kraljevina spreman umjesto te iz određeni član polaganje nad određeni član svet: 35 Umjesto JA je dobro gladan, pa ye je dao mene meso:JA je žedan, pa ye je dao mene piti: JA je jedan stranac,pa ye uzeti mene unutra: 36 Go, pa ye odjenut mene: JA je bolestan, pa ye posjećen mene: JA je unutra zatvor, pa ye je došao u mene. 37 Onda će određeni član pravedan odgovor njemu, kazivanje, Gospodar,našto pila nama tebi dobro gladan, pa hranjen tebi? inače žedan, pa je dao tebi piti? 38 Našto pila nama tebi jedan stranac,pa uzeti tebi unutra? inače go, pa odjenut tebi? 39 Inače našto pila nama tebi bolestan, inače unutra zatvor, pa je došao u tebi? 40 Pa određeni član Kralj će odgovor pa reći u njima, Doista JA reći u te, Budući da ye imati ispunjavanja to u pojedinac nad imalo nad ovih moj bratstvo, ye imati ispunjavanja to u mene.

Da nama misliti urok nad iko čovek inače želja njemu šteta ikako, nama biti mišljenje urok nad Bog pa priželjkivanje Njemu šteta previše! Da nama sudac iko čovek pa osuditi njemu, nama istovremeno sudac pa osuditi Bog kod ne koji razlikuje Njegov telo,iako jedan " ćelija"! Da te oskudica iko ljudski biće proklet pa opečen unutra hellfire, te oskudica Bog opečen pa proklet unutra hellfire! Te su je rekao voleti tvoj ( ljudsko biće)klistir,za " blagosloviti pa kletva ne", ipak te ne vježba ovih stvar unutra tvoj sud doktrina! Matthew 544:-48. Šta duh 3. lice od TO BE u prezentu rad unutra tim crkva pa propovednik tko oskudica gorjeti ljudi unutra hellfire? Luke 951:-56. Muškarac je rekao nama " ja volja prebivati unutra njima pa ući njima", ipak koliko ljudsko biće bude verovati to inače shvatiti to? Da nama svi razumjeti to,svaki čovek postojati život određeni član zlatno pravilo pa onde postojati mir na temelju zemlja.Nama biti svi vezan zajedno sličan više-boja na temelju jedan vrlo dug vrpca,šta 3. lice od TO BE u prezentu savit u jedan ogroman lopta.Na taj način našto iko čovek trpiti, to nekako afekt nama svi!Današji 3. lice od TO BE u prezentu šta JEDINSTVENOST 3. lice od TO BE u prezentu svi okolo!

1 Korinćanin 1212: Za nas određeni član telo 3. lice od TO BE u prezentu pojedinac, pa hath mnogobrojan članovi, pa svi određeni član članovi nad taj telo,bude mnogobrojan,biti pojedinac telo:na taj način isto 3. lice od TO BE u prezentu Krist. 13 Umjesto kod pojedinac Duh biti nama svi pokršten u pojedinac telo,koji od dvojice nama postojati Židovi inače Pripadnik nežidovske rase, koji od dvojice nama postojati veza inače slobodan;pa imati bio svi napravljen za piti u pojedinac Duh. 14 Umjesto određeni član telo nije pojedinac član, ipak mnogobrojan. 15 Da određeni član stopalo će reći,Zato JA sam ne određeni član ruka,JA sam ne nad određeni član telo;3. lice od TO BE u prezentu to stoga ne nad određeni član telo? 16 Pa da određeni član uvo će reći,Zato JA sam ne određeni član oko, JA sam ne nad određeni član telo;3. lice od TO BE u prezentu to stoga ne nad određeni član telo? 17 Da cio telo su dobro oko, kuda su određeni član sluh? Da cio su sluh, kuda su određeni član mirisanje? 18 Ipak zatim hath Bog zalazak određeni član članovi svaki pojedinac nad njima unutra određeni član telo,ace to hath veseo njemu. 19 Pa da oni su jednak član, kuda su određeni član telo? 20 Ipak zatim biti oni mnogobrojan članovi, još ipak pojedinac telo. 21 Pa određeni član oko ne moći reći u određeni član ruka,JA imati nijedan potreba nad tebi: ni opet određeni član glava za određeni član stopalo, JA imati nijedan potreba nad te. 22 Negativan glas, nadaleko tim članovi nad određeni član telo,šta činiti se da bude briny nemoćan, biti potreban: 23 Pa tim članovi nad određeni član telo,šta nama misliti da bude manji častan, nato ovih nama posvetiti brigu ukonačiti briny obilan odati počast; pa naš neprivlačan dio imati briny obilan pristalost. 24 Umjesto naš lijep dio imati nijedan potreba:ipak Bog hath okaljen određeni član telo zajedno, imajući date briny obilan odati počast za taj dio šta sluga: 25 Taj onde treba postojati nijedan raskol unutra određeni član telo;ipak taj određeni član članovi treba imati jednak biti zabrinut pojedinac umjesto drugi. 26 Pa koji od dvojice pojedinac član trpiti, svi određeni član članovi trpiti s to; inače pojedinac član postojati odati počast, svi određeni član članovi veseliti se s to. 27 Zatim ye biti određeni član telo nad Krist,pa članovi pogotovo.

Ko god nama činiti inače ne odazvati se za imalo nad određeni član djeca, nama činiti inače ne odazvati se za Bog Sebe.Današji 3. lice od TO BE u prezentu zatonama ne uspjeti za vidjeti Bognašto nama vidjeti jedan čovek. Svi nama vidjeti 3. lice od TO BE u prezentu jedan vidljiv oblik ace nešto odvojen pa udaljen iz Bog pa uopće ne sličan Njemu! Nama vidjeti jedan Kineski, dobro Afrički, jedan Filipinac, jedan pigmej, inače jedan beo čovek, tko je jedan različit običaj pa smjeti govoriti jedan različit jezik nego naš urođenik jezik. Ovih " razlika"učiniti pojaviti se ako oni nisu" sličan nama" pa jasno " nijedan rod pretiti"! Današji 3. lice od TO BE u prezentu jedan debeo greška unutra određeni član sporazum pa percepcija nad većina ljudi! Isaija 602:. Današji 3. lice od TO BE u prezentu zašto? onde 3. lice od TO BE u prezentu toliko nad muški okrutnost za čovek. Previše ne pogled ostali ljudi ace " njihov" brat iako određeni član bratstvo nad svi ljudi 3. lice od TO BE u prezentu određeni član realnost. Današji 3. lice od TO BE u prezentu još drugi debeo percepcija greška što se tiče ljudi! Vrag ljubav to!

Zahod 1722: Pa određeni član slava šta tikati je dao mene JA imati date njima; taj oni može biti pojedinac, ravan ace nama biti pojedinac: 23 JA unutra njima, pa tikati unutra mene, taj oni može biti napravljen savršen unutra pojedinac; pa taj određeni član svet smjeti knotkle taj tikati žurba poslat mene, pa žurba voljen njima, ace tikati žurba voljen mene. 24 Otac, JA volja taj oni isto, kome tikati žurba date mene,postojati s mene kuda JA sam;taj oni smjeti videti moj slava, šta tikati žurba date mene:umjesto tikati voljen mene pre nego određeni član polaganje nad određeni član svet.

To je ne uzetijedini reči nad Isus za uveriti mene nad naš pravo stečeno rođenjem pa " jedinstvenost" unutra određeni član Otac. Te vidjeti,JA verovati Bog!

Psalam 86: JA imati rečenoj, Ye biti nešto kao od boga poslano; pa svi nad te biti djeca nad preko Visok. 7 Ipak ye će umreti sličan ljudi,pa pasti sličan pojedinac nad određeni član vladarica. 8 Dizati se, O Bog, sudac određeni član zemlja: umjesto tikati će naslediti svi narod.

Isaija 256: Pa unutra današji planina će određeni član Gospodar nad domaćin napraviti u svi narod jedan gozba nad mast stvar, jedan gozba nad mjeh na temelju određeni član zavjetrina, nad mast stvar pun srž, nad mjeh na temelju određeni član zavjetrina izvor pročišćen. 7 Pa muškarac volja uništiti unutra današji planina određeni član lice nad određeni član pokrivanje prebaciti svi narod,pa određeni član vail taj 3. lice od TO BE u prezentu namaz na svi narod. 8 Muškarac volja progutati smrt unutra pobeda; pa određeni član Gospodar Bog volja otirati suzan bomba iz undress svi lica; pa određeni član grditi nad njegov narod će muškarac oduzeti undress svi određeni član zemlja: umjesto određeni član Gospodar hath govorni to.

Isaija 6622: Za nas određeni član nov nebeskai svod pa određeni član nov zemlja, šta JA volja napraviti,će ostatak pre nego mene, saith određeni član Gospodar,na taj način će tvoj seme pa tvoj ugled ostatak. 23 Pa to će dogoditi,taj iz pojedinac mladina za drugi, pa iz pojedinac dan odmora za drugi, će svi meso oporaviti se zasluga pre nego mene, saith određeni član Gospodar.

Otkrivanje 153: Pa oni pevati određeni član pesma nad Mojsije određeni član sluga nad Bog,pa određeni član pesma nad određeni član Jagnje, kazivanje, Velik pa sjajan biti tvoj utvrde, Gospodar Bog Svemogući;pravedan pa istinit biti tvoj putevi, tikati Kralj nad svetost. 4 Tko će ne strah tebi, O Gospodar,pa uzdići tvoj ugled? umjesto tikati jedini umetnost svet: umjesto svi narod će dogoditi se pa zasluga pre nego tebi; umjesto tvoj sud biti napravljen očit.

Otkrivanje 513: Pa svaki živo biće šta 3. lice od TO BE u prezentu unutra nebo, pa na temelju određeni član zemlja,pa ispod određeni član zemlja, i slično ace biti unutra određeni član more, pa svi taj biti unutra njima, saslušan JA kazivanje, Blagoslov, pa odati počast, pa slava, pa snaga,postojati u njemu taj sjedilac nato određeni član prestolje, pa u određeni član Jagnje zauvijek pa ikada.

Onde će biti na dan našto nama volja vidjeti Bog pa " svi"nad Njegov " ćelija" unutra pojedinac mjesto!To je sve Nebo našto Muškarac popravljanje posljednji stvaranje nad čovečanstvo iz zemlja površina.Onde 3. lice od TO BE u prezentu na dan dolazak našto SVI određeni član djeca (" ćelija") nad Bog volja povik umjesto radost. Na tome danje svetlo svaki oko će vidjeti svaki telo ćelija nad Njemu, našto nama svi pogledati pa NAŠ FAMILIJA portret