NAMA MoratiVidjeti Bog

Naslov: " čuti, Enoch, pa primiit ovih moj reči, umjesto ne u moj anđeo imati JA je rekao moj tajna, pa JA ne imate je rekao njima njihov izlaženje,ni moj postojan kraljevstvo, ni imati oni razumjeti moj kreiranje šta JA reći tebi današnji dan...Pa muškarac rečenoj,Ići tvoj put Daniel umjesto reči biti zatvoren settle pa zapečaćen do Vremena NAD ODREĐENI ČLAN Kraj....Ipak unutra određeni član dan nad određeni član glas nad sedme anđeo našto muškarac će početi za zvuk,ODREĐENI ČLAN MISTERIJUM NAD BOG ĆE POSTOJATI ZAVRŠEN ace Muškarac hath objavljen u Njegov sluga otkrivanje",Tajna nad Enoch XXIV3:, Daniel 129:; Otkrivanje 107:.

Zato Bog nastavlja za uvesti Sebe zatim NAD ODREĐENI ČLAN Kraj,nama morati izraditi naš znanje nad Bog pa određeni član kreacija.Bog 3. lice od TO BE u prezentu Sveznajući, Posvudašnji, Pa svemoguć Career nama pogledati ovih tri aspekt nad Božji snaga,pa učiti određeni član dubina njihov afekt na temelju naš znanje pa sporazum nad tko pa šta Muškarac 3. lice od TO BE u prezentu isto kao i šta Muškarac 3. lice od TO BE u prezentu događaj.

Sveznajući

U početku onde je pravedan Bog...kod Sebe. Onde je kako god,nijedan pun zemlja, ipak jedan directionless prazan nad crn ništavnost,šta 3. lice od TO BE u prezentu neshvatljiv nama. Današji je Njegov Zatvor pa određeni član cijena Muškarac je da plati umjesto bude određeni član jedini sadašnjost biće. Iza milijarda nad godina nad podnošenje unutra taj mučenje pa ograničenje,Muškarac misao nad jedan briljantan ideja za davati Njemu puštanje,radost, pa društvo Muškarac misao nad pravljenje jedan ŽENSKI brojilac-dio pa jedan FAMILIJA pa pod uvijetom da, jedan "dom" umjesto njima (12 Nebeskai svod inače " svet").Krajnje oprezan misao je otišao u za što je to zatim poznat ace određeni član NACRT umjesto pravljenje Njegov san obistiniti.Sve mjestimičan inače taj je zgoda 3. lice od TO BE u prezentu cilj- usmjeren voljan pravljenje današji san " stvarnost". Svi znanje dogoditi se iz inače je došao iz Njegov glava Muškarac knotkle svi pa udeo s svi stvoren dati naslov malen dio nad Njegov mudrost pa sporazum Sotona pa Babilon biti stvorenalat za osigurati jedankontrastni "vežba"unutra određeni član prvi obrazovanje planiran umjesto svaki FAMILIJA član. Sve taj Bog omražen inače razmotren podložan,inače klobučina taj Muškarac ne sličan za imati ispunjavanja za Njemu, Muškarac programiran u dva "robot", mužjak pa ženski android Alat!Stoga urok misao isto je dobro poreklo, pa tim nije prihvatio ideja su date oblik unutra Sotona pa Babilon,određeni član predak nad svi određeni član Powers nad tama Svi vrag biti saviti unatrag nad tim dva.Stoga nema put bilo što oni misliti moći bežati Božji pomno ispitivanje. Svi demonski aktivnost 3. lice od TO BE u prezentu kanal u određeni član ispunjenje nad Božji Nacrt.Što se tiće Božji kontrolisati nad određeni član obrazovanje format, nama sličan za misliti na što Njemu ace određeni član Velik Šah- Gospodar naočigled " igranje" prema Sebe s oba određeni član trak komad ( ljudi na temelju određeni član zemlja-pozornica) pa određeni član crn komad inače određeni član kraljevina nad vrag. Isto ace određeni član Velik Pisac pozorišnih komada, svaki djetetov uloga ace jedan " čamac umjesto čist korist"inače ace jedan " čamac umjesto nečist korist"3. lice od TO BE u prezentu " propisan". Današji je prikazan za Peter ace određeni član čist pa nečist životinjski pp od SEE na temelju jedan plahta unutra jedan vizija. Određeni član različit načelo nad ovih uloga biti " zapečaćen" iz nama pa poznat jedini za određeni član Velik Pisac pozorišnih komada. Oni razviti svakidašnji ace određeni član različit slučaj unutra naš svakidašnji stoka. Otada vrag biti stvoren za naknada određeni član koji se odbija inače " nečist" dio nad naš original,Bog davati njima pristup za naš način razmišljanja za naknada urok misao, uzaludan san, pa za kontrolisati naš koji se odbija emocija pa Novo Sveto Pismo kod mozak pa centralni živčani sustav kontrolisati. Svi koji se odbija misao pa ideja će biti saslušan,pa svi suprotan ponašanje će biti ostvaren samo ako oni odnositi se na naš " original"pa samo ako to 3. lice od TO BE u prezentu određeni član vlastiti vrijeme umjesto taj ponašanje. Svi određeni član " akti" svaki čovek na temelju njegov dio nad određeni član zemlja- pozornica morati postojati pomešan u šta je postati određeni član svakidašnji istorija nad određeni član svet.Našto vrag ne moći shvatiti šta urok biti najbliži umjesto nama za iskustvo unutra naš uloga,određeni član Pisac pozorišnih komada smjeti " napomena" njima kod davanje nama jedan " stran san" inače davanje to za jedan familija član inače jedan prijatelj Našto nama pripovedati ovih san za jedan drugoga pa vrag odrediti taj oni je ne davati određeni član san, onda vrag učiti šta urok oni moći ostvariti najbliži.Unutra muški svet ovih stvar biti zvan opomena, forewarnings, inače proročanstvo šta činiti zaista obistiniti.Određeni član " dobar"dio nad naš uloga biti ispod određeni član kontrolisati nad " čuvar anđeo" tko djelo ace svest pa nastavnički.Oni morati borba određeni član vrag umjesto kontrolisati nad čovek. Određeni član Pisac pozorišnih komada isto komande pa usmeriti današji dio naški original Stoga Bog komande određeni član količina nad " dobar"nama biti dopušten za čuti pa određeni član postotak nad dobro vladanje nama činiti unutra naš uloga.Našto onde 3. lice od TO BE u prezentu jedan " dobar"djelo nama morati činiti iskrsavanje unutra naš original pa nama biti nesvjestan nad to, Bog Sebe smjeti uzrok nama raditi to. Oba određeni član konačan pa određeni član beskonačan detalj nad svaki muški život- uloga 3. lice od TO BE u prezentu ispod određeni član pravac nad određeni član Velik Pisac pozorišnih komada. Šta nama zvati naš život istorija na temelju zemlja 3. lice od TO BE u prezentu stvarno jedan " san" inače misao iz Bog bude napravljen u " realnost".Stoga nama priznati Bog ace Sveznajući...okolo sve uračunavši Njegov zaključivanje pa namera umjesto kreiranje sve taj 3. lice od TO BE u prezentu napravljen.

Oprezan kontrolisati nad sve 3. lice od TO BE u prezentu potreban zato Bog 3. lice od TO BE u prezentu koji se može civilizirati u nama Njegov priroda ace određeni član Velik Učitelj. Određeni član zemaljski iskustvo osigurati određeni član mreža koji se odbija kontrastni obrazovanje potrebna umjesto svaki dete. Zemlja površina odmor na temelju 12 tektonski tanjur.Današji 3. lice od TO BE u prezentu određeni član ekvivalentan nad 12 ogroman "pozornica" kuda ljudi " djelo".Naš svakidašnji aktivnosti ( psihodrama)služiti " jelo umjesto misao" umjesto određeni član "studentski život" iznad. Određeni član 12 major glavni anđeo biti načelo podučavalac unutra " gornji" škole. Otad obrazovanje iznad 3. lice od TO BE u prezentu " savršen" ( zlatan), određeni član " hleb nad nebo" podučen kod ovih podučavalac 3. lice od TO BE u prezentu izručena na temelju12 zlatan tanjur unutra taj " svetište". To 3. lice od TO BE u prezentu određeni član savršen morality poduka podučen kod ovih nastavnički šta 3. lice od TO BE u prezentu " zlatan" inače savršen.Određeni član program inače didaktičan subjekt umjesto svaki klasa pa ocena nivo umjesto svaki stvaranje 3. lice od TO BE u prezentu uvijek jednak. Stoga određeni član iskustvo-" zasluga"nad ljudi na temelju zemlja morati postojati ponovljen stalno.JEDAN nov student telo izlaženje svakidašnji.Određeni član " akti" ljudi na temelju zemlja morati isto postojati ponovljen negde svakidašnji.Na temelju svi subjekt,određeni član gornji studentski život morati " oprez"njima pa oceniti njima svakidašnji.Koji se odbija poduka smerati za naglasiti pa poboljšati naš poštovanje robni ponašanje ace gornji studentski život. Umjesto svi današji za javljati se unutra jedan koji čvrsto prijanja pa uredan moda, određeni član Velik Učitelj morati kontrolisati 3 svet odmah apsolutno! Muškarac morati urediti anđeoski misao ulaz zaprimljen kod ljudi. Za to vrijeme, Muškarac morati osigurati ljudi s jedan smorgasbord nad Njegovog čulni percepcija takav kao " osjećaj",emocija, pa osjećanje ace oni iskustvo " život". Muškarac morati isto kontrolisati ukoliko šta urok rukovanje iz vrag može biti ispunjavanja pretiti. Pa to morati postojati ispunjavanja unutra jedan pravodoban pa uredan način umjesto svaki uloga.Iz današji rasprava nama eto 3. lice od TO BE u prezentu dobro "gornji" razlog zašto? naš Učitelj morati održavati savršen kontrolisati nad sve. Didaktičan "psihodrama" morati postojati održan pa stalan umjesto određeni član nov studentski život iznad.

Posvudašnji

Našto Bog predviđati kreiranje kamen temeljac opisati kod okolina inače svet,Muškarac je nijedan osnovni naknada nad sirovina okolo someplace iz šta za stvoriti stvar. Onde 3. lice od TO BE u prezentu ništa drugi ipak Njemu! Na taj način...Muškarac uzeti jedan telesni oblik i tako veseo Njemu, pa vanjska strana mirijada nad obrana nad sila tekući van Njemu svakuda, Muškarac napravljen pa obesiti sve nama knotkle ace "tvar"...određeni član kreacija ... aged,planeta, Mliječni put nad određeni član vidljiv kreacija,pa određeni član nevidljiv kreacija šta ljudsko biće oči ne moći vidjeti.Bog postavljen Njegov potpis s njušni na temelju svi Njegov utvrde Iz određeni član malen svet nad atomski trunje za određeni član golemost nad određeni član Mliječni put -- svi ekspresni Njegov slava. Otada ovih obrana nad sila pa njihov kraj-proizvod biti svi povezan za Njemu pa biti dio nad Njemu, MUŠKARAC 3. LICE OD TO BE U PREZENTU Sve...SVI TVAR iako to 3. lice od TO BE u prezentu "spoljašnjost"Njegov oblik.To 3. lice od TO BE u prezentu kao da svaki rap 3. lice od TO BE u prezentu neki od Njegov snaga-supstanca prateći Njemu kod nevidljiv vrpca nad sila.Bog 3. lice od TO BE u prezentu unutra-napev s svaki atomski čestica. Muškarac moći promena to u ko god ugoditi Njemu.

Božji FAMILIJA 3. lice od TO BE u prezentu napravljen drukčije. Iz Njegov grudi područje Bog uzeti neki od Njegov duh supstanca,ko god to 3. lice od TO BE u prezentu, pa napravljen jedan ženski brojilac-dio,određeni član ogledalo slika nad Njegov dobrota za postati Njegov supruga Zajedno oni uzeti malen dio nad njihov supstanca pa d.d.-stvoren malen udvostručiti nad njihov slava inače " imagesave" unutra Mudrost maternica. Ovih postati božja djeca određeni član Familija.... nama Oni su postavljen unutra Božji uzgajalište do vrijeme za otkriti njima na temelju zemlja unutra njihov stvaranje.Na taj način Bog pa Mudrost biti UNUTRA svaki potomak pa to 3. lice od TO BE u prezentu nemoguć umjesto iko čovek Da bude inače. Šta nama imati spoznati ace " život", određeni član sposobnost za oset s pet pamet, za misliti, za imati " osjećaj",emocija, pa snaga za rasti... 3. lice od TO BE u prezentu jedan sudioništvo nad Božji vlastiti čulni- percepcija ace nama iskustvo život po prvi puta svjesno. NAMA Živjeti u NJEGOV Život! Pa Bog morati predati jedan ceo panorama nad " osjećaj",emocija, pa oset za određeni član populacija nad ljudi na temelju zemlja prema što je to propisan umjesto svaki muški uloga. Za pomoć unutra naš sporazum nad današji Bog/ čovek srodstvo, to 3. lice od TO BE u prezentu sličan određeni član mozak pa onaj drug telo članovi. To 3. lice od TO BE u prezentu određeni član mozak taj komande oset pa pokret nad određeni član telo dio;pa ipak " poruke" inače " sudioništvo" iz Bog kontrolisati naš čulni percepcija na taj način..našto Bog rečenoj, " ja volja ne dopust te ni zaboraviti you," Muškarac nije bio bude tehnički Muškarac ne moći pobjeći nama zato MUŠKARAC 3. LICE OD TO BE U PREZENTU NAMA u svakom pogledu nama mogao ne zamisliti! Nama biti vjerno Njegov sekunda telo ace jedan TELO NAD NAROD panaš istinit priroda 3. lice od TO BE u prezentu tačno sličan Njegov. Nama su napravljen tako iz početka prema Nacrt!Ljudsko biće problematika na temelju određeni član zemlja-pozornica biti jedan rezultat nad određeni član kontrast pa kontrolisati nad vrag zbog određeni član Powers uobičajen njima tokom određeni član prvi dečji vrtić faza nad muški " vežba"put. Te smjeti zatim shvatiti zašto? Bog rečenoj nama droz Isus ( jedan " mikrofon"), " šta te činiti inače ne činiti za imalo nad ovih djeca te činiti inače ne činiti u mene". Taj nije bio dupli-govor inače pesnički frazeologija metaforski izražen.BOG JE REKAO ODREĐENI ČLAN APSOLUTAN Istina! Niti čovek ni vrag moći pogodak inače pretpostavljati okolo određeni član kreacija,ipak određeni član KREATOR sam knotkle zašto? pa kako Muškarac stvoren nama Čovek pa vragimati je propustila unutra njihov istraga za hvat određeni član " šta, zašto?, pa kako" nad život pa postojanje. ZATIM Naposljetku Bog je obavješten nama nad tko nama biti kod trajan za uvesti Sebe nama.Muškarac je obavješten nama tajMUŠKARAC 3. LICE OD TO BE U PREZENTU Svi taj nama knotkle pa oset ace stvarnost unutra određeni član vidljiv svet Dodatno Muškarac 3. lice od TO BE u prezentuSvi taj nama ne moći uvesti određeni član nebeski kraljevstvo. Muškarac ne moći otkriti SVI nad Sebe van znakovit nama taj tim nama zvati " ljudi" biti stvarno milijarda nad malen " ćelija" nad Njegov duh materija unutra jedan glina humus ( meso)oblikovan s jedan glava,oružje, torzo,pa noge pa odgovarajući za zemaljski imenjak Našto svaki nad nama izgled u jedan ogledalo,nama reći, " taj 3. lice od TO BE u prezentu mene"! Svi ovih obzirnost napraviti to vrlo jasan zašto? BOG 3. LICE OD TO BE U PREZENTU Posvudašnji.Ne jedini 3. lice od TO BE u prezentu svi " tvar"kraj-proizvod inače stavke pojedinih iznosa prije totala nad snaga radijacijski iz Njemu...dio nad Njemu još " spoljašnjost" Njegov " oblik",ipak s određeni član pamćenje oko nama morati POGLED IZNAD ODREĐENI ČLAN MESO NAD LJUDI PaVIDJETI Bog! JA vidjeti zemlja cio populacija ace 5.5-6 milijarda " ćelija" nad Božji duh materija koji se kreće okolo na temelju zemlja nadzemni željeznica--svaki pojedinac nad njima " osjećaj"osoba, jedan " slobodan smrtan agent", svestan, razuman, pa imajući šta ljudi zvati slobodan hod Na taj način BOG 3. LICE OD TO BE U PREZENTU PODNOŠENJE pa trajan SAMOPREGOR- ŽRTVOVANJE INAČE Non-stop RASPEĆE ace Muškarac subjekt Njegov TELO ĆELIJA na temelju određeni član zemlja za određeni član nevjera nad vrag tako da Njegov gornji student TELO smjeti učiti " savršen"ponašanje. Današji FAMILIJA OBRAZOVANJE Nacrt proizvod jedan istovremen " dečji vrtić vežba"unutra određeni član prvo- život faza nad postojanje umjesto pojedinac set djeca ( tim na temelju zemlja)pa psihodrama inače " jelo umjesto misao" umjesto drugi set maturirati studentski život unutra određeni član Glavni anđeo " oltar" inače " perfekcija"škole. Handsome kod ljudi iz određeni član perspektiva nad određeni član Najviši- Kreator pomoć za nuždu to težak za vidjeti ljudi iz crn oči nad neznanje. Našto JA vidjeti iko čovek bez obzira na njegov odlika nad neznanje pa zarobljeništvo kod vrag, JA vidjetijedan " ćelija" nad Bog za vježbu"" tko će biti zadivljen našto muškarac učiti određeni član veličanstvo nad njegov kreacija paodređeni član slava nad njegov naslijedstvo. Današji 3. lice od TO BE u prezentu određeni član savršen značenje nad Božji Sveznanje! Muškarac 3. lice od TO BE u prezentu svi tvar pa čovek! Današji 3. lice od TO BE u prezentu " dobar Vest" umjesto čovek, ipak moći te zamisliti određeni član iznenađenje pa confoundment ovih REČI uzrok vrag?!!

Svemoguć

JA mogao kraj današji sekcija brzo kod kazivanje direktno, " svi SNAGA DOGODITI SE IZ Pa PRIPADATI ZA Bog". Bog udeo snaga inače posudbe Njegov snaga za Njegov stvoren živo biće. To 3. lice od TO BE u prezentu određeni član sway nad određeni član slon, određeni član veličanstvo nad određeni član lav, određeni član brzina nad određeni član gepard, određeni član brzina nad jedan letenje jastrebloviti, određeni član junaštvo nad jedan morski pas pa određeni član nežnost nad jedan leptir. Snaga 3. lice od TO BE u prezentu unutra određeni član sunce za uticati vjetar, valovlje, vreme, određeni član godišnje doba,pa za davati toplina pa život za biljka pa životinjski život. Snaga 3. lice od TO BE u prezentu unutra elektricitet, trak,pa zračenje.SVI SNAGA UNUTRA ODREĐENI ČLAN KREACIJA pa određeni član stvoren bude 3. lice od TO BE u prezentu date kod Bog pa izveden iz Bog. Ace nama imati dato,Sotona pa Babilon biti dva stvoren android alat,imitacija bude date oblik za osigurati jedan kontrastni iskustvo, određeni član usmeriti suprotan nad Božji priroda. Određeni član familija nad " robot alat" 3. lice od TO BE u prezentu nevidljiv za ljudsko biće oči. Pa Bog je dao njima snaga na čovek tako da nama mogao iskustvo određeni član kontrast za Božji ljubav pa suprotnost nad Božji priroda pa naš vlastiti istinit priroda. Vrag snaga na muški mozak pa centralni živčani sustav 3. lice od TO BE u prezentu na taj način raširen unutra nekakav ljudsko biće pozornica- uloga taj određeni član duh je zvan ovih život ljudi " produhovljeno potpun"inače usnuo Ljudi biti duhovni " zombi", bez svijesti njihov istinit priroda pa putevi,ipak vježbanje određeni član suprotan pa kontrastni novčani sredstva utvrde nad vrag. Današji varka 3. lice od TO BE u prezentu na taj način podmukao pa određeni član "kondicioniranje" 3. lice od TO BE u prezentu na taj način potpun taj čovek verovati šta muškarac zvati " ljudsko biće priroda" 3. lice od TO BE u prezentu određeni član put nama stvarno biti Vrag imati ispunjavanja jedan " božica Psiha" posao na temelju naš stvaranje tako da nama zaista živ sličan određeni član živina Peter pila unutra jedan vizija pa nama misliti taj bude ovako 3. lice od TO BE u prezentu " prirodan". Nama primiti varka previše lako Ipak današji 3. lice od TO BE u prezentu jedan kredit za određeni član snaga Bog je dao vrag na muški pamćenje.Našto Bog volja,Muškarac smjeti withdraw Njegov snaga uobičajen iko biće. Nama morati sećati se taj svi život 3. lice od TO BE u prezentu jedan san bude napravljen u realnost kod određeni član snaga nad određeni član Onaj ko sanja. Nama svi postojanje prvo ace dobro ideja unutra Božji glava.Ace misao date oblik pa po pitanju određeni član kreacija supstanca isto, nama moći reći nama biti inače nama biti stvarnost Now--- jednako kao lako ace Bog moći davati dobro ideja oblik,Muškarac moći isto oduteti taj oblik Andora/ supstanca Muškarac smjeti isto vratiti iko snaga pozajmljen vanjska strana. Otada određeni član " alat" biti privremen dati naslov sadašnjost jedini tako dugo dok određeni član prvo- život faza nad jedan kontrast iskustvo treba umjesto određeni član djeca, našto taj faza nad obrazovanje nema dulji potreban, vrag će biti izbrisan.Bog volja popravljanje Njegov snaga pa premeštanje njihov oblik pa svi urok misao volja prestati za biti.Bog isto je onemogućiti kome da što učini izbrisati određeni član memorija nad vrag pa muški istorija iz određeni član način razmišljanja nad anđeo iako nama imati fotografski način razmišljanja unutra slava! Muškarac volja izbrisati ravan ovih stvar pa to volja ne postojati ace našto pojedinac probuditi iz jedan mora --ipak ako to nikada dogoditi se uopće! DANAŠJI je uvijek bio određeni član briljantan (vatren) KRAJ nad određeni član obrazovanje shema prema Nacrt.Pa otada Bog volja izvršiti svaki korak nad određeni član NACRT bez promjena,nama knotkle izvor zašto? Muškarac 3. lice od TO BE u prezentu zvan Svemoguć!

zaključak

Vrag imati jedan problem -- neuspjeh za KNOTKLE Bog! Određeni član tri opis nad Božji Powers ace Kreator- Bog biti " dobar Vest" umjesto nama u vezi sa naš sjajan naslijedstvo pa pravo stečeno rođenjem prema Božji FAMILIJA Nacrt.Osim vrag tko pret i pp od SEEK za ukrasti Njegov kreacija,pa rat prema Njegov autoritet pa za posedovati pa uništiti Njegov djeca, današji 3. lice od TO BE u prezentu jedan noćna mora oni mogao nikada imati hvat inače zamišljen.Oni imati sasvim je propustila unutra naš Dvor unutra današji Sud Sat! Vrag imati bio previše do Bog za vidjeti Njemu. Oni imati uvijek bio van Njemu pa previše do Njegov " ćelija". Sigurno oni imati saslušan taj Muškarac 3. lice od TO BE u prezentu " sve u svemu"! Ipak oni mogao ne razumeti kako Muškarac mogao postojati " svuda odmah".Oni pogledan kod određeni član kreacija,grozno golem pa briljantan utvrde pa njihov oči su ignoramus kod određeni član veličina nad određeni član sjaj. Oni previše zamoljen, " što je to čovek taj tikati umetnost obziran nad njemu"? Ipak e određeni član odgovor!bol bol Bol za demonstvo zbog određeni član odgovor Bog 3. lice od TO BE u prezentu čovek hodanje okolo ace određeni član populacija nad čovečanstvo unutra svaki stvaranje.Svaki čovek 3. lice od TO BE u prezentu jedan " ćelija" nad Njegov život duh materija.VRIJEME 3. lice od TO BE u prezentu trčanje potpuno vrag morati pripremiti za umreti!demonstvo Biti te spreman?!Spreman inače ne;svestan nad to inače ne,određeni član Velik Sud Sat 3. lice od TO BE u prezentu skoro na pa posljednji stvaranje nad čovečanstvo na temelju zemlja volja uskoro postojati dalek. Te volja uzmaknuti u određeni član jama;te će biti zalazak zapaljeno pa činiti jedan vatra ples;te volja izgoreti pa nestati prema Nacrt!Na taj način koji od dvojice svi tvoj sile knotkle inače ne knotkle ovih stvar pa koji od dvojice oni verovati inače ne verovati, te imati svi je propustila za knotkle Bog pa za vidjeti Bog...iako Muškarac 3. lice od TO BE u prezentu Sveznajući,Posvudašnji, pa Svemoguć.Ukratko Muškarac 3. lice od TO BE u prezentu Sve u svemu! Pohvala Bog!