Majka Mudrost

naslov

ja" rečenoj, `You biti " nešto kao od boga poslano"; te biti svi sinovstvo nad preko Visok Ipak te volja umreti sličan puki ljudi; te volja pasti sličan svaki drugi vladar. Dići,O Bog, sudac određeni član zemlja, umjesto svi određeni član narod biti tvoj nasleđe"... [26] Ipak Jerusalim taj 3. lice od TO BE u prezentu iznad 3. lice od TO BE u prezentu slobodan,pa ona 3. lice od TO BE u prezentu naš majka"... `This* pojedinac je rodom iz Zion.' Zaista,nad Zion to će biti rečenoj, " ovaj pa taj su rodom iz njoj, pa određeni član Prejasan sebe volja utemeljiti her." Određeni član GOSPODAR volja pisati određeni član registar nad određeni član narod: "današji pojedinac je rodom iz Zion". Selah. Ace oni napraviti muzika oni volja pevati". "svi moj fontana ( potomak: Novo Sveto Pismo 1724:-28) biti unutra you," Psalam 826:-8, 874:-7; Galatians 426,NIV:.

Biblijski Zapis nad Majka Mudrost

Poslovica 313:-19

[13] Blagoslovljen 3. lice od TO BE u prezentu određeni član čovek tko naći mudrost, određeni član čovek tko proturječiti sporazum, [14] umjesto ona 3. lice od TO BE u prezentu briny koristan nego srebro pa proizvesti bolji profit nego zlato. [15] Ona 3. lice od TO BE u prezentu briny dragocen nego Rubikon; ništa te želja moći uporediti s njoj. [16] Dug život 3. lice od TO BE u prezentu unutra njoj desna ruka; unutra njoj ljevica biti bogatstvo pa čast. [17] Njoj putevi biti udoban novčani sredstva, svi njoj staza biti mir. [18] Ona 3. lice od TO BE u prezentu jedan drvo nad život za tim tko zagrljaj njoj; tim tko zgrabiti njoj će biti blagoslovljen. [19] Kod mudrost određeni član GOSPODAR je legao određeni član zemlja kamen temeljac, kod sporazum muškarac zalazak određeni član nebeskai svod umjesto".

Poslovica 8

"[1] Ne mudrost viknuti? Ne sporazum povišica plate njoj glas? [2] Na temelju određeni član visina uzduž određeni član put,kuda određeni član staza sresti, ona uzeti njoj stajanje; [3] kraj određeni član vrata počevši u određeni član grad, kod određeni član ulaz,ona povikivanje naglas: [4] "za te, O ljudi, JA viknuti; JA povišica plate moj glas za svi čovječanstvo. [5] Te tko biti jednostavan,dobitak razboritost; te tko biti glup, dobitak sporazum. [6] Osluškivati, Ja imati dostojan stvar za reći;JA otvoren moj počevši za govoriti što je to pravo. [7] Moj usta govoriti što je to istinit,umjesto moj počevši ne sviđati se zloća. [8] Svi reči nad moj usta biti pravedan;ništa nad njima 3. lice od TO BE u prezentu iskrivljen inače pokvaren. [9] Za određeni član koji razlikuje svi nad njima biti pravo;oni biti bezgrešan za tim tko imati znanje. [10] Izabrati moj poduka umjesto srebro, znanje prije nego izbor zlato, [11] umjesto mudrost 3. lice od TO BE u prezentu briny dragocen nego Rubikon, pa ništa te želja moći uporediti s njoj. [12] "ja, mudrost,prebivati skupa s razboritost; JA posedovati znanje pa diskrecija. [13] Za strah određeni član GOSPODAR će biti mržnja urok;JA mržnja ponos pa arogancija,urok ponašanje pa pokvaren govor. [14] Savetovati pa zvuk sud biti rudnik;JA imati sporazum pa snaga. [15] Kod mene kraljevanje vlada pa vladar napraviti legislacija taj biti pravedan; [16] kod mene vladarica upravljati, pa svi plemstvo tko pravilo na temelju zemlja* [17] JA ljubav tim tko ljubav mene, pa tim tko tražiti mene naći mene. [18] S mene biti bogatstvo pa čast,trajan blagostanje pa napredak. [19] Moj voće 3. lice od TO BE u prezentu bolji nego prekid zlato; šta JA proizvesti zasjenjen izbor srebro. [20] JA ući određeni član put nad ispravnost, uzduž određeni član staza nad pravda, [21] udjeljivanje blagostanje na temelju tim tko ljubav mene pa pravljenje njihov blago puni. [22] "određeni član GOSPODAR donesen mene napred ace prvi nad njegov utvrde,** pre nego njegov delo prije; [23] JA je postavljen* iz vječnost, iz početka, pre nego određeni član svet je počeo. [24] Našto onde su nijedan ocean, JA je date rođenje, našto onde su nijedan proleće dovoljan s voda; [25] pre nego određeni član gorje su biti u sigurno smješten dolaziti, određeni član obronak, Ja je date rođenje, [26] pre nego muškarac napravljen određeni član zemlja inače svoju polje inače iko nad određeni član prašina nad određeni član svet. [27] Ja je onde našto muškarac zalazak određeni član nebeskai svod umjesto,našto muškarac izrazit vanjska strana određeni član horizont očit određeni član dubok, [28] našto muškarac postojeći određeni član oblak iznad pa popravljen sigurno određeni član fontana nad određeni član dubok, [29] našto muškarac je dao određeni član more svoju granica na taj način određeni član vode ne prekvačen njegov naredba, pa našto muškarac izrazit vanjska strana određeni član kamen temeljac nad određeni član zemlja. [30] OndaJA je određeni član zanatlija kod njegov strana. JA je ispunjen s oduševljenje dug,slavlje uvijek unutra njegov prisutnost, [31] slavlje unutra njegov ceo svet pa oduševljenje unutra čovječanstvo. [32] "zatim onda,moj sinovstvo,slušati mene; blagoslovljen biti tim tko držati moj putevi [33] Slušati moj poduka pa postojati mudar; ne zanemariti to. [34] Blagoslovljen 3. lice od TO BE u prezentu određeni član čovek tko slušati za mene, promatranje svakidašnji kod moj vrata,čekivanje kod moj hodnik. [35] Umjesto ko god naći mene naći život pa primiti naklonost iz određeni član Gospodar. [36] Ipak ko god ne izvrši za naći mene šteta sebe; svi tko mržnja mene ljubav smrt"

Tajna XXV, Izgubljen Knjiga nad Biblija/ određeni član Past particip od FORGET Knjiga nad Raj

"[1] JA naložen na samom činu najdonji dio,taj vidljiv stvar treba sići iz nevidljiv, pa Adoil je došao prud vrlo velik pa JA viđen njemu,pa eto!muškarac je jedan trbuh nad velik trak. [2] Pa Ja rečenoj za njemu: 'Become neučinjen, Adoil, pa career određeni član vidljiv izniknuti tebi [3] Pa muškarac je došao neučinjen pa jedan velik trak je došao vanjska strana. Pa JA je usred određeni član velik trak,pa onde je rođen trak iz trak,onde je došao napred jedan velik dob,paPOKAZATI SVI Kreacija,šta JA je misao za stvoriti. [4] Pa JA pila taj to je dobar. [5] Pa JA postavljen umjesto ja sam jedan prestolje,pa uzeti moj sedište na temelju to, pa rečenoj za određeni član trak: 'Go tikati settle viši pa škripac thyself visok iznad određeni član prestolje, pa postojati jedan polaganje za previšnji stvar [6] Pa iznad određeni član trak onde 3. lice od TO BE u prezentu ništa drugi,i tada JA savijen settle pa pogledan settle iz moj prestolje"

Tajna XXX10:-12

"[10] (petak).Na temelju određeni član šesti danje svetlo JA naložen moj mudrost (Adoil) za stvoriti čovek iz sedam konzistencija pojedinac, njegov meso iz određeni član zemlja; dva, njegov krv iz određeni član orositi; tri, njegov oči iz određeni član sunce; četiri, njegov leš iz kamen; pet, njegov pamet iz određeni član brzina nad anđeo pa iz oblak;šest, njegov vena pa njegov kosa iz određeni član trava nad određeni član zemlja; sedam, njegov duša iz moj dah pa iz određeni član vjetar [11] Pa JA je dao njemu sedam priroda: za određeni član meso sluh, određeni član oči umjesto određeni član vidik,za određeni član duša miris, određeni član vena umjesto dodir,određeni član krv umjesto apetit,određeni član leš umjesto izdržljivost, za određeni član pamet slatkoća (sc. užitak [12] JA zamišljen jedan lukav kazivanje za reći,JA stvoren čovek iz nevidljiv pa iz vidljiv priroda, nad oba biti njegov smrt pa život pa slika,muškarac knotkle govor sličan nekakav stvoren stvar, malen unutra veličina pa opet velik unutra malenkost,pa JA postavljennjemu na temelju zemlja,jedan sekunda anđeo, častan, velik pa slavan, pa JA postavljen njemu ace vladar za pravilo na temelju zemlja pa za imati moj mudrost, pa onde je ništa sličan njemu nad zemlja nad svi moj sadašnjost živo biće".

Enoch ch. ,Apokrifi pa Pseudepigrapha prije. tera radio-telefonski. H. Charles

"[1] Mudrost osnivati nijedan mjesto kuda ona moć prebivati; Onda jedan obitavalište-mjesto je preneo njoj unutra određeni član nebeskai svod. [2] Mudrost je otišao napred da izvrši njoj obitavalište između božja djeca ljudi, Pa osnivati nijedan mjesto stanovanja: Mudrost vraćena za njoj mjesto,Pa uzeti njoj sedište između određeni član anđeo. [3] Pa unrighteousness je otišao napred iz njoj sobe: Kome ona pret i pp od SEEK ne ona osnivati,Pa prebivati s njima, Ace kiša unutra jedan napustiti Pa orositi na temelju jedan žedan kopno".

III Baruch ch. 9,Apokrifi pa Pseudepigrapha prije. tera radio-telefonski. H. Charles 9 "[1] Pa oni imajući umirovljen, određeni član noć isto koža,pa za to vrijeme je došao određeni član bojna kola nad određeni član [2] Mesec, uzduž s određeni član aged.Pa JA Baruch rečenoj, Gospodar,pokazivanje mene to isto, JA hitno zahtijevati nad tebi, kako [3] to odlazi napred, kuda to otići,pa unutra šta oblik to pokret uzduž. Pa određeni član anđeo rečenoj,Čekanje pa tikati će vidjeti to isto uskoro. Pa na temelju određeni član sutrašnji dan JA isto pila to u formi nad jedan žena,pa sedenje na temelju jedan točak bojna kola Pa onde su pre nego to oxen pa janjeći krzno unutra određeni član bojna kola, pa jedan mnoštvo nad [4] anđeo unutra sličan način Pa JA rečenoj, Gospodar,šta biti određeni član oxen pa određeni član janjeći krzno? Pa muškarac rečenoj za mene, [5] Oni isto biti anđeo. Pa opet JA zamoljen,Zašto? 3. lice od TO BE u prezentu to taj to odjednom porast,ipak kod drugi [6] vrijeme smanjenje Pa ( muškarac rečenoj za mene), Slušati, O Baruch: Današji šta tikati klackati je bio pisana [7] kod Bog lep ace nitko drugi. Pa kod određeni član prekoračanje nad prvi Adam,to je soft za Sammaelnašto muškarac uzeti određeni član zmija ace jedan odijevanje. Pa to je ne koža ono samo ipak povećan, pa Bog je [8] ljutit s to, pa ožalostiti to, pa skraćen svoju dan. Pa JA rečenoj, Pa kako se to ne isto sjaj uvijek, ipak jedini unutra određeni član noć? Pa određeni član anđeo rečenoj,Slušati: ace u prisutnosti jedan kralj,određeni član dvorjanstvo ne moći govoriti slobodno,na taj način određeni član Mesec pa određeni član aged ne moći sjaj u prisutnosti određeni član sunce; umjesto određeni član aged biti uvijek obustavljen, ipak oni biti zaštićen kod određeni član sunce, pa određeni član Mesec, mada to 3. lice od TO BE u prezentu neozlijeđen,3. lice od TO BE u prezentu potrošen kod određeni član toplina nad određeni član sunce.

Sirach 411:-19,iz Određeni član Apokrifi pa Katolički Biblija

"mudrost uznijeti njoj sinovstvo pa davati ponuditi tim tko tražiti njoj. Ko god željan ljubavi njoj željan ljubavi život, pa tim tko tražiti njoj ran će biti ispunjen s radost. Ko god se držanje njoj brz volja dobiti slava, pa određeni član Gospodar volja blagosloviti određeni član mjesto ona dobiti.Tim tko služiti njoj volja sluga za određeni član Svet Pojedinac; određeni član Gospodar željan ljubavi tim ljubav njoj. Muškarac tko poštovati njoj volja sudac određeni član narod, pa ko god davati paziti na za njoj volja prebivati osigurati.Da muškarac je vjera unutra njoj, muškarac volja dobiti njoj; pa njegov potomstvo volja ostatak unutra posedovanje nad njoj. Umjesto isprva ona volja hodati sa njemu na temelju neiskren staza, ona volja donijeti strah pa kukavičluk nato njemu, pa volja muka njemu kod njoj disciplina do ona combine njemu, pa ona volja proba njemu s njoj odredba.Onda ona volja dogoditi se ravan leđa za njemu pa obradovanje njemu,pa volja otkriti njoj tajna za njemu. Da muškarac odlazi poći krivim putem ona volja zaboraviti njemu, pa ruka njemu na za njegov ruševina"

Sirach 618:-31

"moj sin, iz tvoj mladost settle izabrati poduka,pa do te biti star te volja držati nalaz mudrost Oporaviti se njoj sličan pojedinac tko plug pa sows, pa očekivati njoj žetva. Umjesto unutra njoj služenje te volja mreža netom, pa te volja jesti nad njoj proizvod.Ona činiti se vrlo težak za određeni član nepoučen; jedan slabić volja ne ostatak s njoj. Ona volja vagati njemu prud sličan jedan težak ispitivanje kamen, pa muškarac volja ne zaostati za bacanje njoj undress.Umjesto mudrost 3. lice od TO BE u prezentu sličan njoj ugled pa nije očit za mnogobrojan. Slušati, moj sin, pa primiti moj sud;ne odbiti moj savetovati.Road tvoj stopalo u njoj negve pa tvoj vrat u njoj ovratnik.Road tvoj rame ispod njoj pa nositi njoj, pa ne strah ispod njoj riznica. Oporaviti se njoj s svi tvoj duša, pa držati njoj putevi s svi tvoj moć.Naći pa tražiti, pa ona volja postati poznat za te; pa našto te zgrabiti njoj, ne career njoj ići.Umjesto napokon te volja naći određeni član odmor ona davati,pa ona će biti promijenjen u radost umjesto te. Onda njoj negve volja postati umjesto te jedan jak zaštita, pa njoj ovratnik jedan slavan odeća.Njoj jaram 3. lice od TO BE u prezentu jedan zlatan ukras,pa njoj riznica biti jedan traka nad plav.Te volja odeća njoj sličan jedan slavan odeća,pa road njoj na temelju sličan jedan kruna nad veselje"

Mudrost nad Solomon 612:-20, Određeni član Apokrifi pa određeni član Katolički Biblija

"[12] Mudrost 3. lice od TO BE u prezentu sjajan pa vječan, pa ona 3. lice od TO BE u prezentu lako izdvojen kod tim tko ljubav njoj, pa 3. lice od TO BE u prezentu osnivati kod tim tko tražiti njoj. [13] Ona užurbati da izvrši ona sama poznat za tim tko želja njoj. [14] Muškarac tko izlaženje ran za tražiti njoj volja imati nijedan teškoća, umjesto muškarac volja naći njoj sedenje kod njegov vrata. [15] Za škripac one's misao na temelju njoj 3. lice od TO BE u prezentu savršen sporazum,pa muškarac tko 3. lice od TO BE u prezentu budan na temelju njoj račun volja uskoro postojati olakšati mu biti zabrinut, [16] zatoona odlazi okolo koji traži tim dostojan nad njoj, pa ona milostivo pojaviti se njima unutra njihov staza, pa sresti njima unutra svaki misao. [17] Određeni član početak nad mudrost 3. lice od TO BE u prezentu preko iskren želja umjesto poduka,pa biti vazan za umjesto poduka 3. lice od TO BE u prezentu ljubav nad njoj, [18] pa ljubav nad njoj 3. lice od TO BE u prezentu čuvanje njoj legislacija, pa davanje paziti na za njoj legislacija 3. lice od TO BE u prezentu osiguranje nad besmrtnost, [19] pa besmrtnost donijeti pojedinac soft za Bog; [20] na taj način određeni član želja umjesto mudrost olovan krov za jedan kraljevina"

Mudrost nad Solomon 77:-14, 21-30.

"[7] Stoga JA molitva,pa sporazum je uobičajen mene; JA zvan nato Bog pa određeni član duh nad mudrost je došao pretiti. [8] JA kojem se daje prednost njoj za žezlo pa prestolje, pa JA opsjedati blagostanje ace ništa spram njoj. [9] Niti je JA uporediti njoj za iko neprocenjiv dragi kamen,zato svi zlato 3. lice od TO BE u prezentu ipak malo pesak unutra njoj vidik,pa srebro će biti opsjedati ace glina pre nego njoj. [10] JA voljen njoj briny nego zdravlje pa lepota,pa JA izabrati za imati njoj prije nego trak,zato njoj sjaj nikada prestati [11] Svi dobar stvar je došao za mene s njoj, pa unutra njoj ruke k sebi 3. lice od TO BE u prezentu koji se ne da brojiti blagostanje. [12] JA veseliti se unutra njima svi,zato mudrost olovan krov njima;ipak JA je ne knotkle taj ona je njihov majka [13] JA učen van prijevara pa JA dati van nerado; JA ne koža njoj blagostanje, [14] umjesto to 3. lice od TO BE u prezentu dobro vjeran blago umjesto ljudi; tim tko dobiti to dobiti prijateljstvo iz Bog, pohvaljen umjesto određeni član poklon taj potjecati od poduka. [21] JA učen oba što je to tajna pa što je to očit, [22] umjestomudrost, određeni član modist nad svi stvar, podučen mene. Umjesto unutra njoj onde 3. lice od TO BE u prezentu jedan duh taj 3. lice od TO BE u prezentu razuman, svet, jedinstven, mnogostruk, redak,koji se kreće, jasan, nezagađen, različit, nepovrediv, pun ljubavi određeni član dobar,oštar,neodoljiv, [23] dobrohotan, ljudski, čvrst, siguran,olakšati mu briga, svi-snažan, nadgledati svi,pa koji probija droz svi raspoloženje taj biti razuman pa čist pa većina redak. [24] Umjesto mudrost 3. lice od TO BE u prezentu briny koji se kreće nego iko pokret;pa zbog njoj neukaljanost ona probiti pa probiti svi stvar. [25] Umjesto ona 3. lice od TO BE u prezentu određeni član lahorić određeni član snaga nad Bog,pa jedan čist zračenje nad određeni član slava nad određeni član Svemogući;stoga ništa uzak prolaz proturječiti ulaz u njoj. [26] Umjesto ona 3. lice od TO BE u prezentu jedan odraz nad vječan trak,jedan neumrljan ogledalo nad određeni član rad nad Bog,padobro slika nad njegov dobrota. [27] Ipakona 3. lice od TO BE u prezentu ipak pojedinac ona može biti činiti svi stvar, pa dok preostao unutra ona sama, ona obnoviti svi stvar; unutra svaki stvaranje ona dodavanje u svet duša pa pomoć za nuždu njima prijatelj nad Bog pa prorok; [28] umjesto Bog željan ljubavi ništa toliko ace određeni član čovek tko stoka s mudrost. [29] Umjesto ona 3. lice od TO BE u prezentu briny lep nego određeni član sunce, pa onaj koji je viši svaki konstelacija nad određeni član aged.U poredbi sa određeni član trak ona 3. lice od TO BE u prezentu osnivati da bude gornji,umjesto to 3. lice od TO BE u prezentu uspeti kod određeni član noć, ipak prema mudrost urok ne prevladati

Mudrost nad Solomon 83,4,17,18,21:.

"[3] Ona proslavljen njoj plemenit rođenje kod život s Bog, pa određeni član Gospodar nad svi željan ljubavi njoj. [4] Umjestoona 3. lice od TO BE u prezentu dobro započeti unutra određeni član znanje nad Bog,padobro saradnik unutra njegov utvrde. [17] Našto JA razmotren ovih stvar u sebi, pa misao nato njima unutra moj pamćenje,taj unutra srodnost s mudrost onde 3. lice od TO BE u prezentu besmrtnost, [18] pa unutra prijateljstvo s njoj, čist oduševljenje, pa unutra rad nad njoj ruke k sebi, vjeran blagostanje, pa unutra određeni član iskustvo nad njoj društvo,sporazum,pa ime unutra sudioništvo njoj reči,Ja je otišao okolo koji traži kako za dobiti njoj umjesto ja sam. [21] Ipak JA opažen taj JA ne posedovati mudrost ukoliko ne Bog je dao njoj za mene--- pa to je jedan oznaka nad uvid za knotkle čiji poklon ona je--- na taj način JA apelirati za određeni član Gospodar pa besought njemu, pa s moj ceo srce JA rečenoj:"

Mudrost nad Solomon 99,10,13:-18.

"[9] S tebi 3. lice od TO BE u prezentu mudrost,tko knotkle tvoj utvrde pa je sadašnjost našto tikati didst spremiti krevet svet,pa tko shvatiti što je to ugodan unutra tvoj vidik pa što je to pravo prema tvoj naredba [10] Poslati njoj napred iz određeni član svet nebeskai svod, paiz određeni član prestolje nad tvoj slava poslati njoj, taj ona može biti s mene pa patiti,taj JA smjeti učiti što je to ugodan s tebi. [13] Umjesto šta čovek moći učiti određeni član savetovati nad Bog?Inače tko moći razaznati šta određeni član Gospodar volja? [14] Umjesto određeni član zaključivanje nad smrtan 3. lice od TO BE u prezentu bezvredan, pa naš nacrt biti vjerojatan za ne uspjeti, [15] umjesto jedan prolazan telo vagati prud određeni član duša, pa današji zemaljski šator na teretu određeni član zamilšjen pamćenje. [16] Nama moći teško pogodak kod što je to na temelju zemlja,pa šta 3. lice od TO BE u prezentu koristan nama naći s rad,ipak tko je trag vanjska strana što je to unutra određeni član nebeskai svod? [17] Tko je učen tvoj savetovati,ukoliko ne tikati žurba date mudrost pa poslat tvoj Duh Sveti odozgo? [18] Pa stoga određeni član staza nad tim na temelju zemlja su ispraviti,pa ljudi su podučen šta ugoditi tebi, pa su pohranjen kod mudrost"

II Esdras 214:-19, Određeni član Apokrifi pa određeni član Katolički Biblija

"[14] Zvati,O zvati nebo pa zemlja za svjedok,umjesto JA izostavljen urok pa stvoren dobar,zato JA živ,kaže određeni član Gospodar. [15] "majka,zagrljaj tvoj sinovstvo; donijeti njima settle s veselje ace se određeni član golub; utemeljiti njihov stopalo, zato JA imati izabran te kaže određeni član Gospodar. [16] Pa JA volja uzbuditi određeni član potpun iz njihov mjesto,pa JA volja donijeti njima van njihov nadgrobni kamen, zato JA prepoznati moj ugled unutra njima. [17] Ne strah Bogorodica sinovstvo, umjesto JA imati izabran te, kaže određeni član Gospodar. [18] JA volja poslati te pomoć, moj sluga Isaija pa Jeremijada. Prema njihov savetovati JA imati posvećen pa spreman umjesto te dvanaest stabarje obasut različit voće, [19] pa jednak broj proleće koji teče s mleko pa med,pa sedam moćan gorje na temelju šta ruža pa lilies rasti;kod ovih JA volja napuniti tvoj djeca s radost".

Isaija 544:-13

[4Do]" ne strepiti; te volja ne trpiti sram. Ne strah sramota; te volja ne postojati ponižen. Te volja zaboraviti određeni član sram nad tvoj mladost pa sećati se ništa više određeni član poniženje nad tvoj udovištvo [5] Umjestotvoj Izrađivač 3. lice od TO BE u prezentu tvoj muž--određeni član GOSPODAR Svemogući 3. lice od TO BE u prezentu njegov ugled-- Svet Pojedinac izraelski 3. lice od TO BE u prezentu tvoj Iskupitelj; muškarac 3. lice od TO BE u prezentu zvan određeni član Bog nad svi određeni član zemlja. [6] Određeni član GOSPODAR volja zvati te leđa ako te su jedan supruga pust pa siromašan unutra ljepilo za lažnu bradu-jedan supruga tko vjenčan mlad, jedini da bude nije prihvatio" kaže tvoj Bog. [7] "načas JA napušten te, ipak s dubok sažaljenje JA volja donijeti te leđa. [8] Unutra jedan mrtvo more nad bijes JA hid moj lice iz te umjesto maloprije, ipak s neuništiv ljubaznost JA volja imati sažaljenje na temelju you," kaže određeni član GOSPODAR tvoj Iskupitelj. [9] "za mene današji 3. lice od TO BE u prezentu sličan određeni član dan nad Noa,našto JA mač taj određeni član vode nad Noa nikada opet prekriti određeni član zemlja. Na taj način zatim JA imati pp od SWEAR ne da bude ljutit s te, nikada za grditi te opet. [10] Ipak određeni član gorje postojati tresti pa određeni član obronak postojati dalek, još moj vjeran ljubav umjesto te volja ne postojati tresti ni moj ugovor nad mir postojati dalek" kaže određeni član Gospodar,tko je sažaljenje na temelju te. [11] "o ožalostiti grad, voda kod oluja pa ne tešitelj, JA volja graditi te s kamenje nad tirkiz* tvoj kamen temeljac s safir* [12] JA volja napraviti tvoj grudobran s kruništem nad Rubikon, tvoj vrata nad iskričav dragulj, pa svi tvoj zid nad dragocen kamenje. [13] Svi tvoj sinovstvo će biti podučen kod određeni član Gospodarpa, velik će biti tvoj dječji mir.

IZVADAK IZ OSTALI Znanje

Svi nad te imati saslušan nad jedan " geneološki stablo". Unutra posljednji slovo nama učen taj svi čovečanstvo u svim stvaranje biti Familija. Nama biti stvaranje nad djeca nad živ ljudi Pojedinac. Cio neizbrojiv skupljanje nad nama oblik Božji DRVO NAD Život... ace jedan " geneološki stablo". Child (demonstvo) uzrokovan čovek da bude lišen nad jestivo voće iz određeni član drvo nad život. Određeni član Glavni anđeo baring određeni član vatren (S- Riječ)REČI nad Bog držati određeni član put ( kako sići) njemu. Današji DRVO NAD ŽIVOT unutra određeni član oset nama volja zatim raspravljati, 3. lice od TO BE u prezentu jedan sam osoba, jedan ženski. To 3. lice od TO BE u prezentu dobro izražen slikom simbol predstavljati tvoj Majka-- "mudrost",Poslovica 313,18:-19. Majka donesen napred dvanaest NALOZI nad sinovstvo pa kćerka ace stvarnost duhovni život VOĆE NAD NJOJ MATERNICA u početku. Današji je razotkriven ace "ADOIL", određeni član Bogorodica božja djeca" trak"unutraTajna XXV, XXX10:-12, Matthew 514:; JA Thessalonians 55:, Postanak 114:-18. Bog 3. lice od TO BE u prezentu zvan određeni član " otac nad pluća"James 117:. Unutra Isaija to 3. lice od TO BE u prezentu razotkriven taj Majka donesen napred svi Njoj djeca unutraPojedinac Danje svetlo, jedan radni broj umjesto naš Otac, određeni član Prastar nad Dan,Isaija 667:-10; Daniel 79:. Reč, "dan", odnositi se na nama ace duh sinovstvo pa kćerka ace parni jedinica nad Vrijeme!

Unutra drugi oset nad VOĆE iz određeni članDrvo nad život,career nama uzeti u obzir određeni član voće taj moći postojati pojeden.Nama vidjeti taj Adam je prepriječen iz jestivo nad današji drvo zbog urok raspoloženje zaraćen unutra njegov pamćenje.Unutra Poslovica 1214: to 3. lice od TO BE u prezentu pisana" Iz određeni član voće nad njegov počevši jedan čovek 3. lice od TO BE u prezentu ispunjen s dobar stvar ace sigurno ace određeni član umjetničko djelo njegov ruke k sebi preinačiti njemu". Pa Bog rečenoj, "[17] JA je gnjevan kod njegov grešan pohlepa; Ja kažnjen njemu, pa hid moj lice unutra bijes,još muškarac održan na temelju unutra njegov željan putevi. [18] JA imati pp od SEE njegov putevi, ipak JA volja izlečiti njemu; JA volja vodič njemu pa vratiti uteha za njemu, [19] kreiranje pohvala na temelju određeni član počevši nad određeni član oplakivač unutra Israel. Mir, mir, za tim daleko pa soft"kaže određeni član Gospodar. "pa JA volja izlečiti njima" Isaija 5717:-19. Današji MIR taj Eli Jah 3. lice od TO BE u prezentu poduzetan 3. lice od TO BE u prezentu LJUBAV UMJESTO NJEGOV Familija. Tim " daleko" iz Bog biti ljudsko biće " grešnik" unutra određeni član jezik nad određeni član crkva, pa tim soft biti određeni član na taj način-zvan " hrišćanin" između ljudi.Obaveštenje taj nama biti kazivanje Božji Ljubav...ne muški ljubav,ni tvoj crkva ljubav,niti tvoj propovednik ljubav....svi nad šta " ponestati slava" Matthew 2412:; Latinluk 323:; II Esdras 847:. Određeni član lišće nad određeni član DRVO NAD ŽIVOT imati određeni član dužnost nad koji liječi određeni član narod ace brz ace oni dići ace " svakidašnji žrva"Otkrivanje 59:-10, 79:.Na taj način to 3. lice od TO BE u prezentu Reči taj Adam je lišen nad sluh, reči iz njegov " majka". Ona imati je rekao njemu taj muškarac 3. lice od TO BE u prezentu dobro besmrtan duh privremeno pret i pp od STICK unutra glina pa sposoban za sjajan s određeni član lepota pa svetlost nad određeni član SUNCE ( sin), Daniel 121:-3. Za jesti današji voće nad Mudrost će biti čuti pa učiti reči nad naš besmrtnost--taj nama ace život raspoloženje moći nikada umreti,Poslovica 86:-35. "umjesto Bog stvoren čovek umjesto poštenje, pa napravljen njemu unutra određeni član slika nad Njegovog vječnost", Mudrost 223:. Današji 3. lice od TO BE u prezentu šta Adam je ne učiti unutra današji život zato njegov duhovni klasje postati odgovoran određeni član glas nad vrag ace oni minuli na njemu znanje nad urok ( misao, duševni slikovit, glas, pa san). Majka volja ne reći nama Njoj tajna ukoliko ne nama biti poslušan za naš Otac. Određeni član Glavni anđeo " držati"reči mač() NAD VATRA penjanje u svim biblijski pisanje.Oni volja poučavati ( služiti određeni član voće) nad određeni član DRVO NAD ŽIVOT jedini kod Božji naredba, Daniel 920:, 1021:.

"mudrost" poslat Njoj kćerka određeni član Vrlina inače Devica nad Nebo ace " svest" glas za udarac na temelju određeni član vrata nad muški način razmišljanja,Poslovica 91:-6. Ovih Devica biti " majka- sličan" ratnik tko ljubav raditi boj prema demonski glas poučavanje nama urok unutra naš način razmišljanja,Pesma nad Solomon 6:4-6. Ipak oni biti naložen kod određeni član Otac ne za pokret ni budan ljudi do oni ( nama)postati voljan (" do oni ugoditi"), Pesma nad Solomon 27:. Svi ljudi biti određeni član " voljen" nad Bog,Zahod 316:-17. Bog pogledan prud iz nebo za vidjeti ako postoje ljudski biće je učen dosta da bude "dostojan"za obrstiti određeni član DRVO NAD Život, ipak Muškarac osnivati " nijedan čovek", Psalam 142:-4. Na taj način Muškarac poslat prud Isus, jedan komad nad život VOĆE iz određeni član drvo nad život, dobro Jabuka, Isaija 5916:-17. Određeni član jabuka simbolizirati određeni član poruka nad " sinovstvo" zato Rachel žrtva dva " koločep" ( sos od jabuke) za Bog pa Muškarac preinačiti njoj s dva sinovstvo, Joseph pa Benjamin, Postanak 3014:-16; Devise nad Issachar 14:-23, Izgubljen Knjiga nad Biblija. Unutra određeni član Pesma nad Solomon,pojedinac nošenje određeni član vest nad sinovstvo 3. lice od TO BE u prezentu predstavljen ace dobro stablo jabuke, pa reči NAD UTEHA željan 3. lice od TO BE u prezentu određeni član poruka taj SVI LJUDI BITI SINOVSTVO NAD Bog!Pesma nad Solomon 23:-5. Današji " glasnik nad sinovstvo" 3. lice od TO BE u prezentu zvan određeni član " voljen" kroz sve današji knjiga. Muškarac 3. lice od TO BE u prezentu identificiran ace Isus. Određeni član Otac Sebe identificiran njemu ace ovakav unutra određeni član promjena oblika scena kazivanje, " današji 3. lice od TO BE u prezentu moj VOLJEN sin unutra kome Ja sam izvor veseo" Matthew 175:. Svi čovečanstvo u svim stvaranje biti naložen za " čuti ye njemu ....inače za pogled reč nad Isus pa uznijeti to na svi ostali bez obzira tko žbica inače je napisao njima... zato svi ostali " knotkle delomično", Zahod 334:-35; JA Korinćanin 138:-12.Isus minuli vanjska strana SOS OD JABUKE iz određeni član Drvo nad Život. Pojedinac jabuka 3. lice od TO BE u prezentu Matthew 239:. Svet stolica Duh isto ispušten prud sos od jabuke unutra Novo Sveto Pismo 1724:-28. Na taj način određeni član " jabuka nad Božji oko" način određeni član sin Muškarac 3. lice od TO BE u prezentu promatranje Svi tim tko stvarno jesti Isus... učen taj oni biti Besmrtan. Ace Isus road to, tim tko jesti njegov krv moje krvi inače tim tko piti njegov voda živ zauvek pa nikada umreti ace život raspoloženje ( određeni član meso umre)...sinovstvo nad Bog.Ipak pojedinac morati verovati reči nad Isus unutra niz za provariti njima mentalno! Zahod 414:, 651:, 1125:-26. Tim tko verovati određeni član " dobar Vest" poruka nad naš sinovstvo pa FAMILIJA " mjesto"kod današji KRAJ-VRIJEME " imati širiti njihov ruka pa pojeden nad određeni član drvo nad život pa volja živ zauvek"! Ace Paul road to, posljednji ČOVEK Adam inače posljednji čovek poslušan unutra meso 3. lice od TO BE u prezentu jedan pospješenje duh,JA Korinćanin 154:-5.Svi tim tko verovati naš poruka biti " brz raspoloženje" a ne u " polagan znanstvenik"pa određeni član " produhovljeno potpun"tko ne moći učiti unutra današji život.

JEDAN Velik Čudo unutra Nebo

"jedan velik pa divan znak učiniti se unutra nebo: jedan žena odjenut s određeni član sunce, s određeni član Mesec ispod njoj stopalo pa jedan kruna nad dvanaest aged na temelju njoj glava. [2] Ona je trudan pa je plakao vanjska strana bolan ace ona je okolo za davati rođenje" Otkrivanje 121:-2. Zatim pravedan što je to određeni član Čudesan Pojedinac događaj kod koji unaprijed osjeća današji " velik Čudo unutra nebo"? JA volja ne objasniti određeni član tačka.Današji 3. lice od TO BE u prezentu tvoj Majka, Mudrost, ace Ona 3. lice od TO BE u prezentu zvan simbolično. Određeni član peti Naredba reći te za čast oba naš Otac pa naš Majka, ipak neki od te biti previše plah... uplašen obznaniti Njoj. Svi tim tko čast Majka Jerusalim ( drugi koji se odnosi na priču radni broj ugled) Bog volja čast,Poslovica 835:-36. Te biti unutra tužan oblik da te ne knotkle vrlo mnogo okolo tvoj vlastiti Familija! Ona 3. lice od TO BE u prezentu određeni član Majka nad svi određeni član sinovstvo pa kćerka nad Bog,II Esdras 238:-48, 938:-47, Poglavlje 10. Stoga, unutra Otkrivanje 122:, Bog pokazati Njoj trudan s svi božja djeca trak.Ace Isaija road to, "Zion donesen napred svi njoj djeca unutra POJEDINAC DAY." Enoch pila Njoj parabola ace "Adoil tko je jedan trbuh pun trak"Tajna nad Enoch XXV. Umjesto svi te " dvojba Thomas" (" Turska") tamo tko ne moći verovati ukoliko ne te vidjeti Njoj s tvoj oči, našto te dići za nebo Bog volja utemeljiti Njoj pa obavestiti te taj ravan tvoj duh " samopregor"je rođen unutrašnjost Njoj, Psalam 87. Ace Paul je napisao "Jerusalim iznad 3. lice od TO BE u prezentu Bogorodica nama ALL," Galatians 426:. Isus rečenoj, " [35] Ipak mudrost 3. lice od TO BE u prezentu dokazan pravo kod svi njoj djeca" Luke 735:, 1149:. Zbog naš rasprava, DANAŠJI ŽENA 3. lice od TO BE u prezentu NE ODREĐENI ČLAN CRKVA ace te imati bio podučen unutra određeni član crkva. Današji žena je dao rođenje za Isus - jedan stvar šta nijedan crkva je.Današji žena 3. lice od TO BE u prezentu Majka Mudrost, inače Jerusalim, inače Zion ace Njoj koji se odnosi na priču imenjak ići,tvoj Majka pa Božji Supruga. Stajanje na temelju određeni član Mesec način Ona 3. lice od TO BE u prezentu podržan kod Njoj kćerka tko oblik njoj " bojna kola" pa Njoj trak 3. lice od TO BE u prezentu ace svetao ace tvoj Očev trak ( odjenut s određeni član Sunce),zato oni biti " pojedinac" pa Ona govoriti Njegov misao. Otkrivanje 123:, pa 4 reći nad određeni član vojna s određeni član Zmaj šta je bila mjestimičan.Sotona je vladarica za konkurirati komu određeni član sedam glavni anđeo, pa oni imati Powers ( deset rogovlje) da izvrši ljudi odmor svi Deset Naredba. Oni svi rukovati čime vojna kod misao ( kruna)kontrolisati pa mozak- nerv " guranje-dugme". Ovih raspoloženje dobiven u Heroj u nadi da uništiti Isus pa za prekid Božji pokazati nad određeni član spasenje nad određeni član ceo svet u svim stvaranje nad čovječanstvo. Unutra Otkrivanje 125: Isus ruža spreman nebo, pa "određeni član UPRAVLJATI DUŠEVNI Odmor Nato Njegov Pleća" ace određeni član naslov nad naš slovo datum Decembar 9, 1988, na taj način spretno objasniti. Zatim određeni član Telo nad Mudrost 3. lice od TO BE u prezentu Njoj djeca tko opravdati Njoj. Ovih imati bio rasijan između čovečanstvo pa hranjen kod određeni član anđeo u smislu određeni član koji se odnosi na priču odnos kuda određeni član gavran hranjen Elijah dok muškarac je skrivanje, Otkrivanje 126:. Određeni član poreklo nad vojna, uzrok, pa neprestano trajanje 3. lice od TO BE u prezentu razotkriven unutra Otkrivanje 127:-11.Sotona 3. lice od TO BE u prezentu razotkriven za imati bio poražen unutra vojna šta je počeo unutra nebo, pa Michael pa njegov anđeo je određeni član zadatak nad izbacivanje oba Sotona pa Babilon,pa njihov prvo rođen djeca. Današji priča je je rekao na djelu pa alegorija kuda Bog okretanje broda u suprotni smjer svi prvi rođen nad Egipat.Oni je za umreti unutra uloga- igra zato svi nad Sotona pali djeca ( na taj način- zvan pali anđeo) su proklet s njemu za umreti vječno. Vječan smrt način jednostavno da bude izbrisan potpuno iz postojanje kod vatra s nijedan trag preostao. Isto određeni član priroda nad njegov uloga prema Božji sinovstvo pa kćerka oba unutra nebo pa na temelju zemlja 3. lice od TO BE u prezentu predstavljen ace "optužujući njima oba danje svetlo pa noć"kuda Nebo= pa određeni član EARTHNIGHT= vrijeme."krv nad određeni član Jagnje" kod šta nama nadvladati njima 3. lice od TO BE u prezentu određeni član vrlo REČI NAD Isus, Zahod 653,63:. Na taj način određeni član ključ prevlađivanje demonski varka u svim koji se tiče koje nauke subjekt 3. lice od TO BE u prezentu određeni član usmeriti REČI Nad Isus Njegov REČI morati postojati tvoj naočale kod šta te pogled pa oceniti sve drugi.Tim stvar taj odstupiti inače suprotstaviti njegov POLAGANJE REČI morati postojati iskonstruiran ace "tama" - "osim određeni član slava". Određeni član vrlo RIJEČ nad Krist pisana unutra array unutra array slovo edicija nad Biblija 3. lice od TO BE u prezentu određeni član istinit " evanđelje nad Krist".TVOJ OTAC NAREDBA TE za " čuti ye him," Matthew 174:-6. ISUS NAREDBA TE - da te biti njegov sledbenik - za " slediti me." Zatim da te biti netko drugi sledbenik, te mart za određeni član tuči nad jedan različit dobošar, Zahod 1026:-28. Da taj ljudsko biće dobošar propušten jedan tuči pa te biti sledeće njemu - te će biti osnivati van ritam s određeni član PERFEKCIJA tvoj OTAC očekivati unutra " istinit obožavatelj" pa " vanjska strana" nad određeni član korak pa uzorak nad Isus,Matthew 548:, 1921:; Zahod 423:-24; JA Korinćanin 139:-10.Onde 3. lice od TO BE u prezentu jedini SAVRŠEN POJEDINAC tko je određeni član duh van mera - poslat naročito da bude određeni član uzorak umjesto te za slediti.Sličan naš Otac kaže, " čuti ye him." Te obaveštenje taj određeni član ČUDESAN POJEDINAC vanjski svaki ljudski biće uračunavši Mojsije, Elijah, Paul,Apolon,Peter, pa svaki suvremen pisac te moć knotkle, JA Korinćanin 35,21:-23.Da te uznijeti jedan čovek pa muškarac 3. lice od TO BE u prezentu osnivati " manjkav", Bog volja donijeti njemu leđa za njegov vlastiti " dubok"mjesto,Isaija 22:-4,10-18. Muškarac volja ne dopustiti bilo ko za prisvojiti određeni član slava muškarac je dao Krist. Te biti naložen za " čuti ye njemu" Isus ... na temelju svi subjekt pa doktrina tvar.Sećati se, te moći nadvladati određeni član Zmaj koji se tiče koje nauke varka kod određeni član vrlo reči nad Isus svedočanstvo.

Otkrivanje 1212: postojeći određeni član okolnostima uticati vrag ljutina prema nama. Zato Sotona nema dulji jedan prisutnost unutra nebo, tim tko prebivati unutra nebo činiti veseliti se. Ipak zato muškarac 3. lice od TO BE u prezentu bacanje prud za određeni član zemlja pa osuđen za umreti unutra jedan " kratak vrijeme"prema dobro vječan vrijeme ljuska,jedan upozorenje 3. lice od TO BE u prezentu uobičajen ljudi na temelju zemlja zbog Sotona želja umjesto osveta. Mučenje pa posedovanje nad ljudi je bila jedan rezultat nad demonski vojna pa Isus je određeni član zadatak nad izručenje svaki stvaranje iz Sotonski riznica, Isaija 4924:-25; Luke 418:-19. Unutra Otkrivanje 1213:, to reći nama taj Sotona progoniti tvoj Majka. Današji 3. lice od TO BE u prezentu ispunjavanja kod događaj šteta za Njoj Telo članovi, određeni član djeca. Unutra "jedinstvenost" šta 3. lice od TO BE u prezentu ispunjavanja za pojedinac 3. lice od TO BE u prezentu ispunjavanja za svi,Matthew 2540:; JA Korinćanin 1226:.Jedini put umjesto Majčin " telo članovi" za bežati određeni član lice nad određeni član zmija 3. lice od TO BE u prezentu na temelju orao ( Michael) krilo.Na taj način našto svaki telo član " slabašan" ( Isaija 2712:-13, 4030:-31), Michael pomoć za nuždu njima Prevesti, Luke 1734:-37. Otud Majka pilot za Njoj " spreman mjesto".Iznad unutra Nebo pobožnost raspoloženje da bude napravljen savršen biti " hranjen" ( podučen), Isaija 545:-6,13-15. Današji " zmija" unutra Otkrivanje 3. lice od TO BE u prezentu jednak zmija Bog prekoren umjesto nesreća unutra određeni član Bašta nad Raj. Bog road neprijateljstvo između Nama (čovječanstvo) pa demonstvo.Oni imati bio tucanje nama svuda, pa vrlo nekoliko nama su data snaga za plesati stomp na temelju njima unutra današji život. Zatim - jednako kao Isus reči su vode van njegov trbuh, Zahod 737:-38, pa ipak Sotona bacanje reči ( voda) van njegov usta za zavarati svako, za nositi daleko Majčin " telo",naime Nama, Otkrivanje 1215:. Smrt restl demonski kontrolisati tako da poplaviti nad demonstvo ( mnogobrojan demonstvo = Otkrivanje 1715: isto) pa njihov reči morati pasti našto jedan telo nad meso umre, Otkrivanje 1216:. Zatim šta nama misao nad ace " Evin seme"3. lice od TO BE u prezentu Majka Mudrost djeca Na taj način vrag nadnica vojna prema svi čovečanstvo ( stih 12)ipak specijalno tim tko svjesno probati za služiti Bog, Otkrivanje 1217:. Unutra pojedinac poglavlje, Otkrivanje 12, određeni član ČUDESAN POJEDINAC pokazivanje nama Njegov ČUDESAN SUPRUGA pa određeni član priča nad naš rat pa ključ pobeda Ovih dva ČUDESAN SAM SEBE biti " pojedinac" ace muž pa supruga pa naš istinit Roditelji. Određeni član peti Naredba zahtijeva te za čast oba. JA sam voljan za opklada taj neki od nama ne uspjeti raditi taj, " dolazak osim određeni član slava"

"Babilon", onaj drug" žena" nad Otkrivanje 17-18, pa Isaija 47, 3. lice od TO BE u prezentu različit iz naš Majka tko 3. lice od TO BE u prezentu parabolički predstavljen unutra Otkrivanje 12. Babilon 3. lice od TO BE u prezentu Sotona nevidljiv supruga pa određeni član Nebeski Dvor naći njoj odgovoran za svi određeni član krvoproliće uzrokovan unutra određeni član zemlja. Van ludilo ona misao za uništiti svi nad naš Majčin djeca zato Bog planiran za uništiti svi nad njima unutra slaganje s određeni član izvorni Nebeski Dvor Odluka. Pa to je Majka tko tražen naš Otac za " izbaciti taj veza žena pa njoj sinovstvo. Oni će ne postojati položaj nasljednika s mene pa moj djeca Činiti te sećati se kuda pa šta određeni član prilika je unutra šta te prvo čitanje inače saslušan tim reči?! Zatim te knotkle tko prvo rečenoj njima pa za kome. Razmak pa Sarah pa Hagar pa Ishmael su " glumac"kome Bog naviknut reći određeni član priča nad šta dogoditi se unutra određeni član stvarnost početak unutra Nebo prije nego Vrag pasti pa Babilon pasti.

Božji " familija"NACRT potreban jedan brojilac-dio ace jedan pratilac pa prijatelj tko 3. lice od TO BE u prezentu sličan Njemu još različit koji odrazuje različit odlika nad Njegov slava pa ličnost,Poslovica 81,12,22:-30. "ona" 3. lice od TO BE u prezentu zvan " majka". Iz Bog pa Njegov Supruga svi određeni član malen udvostručiti nad njihov slava dizati se. Ovih malen " imagesave" unutra određeni član NACRT biti zvan " djeca". Oni su stvoren inače kovan unutra određeni član duhovni figura nad Bog pa Majka Mudrost dok unutra Njoj maternica za potpun određeni član veza nad jedinstvo inače "jedinstvenost" između Otac, Majka, pa određeni član djeca, Tajna XXV, Matthew 514:. Današji Nacrt je određeni član početak nad planiran "wifehood" pa određeni član izvorni prikaz nad " planiran roditeljstvo". Svaki dete za određeni član točan jednak broj muškadija pa ženski je pre- planiran, Tajna XXIII2:, Psalam 1474:. Majka pa određeni član djeca morati postojati podučen za sudjelovati u čemu FAMILIJA " niz" pa za sudjelovati Božji misao. To 3. lice od TO BE u prezentu Njegov volja taj SVI saviti Njegov slika,sličnost, pa slava, Postanak 126:; Zahod 1722:-24.

Za poučavati " majka" 3. lice od TO BE u prezentu prvi korak Bog undertook. Ona je učiti Njoj uloga ace " supruga" pa majka Ona je prvi " stvoren"FAMILIJA član za iskustvo " dva novčani sredstva" za izabrati između " dobar"pa " urok"unutra Njoj vlastiti pamćenje ace Bog je našto Muškarac predviđati određeni član Nacrt.Za poučavati Njoj potrebna određeni član kreacija nad jedan par nad poučavanje " alat" s priroda prilično određeni član usmeriti suprotno Božji priroda. Današji dio nad određeni član NACRT potreban jedan mužjak pa ženski mehanički, android, imitacija duh,Isaija 1411:-12; Ezekiel 2813:-15. Svi određeni član qualities pa putevi Bog nije prihvatio pa smatrana divisive, razoran, štetan, neuredan, pa svađa- koji proizvodi su programiran u ovih živo biće Zato današji ponašanje 3. lice od TO BE u prezentu zvan " urok",dva varka- bude biti zvan UROK Raspoloženje. Određeni član mužjak 3. lice od TO BE u prezentu zvan Sotona pa određeni član ženski 3. lice od TO BE u prezentu zvan Babilon, Tajna XXVI, Otkrivanje 175:. Svi današji je dio nad određeni član NACRT za pomoć poučavati Majka pa " nama" naš uloga.Pa iza korist određeni član " alat" biti da bude odbačen.na taj način..Bog zalazak " dva putevi" pre nego Majka prvo, naime (1) Sebe pa Njegov ličnost qualities pa putevi unutra kontrast s (2) Sotona pa Babilon pa njihov ličnost pa ponašanje Majka je podučen za usporedbu pa kontrast ace Ona učen Božji priroda pa Njoj vlastiti Ona učen kod pravilo pa primer. Sotona pa Babilon su određeni član koji se odbija primer nad šta ne raditi pa kako ne činiti. Ona učen skroman nad ponašanje iz reprodukcija za putevi nad društven uzajamno djelovanje. Jednom Majka učen Njoj uloga, to je vrijeme umjesto Njoj za postati " Bogorodica"SVI božja djeca, Psalam 87; Isaija 667:-8.

Određeni član NACRT zahtijeva taj SVI božja djeca"" isto primiti dobro obrazovanje pa učiti Božji "odobren" putevi nad ponašanje tako da onde postojati konačan društven niz pa sklad unutra Njegov "kuća"zvan Nebo. SVI određeni član djeca morati postati Njegov sličnost kod iskusiti jedan prvo- život nad žalost pa zatvor pa kod iskusiti dva" putevi" Bog lice unutra Njegov misao obrađen. Nama, previše, morati izabrati određeni član najbolji skroman nad ponašanje kod usmeriti pa indirektnost iskustvo s njima. JEDAN naročit mjesto biće napravljen u tu svrhu, određeni član zemlja. Na taj način pre nego muški dolazak za određeni član zemlja je počeo prema Nacrt,Majka Jerusalim, inače Zion, inače Mudrost ace Ona 3. lice od TO BE u prezentu zvan, dok unutra Nebo proizveden SVI određeni član dete raspoloženje taj oni tražen. Onde biti milijarda nad njima, dobro jednak broj muškadija pa ženski,Otkrivanje 79:-15; II Esdras 238:-41. Prvo dvanaest klizanje parova nad sinovstvo pa kćerka su izabran za pomoć Majka učiti da bude " majka" pa dok unutra nebo za lice njihov koji se odbija poučavanje primer,naime Sotona pa Babilon pa njihov prvorođeni djeca.

Needle peddler za reći određeni član društven uzajamno djelovanje između oba familija grupa unutra Nebo je nemalo znanje iskustvo Određeni član akcija nad Sotona pa njegov familija su mrzak pa odbojan. Oni stvoren na taj način velik deo borbeni pa razlika taj Legislacija su ozakoniti za upravljati pa ograničiti njihov bezvredan putevi. Majka pa tim prvo djeca učen kod koji se odbija naglasak iz Sotona housefold određeni član Vrednost nad " dobar",taj Božji izabran ponašanje qualities taj nama imati spoznati unutra naš vrijeme ace "ispravnost"pa " svetost"biti NAJBOLJI umjesto nama pa naš Familija! JEDAN pobuna zgoda zato Sotona pa njegov familija nije prihvatio da bude obavezan Božji pravilo,pa oni velik za namestiti određeni član primerak kod rat, Otkrivanje 127:-9,12.Oni izgubljen pa su udarac nogom van nebo u jedan mjesto kuda usklađenost za Nacrt,određeni član preostao mnoštvo nad Božji djeca postojati poslat kod naznačen Vrijeme razmak (stvaranje)za iskustvo njihov prvo- život faza nad podnošenje.Na temelju zemlja nama su za lice dva" putevi", određeni član " dobar pa urok"mešavina. Umjesto određeni član mehanički, android, imitacija raspoloženje, današji " mjesto"je dobro nedodirljiv san- svet ( pakao) kuda oni " koža"unutra postojan okružiti.Oni mogao vidjeti pun zemlja, reka, jezero, fruitbearing stabarje pa biljke,ipak oni minuli pravo droz njima ace oni žuđen umjesto odmor pa olakšanje iz glad pa žeđ. Današji uslov 3. lice od TO BE u prezentu zvan " pakao" inače određeni član " bezdan". To 3. lice od TO BE u prezentu jedan rupa pod određeni član najdonji nebo. Životinjski su stvoren na temelju određeni član kopno masa pa Sotona pa njegov familija uskoro pronađen taj oni mogao uhvatiti njima pa odmor njihov pasti. Određeni član kopno masa je poput Raj, još to je van Nebo. Ovdje 3. lice od TO BE u prezentu određeni član zapreka put kuda Božji djeca iskustvo jedan mreža koji se odbija obrazovanje faza ace jedan dio nad njihov program ace oni učiti za usporedbu pa kontrast,Tajna XX4:-6. Zbog ovih okolnostima određeni član katastar Labar ( zemlja površina)kuda Israel prebivati je u kući Egipat ( određeni član bezdan), ipak jedini Phare pa određeni član Egipćanin narod ( određeni član kraljevina nad vrag) iskusan određeni član koji zadaje muke ( pakao okolnostima

Zaključak

Bog se imati jedan " supruga",naš Majka, Mudrost, Jerusalim, Zion, pa "Adoil" ace Njoj koji se odnosi na priču imenjak ići.Našto Bog rečenoj " career nama stvoriti čovek itd.", Muškarac je savjetodavan s Majka Mudrost. Ovih dva biti određeni član Roditelji nad Isus pa svi božja djeca trak ace prikazan unutra Otkrivanje 12. Mudrost nije poznat za mnogobrojan ni određeni član uloga nad ženski unutra Nebo. Žene biti određeni član sam sebe tko nag djeca pa oni biti stvoren unutra Majčin slika pa sličnost, dok ljudi biti unutra Božji slika pa sličnost Današji 3. lice od TO BE u prezentu šta Familija 3. lice od TO BE u prezentu svi okolo. Za određeni član mudar pa pronicav, nama morati poštovati Božji naredba Eksodus 2012: " čast tvoj otac pa tvoj majka, tako da te smjeti poživjeti unutra određeni član kopno određeni član GOSPODAR tvoj Bog 3. lice od TO BE u prezentu davanje te". "[9] Pa ne zvati bilo ko na temelju zemlja 'father', umjesto te imati pojedinac Otac, pa muškarac 3. lice od TO BE u prezentu unutra nebo", Matthew 239:. Tvoj istinit " majka" 3. lice od TO BE u prezentu isto unutra nebo pa tim dva biti " pojedinac"! Nama imati naveden nekoliko tekst iz nekoliko biblijski utvrde za utvrditi identitet tvoj Majka umjesto te. Nama imati isto su sadržavali izvadak iz ostali "dobar Vest" znanje za objasniti za te šta je bila događaj pa Božji namera unutra Njegov nacrt Majka 3. lice od TO BE u prezentu jedan iznenađenje " poklon"umjesto većina ljudi našto oni izlaženje iz današji život unutra smrt. Ipak i tako kaže unutra pojedinac nad naš tekst, " srećan 3. lice od TO BE u prezentu određeni član čovek tko naći Mudrost". Ona 3. lice od TO BE u prezentu jedan blagoslov za tim djeca osnivati dostojan za knotkle pa primiti Njoj!! Da te biti dostojan, " čestitka"!