Zonder Mij Kan U aan Niets Doen!

Deuteronomy 32:39. Zie nu dat ik, zelfs ik, hij is en er is geen god met mij: ik dood en ik maak levend; ik verwond en ik genees: noch daar ben enig dat uit mijn hand bezorgen kan. 40. Voor ik hef mijn hand te opgeheffenene, op en zeg, leef ik voor ooit.

Isaiah 45:5. Ik ben de Heer en er is geen anders, er geen God naast mij is: ik girded thee, hoewel thou hast niet bekende mij: 6. Dat zij van het stijgen van de zon zouden kunnen weten en van het westen, dat er geen naast mij is. Ik ben de Heer en er is geen anders. 7. Ik vorm het licht en duisternis creëer: ik vrede, maak en kwaad creëer: ik de Heer aan alle deze dingen doet.

Amos 3:3. Kun twee wandelingen samen, behalve zij zijn gegaan akkoord? 4. ? Een leeuw zal brullen in het bos, wanneer hij hath geen prooi wil aan een jonge leeuw kreet uit zijn hol, indien hij niets genomen heeft? 5. ? Een vogel kan vallen in een strop op de aarde, waar geen gin voor hem is zal een hervat een strop van de aarde en heeft niets aan alle genomen? 6. ? Een trompet zal geblazen worden in de stad en de mensen niet is bang er zal zijn kwaad in een stad en de Heer hath niet gedoenene het? 7. Zeker zal de Heer God niets, maar hij revealeth zijn geheim naar zijn dienaars de profeten doen.

Romeinen 8:20. Voor het schepsel door reden werd aan ijdelheid onderwerp, niet gewillig, maar van hem die hath het zelfde in hoop onderwierp, 21 gemaakt. Omdat het schepsel, dat zich ook van de slavernij van corruptie in de luisterrijke vrijheid van de kinderen van God bezorgd worden zal. 22. Voor wij weet dat de helemaal creatie groaneth en travaileth in pijn samen tot nu.

Ezekiel 14:9 En indien de profeet bedrogen is wanneer hij hath gesprekenene een dingen, ik de Heer bedrogen heeft dat profeet en ik zal mijn hand op hem, uitrekken en hem van het zal te midden van van mijn mensen Israël vernietigen.

Philippians 2:13 Voor, die het God welke worketh in u zowel is te willen als van zijn goed genoegen te doen.

Isaiah verwelkt 26:12 Heer, thou vrede voor ons aanstelt: voor thou ook hast wrought alle ons werken in ons.

Romeinen 9:15 Voor hij zal saith aan Moses, ik genade hebben op die ik zal hebben genade en ik zal medelijden hebben op die ik medelijden hebben zal. 16 is Zo dan het niet van hem dat willeth noch van hem dat runneth, maar van God dat sheweth genade. 19 Thou verwelk zegt dan naar mij, Waarom doth hij nog vindt fout? Voor die hath zijn wens weerstond? 20 Nay, maar O man, die kunst thou dat repliest tegen God? Zul het ding vormde, zegt aan hem die het vormde, Waarom hast thou maakte aan mij dus? 21 Hath niet de pottenbakker macht over de klei, van de zelfde brok een vat naar eer te maken en een andere naar schande

John 15: voor kan zonder mij ye aan niets doen.

ALLE LEVEN IS EEN FUNCTIE VAN GOD EN HET IS DEEL VAN GOD! Aangezien alle menselijke wezens “cell-members” van God’s geweldigger tweede lichaam zijn, zijn wij alle kleine delingen van Zijn “substance” dat wij visueel opmerken als “clay omhulsels” bevatten de zoon of dochter geest kinderen. Wij kunnen niet ons geesten ziet omdat zij kunnen niet en niet zal tot hun aankomst tijd in de Heavens na overlijden, Ecclesiastes 12:7, Hosea 13:14, Luke 20:37-38 geopenbaard worden. God zegde van Zijn kinderen, “I in hen en wandeling in hen zal wonen”, en Hij doet DAT over de geest dat u in de absolute zin bent. Indien u hoort en aan Hem ofwel de engelen gehoorzaamt, die Hij zette in kosten van u, dan woont Hij in u over die heilige geesten en/ of Zijn Woorden, die welk deel van je nieuw teken wordt. Omdat ENIGE God “LIFE” is;, bent u levende omdatHIJ leeft je leven gelijktijdig als U HET LEEFT! Er is niets dat u denken kan of van welk doet Hij niet volledig bewust is. In Psalm 139 David, die op de alwetendheid van God verklaard wordt wanneer het te elk verpersoonlijking komt.

Psalm 139:1 *Aan de voornaamste Muzikant, EEN Psalm van David.* O Heer, thou hast zocht mij en bekende mij. 2 Thou knowest, die mijn downsitting en is ontgint opstand, thou understandest mijn gedachte afar van. 3 Thou compassest mijn pad en mijn, dat beneden liegt en kunst maakte vertrouwd met alle mijn wegen. 4 Voor, die er geen woord in mijn tong is, maar lo, O Heer, thou knowest het geheel. 5 Thou hast overval mij achter en voor en gelegde thine hand op mij. 6 Zulk kennis is ook fantastisch voor mij; het is hoog, kan ik niet naar het bereikt. 7 Whither, die ik zal gaan van thy geest? of zal whither ik vlucht van thy aanwezigheid? 8 Indien ik op in opgeheffenene, thou kunst daar opstijg: indien ik mijn bed in hel maak, aanschouwen, thou kunst daar. 9 Indien ik de vleugels van de morgen neem en in het uiterste delen van de zee woont; 10 zullen Zelfs daar thy hand lood mij en thy zal recht hand mij vasthouden. 11 Indien ik zeg, zal Zeker de duisternis mij bedekken; zelfs zal de nacht licht over mij zijn. 12 Stemmen voor, de duisternis hideth niet van thee;, maar de nacht shineth als de dag: de duisternis en het licht beide gelijk aan thee is. 13 Voor thou bezat hast mijn teugels: thou bedekte hast mij in de womb van mijn moeder. 14, die ik zal loven thee; voor ik ben angstig en fantastisch gemaakte: prachtige zijn thy werken; en dat mijn ziel knoweth recht goed. 15, die Mijn substantie van thee niet verborgen werd, wanneer ik in geheim gemaakt werd en nieuwsgierig wrought in de lagste delen van de aarde. 16 Thine ogen hebben mijn substantie gezien, nog zijn unperfect; en in thy werd boek, dat alle mijn leden geschreven, welk in voortduring gemaakt werden, wanneer tot nu toe er geen van hen was. 17 Hoe kostbaar ook thy gedachten naar mij, O God zijn! hoe geweldige de som van hen is! 18 Indien ik hen zou moeten tellen, zijn zij meer in nummer dan het zand: wanneer ik wakker, ik stil met thee ben.

Zonder God

Er is een lied, dat zij in de kerken die zeggen, zingen, “without hem ik aan niets kan doen! Zonder hem zou ik verzuimen! Zonder Hem kan ik aan niets zoals een schip zonder een zeil”! doen! Dat lied WAAR is! Zonder God ademt ik niet kan! Zonder God kan ik niet wakker' s morgens. Zonder God kan ik niet, smaak of geur, ziet of redelijk denkt. Alle deze “life functie” is sharings van Vader’s geweldigger leven met elk menselijke nakomelingen. Aangezien de Pottenbakker macht over elk vat heeft, dat wij niet, vragen “who Zijn wens of … heeft weerstaan; Waarom doet Hij nog fout”? vindt? Wij weten dat geen menselijk slachtoffer en slaaf van zonde zijn kunnen dat weg zonder God’s “help” daarin. Wat dan ook gebeurt te, die u of enig man gelijktijdig te God in echte tijd gebeuren als het te u gebeurt! Hij doet beneden&niet moet “look #8221; van Opgeheffenene te opmerken de. dingen. Het gebeurt te Hem en u …. Zijn Lichaams“cell” … en Hij bestuurt de graad en omvang van de “experience” met zonde dat u aandurft! Zonder God KAN U aan NIETS DOEN. Het menselijk slachtoffer van zonde kan niet verslaafde aan duivels wordt en deelneemt aan zonde werken als een slachtoffer of een victimizer zonder controle van God.

Isaiah 63:9 In alle hun smart werd hij gekweldEn de engel van zijn aanwezigheid redde hen: in zijn liefde en in zijn medelijden maakte hij hen goed; en hij legt hen, bloot en hen droeg alle dagen van oud.

Matthew 25:35 Voor, die ik was een hungred en ye gaf aan mij vlees: ik was dorstig en ye drink mij gaf: ik was een vreemde en ye nam mij in: 36 Naakte en ye kleedde mij: ik was zieke en ye bezocht mij: ik was in de gevangenis en ye kwam naar mij. Zullen 37 Dan het gerechtvaardigd antwoord hem, die gezegdt, Heer, wanneer wij thee een hungred zag en gevoerde thee? ofwel dorstige en gaf aan thee drank? 38 in Wanneer wij thee een vreemde zag en thee nam? of naakte en gekleede thee? 39 Of wanneer wij thee ziek zag of in de gevangenis en kwam naar thee? 40 En de Koning zullen naar hen, Heel ik naar u beantwoorden en zullen zeggen zeg, Aangezien als ye beantwoorden zal het naar een van de kleinst van deze mijn brethren, ye het naar mij gedaan heeft.

Wat dan ook wij doen of aan enig man niet doe, doen wij of niet doe aan god voor alle redenen, die wij besproken hebben. Mensheid is God, die op aarde in cellulair formulier loopt. Aan ons zien wij klei geschenk gewikkeld man van verschillendes koerzen, naties en tongen, maar ALLE VAN, die HEN GOD ZIJN, die RONDOM IN CEL FORMULIER LOOPT!

Uiteindelijk denkt verantwoordelijk voor alle leven en alle aardze rollen, die worden gegeven aan elk mens op aarde zijn, sindsdien God u is dat het mogelijke is dat Hij zal vernietigen man wegens ervaring conditioneert, die Hij en gerepareerde zette? Zij onderrichten dat Hij in de kerken wil, maar dat doctrine geen zin maakt. Zonder Hem kan geen man aan iets doen! Indien er is “sin” in een man’s leven en hij het slachtoffer daarin is, is God uiteindelijk verantwoordelijk voor de DAAD en God is ook een slachtoffer! God zal U of enig anders kind voor de werken niet vernietigen dat Hij in je Levensrol als een vat voor proper gebruik werkte of unclean gebruikt! U en alle je mede menselijke wezens waren “made onderwerp aan ijdelheid niet gewillig” door de Schepper. Omdat deze leven is net een onderwijs “exercise” in welke alle kinderen verschillende delen van Satan’s negatieve ijdelheid ervaart, is alle man uit geestelijke slavernij in Egypte aan DOORGANG OVER tijd geroepen. Dan terugkeert naar stof de aarde van welk, dat het kwam en de zoon of dochter geest vliegen weg aan opgeheffenene … gewoonlijk als “prodigal zonen”. Daar krijgen zij de best kamerjas, nieuwe schoenen, een ring voor de vinger, een nieuwe naam, nieuw gezicht, nieuw lichaam en een nieuwe IDENTIFICATIE en zij nemen aan het FEESTMAAL VAN LIEFDE deel en op “fatted kalf”! dineren! Luke 15:15-32.

Aangezien deze dingen ZIJN WAAR, wat u aan deze bericht bord doet? U zijn, die bergen en “saving iemand schudt”? God HEEFT LICHT EN LIEFDE voor alle aan elk man’s GEREPAREERD Vast tijd! Eternity is voor alle klaargemaakt en alle zullen aan het deelnemen of duivels of niet goedkeuren! Er is ENIG EEN WENS die op aarde gedaan is als het in Opgeheffenene is. U en alle duivels mogen rommel over dat! Zie indien u weet WIENS WENS die is!

Geheimen 23: En Pravuil vertelde mij: 'Alle dingen 4 dat ik thee verteld heb, hebben wij geschreven. Zit en schrijf alle zielen van mensheid echter vele van hen zijn geboren en de plaatzen maakten voor hen 5 aan eternity klaar; voor alle zielen zijn te eternity, voor de formatie van de wereld. klaargemaakt '

Enoch 10:8 En de helemaal aarde zijn 9 door de werken ontaard diedoor onderricht werden Azazel: aan hem schrijf alle zondigen toe.' (Dit is de ECHTE BOETEDOENING! Het is waar De Hoge Priester bekent alle zonden van alle mensen op het hoofd van de scapegoat In de “pattern van Moses”, Leviticus 16:8-22. Sommige mensen aan deze bericht bord zeggen dat duivels niet bestaan. Zij Boeten NIETE PRIESTERS die niet kunnen, zijn!) En aan Gabriel zegde de Heer: 'Ga tegen de bastards en de reprobates, Door en tegen de kinderen van overspel: en de kinderen van overspel en de kinderen van de Wachters vernietigt van onder man: 15 En Vernietiig alle geesten van de reprobate en de kinderen van de Wachters, omdat 16, die zij mensheid wronged hebben. Vernietiig alle verkeerd van het gezicht van de aarde en verhuur ieder kwaad werk eindiigt: en verhuur de plant van righteousness en waarheid verschijnt: en het zal een zegening bewijzen; de werken van righteousness en waarheid zal in waarheid en vreugde voor evermore geplant worden. 17 En dan zal alle gerechtvaardigde ontsnapping En tot zij zal duizenden kinderen leven voortbrengen En alle dagen van hun jeugd en hun oude leeftijd Zal zij vervolledigen in vrede. 18 En dan zal de helemaal aarde in righteousness is tilled en alle zullen met bomen geplant worden en 19 zijn vole van zegenen. En alle wenselijke bomen zullen op het geplant worden en zij zullen klimplanten op het planten: en de klimplant welk, dat zij planten thereon wijn in overvloed opleveren zal en als voor alle zaad welk is sown thereon elk maat (daarvan) een duizend dragen zal en elk maat van olijven zal 20 tien pers van olie opleveren. En thou reinigt de aarde van alle onderdrukking en van alle unrighteousness en van alle zondigen en van alle godlessness: en alle uncleanness die wrought op de aarde 21 is, vernietigt van van de aarde. En alle kinderen van man zullen gerechtvaardigd worden en alle naties 22 zullen adoration aanbieden en Mij zullen loven en alle zullen Mij vereren. En de aarde zal van alle bezoedeling gereinigd worden en van alle zondigen en van alle straf en van alle kwelling en ik zal nooit opnieuw (hen) op het van generatie aan generatie en voor ooit sturen.

Isaiah 25:6 En in deze berg verfijnde de Heer van gastheren uitvoering naar alle mensen een feestmaal van dikes dingen, een feestmaal's van wijnen op de lees, van dike dingen, die vole zijn van merg, van wijnen op de lees goed zal. 7 En hij zullen in deze berg het gezicht van de bedekking worp over alle mensen en de vail vernietigen die over alle naties uitgespreid zijn. 8, die Hij zal slikken op overlijden in overwinning; en de Heer God zal weg tranen van van alle gezichten wissen; en de berisping van zijn mensen zal hij neemt weg van van alle aarde: voor de Heer hath gesprekenene het.

Isaiah 66:22 Voor als de nieuwe heavens en de nieuwe aarde, welk, dat ik maken zal, blijven zal alvorens mij, saith de Heer, bijgevolg je zaad en je naam overblijfsel zal. 23 En het zullen komen voorbijgaan, dat van een nieuwe maan te een aan andere en van een sabbat te een aan andere, zal alle flesh kom om voor mij, saith de Heer te vereren.

Openbaring 5:13 En ieder schepsel, die welk in opgeheffenene is en op de aarde en onder de aarde en zoals zijn in de zee en alle die in hen zijn, ik, die, Zegenen en eer en glorie en macht gezegdt, naar hem hoorde is dat sitteth op de troon en naar het Lam voor ooit en ooit.

Van deze ziet u dat UNIVERSELE REDDING VERZOENING op opname eerst in de schrijven van Enoch lange is alvorens Isaiah en Paul geboren en voor de aankomst van Jesus Christus was! Een zekerder woord van voorspelling is in de “other heilige schrijven”. gevonden. U kan hen waarderen indien u honger en dorst voor ALLE VADER ons gaf als Zijn erfenis van waarheid. Enige echte priesters kunnen gehoorzamen!