Zalig Zitten naar de Stroomloos

waarom??

Openbaring 1413: En MIJ verstaan te stemgeluid vanuit lucht zegswijze unto mij, Schrijf, Zalig zitten naar de stroomloos wie teerling ter naar de Lord vanuit voortaan: Yea, saith naar de Vurigheid, welk zij mei verpozing vanuit hun werk; en hun werken verrichten volgen zij.

Kerkelijk 127: Vervolgens zullen naar de stoffer terugzending voor naar de grond zoals op watertje: en naar de vurigheid zullen terugzending unto Godheid wie leverden op op.

Zoel 1520: En hij arose, en kwam voor zijn vader. Slechts wanneer hij watertje toch te tof zin vandoor, zijn vader zaag hem, en had meewarigheid, en ran, en omhakken voort zijn nek, en zoener hem. 21 En naar de zoon zei unto hem, Vader, MIJ zijn zondares tegenover lucht, en ter thy zoeker, en ben niet meerder waardig voor zitten genaamd thy zoon. 22 Slechts naar de vader zei voor zijn huisbedienden, Voeren fort naar de beste toga, en premieaffaires te ontvangen [ op] voort hem; en premieaffaires te ontvangen te worstelperk voort zijn wijzer, en schoen voort [ zijn] feet: 23 En voeren hierheen naar de gemest kuit, en slachten [ op]; en verhuren ons vreten, en zitten vrolijk: 24 Hiervoor mijn zoon watertje stroomloos, en zit levend weer; hij was teloor gegaan, en zit stichten. En zij began voor zitten vrolijk.

Kerkelijk 42: Wherefore MIJ loffelijkheid naar de stroomloos wie zitten reeds stroomloos ruim naar de standplaats wie zitten toch levend. 3 Yea, wedder [ zit hij] dan beider zij, wie hath niet toch geweest, wie hath niet gezien naar de slecht werkzaamheden welk zit verricht onder naar de zonneschijn.


Hel is dit wereld, naar de stemmig en strafgevangenis zaal waarheen duivel omhakken.

Isaiah 1412:. Op welke manier kunst u gevallen vanuit lucht, O Lucifer, mensenkind naar de voormiddag! op welke manier kunst u snit waas voor naar de terrein, wie didst verzwakken naar de volk! 13. Voor u spoed zei ter zwak hartje, MIJ zal rijzen te lucht, MIJ zal verheffen mijn troon vorenstaand naar de ster van Godheid: MIJ zal zit tevens op naar de rijpaard van naar de gemeente, ter naar de kanten van naar de noorden: 14. MIJ zal rijzen vorenstaand naar de stand van naar de bewolking; MIJ zal zitten zoals naar de meest Weetje. 15. Toch u zullen zitten gebracht waas voor hel, voor naar de kanten van naar de steenkoolmijn.

Openbaring 12: 10. En MIJ verstaan te opzichtig stemgeluid zegswijze ter lucht, Wel zit kom mee zielenheil, en stevigheid, en naar de koninkrijk Gods onze Godheid, en naar de vermogen van zijn Christus: voor naar de beschuldiger van onze broeder zit terneerslaan, wie verdachte zij vooraleer onze Godheid dag en nacht. 12. Toch verblijden, ye lucht, en ye welk wonen ter zij. Wee voor naar de bewonen van naar de grond en van naar de zee! voor naar de duivel zit kom mee waas unto u, having tof verbolgenheid, want hij weet welk hij hath slechts kortgeleden.

Zulks zichtbaar wereld welk wij tantième van zij zit zoals Goshen ter naar de midden van Egypte. Hiernaartoe duivel ondervinding “bottomless pit” voorwaarde en zondeval ter rondte voor zij grijper men of dierlijk zoals zij zondeval voorgeschiedenis zij. En mensen zitten verwijlen ter te strafgevangenis zaal voor duivel in afwachting van voordracht. Mensen kan niet zien zij. Toch zij zijn gedekt belegering tegenover mens en zijn opsluiten mensen en krijgsmacht zij voor waarnemen “sin werken via enslavement. Jezus uitbrengen zulks schijn van naar de menselijk voorwaarde hierheen:

Zetsel 1243:. Wanneer naar de vuil vurigheid zit voort zonder baan mens, hij wandelaar via sec werkhuis, zoeken verpozing, en zoeker niks. 44. Vervolgens hij saith, MIJ zal terugzending te mijn zaal vanuit vanwaar MIJ kwam uiterlijk; en wanneer hij zit kom mee, hij zoeker op nuchter, swept, en derde-beslagene. 45. Vervolgens goeth hij, en voeren van zichzelf zevental andere sterke drank meerder snood dan zichzelf, en zij steken ter en wonen ziedaar: en naar de vorig stand daarvan mens zit slechter dan eerstgenoemde. Zelfs zodoende zullen op zitten tevens unto zulks snood voortbrenging.

Habakkuk 14:. Toch naar de wet zit vertragen, en vonnis doth nooit gaat fort: voor naar de snood doth kompas zowat naar de rechtvaardig; toch verkeerd vonnis verder.

Onder verwijzing naar menselijk enslavement voor slavin- jongeheer duivel Jezus zei naar de volgend:

John 84:. Jezus bescheid zij, Verily, verily, MIJ zeggenschap unto u, Whosoever aangewezen op zonde is het meid van zonde. 35. En naar de meid wachten niet ter naar de zaal voor wel eens: slechts naar de Zoon wachten wel eens. 36. Wanneer naar de Zoon toch zullen merk u zonder kosten, ye zullen zitten zonder kosten weliswaar.

Wee voor naar de bewonen van naar de grond en naar de zee want duivel ter naar de steenkoolmijn in afwachting van voordracht zijn genomen zij gevangen en krijgsmacht zij voor verrichten “SIN Werken!

Joods 214:. Forasmuch vervolgens zoals naar de kinderen zitten partakers van vlees en bloed, hij tevens zichzelf insgelijks took vaneengaan van idem; welk via versterf hij macht verwoesten hem welk had naar de vermogen van versterf, welk is het, duivel; 15. En vrij maken zij wie via vrees van versterf waren helemaal hun mensenleeftijd onderworpen aan slavernij.

Romeins 8: 20. Voor naar de wezen watertje gemaakte onderworpen aan nietigheid, niet graag, slechts tegen reden van hem wie hath vak idem ter hoop, 21. Want naar de wezen zichzelf tevens zullen zitten vrij maken vanuit naar de slavernij van zedenbederf te naar de zalig vrijheid van naar de kinderen van Godheid. 22. Voor wij weet welk naar de vol schepping uitkermen en travaileth ter zeer tezamen voor wel.

Hel is het stemmig voor duivel

Spreuk 1524: Naar de levenswijze zit vorenstaand voor naar de wijze, welk hij mei verscheiden vanuit hel onder.

Psalm 1610: Voor u verwelken niet vertrek mijn ziel ter hel; noch verwelken u verdragen zwak Sacraal Men voor zien zedenbederf.

Zulks grond zit niet onze woonplaats zelfs wanneer op toelijken voor zitten woonplaats voor vleselijk mensen wie rechter volgens voorkomen. Spreken zowat Zijn eigen ZAADJE zulks zit welke Vader zei voor Abraham:

Scheppingsboek 1513:. En hij zei unto Abram, Weet van te borgsteller welk thy zaadje zullen zitten te vreemdeling ter te stuk grond welk zit niet van hun, en zullen voorleggen zij; en zij zullen verdriet doen zij viertal honderdtal jaren; 14. Alsmede welk volk, whom zij zullen voorleggen, zal MIJ rechter: en vervolgens zullen zij kom mee uiterlijk van tof zelfstandigheid.

Jezus zei, “My Koninkrijk zit niet hiervan grond, en HELEMAAL Mensen zitten KINDEREN VAN NAAR DE Koninkrijk!

John 1836:. Jezus bescheid, Mijn koninkrijk zit niet hiervan wereld: wanneer mijn koninkrijk waren hiervan wereld, vervolgens zou mijn huisbedienden strijd, welk MIJ moeten niet zitten vrij maken voor naar de Jews: slechts wel zit mijn koninkrijk niet vanuit vanhier.

Joods 27:. U gemaakte hem iets minder dan naar de engel; u crownedst hem van roem en honneur, en didst troep hem tegenover naar de werken van thy hens: 6. U spoed premieaffaires te ontvangen helemaal spullen ter onderwerping onder zijn feet. Voor ter welk hij premieaffaires te ontvangen welgeteld onderwerping onder hem, hij verlaten ook niet welk zit niet premieaffaires te ontvangen onder hem. Slechts wel wij zien niet toch helemaal spullen premieaffaires te ontvangen onder hem. 14. Forasmuch vervolgens zoals naar de kinderen zitten partakers van vlees en bloed, hij tevens zichzelf insgelijks took vaneengaan van idem; welk via versterf hij macht verwoesten hem welk had naar de vermogen van versterf, welk is het, duivel; 15. En vrij maken zij wie via vrees van versterf waren helemaal hun mensenleeftijd onderworpen aan slavernij.

Wij zitten helemaal verwijlen ter naar de steenkoolmijn voor duivel en mensheid heeft worden slaven aan hun. Zij wonen voort en ter onze lijken en vraagpremie zij “their zaal. Godheid heeft toezegging voor wegnemen zijn sons en dochter vanuit negerlied Egypte via te besnijdenis en te VERLOOP Tegenover. Welk zit precies welke geschiedt wanneer Vader “cutting stemgeluid vraagpremie iedere wicht tegen zijn Hemels naamwoord wie hij verlaten mare voor eerstgenoemde tijd. Vervolgens uiterlijk vanuit naar de stoffer van Egypte ( menselijk troep) hij strooibiljet weg voor Lucht VRIJKOPEN vanuit versterf en naar de stemmig tegen naar de Heiland, Godheid en Jezus. Zij wassen voor naar de Hemels Altaar waarheen zij zitten gangbaar te naar de HUISHOUDEN voor “perfection” opleiding.

John 12: 32. En Mij, wanneer MIJ zitten stijgvermogen opwaarts vanuit naar de grond, zal trekking helemaal mensen unto mij. 33 Zulks hij zei, doen blijken welke versterf hij moeten teerling.

Spuitslang 1314:. MIJ zal losprijs zij vanuit naar de vermogen van naar de stemmig; MIJ zal vrijkopen zij vanuit versterf: O versterf, MIJ zal zitten thy veeziekte; O stemmig, MIJ zal zitten thy verwoesting: inkeer zullen zitten hid vanuit van mij eyes.

Jeremiade 313:. Naar de Lord hath verschijnende partij vanouds unto mij, zegswijze, Yea, MIJ zijn min thee van een eeuwigdurend min: toch van lovingkindness zijn MIJ opgenomen thee.


Isaiah 60: 3. En naar de Gentiaan zullen kom mee voor thy zwak, en koningschap voor naar de schranderheid van thy verrijzing. 4. Stijgvermogen opwaarts zwak eyes rondgang zowat, en zien: helemaal zij winnen zichzelf tezamen, zij kom mee voor thee: thy sons zullen kom mee vanuit verwijderd, en thy dochter zullen zitten zuster ter thy zijde. 5. Vervolgens u zullen zien, en stroom tezamen, en zwak hartje zullen vrees, en zitten verruimd; want naar de vuldigheid van naar de zee zullen zitten omgezet unto thee, naar de troepen van naar de Gentiaan zullen kom mee unto thee. 6. Naar de veelheid van kemel zullen omslag thee, naar de dromedaris van Midian en Ephah; helemaal zij vanuit Sheba zullen kom mee: zij zullen voeren gulden en wierook; en zij zullen shew fort naar de loffelijkheid van naar de Lord. 7. Gehele vlucht van Kedar zullen zitten winnen tezamen unto thee, naar de rams van Nebaioth zullen voorganger unto thee: zij zullen kom mee opwaarts van onthaal voort van mij altaar, en MIJ zal verheerlijken naar de zaal van mijn roem. 8. Wie zitten dit hier welk vlieg zoals te wolk, en zoals naar de tamme duif voor hun venster? 9. Zeker naar de eilandenrijk zullen wachten voor mij, en naar de tot in de puntjes van Tarshish voorste, voor voeren thy sons vanuit verwijderd, hun zilver en hun gulden van zij, unto naar de naamwoord van naar de Lord thy Godheid, en voor naar de Sacraal Men van Israël, want hij hath glorified thee.

Psalm 909:. Voor helemaal onze dagen zitten tussendekspassagier weg ter thy verbolgenheid: wij verteren onze jaren zoals te vertelsel welk zit told. 10. Naar de dagen van onze jaren zitten threescore jaren en tiental; en wanneer tegen reden van stevigheid zij zitten fourscore jaren, toch zit hun stevigheid werk en smart; ervoor zit welhaast snit af en toe, wij vlieg weg.

Zoel 1736:. Tweetal mensen zullen zitten op het terrein van; naar de men zullen zitten genomen, en onlangs verlaten. 37. En zij bescheid en zei unto hem, Waarheen, Lord? En hij zei unto zij, Wheresoever naar de troep zit, daarheen zal naar de arend zitten winnen tezamen.

Isaiah 4029:. Hij verlenen vermogen voor naar de zwak; en aan hun welk zijn niet macht hij vermeerdering stevigheid. 30. Zelfs naar de jongeren zullen zwak en zitten vervelend, en naar de jong mensen zullen finaal zondeval: 31. Slechts zij welk wachten op naar de Lord zullen vernieuwen hun stevigheid; zij zullen rijpaard opwaarts van vlieginsigne zoals arend; zij zullen stormloop, en niet zitten vervelend; en zij zullen wijk, en niet zwak.

Openbaring 69:. En wanneer hij had toegankelijk naar de vijfde zegelmerk, MIJ zaag onder naar de altaar naar de ziel van zij welk waren slain voor naar de woordje van Godheid, en voor naar de getuigenverklaring wie zij held: 10. En zij geschreeuw van te opzichtig stemgeluid, zegswijze, Op welke manier speculant à la hausse, O Lord, sacraal en zuiver, dost u niet rechter en wreken onze bloed voort zij welk wonen voort naar de grond? 11. En wit toga waren uitgaande van unto om men van zij; en op watertje zei unto zij, welk zij moeten verpozing toch voor iets tijd, voor hun fellowservants tevens en hun broeder, welk moeten zitten dode zoals zij waren, moeten zitten volvoeren.

Versterf zit zomin als uw oproeping vanuit Egypte en uw VERLOOP TEGENOVER te naar de toezegging stuk grond van Lucht. Vanuit naar de droesem van hel en naar de tobberij van “sin werken en satanisch marteling, Godheid vrijkopen naar de kinderen en merk zij Zalig. Mensen worden vrijkopen sterke drank en zowaar schijnsel met het oogmerk schranderheid voort naar de zonneschijn. Ruim welk, zij participeren ter te non- zwijgen Familiereünie verschijnende partij! Helemaal zieltogend mensen zijn uitgeloot voor zulks SMULPARTIJ VAN MIN en uitgaande van “righteousness zoals te zonder kosten talent. Welk is het ZWIERIGHEID van Godheid in totaal zijn schijnsel schoonheid. Allermeest naar de kinderen ontdekken welk wij zitten helemaal “prodigal sons” en zulks omvat naar de zelf- rechtvaardig en kwezelachtig vlier sons wie VERONDERSTELLEN zij zitten wedder dan “sinners”! Wanneer zij wassen zij ontdekken welk hun ontstentenis van broederliefde zichzelf zit te vorm van “sin”!

Waarom zitten naar de stroomloos “blessed” en wedder vandoor dan zulks verder voort grond en zulks toch voor zitten geboren? MIJ weddenschap u annuleerteken WEL bescheid welk vraag juiste! Hiernaartoe zit te zweem:

Zoel 1520:. En hij arose, en kwam voor zijn vader. Slechts wanneer hij watertje toch te tof zin vandoor, zijn vader zaag hem, en had meewarigheid, en ran, en omhakken voort zijn nek, en zoener hem. 21. En naar de zoon zei unto hem, Vader, MIJ zijn zondares tegenover lucht, en ter thy zoeker, en ben niet meerder waardig voor zitten genaamd thy zoon. 22. Slechts naar de vader zei voor zijn huisbedienden, Voeren fort naar de beste toga, en premieaffaires te ontvangen op voort hem; en premieaffaires te ontvangen te worstelperk voort zijn wijzer, en schoen voort zijn feet: 23. En voeren hierheen naar de gemest kuit, en slachten op; en verhuren ons vreten, en zitten vrolijk: 24. Hiervoor mijn zoon watertje stroomloos, en zit levend weer; hij was teloor gegaan, en zit stichten. En zij began voor zitten vrolijk. 25. Wel zijn vlier zoon watertje op het terrein van: en zoals hij kwam en drew nachtelijk voor naar de zaal, hij verstaan toonkunst en dansgelegenheid. 26. En hij genaamd men van naar de huisbedienden, en gezocht welke dit hier spullen schriel. 27. En hij zei unto hem, Thy frater zit kom mee; en thy vader hath dode naar de gemest kuit, want hij hath voldaan hem gezond en wel. 28. En hij watertje vertoornd, en zou niet gaat ter: toch kwam zijn vader uiterlijk, en intreated hem. 29. En hij bescheid zei voor zijn vader, Lo, dit hier velen jaren verrichten MIJ voorleggen thee, noch zondigen MIJ te allen tijde thy commandment: en toch u nooit leverden op mij te kind, welk MIJ macht merk vrolijk van mijn vriendschap: 30. Slechts zodra zulks thy zoon watertje kom mee, wie hath verslinden thy standplaats van hoer, u spoed dode voor hem naar de gemest kuit. 31. En hij zei unto hem, Zoon, u kunst wel eens van mij, en helemaal welk MIJ zijn zit zwak. 32. Op watertje weerleggen welk wij moeten merk vrolijk, en zitten verheugd: hiervoor thy frater watertje stroomloos, en zit levend weer; en was teloor gegaan, en zit stichten.

Ziedaar zitten velen zelf- rechtvaardig Christenmens en verkondiger wie zitten grievend tegenover “sinners” en zij verketteren zij en uitspreken zij " verdomd voor hel". Zij verrichten niet zijn te aanwijzing welk zulks leven zit hel voor om mens voort grond woonachtig in op. Naar de “elder son” mentaliteit kan niet bevatten naar de min van naar de Vader. Op verloochenaar ZWIERIGHEID en naar de vermogen van onsterfelijkheid betrokken. Toch, ziedaar zullen zitten Farizeeër en kwezelachtig, hatelijk “elder sons”. Sommige zitten vennoot plaatsing ter om depêche raad. Wellicht u zal zien zij toelichting hierover vak!

John,
ZOET Nieuwtje, Inc.