Waarom Niet Is Veel Over Wijsheid Gezegd

Hi, Bridget!

U hebt een intelligente vraag en ik dank u voor doen zo gevraagd! NU zult u iets over WARE Moeder’s LIEFDE leren!

Citaat:
John,

Leg te mij uit indien wij God de Vader en Moeder Wijsheid hebben als ons geestelijke geboorte ouders....Waarom is de moeder haar schuldig krediet in Genesis niet gegeven? Waarom was Jesus geboren van Mary, een menselijke vrouw? Er is enig krediet, dat aan een God gegeven is, het HIJ die man van het stof van de aarde en blies, vormde in zijn neusgaten de adem van leven:


Het is omdatMoeder hielp Adam tegen de duivel in de Tuin van Eden en Vader heeft dat niet gemogen. HIJ HAD PLANNEN VERBORGEN en een LEERSTELLING PROGRAMMA onderwerpen ons alle gebruikend CONTRAST te en op te voeden. De creatie van het koninkrijk van duivels zou negatief contrast leveren en Hij heeft Moeder van deze weten Zij bezwaar aan de bruutheid geïnformeerd zou hebben niet, die aan hare baby's gedaan wordt. Tengevolge van Hare belemmering Vader AFSNIJD de tijd Zij is toegestaan met ons te communiceren en Hare mededeling tijd aan toenamen beperkte. Ik neem u het “punishment” zou kunnen roepen aan; datHij vermeldde Haar zuinig en hield Haar verbergenen van het overige van ons bij!

III Baruch 9 1 En zij hebben met pensioen gegaan, de nacht vielen ook en tegelijkertijd kwamen de wagen van de 2 maan, samen met de sterren. En ik zegde Baruch, Heer, aan mij het ook, ik van thee toont smeek, hoe 3, die het vertrekt, waar het vertrekt en in wat het vormt langs bewegt. En de engel zegde, wachten en thou zal het ook spoedig zien. En op de morrow zag ik ook het in het formulier van een vrouw en zitten op een wheeled wagen. En er waren voor het ossen en lameren in de wagen en een massa van 4 engelen in zoals manier. En ik zegde, Heer, wat de ossen en de lameren zijn? En hij zegde te mij, 5, die Zij ook zijn engelen. En Opnieuw is ik, Waarom het vroeg dat het vroeger toeneemt, maar aan een andere 6 tijd vermindering? En (hij zegde te mij), Luistert O Baruch: Deze welke thou was seest 7 door God mooi als geen anders geschreven. En aan de transgression van de eerst Adam, was het naburig aan Sammael wanneer hij de slang nam als een kledingstuk. En het heeft zich niet verborgen, maar is toegenomen en God was 8 boze opdat, en het, kwelde en zijne dagen verkortte.En zegde ik En hoe poetst het niet ook altijd, maar enkel in de nacht? En de engel zegde, : Luistert als in de aanwezigheid van een koning, de hoveling kunnen niet vrij spreekt, bijgevolg de maan en de sterren niet schittering in de aanwezigheid van de zon kan; voor de sterren door de zon en de maan altijd worden uitgesteld, maar zij worden doorgelicht, hoewel het uninjured wordt, wordt door de hitte van de zon verbruikt.

Omdat Vader kost geheimen en openbaart hen LANGZAAM Moeder zich niet bewust van Zijn “hidden agenda” was door vergelijking en contrast gebruik het POSITIEF (Zijn wegen) te onderrichten en het NEGATIEF (kwade wegen van duivels). Hij dwong Moeder om Hare LIEFDE uit te stralen. Hare neiging MOET Hare nakomelingen BESCHERMEN. Zij was in staat Hare Woorden in Adam’s hoofd te krijgen, maar Zij werd belemmerd alvorens Zij Eve zou kunnen helpen. Nu weet u de BRON VAN WARE MOEDER’S LIEFDE. Moeder is “happy” niet geweest; of stil ongeveer Deze “perceived” gering Door God.

Isaiah 49:14, Maar Zion zegde, De Heer hath verloochende mij en mijn Heer hath vergetenene mij. 15? een vrouw kan vergeten haar zuigend kind, dat zij medelijden op de zoon van hare womb stem voor niet zou moeten hebben, zij zouden kunnen vergeten zal, ik thee nog niet vergeten. 16 Aanschouw, heb ik graven thee op de palmen van mijn handen; thy muren alvorens mij. 17 Thy kinderen aan me haasten zal; thy torpedojagers voortdurend zijn en zij maakte die aan thee afval van thee zal vertrekken. 18 Ophef thine ogen afronden ongeveer en aanschouw: alle deze bijeenkom zich samen en kom te thee. Als ik leef, zal saith de Heer, thou zeker thee met hen alle kleden, als met een versiering en hen op thee zal, als een bruid doeth binden.

Vader laat toe dat Hij de “strait jas” op Moeder zette Haar van opblazen van demonen te voorkomen! Hij verzoekt Haar weigerde om Hare baby's op aarde te beschermen!

Isaiah 54:4 Angst niet; voor thou zal beschaamd niet zijn: noch thou zal; voor thou te schande: voor thou de schande van thy jeugd niet zijn verwarde zal gezet worden zal vergeten en niet zal aan zich het verwijt van thy widowhood enig meer herinneren. 5 Voor thy is Maker thine echtgenoot; de Heer van gastheren is zijn naam; En thy Redeemer de Heilige van Israël; De God van de helemaal aarde is hij geroepen zal. 6 Voor de Heer riep hath thee als een verloochende vrouw en in geest treurde en een vrouw van jeugd, wanneer thou wast, saith thy God weigerde. 7 Voor een kleine moment bezitter ik verloochende thee;, maar met geweldige genades wil ik bijeenkom thee. 8 In een kleine woede, die ik verborg mijn gezicht van thee voor een moment; Maar met eeuwigdurende vriendelijkheid wens heb ik genade op thee, saith de Heer thy Redeemer. 9 Voor dit zijn als de water van Noah naar mij: voor als ik heb gevloekt dat de water van Noah zouden geen meer over de aarde gaan; zo is ik, die gevloekt wordt dat ik wroth met thee niet zijn zou noch berisping thee. 10 Voor de bergen zullen vertrekken en de heuvels zijn verwijderd;, maar mijn vriendelijkheid zal van thee vertrekken niet noch de overeenkomst van mijn vrede is verwijderd zal zullen,De Heer dat hath genade op thee. 13 En alle thy kinderen van de Heer onderricht worden zullen; en geweldig zal de vrede van thy kinderen zijn.

Psalm 137:5 Indien ik thee, O Jerusalem vergeet, verhuurt mijn juiste hand hare sluwheid vergeet. 6 Indien ik aan me thee niet herinner, verhuren mijn tong cleave aan het dak van mijn mond; indien ik niet Jerusalem boven mijn voornaamste vreugde prefereer.

Bijgevolg u Vader ziet wegen heeft een persoon te maken openbaren "de gedachten en bedoelingen van het gehoord”. Hij maakte aan Moeder VERTONING HET BEST IN HAAR! Hij vond onverzettelijke LIEFDE, Moeder’s liefde, voor alle Hare baby's! Zo O’toole,, die ik wil u en het, die anderen “WHO” TE BEGRIJPEN; u voert campagne tegen en waarom God “restrained Haar”! Het is omdat Zij ons helpen ging Geen kwestie watVader zegde over het! Zij mag net niet demonen en hun flagrant haat en misbruik van Hare ONSCHULDIGE BABY'S! “Mom” voor hebben werd gestraft OOK VEEL LIEFDE VOOR ONS! Dit veracht de Geweldige Dame, die u en vervolgt, is. Dit is het een, dat U WEERSTAAT! Zij is je eigen Moeder!

Moeder HEEFT niet GEWETEN dat Vader had gepland een taai ONDERWIJS PROGRAMMA voor alle die baby's, die Zij op de 4th creatie dag maakte. Zij wilde net niet ons, beschadigde en misbruikte zien kwetsen. Zij WERD voor Hare LIEFDE GESTRAFT! Ten slotte openbaarde Vader Zijn PLAN en wat Hij plande voor ons, die gebruit Zijn “TOUGH LIEFDE”!

2 Esdras 2:30 'Mijn macht zal u en behalve je zonen van hel beschermen. Wees blij, 31 moeders, u en je zonen, voor ik zullen komen te je redding. Herinneer aan zich je kinderen die in het graf slapen; ik zal brengen hen op van de diepten van de aarde en vertoning genade aan hen; voor ik ben genadig, de Heer 32 Almachtigen zegt. Koesteer je kinderen tot, die ik kom en verkondiig mijn genade aan hen; Voor mijn gunst vloeit overvloedig van bronnen dat nooit droog lopen zal.' 34 zeg Daarom ik te u Gentiles, u die en begrijpt hoort: 'Blik vooraan aan het komen van je herder en hij zal aan u eeuwigdurende rust geven; voor hij die aan het einde van de wereld komen moet, overhandigt hechte aan 35 is. Wees klare de beloningen van het koninkrijk te ontvangen; voor zullen lichte eeuwige 36 op u voor ooit en ooit poetsen. Vlucht van de schaduw van deze wereld en ontvang de vreugde en pracht die u verwachten. Ik draag getuige openlijk aan 37 mijn Redder. Het is hij die de Heer heeft aangesteld; ontvangt hem en blij is, geven aan het Een bedankt die u aan de heerlijke 38 rijken gedagvaard heeft. Verhoging opstaat en de helemaal onderneming van degenen die ziet het teken van de 39 Heer draagt en aan zijn tafel zit. Zij hebben uit de schaduw van deze 40 wereld bewogen en poetsende kamerjassen van de Heer hebben ontvangen. Ontvang, O Zion je vol nummer en einde schaarde de rol van die in wite die 41 trouw heeft de wet van de Heer bijhield. Het nummer van je zonen die u zo lang gewenste nu volledige is. Bidt dat het koninkrijk van de Heer zou kunnen komen, zo dat je mensen, die hij wanneer de wereld begon, dagvaardde, misschien gelegd terzijde worden zal als het zijne bezit.'

God’s STIJL nemd en Zijn PLAN is niet zo taai wanneer u alle INFORMATIE hebt, die U BEGRIJPEN MOET. Maar NU WIJ WETEN GOD! Hij houdt geheimen bij! U kan niet “assume” iets over Hem! En Hij won’t vertelt aan u dingen tot Hij zijn klaar hen te openbaren! NUIN HET EINDE Hij is behaagd om aan het alle te vertellen!

Nu zijn je HOGERE ZUSSEN zoals hun Moeder. Zij zijn HEEL ONGERUST man op aarde te helpen. De meesten waren “mothers” op aarde en zij begrijpen “mother’s liefde” goed. Aangezien zij man voorwaarts in de “rebirth” proces op aarde moeten dragen en moeten brengen, zijn zij HEEL ONGERUST je “badger’s huid sluier” en “crown van doornen”. aan te vallen en te verslaan. Vader heeft “put de klemmen” op hen ook! Daarom is het licht van de maan te "fasen" (toenamen) beperkt.

Lied van Solomon 8: 4, die ik oplaad u, O dochters van Jerusalem, Dat ye beroering niet op noch wakker mijn liefde, tot hij alstublieft.

U ziet Moeder “stirred en awaked” Adam zo dat hij de duivel in de Tuin van Eden weerstond, maar Zij werd niet toegestaan Eve te beschermen. Nu ziet u WAAROM de “armies in Opgeheffenene” is VROUWEN, ons eerst lijn van verdediging. Jesus is in Openbaring 19 met Zijn “wave borst offergave” van 144000 vrouwen, zijn leger van Maagd zussen gezien, die man op aarde beschermen.

Je vraag is HEEL GOED. En nu begrijpt u WIE, die u gevochten en hebt ontkend hebt. U hebt iets te denken aan!

John,
GOED NIEUWS, Inc