WIJ MOETEN GOD ZIEN!

KOP: "Hoor, Enoch en trek in deze mijn woorden heeft, voor niet naar mijn engelen ik mijn vertelde Geheim en ik heb aan hen hun verhoging niet verteld noch mijn eindeloos rijk noch zij heeft mijn begrepen CreŽren Gaan van welk, dat ik thee vandaag...En hij zegde vertelt, thy weg Daniel voor de woorden en is gesloten Verzegelde tot DE TIJD VAN HET EINDE....Maar in de dagen van de stem van de zevende engel wanneer Hij ZAL te klinken, HET RAADSEL VAN GOD BEňINDIGD WORDEN zal beginnen als Hij hath aankondigde Naar Zijn dienaars de profeten", Geheimen van Enoch XXIV: 3 , Daniel 12:9; Openbaring 10:7.

Omdat God verder met gaan Zichzelf nu VAN HET EINDE voor te stellen, moeten wij ons verfijnen Kennis van God en de creaties. God is OMNISCIENT, OMNIPRESENT EN OMNIPOTENT. Verhuur ons kijken naar deze drie aspecten van macht van God en leer de diepte van hun Op ons kennis en overeenkomst treft van die en wat Hij is evenals wat Hij doet.

OMNISCIENT
In het begin was
er net God...alleen. Er was geen kwestie, geen vast terrein, maar een Directionless leegte van donker niets, welk onbegrijpelijke aan ons is. Dit was Zijn GEVANGENIS En de prijs, die Hij moest betalen voor is het enig, dat entiteit bestaat. Na miljarden van jaren van lijden In dat foltering en beperking, Hij gedachte van een schitterende idee aan Hem te geven geeft, vreugde en vrij Onderneming. Hij gedachte aan een VROUW tegenhanger te maken en een FAMILIE en verzorgen, een "Huis" voor hen (12 Heavens of "worlds"). Extreem voorzichtige gedachte ging in aan wat nu is Bekend als het PLAN voor maken Zijn droom juist komt. Alles, dat of gebeurt die gebeurd is Doel geleid naar maken is van deze droom "echt". Alle kennis komt van of van het zijne kwam Hoofd. Hij weet alle en aandelen met alle gecreŽerde entiteiten kleine gedeelten van Zijn wijsheid en Overeenkomst. Satan en Babylon zijn werktuigen gecreŽerd om een contrasterende "oefening" in het te verzorgen Voornaamst onderwijs plande voor elk FAMILIE lid. Alles dat God of beschouwde haatte Aanstotelijke of vilten dat Hij niet te Hem zou graag doen, programeerde Hij in twee "Robots", man en vrouwelijk android WERKTUIGEN! Daarom kwade gedachten hadden ook een oorsprong en die Afgekeurde ideeŽn werden formulier in Satan en Babylon, de voorvaders van alle machten van gegeven Duisternis. Alle duivels zijn replicates van die twee. Daarom is er geen weg iets, die zij denken Nauwkeurig onderzoek van God kan ontsnappen. Alle demonic activiteit is in de volbrenging van PLAN van God geleid. Aangaande God's controle's van het onderwijs denken aan formaat, wij als het Geweldig Hem graag Schaakspel meester schijnbaar "spelen" tegen Zichzelf met beide de lichte stukken (man op het Aarde stadium) en de donkere stukken of het koninkrijk van duivels. Ook als de Geweldige Toneelschrijver, elk De rol van kind als een "vat voor proper gebruik" of als een "vat voor unclean gebruik" "voorgeschreven" is. Dit was Getoonde aan Peter als het proper en unclean dieren, die op een blad in een zicht gezien worden. De verschillende tenets van Deze rollen zijn van ons en bekende enige aan de Geweldige Toneelschrijver "verzegeld". Zij unfold dagelijks als het Verschillende incidenten in ons leven dagelijks. Aangezien duivels gecreŽerd zijn om het negatief of "unclean" te leveren Gedeelten van ons handschriften geeft, God aan hen toegang tot ons geesten om kwade gedachten, ijdele dromen te leveren, En ons negatieve emoties en daden door brein en centrale zenuwachtige Systeemcontrole te besturen. Alle Negatieve gedachten en ideeŽn zullen gehoord worden en alle tegengesteld gedrag zal enkel indien bereikt worden Zij behoren tot ons "handschriften" en enig indien het de gepaste tijd voor is dat gedrag. Alle "daden" van Elk man op zijn deel van het aarde stadium moet gemengd worden in wat de dagelijks geschiedenis van geworden is De wereld. Wanneer duivels kunnen niet uitpuzzelt welke kwaden volgend voor ons zijn in ons rollen, het te ervaren Toneelschrijver zou aan hen door geven ons een "vreemde droom" of geven het aan een familie lid of een kunnen "bewegen" Vriend. Wanneer wij betrekking deze dromen aan een een andere en duivels hebben, stel vast dat zij niet gegeven hebben De droom, dan leren duivels welke kwaden, die zij volgend bereiken kunnen. In de wereld van man zijn deze dingen Geroepenene aankondigingen, forewarnings of voorspellingen, die welk inderdaad juist komt. Het "goed" deel van Ons rollen zijn onder de controle van "hoeder engelen" die handelen als geweten en leraren. Zij De duivels voor controle van man moet vechten. De Toneelschrijver bestuurt ook en deze deel van ons leidt Handschriften. Daarom bestuurt God de hoeveelheid van "goed" wij te horen en het percentage zijn toegestaan Van goed gedrag doen wij in ons rollen . Wanneer er een "goede" daad is, die wij opkomen in ons doen moeten Handschriften en wij zijn onwetend daarvan, God, die Zichzelf ons zouden kunnen veroorzaken om het te doen. Zowel het begrensd als het Oneindige details is van iederes man's de Levensrol onder de richting van de Geweldige Toneelschrijver. Wat wij Roep ons Levensgeschiedenis op aarde is echt een "droom" of gedachte van God zijn gemaakte in "realiteit". Daarom erkennen wij God als OMNISCIENT...over alles inclusief het zijne en redeneert Doelen voor creŽren alles dat gemaakt is.

Voorzichtige controle van alles is noodzakelijke omdat God in ons Zijn natuur kweekt als het Geweldige Leraar. De aardze ervaring vereiste het Nettonegatief contrasteren onderwijs verzorgt Voor elk kind. Oppervlakterusten van aarde op 12 tectonic platen. Dit is het equivalent van 12 reusachtige "Stadiums" waar man "daad". Ons dagelijks activiteiten (psychodramas) dienen als "voedsel voor gedachte" voor het "Studenten" boven. Het zijn 12 belangrijke aartsengelen principe instructeurs in "hogere" scholen. Sindsdien het Onderwijs is boven "perfect" (gouden), het "brood van opgeheffenene" onderrichte is door deze instructeurs gediend Op 12 gouden platen in dat "heilige plaats". Het is de perfecte zedelijke lessen, die door deze leraren onderricht worden Welk "gouden" of perfect is. Het onderwijsprogramma of didactisch onderwerpen voor elk klas en rang nivelleren Voor elk generatie is altijd het zelfde. Daarom de ervaring-" oefening" van man op aarde Constant moet herhaald worden. Een nieuw student lichaam stijgt dagelijks. De "daden" van man moeten op aarde Ook is ergens dagelijks herhaald. Op alle onderwerpen moeten de hogere studenten hen en "kijken" Evalueer hen dagelijks. Negatieve lessen wees geneigd om te benadrukken en te versterken ons appreciatie van goede Gedrag als hogere studenten. Voor alle dit in een samenhangende en ordelijke mode, het Geweldig te gebeuren Leraar moet 3 werelden aan eenmaal absoluut besturen! Hij moet engelachtige gedachte inputs regelen Ontvangenene door man. Tegelijkertijd moet Hij man van een smorgasbord voorzien van, die het zijne bezit Zintuigelijke inzichten zoals "gevoelens", emoties en sensings als zij "leven" ervaren. Hij moet Ook controle wanneer en wat kwade manipulaties van duivels aan man misschien gedaan worden zal. En het moet zijn Gedoenene in een tijdige en ordelijke manier voor elk rol. Van deze bespreking zien wij er een is "Hogere" reden moet waarom ons Leraar perfecte controle van alles handhaven. Didactisch "Psychodramas" moet verder voor de nieuwe studenten boven gehandhaafd worden en moet gegaan worden.

OMNIPRESENT

Wanneer God zich voorstelde, die foundations circumscribed door omgeving of werelden creŽert, had Hij geen Basisvoorraad van grondstof rond ergens van welk dingen te creŽren. Er is niets anders Maar Hem! Zo...nam Hij een lichamelijk formulier als het aan Hem behaagde en uit grote aantallen van lijnen van macht Stromende uit Hem in alle richtingen, Hij maakte en stelt alles uit, dat wij weten als "Wees van belang ... " de creaties ... sterren, planeten, melkweg van de zichtbare creaties en het onzichtbaar Creaties welke menselijke ogen ziet niet kunnen. God plaatste Zijn handtekening met flair op alle het zijne Werken. Van de kleine wereld van nucleaire partikels aan de uitgestrektheid van de melkweg --- Alle Druk Zijn glorie uit. Aangezien deze lijnen van macht en huneinde- producten, die alle aan aangesloten zijn Hem en deel van Hem zijn, IS HIJ ALLES ... ALLE KWESTIE zelfs al het is "Buiten" Zijn formulier's. Het is alsof ieder atoom wat van Zijn macht substantie is, die te Hem bevestigd wordt Door onzichtbare koorden van macht. God is in melodie met ieder nucleair partikel. Hij kan het in veranderen Wat dan ook aan Hem behaagt.

FAMILIE van god is anders gemaakt. Van Zijn borst gebied God nam wat van Zijn geest substantie, Wat dan ook het is en een vrouwelijke tegenhanger maakte, de spiegel beeld van Zijn goodness het zijne te worden Vrouw. Samen namen zij kleine gedeelten van hun substantie enco- gecreŽerde kleine duplicaten van Hun glorie of "beelden" in womb van Wijsheid. Deze werden de kinderen van de FAMILIE .... ONS! Zij werden in kwekerij van God tot tijd geplaatst hen op aarde in hun generaties te openbaren. Zo God en Wijsheid zijn IN elk nakomelingen en het is onmogelijk voor enig man anders TE ZIJN. Wat Wij zijn gekomen te weten als "leven", de bekwaamheid met vijf zin te voelen, te denken, is "gevoelens" gekomen, Emoties en macht te groeien ... is een delen van God's aan eigen zintuigelijke inzicht als wij ervaren Leven voor de eerst tijd bewust. WIJ LEVEN IN ZIJN LEVEN! En God moet een geheel bezorgen panorama van "gevoelens", emoties en gevoel aan de bevolking van man op aarde volgens Wat voor de rol van elk man voorgeschreven is. In ons is overeenkomst van deze God Man van verhouding te helpen, Het is zoals het brein en de anderze Lichaamsleden. Het is het brein dat controles gevoel en Bewegingen van het lichaam scheiden; zelfs zo "berichten" of "sharings" van God controle ons zintuigelijk Inzichten. Bijgevolg...wanneer God zegde, "ik niet zal verlaten u noch zal verloochenen u," Hij was niet is "Technisch". Hij kan niet weg van ons krijgt omdat HIJ ONS in iedere weg wij IS niet zouden ons kunnen voorstellen! Wij zijn oprecht Zijn tweede lichaam als een LICHAAM VAN MENSEN en ons ware natuur juist is zoals het zijne. Wij werden gemaakt dat weg van het begin, dat overeenstemmend is TE PLANNEN! Menselijke problemen op het Aarde stadium is een resultaat van het contrast's en controle's van duivels tengevolge van de machten, die aan hen gegeven worden Gedurende de voornaamste kindergarten fase van de "oefening" van man cursus. U zou waarom nu kunnen begrijpen God zegde te ons door Jesus (een "microphone"), "Wat u doet of niet aan het kleinst van deze doe Kinderen, die u doet of niet doen naar mij". Die niet dubbele praatje of poŽtische uitdrukkingswijze was Metaforisch uitgedrukte. GOD VERTELDE DE ABSOLUTE WAARHEID! Noch man noch duivel blik Raad of veronderstel over de creaties, maar de alleen SCHEPPER weet waarom en hoe Hij creŽerde Ons. Man en duivel hebben in hun zoektocht aan fathom het verzuimd "wat, waarom en hoe" van leven en Bestaan. NU heeft IN DE EINDE God ons geÔnformeerd van die wij door verder gaan met voorstellen zijn Zichzelf aan ons. Hij heeft ons dat HIJ ALLE dat wij weten IS geÔnformeerd en als heeft echt in het zichtbaar gevoeld Wereld. Bovendien Hij ALLE is dat wij kunnen niet ziet in het heerlijk rijk. Hij kan niet ALLE van openbaart Zichzelf zonder vertellen ons dat die wij roepen "man" echt miljarden van kleine "cellen" van Zijn geest is Materiaal in een klei vorm (flesh) modelleerde met een hoofd, armen, torso en benen en beantwoorden te aards Naam. Wanneer elk van ons in een spiegel kijken, wij zeggen, "Die mij is"! Alle deze overweging maak Het heel heldere waarom GOD OMNIPRESENT IS. Niet alleen is alle van belang Eindproducten of uitbreidingen zijn Van macht stralen van Hem...deel van Hem nog "buiten" het zijne "formulier's", maar met het oog van de geest wij VOORBIJ DE FLESH MOET VAN MAN KIJKEN EN GOD MOET ZIEN! Ik zie volledige bevolking van aarde Als5.5- 6 miljarden "cellen" van geest van God materiaal bewegen rond op aarde oppervlakte---Ieder een van Hen, die individu, een " "voelen" bevrijden sterfelijk agent", bewuste, intelligente en hebben roept van welke man "Bevrijdt wens". Bijgevolg GOD ZELF IMMOLATION OF ONONDERBROKEN en verdraagt, LIJDT CRUCIFIXION als Hij Zijn LICHAAM CELLEN op de aarde aan het verraad van duivels zo onderwerpt dat Zijn hoger student LICHAAM zou "perfect" gedrag kunnen leren. Deze FAMILIE ONDERWIJS PLAN Een gelijktijdig produceert "kindergarten oefening" in de eerst Levensfase van bestaan voor een stel van Kinderen (die op aarde) en psychodramas of "voedsel voor gedachte" voor nog een stel van afgestudeerde Studenten in de "altaring" of "perfectie" scholen van de Aartsengelen. Kijken naar van man van het Perspectief maakt van de Hoge Schepper aan het moeilijk man van donkere ogen van onwetendheid te zien. Wanneer ik enig man niettegenstaande zijn graad van onwetendheid en gevangenschap door duivels zie, zie ik een "cel" van God in "oefening " die verbaasd worden zal wanneer hij de majesteit van zijn creatie en de glorie van leert Zijn erfgoed. Dit is het perfect betekenen van ALOMTEGENWOORDIGHEID van God! Hij is alle van belang zijn en bemannen! Dit is "GOED NIEUWS" voor man, maar u voorstelt kan u de verbazing en confoundment deze Veroorzaken WOORDEN duivels?!

OMNIPOTENT

Ik zou deze onderdeel vlug door zeggen bot kunnen beŽindigen, "ALLE MACHT KOMT VAN EN HOORT TE GOD". God deelt macht of Zijn macht aan zijn gecreŽerde schepsels leent. Het is het Kracht van de olifant's, de majesteit's van de leeuw, de snelheid van de cheetah, de swiftness van een vliegen Havik, de prowess van een shark en de gentleness van een butterfly. Macht is in de zon te beÔnvloeden Winden, golven, weer, de seizoenen en warmte te geven en leven te planten en dier leven. Macht is In elektriciteit steek en straling aan. ALLE MACHT IN DE CREATIES en de gecreŽerde wezens zijn Gegevenene door God en leidde van God af. Als wij verklaard hebben, is Satan en Babylon twee gecreŽerde android werktuigen, Namaakwezens gegevenen formulier een contrasterende ervaring, het rechtstreeks tegendeel te verzorgen Van natuur van God. De familie van "robot werktuigen" is onzichtbaar aan menselijke ogen. En God gaf hen Drijf over man zo aan dat wij het contrast aan liefde van God en het tegendeel van God's zouden kunnen ervaren Natuur en ons eigen ware natuur. Macht van duivels over het brein en centraal zenuwachtig systeem van man is zo Uitgebreid in sommige menselijke stadium rollen dat de geest deze levende man "geestelijk dode" of geroepen heeft "Slapend". Man is geestelijke "levende lijken", doden aan hun ware natuur en wegen, maar beoefenen van het Tegendeel en contrasterende wegen en werken van duivels. Deze misleiding is zo insidious en het "Conditionering" is zo volledig dat man gelooft wat hij roept "menselijke natuur" de weg wij echt is Zijn. Duivels hebben een "psyche" baan op ons generaties zo gedaan dat wij eigenlijk leven de beesten mag Peter zag in een zicht en wij denken die deze weg is "natuurlijk" is. Wij nemen misleiding ook aan Gemakkelijk. Maar dit is een krediet aan de macht God duivels over de geest van man gaf. Wanneer God wil, Hij Zou kunnen terugroepen Zijn macht, die aan enig entiteit gegeven wordt. Wij moeten ons herinneren dat alle leven een droom is gemakenene is In realiteit door de macht van de Dreamer. Wij bestonden alle eerst als een idee in hoofd van God. Als Gedachten gegevenen formulier en met betrekking tot de creaties substantie kunnen ook, wij zeggen dat wij bestaan of wij zijn Echt. Nu--- Precies even gemakkelijk als God een idee formulier geven kan, kan Hij ook weg nemen die vormt en/of Substantie. Hij zou ook enig macht uit kunnen terugvorderen leende. Aangezien de "werktuigen" tijdelijke entiteiten zijn Bestaan enig zo lang als de eerst Levensfase van een contrast ervaring voor de kinderen vereist is, Wanneer dat fase van onderwijs niet langer nodig nodige is, zullen duivels uitgeveegd worden. God zal het zijne terugwinnen Drijf aan en verwijdeer hun formulier en alle kwade gedachten zullen stoppen met te bestaan. God heeft ook macht te Veeg de herinnering van duivels en de geschiedenis van man van de geesten van engelen uit zelfs al wij hebben Fotografische geesten in glorie! Hij zal zelfs deze dingen en het als wanneer een niet uitvegen zullen zijn Van een slechte droom wekt ---Maar alsof het nooit aan alle gebeur! DIT is het schitterend altijd geweest (Fel) EINDE van het onderwijs plan, dat overeenstemmend is TE PLANNEN. En aangezien God iedere stap uitvoeren zal Van het PLAN met geen veranderingen, weten wij goed waarom Hij OMNIPOTENT is geroepen!

BESLUIT:

Duivels heb een probleem --- Mislukking God TE WETEN! De drie beschrijvingen van machten van God als Schepper god is "GOED NIEUWS" voor ons aangaande ons prachtigs erfgoed's en geboorterecht's Volgens FAMILIE van God PLAN. Maar voor duivels die zochten om Zijn creaties te stelen, en oorlog Tegen Zijn autoriteit en te bezitten en te vernietigen Zijn kinderen, dit is een nachtmerrie, die zij zouden kunnen nooit Heeft fathomed of heeft voorgesteld zich. Zij hebben totaal in ons Rechtbank in deze Oordeel Uur verzuimd! Duivels Ook is einde aan god geweest Hem te zien. Zij zijn altijd geweest buiten, die Hem en ook te sluit Zijn "cellen". Zeker hebben zij gehoord dat Hij is "ALLE in ALLE"! Maar zij zouden niet kunnen begrijpen Hoe zou Hij kunnen zijn "overal aan eenmaal". Zij keken naar de creaties, erg enorme en schitterende Werken en hun ogen werden door de greatness van de pracht verblind. Zij vroegen ook, "Wat man is Dat thou kunst, die opmerkzaam is van hem"? Maar oh het antwoord! Smart! Smart! Smart aan demonen wegens het Antwoord! God is man , die rond loopt als de bevolking van mensheid in iedere generatie. Elk Man is een "cel" van Zijn levende geest materiaal. TIJD loopt uit en duivels moeten klaarmaken te sterven! Demonen! ? Zijn klaar u! Klaar of niet; bewust daarvan of niet, het Geweldig Oordeel Uur is bijna Over en de vorige generatie van mensheid zal op aarde spoedig verwijderd worden. U zult terug in vallen De kuil; u zult brandend gezet worden en een vuur dans doet; u overeenstemmende zult verbranden en zult verdwijnen TE PLANNEN! Zo of alle je machten weten of niet weet deze dingen en of zij geloven of niet doe Geloof, u alle hebben verzuimd God te weten en God...te zien zelfs al Hij OMNISCIENT is, OMNIPRESENT en OMNIPOTENT. In is kort Hij ALLE IN ALLE! Loof God!