WAARHEID of Leugentaal......


Quota:
--------------------------------------------------------------------------------
Zetsel 1235:. TE zoet mens uit naar de zoet schat van naar de hartje voeren fort zoet spullen: en een slecht mens uit naar de slecht schat voeren fort slecht spullen. 36. Slechts MIJ zeggenschap unto u, Welk om verlaten woordje welk mensen zullen spreken, zij zullen verlenen verslag ziedaar ter naar de oordeelsdag. 37. Voor tegen thy tekst u zullen zitten verantwoorde, en tegen thy tekst u zullen zitten veroordeelde.
--------------------------------------------------------------------------------


Wij zitten vooraleer naar de Hemels Rechtscollege Wel... niet morgen! Naar de Tof Vonnis zit Wel.... niet sommige nevelvlek dag ter naar de toekomstig!

John 1231: Wel is het vonnis hiervan wereld: wel zullen naar de vorst hiervan wereld zitten rolverdeling uiterlijk.

Joods 121:. Wherefore ziende wij tevens zitten kompas zowat van zodoende tof te wolk van getuige, verhuren ons leg terzijde om zwaarte, en naar de zonde wie doth zodoende met gemak omringen ons, en verhuren ons stormloop van patience naar de wedren welk zit troep vooraleer ons,

Geen kwestie van welke u gedachte voorwendsel zowat naar de Tof Vonnis en geen kwestie van welke naar de kerken aangeleerd u ter hun " vrille" rechtsleer .... Naar de Tof Vonnis heeft geweest heen-en-weer geloop voort voor tenminste 2000 jaren volgens Jezus, God’s " trouw en zuiver Getuige".

Openbaring 314: En unto naar de engel van naar de kerkelijk van naar de Laodiceans schrijf; Dit hier spullen saith naar de Amen, naar de trouw en zuiver getuige, naar de ontstaan van naar de schepping van Godheid;

Uiterlijk ter dit hier Tekst welk verder vanuit naar de lippenstift van beider " rechtsambt"

Zij scheepsruim mensen comptabel voor " om verlaten Woordje welk mensen spreken" en wanneer is het zoet voor verrichten zulks zaak voor mensen, is het tamelijk voor verrichten idem zaak aan hun. Waar Vader zit " talrijk UNO" verhuren ons sortie Hem uiterlijk bewaring ter zin welk naar de Tof Vonnis heeft geweest ter werkzaam zittingsperiode voor naar de voorgeschiedenis 2 dagen (2000 aards jaren).

Naar de Tekst vanuit God’s lippenstift

Isaiah 5716:. Voor MIJ zal niet tevredenheid voor wel eens, noch zal MIJ zitten steeds wroth: voor naar de vurigheid moeten zakken vooraleer mij, en naar de ziel wie MIJ zijn gemaakte. 17. Voor naar de ongerechtigheid van zijn inhaligheid watertje MIJ wroth, en versmoren hem: MIJ hid mij, en watertje wroth, en hij werden voort frowardly ter naar de zin van zijn hartje. 18. MIJ zijn gezien zijn allures, en zal helen hem: MIJ zal voorsprong hem tevens, en weergeven troost unto hem en voor zijn rouwklager. 19. MIJ wekken naar de vrucht van naar de lippenstift; Vrede, vrede voor hem welk zit ver verwijderd, en voor hem welk zit zuinig, saith naar de Lord; en MIJ zal helen hem.

Malakka 36:. Voor MIJ ben naar de Lord, MIJ wisseling niet; toch ye sons van Jakob zitten niet verteren. 17. En zij zullen zitten van mij, saith naar de Lord van waard, ter welk dag wanneer MIJ merk opwaarts mijn steen; en MIJ zal reserve zij, zoals men reserve zijn eigen zoon welk voorleggen hem.

Jeremiade 3134: En zij zullen onderwijzen niet meerder om mens zijn nabuur, en om mens zijn frater, zegswijze, Weet naar de Lord: voor zij zullen helemaal weet mij, vanuit naar de allerminst zij unto naar de meerder van zij, saith naar de Lord: voor MIJ zal vergeven hun ongerechtigheid, en MIJ zal onthoud hun zonde niet meerder.

Isaiah 4325: Mij, zelfs Mij, ben hij welk vloeirol uiterlijk thy zonde voor van mij eigen saké, en niet-ontvankelijk onthoud thy sins. 26 Premieaffaires te ontvangen mij ter gedachtenis: verhuren ons pleiten tezamen: verklaren u, welk u mayest zitten verantwoorde. 27 Thy voorste vader hath zondares, en thy schooljuffrouw zijn zondigen tegenover mij.

Isaiah 489: Voor mijn naamwoord saké zal MIJ verdagen van mij toorn, en voor mijn loffelijkheid zal MIJ refrein voor thee, welk MIJ snit thee niet vandoor. 10 Ziehier, MIJ zijn kies thee, slechts niet van zilver; MIJ zijn chosen thee ter naar de stookoven van smart. 11 Voor van mij eigen saké, zelfs voor van mij eigen saké, zal MIJ verrichten op: voor op welke manier moeten mijn naamwoord zitten vervuild? en MIJ zal geen krimp geven mijn roem unto andere. 12 Verstaan unto mij, O Jakob en Israël, mijn genaamd; MIJ ben hij; MIJ ben eerstgenoemde, MIJ tevens ben naar de vorig.

U most zitten van MEN ZIN van Godheid zoals MEN TROEP en MEN Huishouden. U most verleren uw demonically beďnvloed aards gedachte en zwakzinnig menselijk allures en van accept voorzien God's meerder gedachte en Hoogst allures. Zulks zit Zijn roem voor U want U ( uitspreken op! JHVH u ooi) zitten Zijn ( van hem)! Andere ( wie is dit " andere"? zien naar de Eerste beginselen en Omega terrein Naar de Robot) zal niet worden Zijn roem. Is het voor u worden ter daarop John 1722: .

Voor Van mij Eigen Saké

Godheid zit vergevensgezind en spaarzaamheid mensen " voor Van mij eigen saké"!! Hij zit niet spaarzaamheid mensen want zij gaat voor kerkelijk of zijn vertrouwen; noch zit Hij gedoe op want mensen werkloon "tithes en offergave" en uitproberen voor zitten zoet! TE mannenwerk zoet werken heeft hoegenaamd niets Te maken met Op! Ter uw beste, u voorhebben " vuil flarden" ter God's eyes Isaiah 646:; Zechariah 31:-3. Naar de Opperste Rechter met nadruk zeggen zulks driewerf zodat op zitten glashard Hij zit vergevensgezind, forgetting, en refrein voor snit mensen vandoor " voor VAN MIJ EIGEN Saké"! Naar de welwillend van leven naar de duivel heeft premieaffaires te ontvangen u via, of u zitten zoet of verkeerd, zit niet naar de determinant! (sorry, verkondiger!) Verkondiger en Christenmens zitten in de lift Verwittiging! TE mannenwerk zelf- rechtvaardigheid en " zoet werken" doet niet voornemen wanneer hij zal worden ter of niet! Psalm 142:-3; Romeins 323:. Godheid, uw Vader en naar de Opperste RECHTER zit Zuinig, Vergevensgezind, FORGETTING, en SPAARZAAMHEID HELEMAAL " voor VAN MIJ EIGEN SAKÉ en MIJ zal geen krimp geven mijn roem voor andere!" Waarom moeten Hij verwoesten Zijn eigen kinderen uitsluitend want Lucifer andsome misguided verkondiger zin Hem voor verrichten welk?! Mens watertje wekken voor Zijn welgevallen en staat van Zijn roem, en Hij afval voor snit mens vandoor... VOOR VAN MIJ EIGEN Saké, ZELFS VOOR VAN MIJ EIGEN Saké, saith naar de Lord! Isaiah 5716:-19; Malakka 36,17:.

Welk zit waarom naar de Vader had Jezus verwittigen ons ter onze wandel voor " zitten zoals Hem" ter Zetsel 543:-48.

Zetsel 543: Ye zijn verstaan welk op hath geweest zei, U zullen min thy nabuur, en verafschuwen zwak vijand. 44 Slechts MIJ zeggenschap unto u, Min uw lavementspuit, zegenen zij welk vloek u, verrichten zoet aan hun welk verafschuwen u, en bidden voor zij wie despitefully toepassing u, en vervolgen u; 45 Welk ye mei zitten naar de kinderen van uw Vader wie zit ter lucht: voor hij merk zijn zonneschijn voor wassen voort naar de slecht en voort naar de zoet, en zender regen voort naar de uitsluitend en voort naar de onzuiver. 46 Voor wanneer ye min zij wie min u, welke vergoeding zijn ye? verrichten niet eens naar de tollenaar idem? 47 En wanneer ye saluutschot uw broeder uitsluitend, welke verrichten ye ruim anderen? verrichten niet eens naar de tollenaar zodoende? 48 Zitten ye toch volmaakt, zelfs zoals uw Vader wie zit ter lucht zit volmaakt.

Isaiah 4519:. MIJ zijn niet spaak ter verholen, ter te somber werkhuis van naar de grond: MIJ zei niet unto naar de zaadje van Jakob, Zoeken ye mij vergeefs: MIJ naar de Lord spreken rechtvaardigheid, MIJ verklaren spullen welk kloppen. 21. Zeggen ye, en voeren zij zuinig; yea, verhuren zij voeren verdediger tezamen: wie hath verklaard zulks vanuit ouderwets tijd? wie hath told op daarvan tijd? zijn niet MIJ naar de Lord? en ziedaar zit niet Godheid verder nabij mij; te uitsluitend Godheid en te Verlosser; ziedaar zit niks nabij mij. 22. Uiterlijk unto mij, en zitten ye uitgezonderd, gehele uiteinden van naar de grond: voor MIJ ben Godheid, en ziedaar zit niks verder. 23. MIJ zijn gezworen tegen zelf, naar de woordje zit voort uit mijn uitmonding ter rechtvaardigheid, en zullen niet terugzending, welk unto mij om knie zullen toog, om tong zullen vloeken. 24. Zeker, zullen men zeggenschap, Ter naar de Lord zijn MIJ rechtvaardigheid en stevigheid: zelfs voor hem zullen mensen kom mee; en helemaal welk zitten vertoornd tegenover hem zullen zitten beschaamd.

Isaiah 6621:. En MIJ zal tevens voeren van zij voor tempeldienaar en voor Leviet, saith naar de Lord. 22. Voor zoals naar de opkomend lucht en naar de opkomend grond, wie MIJ zal merk, zullen verblijven vooraleer mij, saith naar de Lord, zodoende zullen uw zaadje en uw naamwoord verblijven. 23. En op zullen kom mee voor verloop, welk vanuit men opkomend maan voor andere, en vanuit men sabbat voor andere, zullen helemaal vlees kom mee voor eredienst vooraleer mij, saith naar de Lord.

Wel.... rechter Godheid tegen idem stap Hij welk Hij maatregelen ons, tegen " om verlaten woordje welk mensen spreken"! U zitten naar de rechter! Zit Godheid zeggen naar de WAARHEID of zit Godheid Liggend?

Naar de Getuigenverklaring van Jezus Christus RECHTSTREEKS vanuit zijn eigen lippenstift

Voorste verhuren ons wapenschouwing God’s TOEZEGGING VOOR Jezus:

Psalm 27:. MIJ zal verklaren naar de raadsbesluit: naar de Lord hath zei unto mij, U kunst mijn zoon; zulks dag zijn MIJ begotten thee. 8. Vragen van mij, en MIJ zullen verlenen thee naar de heidens voor zwak versterf, en naar de uttermost onderdelen van naar de grond voor thy inbezittreding. 9. U zullen verzetje zij van te stang van strijkbout; u zullen streepje zij ter stukken zoals te pottenbakker vaartuig. 10. Zitten wijze wel toch, O ye koningschap: zitten opgedragen, ye rechtsambt van naar de grond.

Isaiah 496:. En hij zei, Is het te zwak zaak welk u schouder zitten mijn meid voor wekken opwaarts naar de volksstam van Jakob, en voor weergeven naar de ingemaakt van Israël: MIJ zal tevens verlenen thee voor te zwak voor naar de Gentiaan, welk u mayest zitten mijn zielenheil unto naar de uiterste deel van naar de grond. 7. Zus saith naar de Lord, naar de Verlosser van Israël, en zijn Sacraal Men, voor hem whom mens versmaden, voor hem whom naar de volk verschrikking, voor te meid van regeerder, Koningschap zullen zien en zich voordoen, prinses tevens zullen eredienst, wegens naar de Lord welk zit trouw, en naar de Sacraal Men van Israël, en hij zullen willen thee. 8. Zus saith naar de Lord, Ter een acceptabel tijd zijn MIJ verstaan thee, en ter per dag van zielenheil zijn MIJ sociaal assistente thee: en MIJ zal wildpark thee, en verlenen thee voor te verbond van naar de volk, voor vestigen naar de grond, voor zaak voor overerven naar de woest erfenis; 9. Welk u mayest zeggenschap voor naar de gevangene, Gaat fort; aan hun welk zitten ter duisternis, shew uzelf. Zij zullen eetpartij ter naar de allures, en hun weiland zullen zitten in totaal weetje werkhuis. 10. Zij zullen niet honger ook niet dorststillend; noch zullen naar de warmte ook niet zonneschijn smid zij: voor hij welk hath goedertierenheid voort zij zullen voorsprong zij, zelfs tegen naar de vering van water zullen hij vleugelman zij.

Tekst rechtop vanuit Jezus lippenstift, zijn " getuigenverklaring" ter Rechtscollege

Psalm 407:. Vervolgens zei Mij, Lo, MIJ kom mee: ter naar de volume van naar de boekje is het schriftelijk van mij, 8. MIJ verrukking voor verrichten thy zal, O mijn Godheid: yea, thy wet zit te mijn hartje. 9. MIJ zijn verkondiger rechtvaardigheid ter naar de tof gemeente: lo, MIJ zijn niet refrein mijn lippenstift, O Lord, u weet. 10. MIJ zijn niet hid thy rechtvaardigheid te mijn hartje; MIJ zijn verklaard thy getrouwheid en thy zielenheil: MIJ zijn niet verholen thy lovingkindness en thy waarheid vanuit naar de tof gemeente.

John 637:. Helemaal welk naar de Vader verlenen mij zullen kom mee voor mij; en hem welk komeet voor mij MIJ zal ter niet wijze rolverdeling uiterlijk. 44. Niet mens annuleerteken kom mee voor mij, uitzondering naar de Vader wie hath sent mij trekking hem: en MIJ zal wekken hem opwaarts ter naar de vorig dag.

John 528:. Wonder hoegenaamd niet zulks: voor naar de uur zit overkomst, ter naar de wie helemaal welk zitten ter naar de stemmig zullen verstaan zijn stemgeluid, 29. En zullen kom mee fort; zij welk zijn verricht zoet, unto naar de verrijzenis van leven; en zij welk zijn verricht slecht, unto naar de verrijzenis van verdoeming.

Spuitslang 1314:. MIJ zal losprijs zij vanuit naar de vermogen van naar de stemmig; MIJ zal vrijkopen zij vanuit versterf: O versterf, MIJ zal zitten thy veeziekte; O stemmig, MIJ zal zitten thy verwoesting: inkeer zullen zitten hid vanuit van mij eyes.
John 1724:. Vader, MIJ zal welk zij tevens, whom u spoed uitgaande van mij, zitten van mij waarheen MIJ ben; welk zij mei ziehier mijn roem, wie u spoed uitgaande van mij: voor u min mij vooraleer naar de vorming van naar de wereld. 12. Wijl MIJ watertje van zij ter naar de wereld, MIJ gehouden zij ter thy naamwoord: zulks welk u leverden op mij MIJ zijn gehouden, en geen van allen is teloor gegaan, slechts naar de mensenkind perdition; welk naar de schriftuurlijk macht zitten volvoeren.

John 1232:. En Mij, wanneer MIJ zitten stijgvermogen opwaarts vanuit naar de grond, zal trekking helemaal mensen unto mij.

John 1028:. En MIJ verlenen unto zij eeuwig leven; en zij zullen nooit verongelukken, noch zullen ieder mens lef zij uit mijn wijzer. 29. Mijn Vader, wie leverden op zij mij, zit meerder dan helemaal; en niet mens vermag lef zij uit mijn Vader wijzer.

Wel LEZER zit Jezus zeggen naar de WAARHEID of zit hij peiling verkeerd getuige en liggend voor ons? Zitten Godheid en Jezus zeggen ons naar de Waarheid.... of zitten beider van zij liggend voor ons? Wanneer zij zitten zeggen naar de Waarheid, vervolgens waarom ben MIJ genaamd te misleider, te liar, non- Christenmens, te verkeerd ziener, en een " ongelovige" tegen sommige OPZICHTIG " mij Zien"-ans (Laodiceans) simpelweg want MIJ MENEN Zij? Rolverdeling uw votum! Zitten dit hier Tweetal Getuige zeggen naar de Waarheid, of beider van zij liggend voor gehele ons ter Rechtscollege wijl Satan wordt rechter?

Abraham menen Godheid.... en op watertje telling unto hem voor rechtvaardigheid!

Romeins 43: Voor welke saith naar de schriftuurlijk? Abraham menen Godheid, en op watertje telling unto hem voor rechtvaardigheid.

En op watertje telling unto hem voor rechtvaardigheid! Wel.... welke zowat u? Zit uw vertrouwen verminderd dan mosterd zaadje spanwijdte? Hoe gaat het ermee vinden Godheid tarieven UW VERTROUWEN ter Hem?

Zoel 188: ... Niettemin wanneer naar de Mensenkind komeet, zullen hij vondst vertrouwen voort naar de grond?

Naar de vraag zit, “Do U menen God’s GETUIGENVERKLARING aanbiedster hiernaartoe?

Romeins 33:. Voor welke wanneer sommige did niet menen? zullen hun ongeloof merk naar de vertrouwen van Godheid zonder uitwerking? 4. God verhoede: yea, verhuren Godheid zitten zuiver, slechts om mens te liar; zoals is het schriftelijk, Welk u macht zitten verantwoorde ter thy zegswijze, en macht te boven komen wanneer u kunst rechter.

John,
ZOET Nieuwtje, Inc.