Voor ALLE Man, ALLE Naties en ALLE Generaties

KOP: Luke 2: 10En de engel zegde naar hen, Angst niet: voor aanschouwt,, ik aan u goede tidings van geweldige vreugde breng, welk aan alle mensen Ö zijn zal;. 13En plotseling was er met de engel een massa van de heerlijke gastheer loven God en gezegde, 14Glorie aan god in het hoogst en op aarde vrede, goede wens naar man.
Psalm 65:1 Lof waiteth voor thee, O God, in Sion: en naar thee is de gelofte verricht zal. 2 O thou dat hearest gebed, naar thee alle flesh kom zal. 3Iniquities prevaleer tegen mij: als voor ons transgressions, thou hen weg reinigen zal. 4Gezegeende is de man die thou choosest en causest te benaderen naar thee, dat hij zou kunnen wonen in thy rechtbanken: wij met de goodness van thy huis tevredengesteld worden zullen, zelfs van thy heilige tempel. 5 Door verschrikkelijke dingen in righteousness verwelkt thou antwoord ons, O God van ons redding ; die kunst het vertrouwen van alle einden van de aarde,
Isaiah 45: 21Vertel ye en breng hen naburig; verhuurt stem voor, hen raad samen nemen: die hath dit van oude tijd aankondigde? Die hath het vertelde van dat tijd? Heb niet ik de HEER? en is er geen God anders naast mij; een rechtvaardige God en een Redder; is er geen naast mij. 22 Blik naar mij en ye is, alle einden van de aarde redde: voor ik ben God en er is geenanders. 23Ik heb alleen, het woord uit mijn mond in righteousness gevloekt is gegaan en niet zal, Dat naar mij iedere knie buigen zal, iedere tong vloeken zal terugkeren. 24Zul zeker een zegt, in de HEER bezitter ik righteousness en kracht: zelfs zal aan hem man komt; en alle die tegen hem incensed zijn, zullen beschaamd zijn. 25In de HEER zul alle zaad van IsraŽl is gerechtvaardigd en glorie is gezuld.
Isaiah 51:6Heft je ogen aan de heavens, aan en blik op de aarde onder op: voor de heavens zal rook verdwijnen weg zal mogen en de aarde zal oud wassen zoals een kledingstuk en zij die daarin wonen zullen in sterven zoals manier:, maar mijn redding voor ooit zijn zal en mijn righteousness zal niet afgeschaft worden.
Isaiah 2:1Het woord dat Isaiah de zoon van Amoz aangaande Judah en Jerusalem zag. 2En het zal komen om in de vorige dagen voorbijgaan, dat de berg van de HEER'S het huis in de top van de bergen gevestigd worden zal en boven zal de heuvels verheven worden; en alle naties zullen naar het vloeien. 3En vele mensen zullen gaan en zullen zeggen, ye, Komen en ons verhuren naar boven aan de berg van de HEER, aan het huis van de God van Jacob gaan; en hij zal ons van zijn wegen en wij in zijn paden onderrichten zullen lopen: voor zal uit Zion de wet en het woord van de HEER van Jerusalem vertrekken. 4En hij zal onder de naties beoordelen en vele mensen zal berispen: en zij zullen hun zwaarden in ploegscharen slaan en hun speren in pruninghooks: natie zal zwaard tegen natie, opheffen niet noch zij leren zal oorlog enig meer zullen.
Isaiah 25:6En in deze berg verfijnde de HEER van gastheren uitvoering naar alle mensen een feestmaal van dikes dingen, een feestmaal's van wijnen op de lees, van dike dingen, die vole zijn van merg, van wijnen op de lees goed zal. 7En hij zal in deze berg het gezicht van de bedekking worp over alle mensen en de vail vernietigen die over alle naties uitgespreid zijn. 8Hij zal op overlijden in overwinning slikken; en de Heer GOD zal weg tranen van van alle gezichten wissen; en de berisping van zijn mensen zal hij neemt weg van van alle aarde: voor de HEER hath gesprekenene het.
Jeremiah 18:1Het woord, dat welk te Jeremiah van de HEER kwam, gezegde, 2Kom, voort en ga beneden aan het huis van de pottenbakker en daar zal ik thee veroorzaken mijn woorden te horen. 3Dan ging ik beneden aan het huis van de pottenbakker en,, aanschouwt hij wrought een aan de wielen doorwerkt. 4En het vat dat hij van klei maakte, werd in de hand van de pottenbakker ontsierd: zo maakte hij het opnieuw nog een vat, als goed aan de pottenbakker scheen het te maken. 5Dan kwam het woord van de HEER te mij, gezegde, 6Kan o huis van IsraŽl, niet ik met u als deze pottenbakker doe? saith de HEER. Aanschouw, als de klei in de hand van de pottenbakkeris, bijgevolg ye in mijn hand, O huis van IsraŽlzijn.
Isaiah 44: 24 Dus saith de HEER, thy redeemer en hij die thee van de womb vormde,ben ik de HEER dat maketh alle dingen; dat stretcheth voorwaarts de heavens alleen; dat spreadeth in het buitenland de aarde alleen; 25 Dat frustrateth de tekens van de leugenaars en maketh diviners gek; dat turneth wijze man achtergebleven en maketh hun kennis dwaze;
Isaiah 57:16 Voor ik zal voor ooit niet wedijveren noch ik ben zal wroth: voor de geest alvorens mij en de zielen welk altijd willen zou moeten verzuimen, dat ik gemaakt heb. 17Voor de iniquity van zijn hebzucht was ik wroth en smote hem: ik verborg mij en wroth was en hij ging op frowardly in de weg van zijn gehoord. 18 Ik heb zijn wegen, gezien en hem zal: ik hem ook genezen zal leiden en zal herstellen troost naar hem en aan zijn rouwdragers. 19Ik creŽer het fruit van de lippen; Vrede, vrede is aan hem die ver van en aan hem die is naburig, saith de HEER; en ik zal hem genezen.
Hosea 11:9, Die ik de kwaadheid van mijn woede niet uitvoeren zal, zal ik niet terugkeren om Ephraim te vernietigen: voor Ik ben God en niet man; De Heilige in het midden van thee: en ik zal in de stad niet binnengaan.
(Schande op de bruutheid van Man Wanneer vergelijkenene aan de LIEFDE van God. Bericht dat de gemeen houding van de profeet Jonah (in kerel. 4) en de "oudere zoon" in de parable van de "kwistige zoon" (Luke 15) is consistant met menselijke gedachte en de zin van man van gerechtigheid. Ik ben blij dat "gedachten van God niet zoals de gedachten van man zijn en Zijn wegen zijn zo veel hoog en beter dan de wegen van man, Isaiah 55:7-10. Hoe ongeveer U?!)
Malachi 3: 6Voor ik ben de HEER, ik niet verander; daarom zijn ye zonen van Jacob niet verbruikt. .... 17En zij zullen van mij, saith de HEER van gastheren, in zijn dat dag wanneer ik op mijn juwelen maak; en ik zal hen sparen, als een man spareth zijn eigen zoon dat servethhem.
Isaiah 43:25 Ik, zelfs ik, is hij dat blotteth uit thy transgressions voor mijn belang bezit, En niet zal aan zich thy zonden herinneren.
Isaiah 48:9 Voor het belang van mijn naam wil ik uitstel mijn woede en voor mijn lof wil ik afzie ervan voor thee, dat ik thee niet van te snijden. 10 Aanschouw, heb ik thee verfijnd, maar niet met zilver; ik heb thee in de furnace van smart gekozen. 11 Voor mijn bezit belang, zelfs voor mijn bezit belang ,wil ik doe het: Voor hoe? mijn naam zou moeten vervuild worden en zal ik mijn glorie naar een andere niet geven ?.
Begrijp de LIEFDE van je Vader! Protesteren tegen Zijn GRATIE en Genade aan alle "kwistige" man Zoals een "oudere zoon" predikant een afval van tijd en energie is! Luke 15:15-32. Indien u haat de vriendelijkheid van Vader en goede wens aan man welk alle "zondaren" omvat, vind u zelf een gourd en onder het zit zoals Jonah deed en wij zullen zien wat gebeurt! Jonah 4. Ik begrijp "alle knieŽn zullen buigen, iedere tong zal bekennen Hem" en "alles met adem uiteindelijk zal loven God" voor Zijn lovingkindness aan alle. ? Zijn een "getuige" voor de Heer? u? Ik BEN!
Isaiah 44:21 Herinneer aan zich deze, O Jacob en IsraŽl; voor thou kunst mijn dienaar: ik heb thee gevormd; thou kunst mijn dienaar: O IsraŽl, thou zullen van mij vergeten worden niet. 22, die ik heb beklad uit, als een dike wolk, thy transgressions en, als een wolk, thy zonden: terugkeer naar mij; voor ik thee goedgemaakt heb.
Isaiah 66: 22 Voor als de nieuwe heavens en de nieuwe aarde, welk, dat ik maken zal, blijven zal alvorens mij, saith de HEER, bijgevolg je zaad en je naam overblijfsel zal. 23 En het zal komen voorbijgaan ,dat van een nieuwe maan te een aan andere en van een sabbat te een aan andere, zal alle flesh kom om voor mij, saith de HEER te vereren.
Openbaring 5:11En ik aanschouwde en ik hoorde de stem van vele engelen over de troon en de beesten en de oudere afrondt: en het nummer van hen was tien duizend tien duizend en duizenden duizenden regelen; 12Gezegde met een luide stem is, Waardige het Lam dat gedood werd om macht te ontvangen en rijkdommen en wijsheid en kracht en eer en glorie en zegenen. 13 En ieder schepsel, dat welk in opgeheffenene is en op de aarde en onder de aarde en zoals zijn in de zee en alle die in hen zijn, ik, die, Zegenen en eer en glorie en macht gezegdt, naar hem hoordeis dat sitteth op de troon en naar het Lam voor ooit en ooit
Psalm 145:4Een generatie zal thy werken te een aan andere, loven en zal aankondigen thy machtige daden. 5Ik zal van de luisterrijke eer van thy majesteit en van thy wondrous werken spreken. 6En man zal van de macht van thy verschrikkelijke daden spreken: en ik zal thy greatness aankondigen. 7 Zij zullen overvloedig de herinnering van thy geweldige goodness, uitspreken en van thy zullen righteousness zingen. 8De HEER is hoffelijk en vol van medelijden; langzaam boos te maken en van geweldige genade. 9 De HEER is goed aan alle: en zijn gevoelige genades zijn over alle, die het zijne werkt. 10 Alle thy werken zullen thee, O HEER loven; en thy zullen heiligen thee zegenen. 11Zij zullen van de glorie van thy koninkrijk en praatje van thy macht spreken; 12Om bekende aan de zonen van man zijn machtige daden te maken en de luisterrijke majesteit van zijn koninkrijk. 13Thy is koninkrijk een eeuwigdurend koninkrijk en thy heerschappij endureth helemaal door alle generaties.
Psalm 36:5Thy is genade, O HEER, in de heavens; en thy faithfulness reacheth naar de wolken. 6Thy is righteousness zoals de geweldige bergen; thy oordelen een geweldigdiepe: O HEER, thou preservest man en beest zijn. 7 Hoe uitstekend thy lovingkindnessis, O God! daarom de kinderen van man zetten hun vertrouwen onder de schaduw van thy vleugels. 8 Zij zullen overvloedig met de vetheid van thy huis tevredengesteld worden; en thou zal aan hen drank van de rivier van thy genoegens maken. 9 Vooris met thee de fontein van leven: in thy zal licht wij zien licht. 10O ga verder thy lovingkindness naar hen dat voorspellen thee; en thy righteousness aan het recht in gehoorde.
Isaiah 45 : 9 Herinneer aan zich de voormalige dingen van oude: voor ik ben God en er is geen anders ; ik ben God en Er is geen zoals mij, 10 Aankondigen van het einde van het begin en van oude tijden de dingen dat niet nog , gezegde gedaan zijn, Mijn raad staan zal en ik zal alle mijn genoegen doen:
Jeremiah 9: 23Dus saith de HEER, Letbal niet de wijze man glorie in zijn wijsheid noch de machtige man glorie in zijn macht verhuurt, niet de rijke man glorie in zijn rijkdommen verhuurt: 24 Maar verhuur hem dat glorieth glorie in dit, dat hij understandeth en knoweth mij, dat ik de HEER ben Welke oefening lovingkindness, oordeel en righteousness, in de aarde: voor verruk in deze dingen ik, saith de HEER
Matthew 5 : 43 Ye heeft gehoord dat het hath gezegde was, zal Thou van thy buur en haat thine vijand houden. 44 Maar ik zeg naar u, Liefde je vijanden, hen zegent die u vervloeken, goed doe aan hen die u haten, en voor hen bidt welke despitefully u gebruikt, en u vervolgt; 45 Dat ye de kinderen hetwelk van je Vader zou kunnen zijn in is opgeheffenene : voor hij maketh zijn zon op het kwaad en op het goed en sendeth regen op het rechtvaardig en op het onrechtvaardig te stijgen. 46 Voor indien ye van hen welke liefde u houdt, wat bezitter ye beloont? doe zelfs niet de belastingontvangers het zelfde? 47 En indien ye salute je brethren enig, wat? ye doemeer dan anderen doen zelfs niet de belastingontvangers zo? 48 Wees ye daarom perfect, zelfs als je Vader, die welk in opgeheffenene is perfecte is.
Deze zijn de Woorden van je Vader, die rechtstreeks te u spreekt als u deze document leest! Vader wegt u NU! U kan niet ontsnapping Zijn nauwkeurig onderzoek!
Psalm 139: 1 O zocht HEER, thou hast mij en bekende mij. 2Thou is knowest mijn downsitting en opstand, thou ontgint understandest mijn gedachte afar van. 3 Thou compassest mijn pad en mijn, dat beneden liegt en kunst maakte vertrouwd met alle mijn wegen. 4Voor er is geen woord in mijn tong, maar lo, O HEER, thou knowest het geheel. 5Thou hast overval mij achter en voor en gelegde thine hand op mij. 6 Zulk kennis is ook fantastisch voor mij; het is hoog, kan ik niet naar het bereikt. 7 Whither? ik zal gaan van thy geest of zal whither ik vlucht van thy aanwezigheid?
De vraag is "DOE U HEM GELOOFT" Ö. of je eigen gedachten Ö of de gedachten van sommige blinde predikant? Herinneer zich dit:
Psalm 31: 19 Oh hoe geweldig thy goodnessis, welke thou hast op voor hen legde dat angst thee ; welke thou hast wrought voor hen dat thee voor de zonen van man vertrouwt op! 20Thou zal hen in het geheim van thy aanwezigheid van de trots van man verbergen: thou zal hen geheim in een paviljoen van het conflict van tongen bijhouden.
Isaiah 55 : 7 Verhuur het kwaadaardig verloochent zijn weg en de unrighteous man zijn gedachten: en hem verhuurt naar de HEER en hij genade op hem terugkeert zal hebben; en aan ons God, zal voor hij overvloedig vergeven. 8 Voor mijn gedachten zijn niet je gedachten noch je wegenzijn mijn wegen, saith de HEER. 9 Voor als de heavens hoger is dan de aarde, bijgevolg mijn wegen hoog zijn dan je wegen en mijn gedachten dan je gedachten. 10 Voor als de regen cometh beneden en de sneeuw van opgeheffenene en returneth niet thither, maar watereth de aarde, en maketh het voorwaarts brengt en ontluikt, dat het aan de sower, aan en brood zaad aan de eater zou kunnen geven: 11 Bijgevolg mijn woord zal is dat goeth voorwaarts uit mijn mond: het niet terugkeren zal naar, die mij ophef, maar het zal bereiken dat welk ik alstublieft, en het zalin het ding waarheen ik het bloeien stuurde
1 KorinthiŽr 1: 19Voor het, is ik de wijsheid van het wijs, geschreven zal vernietigen en aan niets zal brengen, die van het voorzichtig de, overeenkomst. 20Waar is het wijs? waar de kopiist is ? waar de disputer van deze wereld is ? hath niet God maakte dwaze de wijsheid van deze wereld? 21 Voor nadat dat in de wijsheid van God de wereld door wijsheid niet God wist, behaagde het aan God door de foolishness van preken hen te redden dat gelooft. 22Voor de Joden vereis een teken en de Grieken zoeken na wijsheid: 23Maar wij preken Christus crucified, naar de Joden een stumblingblock, en naar de Grieken foolishness; 24Maar naar hen welk, zowel Joden als Grieken, Christus de macht van God, en de wijsheid van God geroepen is. 25Omdat de foolishness van God wijzer is dan man; en de zwakheid van God sterker is dan man.
1 KorinthiŽr 2: 6Howbeit, die wij spreken wijsheid onder elkaar die perfect is: nog niet de wijsheid van deze wereld noch van de prinsen van deze wereld, die te nul komt: 7Maar wij spreken de wijsheid van God in een raadsel ,zelfs de verbergenene wijsheid, welke God voor de wereld naar ons glorie aanstelde: 8Welk, dat geen van de prinsen van deze wereld wist: voor zij had, die het gebekenen zijn, zouden zij de Heer van glorie niet crucified hebben. 9Maar als het geschreven is, Oog hath niet gezienene, noch oor hoorde, noch is binnengegaan in het gehoord van man, de dingen welke God hath voor hen klaarmaakte die van hem houden. 10Maar God openbaarde hath hen naar ons door zijn Geest: voor de Geest searcheth alle dingen, stem voor, de diepe dingen van God. 11Voor wat knoweth de dingen van een man, behalve de geest van man welk bemant in hem is? zelfs zo de dingen van God knoweth geen man, maar de Geest van God. 12 Nu hebben wij, niet de geest van de wereld, maar de geest ontvangen, die welk van God is; dat wij de dingen misschien weten zullen dat vrij aan ons van God gegeven zijn. 13Welke dingen ook wij spreken, niet in de woorden de wijsheid van welke man teacheth, maar welke de Heilige Ghost teacheth; vergelijken van geestelijke dingen met geestelijke. 14Maar de natuurlijke man receiveth niet de dingen van de Geest van God: voor zij zijn foolishness naar hem: noch hij weet kunnen hen, omdat zij geestelijk waargenomen zijn.
Isaiah 2: 2En het zal komen om in de vorige dagen voorbijgaan, dat de berg van de HEER'S het huis in de top van de bergen gevestigd worden zal en boven zal de heuvels verheven worden; En alle naties zullen naar het vloeien. 3En vele mensen zullen gaan en zullen zeggen, ye, Komen en ons verhuren naar boven aan de berg van de HEER, aan het huis van de God van Jacob gaan; en hij zal ons van zijn wegen en wij in zijn paden onderrichten zullen lopen: voor zal uit Zion de wet en het woord van de HEER van Jerusalem vertrekken. 4En hij zal onder de naties beoordelen en vele mensen zal berispen: en zij zullen hun zwaarden in ploegscharen slaan en hun speren in pruninghooks: natie zal zwaard tegen natie, opheffen niet noch zij leren zal oorlog enig meer zullen.
Hebreeuws 12: 22Maar ye is naar berg Sion, en naar de stad van de levende God's, het gekomen Heerlijke JerusalemEn aan een ontelbare onderneming van engelen, 23 Aan de algemeen vergadering en kerk van de firstborn welk geschreven is In Opgeheffenene En aan god de Rechter van alle en aan de geesten maakte van net man perfect, 24En aan Jesus de bemiddelaar van de nieuwe overeenkomst en aan het bloed van sproeien, dat speaketh beter dingen dan dat van Abel.
Romeinen 3:4 Ö. is stem voor, letbal God waar, maar iedere man een leugenaar; als het geschreven is, Dat thou mightest in thy gezegdes gerechtvaardigd is, en mightest overwint wanneer thou kunst beoordeelde.
Psalm 100:3 Weet ye dat de Heer, die hij is God: het hij is dat hath ons maakte en niet wij ons zelf; wij zijn zijn mensen en het schaap van zijn weide. 4 Binnenga in zijn poorten met dankviering en in het zijne vleit met lof: wees dankbaar naar hem en zegen zijn naam. 5 Voor de Heer goed zijn; Zijn genade is eeuwigdurend; En zijn waarheid endureth aan alle generaties
Isaiah 54:9 Voor dit is als de water van Noah naar mij: voor als ik heb gevloekt dat de water van Noah zouden geen meer over de aarde gaan; zo is ik, die gevloekt wordt dat Ik zou wroth met thee noch berisping thee niet zijn. 10 Voor de bergen zullen vertrekken en de heuvels zijn verwijderd;, maar mijn vriendelijkheid zal van thee vertrekken niet noch de overeenkomst van mijn vrede zal, saith de Heer dat hath genade op thee zullen is verwijderd.

Merk wiens getuigenis van de Hoge Rechtbank u net leest op. Dit is niet over Jesus, de Zoon! Deze zijn de rechtstreekze Woorden van de Opperste Rechter Zichzelf, je Vader, God Almachtige! Kan u, "Amen" zeggen!?
Isaiah 43:10 Ye is mijn getuigen, saith de Heer en mijn dienaar die ik heb gekozen: dat ye mij zou kunnen weten en zou kunnen geloven en dat ik hij ben: alvorens mij er geen God was vormde heb begrepen noch er zal na mij zijn. 11 is ik, zelfs ik, de Heer; en naast mij is er geen redder. 12, die ik heb aangekondigd en gered heb en ik heb shewed, wanneer er was geen vreemd [god] onder u: daarom ye mijn getuigen, saith de Heer is , dat ik God ben.
In deze document Vader spreek u in Rechtbank rechtstreeks van Zijn gerechtelijke bank aan. De vraag is "DOE U GELOOFT HEM" ??? Ik ben Zijn "getuige"! Hoe over U
Matthew 4:4 Maar hij beantwoordde zegde en, Het geschreven is, Man zal niet leven Door brood alleen, Maar door ieder woord dat proceedeth uit de mond van God.

Wij zullen door ieder woord leven dat van het doorgaan "MOND VAN GOD". God spreekt voor Zichzelf en wij hebben nodig enig vertaler of tolk behalve "Jesus" en "De Heilige Geest" niet. "Verhuur Iedere man is een leugenaar", indien hij van zichzelf spreekt (John 2:25, John 5:44) Of iets behalve dat Woord, dat welk van de MOND van Vader komt. Jesus gaf aan ons een voorbeeld van wat wij moeten doen wanneer hij, hij "enig spreekt zegde wat, die hij hoort of van "De Vader" ziet, John 12:49, John 8:28-29.
"Amen"!