"TWEE RICHTINGS"

KOPPEN: "Zie, heb ik voor thee leven en goed en overlijden en kwaad, Deuteronomy 30:15 deze dag gezet. "Twee richtings hath God, die aan de zonen van man gegeven wordt en twee neigingen en twee soorten van daad en twee modi van daad en twee uitgaven. Daarom zijn alle dingen door twee, een over tegen het anders. Voor er zijn twee richtings van goede en kwade en met deze zijn twee neigingen in ons borsten onderscheidende hen", Testament van Asher I:3-5 (LBB).

Het "model" van werk van God moet met van twee contrasterende wegen onderrichten. Altijd wordt een weg door het anders zich tegen verzet. Deze beginnenen aan het heel hoogste met het Hoogst Zichzelf alvorens Hij de creatie begon. Hij besliste vrede te maken en vreugde voor Zichzelf door creŽren van een "FAMILIE" Zijn eenzaamheid te kalmeren en lijden. Aan die Hij alle richt, die er in bestaan geweest werd, Isaiah 45:18, Geheimen XXIV (LBB). Zijn oneindige Wijsheid stelde vast die bestelt als modi van houding was noodzakelijke voor de verhoudingen Hij aan zich voorstelde. TWEE RICHTINGS BRACHT IN ZIJN EIGEN GEEST EERST als Hij gedachte van alle mogelijke modi van verhouding daden VOORT die door Zijn "FAMILIE" zouden kunnen geleid worden. Die werden daden die bevorderlijk twee vrede, vreugde, harmony en eenheid waren "GOED" geroepen. Die gedrag modi die aan hem en waren ergerden verstorend, nadelig, conflict produceren, verdeeldheid brengend en wat dan ook Hij besliste dat Hij niet gemogen heeft en niet heeft gedoenene aan hem "KWAAD" gewild werd geroepen. Bijgevolg... God het heel eerst is door "twee richtings" geconfronteerd te worden. Zij bestonden in Zijn geest als "ideeŽn" in Zijn denkend proces wanneer Hij de bestelling in "FAMILIE" van het aan zijne besliste. Dit was het vroeg PLAN ing stadium, 2 Esdras 6:1-6.

"FAMILIE" van god riep PLAN voor een tegenhanger als een metgezel en vriend die zijn zoals Hem nog verschillend weerspiegelen van verschillende graad van Zijn glorie's en persoonlijkheid's, Gezegdes 8:1,12,22-30."Zij" is "Moeder" geroepen. Van God en Zijn Vrouw, die alle kleine duplicaten van hun glorie _ zouden. Deze kleine "beelden" in het PLAN zijn "kinderen" geroepen. Zij werden in de geestelijke vormen van God en Moeder Wijsheid gecreŽerd of werden gevormd terwijl in Hare womb de band van eenheid of "oneness" tussen Vader, Moeder en de kinderen, Geheimen XXV, Matthew 5:14 te vervolledigen. Deze PLAN was het beginnen van geplande "wifehood" en de oorspronkelijke uitvoering van "gepland ouderschap". Ieder kind aan het juist gelijk nummer van mannen en vrouwen was vooraf gemaakt plan, Geheimen XXIII: 2, Psalm 147:4. Moeder en de kinderen zouden moeten onderricht worden om aan FAMILIE "bestelling" deel te nemen en in gedachten van God te delen. Het is Zijn wens dat ALLE Zijn beeld, gelijkenis en glorie, Genesis 1:26 weerspiegelen; John 17:22-24.
Om "Moeder" te onderrichten de eerst stap God is, die ondernomen wordt. Zij moest Hare rol als "vrouw" en "moeder" leren. Zij was het eerst "gecreŽerd" FAMILIE lid om "twee richtings" te ervaren en om tussen "goede" te kiezen en "kwaad" in Hare eigen geest als God was wanneer Hij aan zich het PLAN voorstelde. Om Haar te onderrichten de creatie van een zowel van onderrichten vereiste "werktuigen" met natuur heel het rechtstreeks tegendeel van natuur van God. Deze deel van het PLAN riep voor een man en vrouwelijke mechanische, android, Namaakgeest, Isaiah 14:11-12; Ezekiel 28:13-15. Alle kwaliteiten en wegen God keurden af en geachte verdeeldheid brengend, vernietigende, nadelige, wanordelijke en conflict produceren werd in deze schepsels geprogrameerd. Omdat deze gedrag "kwaad" geroepen is, zijn de twee Namaakwezens KWAAD GEESTEN geroepen. De man is Satan geroepen en de vrouw is Babylon, Geheimen XXVI, Openbaring 17:5 geroepen. Alle was dit deel van het PLAN om te helpen Moeder en "ONS" onderricht ons rollen. En nadat de "werktuigen" gebruikt weggegooid worden zullen. Zo... God stel, dat "is twee richtings" voor Moeder eerst, namelijk (1) Zichzelf en Zijn persoonlijkheid kwaliteiten en wegen in contrast met (2) Satan en Babylon en hun persoonlijkheden en gedrag. Moeder werd door vergelijking en contrast onderricht als Zij natuur van God leerde en Haar bezit. Zij leerde door voorschrift en voorbeeld. Satan en Babylon waren de negatieve voorbeelden van wat te doen en niet hoe niet te handelen. Zij leerde modi van gedrag van reproductie aan wegen van sociale wisselwerking. Zodra Moeder Hare rollen leerde, was het tijd voor Haar "Moeder" van ALLE kinderen van God, Psalm 87 te worden; Isaiah 66:7-8.

Het PLAN vereist dat ALLE "kinderen van God" ook een onderwijs ontvangt en God leert wegen van gedrag zo heeft "goedgekeurd" dat er uiteindelijke sociale bestelling en harmony in "huis" van het aan zijne geroepenene Opgeheffenene zijn zou. ALLE kinderen moeten Zijn gelijkenis uit ervaring een eerst leven van verdriet en gevangenschap worden en uit ervaring durfde het "twee richtings" God in Zijn gedachte processen aan. Wij, ook, moeten de best modi van gedrag door en indirecte ervaring met hen kiezen leidt. Een speciale plaats zou voor dat doel, de aarde gemaakt worden. Bijgevolg alvorens de aankomst van man te de aarde overeenstemmend begon, Moeder Jerusalem TE PLANNEN of Zion of Wijsheid als Zij geroepen is, terwijl in Opgeheffenene ALLE groeiend geesten reproduceerde dat zij wilden. Er zijn miljarden van hen, een gelijk nummer van mannen en vrouwen, Openbaring 7:9-15; 2 Esdras 2:38-41. Eerst twaalf zowel van zonen en dochters werden geselecteerd om Moeder te helpen leert om "moeder" te zijn en terwijl in opgeheffenene om hun negatief aan te durven, dat voorbeelden onderricht, namelijk Satan en Babylon en hun firstborn kinderen.

Onnodig te zeggen was de sociale wisselwerking tussen zowel familie groepen in Opgeheffenene heel een lerende ervaring. De daden van Satan en zijn familie waren odious en repulsive. Zij creŽerden zo veel vechten en discord dat WETTEN tot wet verheven werden regeren hun gemeen wegen te en te beperken. Moeder en die leerden eerst kinderen door negatieve klemtoon van huisgezin van Satan de WAARDE van "goede", dat God's Gedragskwaliteiten dat wij zijn gekomen selecteerde om in ons tijd te weten als "righteousness" en "heiligheid" BEST voor ons en ons FAMILIE is! Een opstand gebeurde omdat Satan en zijn familie te zijn grens door regels van God weigerde en zij beslisten zich de uitgave door oorlog, Openbaring 12:7-9,12 te vestigen. Zij verlooren en uit werden opgeheffenene in een plaats waar overeenstemmende TE PLANNEN, de blijvende nummers van kinderen van God aan aangestelde intervallen (generaties) getrapt zouden gestuurd worden hun eerst Levensfase van lijden te ervaren. Op aarde zouden wij het "twee richtings", het "goed en kwaad" mengsel aandurven. Voor het mechanisch was android, Namaakgeesten, deze "plaats" een untouchable droom wereld (hel) waar zij "vielen" in eindeloze cirkels. Zij zouden vast terrein, rivieren, meren, fruitbearing bomen en planten kunnen zien, maar zij gingen recht door hen als zij longed voor rust en steun van honger en dorst voorbij. Deze voorwaarde is "hel" of het geroepen "bottomless kuil". Het is een gat onder het laagst, dat opgeheven wordt. Dieren werden op de land massa en Satan gecreŽerd en zijn familie ontdekte spoedig dat zij macht van hen zouden kunnen vangen en hun val brak. De land massa was gelijkaardig aan paradijs, het buiten Opgeheffenene nog was. Hier is de hindernis cursus waar kinderen van God een netto negatieve onderwijs fase ervaren zou als een deel van hun onderwijsprogramma als zij door vergelijking en contrast, Geheimen XX:4-6 leren.

Adam en Eve waren het eerst zowel van kinderen van God leven op de hindernis cursus te ervaren. Aarde was een "STADIUM". "Twee richtings" symboliseerde als twee bomen het stadium voor hun onderwijs mandaat zet. Het "boom van leven" gesymboliseerde God en Zijn wegen en het "boom van kennis van goede en kwade" parabolized Satan, zijn wegen en de middelen zou door welk hij hen... , die "gebruik" en man profiterend van kennis van goede bedriegen heeft beperkt kwaad te creŽren. U bent vertrouwd met de gebeurtenissen die gedurende episode van Adam op het toneel gebeurden. Hij en zijn generatie ervoeren persoonlijk de tekortkomingen van kwaad als zij pijnlijk leerden die aandacht aan stem en blijven van God in Zijn wegen besteedt in de BEST interesse van man is! "OVERLIJDEN" is een truc tegen de tegenstander evenals een leerstelling voorbeeld (het lijk van man). Het openbaarde welke God plande om te hen voor hun opstand en geprobeerde vernietiging van Zijn "FAMILIE" te doen. Duivels zullen uiteindelijk net zoals de lijken van man opgelost worden en zullen verdwenen worden. Merk deze SLEUTEL, Isaiah 61:3 op; ik KorinthiŽrs 15:44,49-50: Omdat God het trauma wist, dat wij in de nasleep van ons aardze "oefening" ervaren zouden, waren ALLE kinderen beneden aan het gekomen "wildernis van zonde" incognito, die in klei processen vermomd is, riep lichamen van flesh. Zij zouden stijgen als geesten, die hun klei "stadium" kostuums weggooien en niemand, maar God weten zou wie wie op aarde, John 6:63 was; 2 KorinthiŽrs 5:1-8. In Opgeheffenene man heb nieuwe gezichten, nieuwe naam en nieuwe lichamen en zij zijn te antwoorden noch niet bevolen in enig weg met hun voormalige aardze rollen te identificeren. Deze deel van het PLAN helpt om de herinnering van zonde en het traumatisch stigma die van identificatie met de verschillende kwaden man voortkomen zouden zijn betrokken in zowel uit te vegen als een slaaf als een slachtoffer, Isaiah 54:4, 65:17. Zo zet de ervaring van Adam en Eve de toon op het aarde stadium voor ALLE Onderwijsepisodes van de generaties te komen, 2 Esdras 7:3-14. Maar voor het mechanisch, android, Namaakgeesten, was dit oorlogvoering en een kans terug aan God voor veroordelen hun huisgezin aan de vloek van "vallen in cirkels" te krijgen en uiteindelijke beŽindiging, Openbaring 12:12. Voor hen moet wraak kinderen van God folteren en hen moet, die achteruit man tegen man en gebruiken hen tegen God als veel te draaien als mogelijk draaien. Zij ontdekten dat zij aan het lichaam van man ook zouden kunnen vasthouden. En dit markeerde het beginnen van demonic bezit en controle.

Alvorens wij enig verder gaan, verhuur ons bekijken opnieuw redenen van God tot veroorzaken man een traumatische "oefening" op Zijn hindernis cursus te ondergaan waar hij een onzichtbare en ontzagwekkende robot macht, Ecclesiastes 1:13 aandurft. Eerst bestaan van god was een van eenzaamheid, die lijdt en gevangenschap, omdat Hij alle, die er geweest is. Er was geen plaats voor Hem te rusten, maar een ononderbroken zwerftocht in een directionless leegte van niets. Hij bedacht de idee een "FAMILIE" te maken en een "huis" voor hen om Zichzelf gelukkig te maken, Zijn eigen vrede te verzekeren en vele vrienden in plaats van de eons van eenzaamheid te verzorgen dat Hij leed. Verzorgende "bestellingen" en onderrichtennen van Zijn FAMILIE poseerden een gering probleem. Hij had "GOED" gedrag modellen gekozen als verzette zich tegen aan die, die Hij, de "kwaad" wegen afkeurde. Een robot macht in welke de "kwade" wegen bewees, werd geprogrameerd om de oplossing te zijn. PLAN van god inhield dat zowel Zijn Vrouw als kinderen een gelijkaardig begin fase van leven achtige het zijne bezit zou moeten hebben als wij in Zijn beeld en gelijkenis gemaakt zijn. Plaatsende man op de hindernis cursus voorziet man van een Begin "equivalent" eerst leven van pijn's, lijden's en gevangenschap in een model, dat gelijkaardige is aan eerst bestaan van God. Volgend moeten wij het twee richtings lichamelijk en GEESTELIJK ervaren als die wegen te God kwamen als TEGENOVERSTAAND GEDACHTEN. Wij moeten ook door vergelijking en contrast leren terwijl op aarde en in ons tweede fase van leven in Opgeheffenene. Wij moeten beŽindigen als God beŽindigen moet dat het "goed" echt GOEDE en best voor ons een ons "FAMILIE", Romeinen 8:18-22 is. Enig kan ons sociaal en interpersonal bestelling in vrede, vreugde en oneness dan is gevestigd. Er is geen ontsnapping van ervaren van de pijnlijke en negatieve eerst fase van ons leven en bijgevolg moeten wij ALLE "twee richtings" aandurven.

Verenigbaar met onderwijs van God vinden plan, wij dat Moses ook door "twee richtings" geconfronteerd werd. Machten van satan waren actief in het domijn van Farao. Inderdaad enkele bijbels weerspiegelen dat Satan, die zichzelf heerser van Farao was. Zijn onzichtbare machten bestuurden ook de tovenaars. Daarom wanneer God aan Moses drie tekens gaf tot wet te verheffen alvorens Farao, Hij ook de duivels in de tovenaars machtigde, die aan de gelegenheid hen geven met gelijkaardige "wonderen" te wedijveren. Dit is zo gedaan dat duivels, die geboren zijn beneden in hier en niet vroeger veroordeelde in Satan misschien geloven zal als iets geweldig en uiteindelijk zouden zij ook, Openbaring 13:4,13-15 veroordeeld worden en zouden vervloekt worden. IsraŽl aan dat tijd de rol en glorie van ALLE MENSHEID, Deuteronomy 32:8"handelde". Farao en de Egyptenaar mensen hadden de twijfelachtige rol van "spelen" de schandelijke delen van de machten van duisternis. De beweging van de kinderen van IsraŽl van Egypte aan het onderricht "belofte land" dat mensheid de hindernis cursus verwijderd van is wanneer hij sterft. Zij gaan door hun eigen bloed (Rode Zee) en van hun eigen flesh (exodus) als geesten in Opgeheffenene, Luke 20:37-38; Hebreeuws 12:22-24. DIE de WEG God is, heeft gekozen om man aan hem te tekenen als Hij de heerlijke naam van elk man, Ecclesiastes 12:7"roept". De machten van duisternis gaan de anderze weg, Ecclesiastes 3:21; Openbaring 13:4. Zij zullen vernietigd worden als de fate van leger van Farao voorspelt. Huisgezin van satan kan vooraan forever, Isaiah 14:12,21-22, 41:11-12 te de dag van beŽindiging kijken; Matthew 23:33, 25:41.
Gedurende reis van Elijah van plicht, "twee richtings" wendden hun invloeden op de mensen aan. Vroeg in zijn uitdaging van de kwade weg Elijah de mensen, "Hoe lange halt ye tussen twee meningen"? Met Elijah God deed een dramatisch ding om geloof in Zichzelf te vestigen wanneer Hij vuur beneden van opgeheffenene stuurde offer van Elijah te verslinden. De machten van duisternis werden niet toegestaan werk van Elijah te verdubbelen. In plaats van Elijah doodde het fout profeten storten, dat hun is kwade geesten rug in hun besturend "bottomless kuil" stijl val.
Jesus nageslagen duidelijk het "twee richtings" zet alvorens man aan te kondigen, "BREED IS DE WEG " dat lood aan vernietiging en vele, die er is dat gaan in daar aan... rechte de poort is en ENGTE IS DE WEG dat leadeth naar leven en weinige daar is dat het vindt", Matthew 7:13-14. DIT DUIDT AAN DAT WEINIGE MAN EIGENLIJK VONDST GOD EN CHRISTUS ZELFS AL ZIJ HEN OPRECHT ZOEKEN NAAR....OMDAT "ik DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN" BEN, John 14:6. Een jonge Pharisee noemde Saul van Tarsus de punt illustreert. Maar de realiteit van de toestand voor mensheid is dat de meesten zijn niet geestelijke Levites en zelfs onder de "geestelijke Levites" enige enkele door God gekozen worden Zijn priesters te zijn. Het overige van mensheid kun niet kom naburig God in overeenkomst geen kwestie hoe veel zij "studeren" en om het even hoe oprecht wij zouden kunnen wensen om hen ons zelf, Matthew 11:25-27 te tekenen. Zelfs als alle IsraŽl gevangenen en slaven aan farao behalve Moses en uiteindelijk Aaron was, blijft zelfs zo ALLE MENSHEID de slachtoffers van macht van Satan samen met de kerken. En deze gaan ongeveer zoals zo vele Sauls van Tarsus, bijgevolg zeker van zich! Maar enig worden enkele voor geestelijke oorlogvoering door God achtige Joshua en Caleb "" bijgehouden! Matthew 24:22,24; Openbaring 12:17.

Ik zal opnieuw kort dat God stel vermelden, dat "is twee richtings" voor je ogen zelfs in de pagina van de Bijbel! God vertelde Moses om de "ark" te bedekken welk de tien commandments en de geschrijvenene getuigenis met "badgerskin" onderbracht. Dit duidde aan dat Hij Satan druppel enkele lijnen op Zijn schrijvers verhuurt een "unclean" te verzorgen, die van Zijn waarheid bedekt, die aan hen gegeven wordt. Dit werd zo gedaan dat HIJ ALLEEN "Meester" over het WOORD VAN GOD "is om het in bestelling te zetten" en om die Hij wil te onderrichten wanneer Hij niet wil... wanneer wij, Psalm 50:16-21 willen; Isaiah 29:10-14; Openbaring 5:1-5. Goed HEEFT intentioned MAN VELE GEROEPEN ALS "BEKEERLINGEN ... " EN DUIVELS VELE GEROEPEN HEEFT OM MINISTERS TE ZIJN. Maar bekende zijn naar God Zijn gekiezenen "weinige". Paul was het eerst van "das huid" in de schrijven, ik KorinthiŽrs 13:8-12 onderricht te worden. En vandaag hebben enige opgemerkt dat sommige dingen in de Bijbel geneigd om is "tegen te spreken". Jesus is de ENIGE WEG waar te nemen welk WOORD van de Heilige Geest kwam en tussenvoegsels van demonic "pretenders-to-be-god was", Ezekiel 34:18-19; 2 Thessalonians 2:4,8; Openbaring 12:15,17.

Vandaag wordt ons generatie door een, die en storend net van falsehood zo insidious ergerlijt als geconfronteerd verkeerd voor waarheid begrepen te worden! Baan 41:1,18-22. Wegens het mengsel van goed en kwaad recht in de pagina van de Bijbel, heeft man moeilijkheid ontdekken, dat welke God is zoals en wat Hij van ons verwacht. Zij zijn onwetend van PLAN van God. Zij weten niet dat ons aarde verblijf de eerst stap in het onsterfelijk leven van elk man is! Aardze ideeŽn in de kerken zijn uit fase met "FAMILIE" van God doelen en beter zouden, Isaiah 9:2, 60:2; John 1:5 kunnen weggegooid worden. U ZULT AKKOORD MET PLAN ... VAN GOD, Isaiah 28:15-18 eerder of later GAAN; Ezekiel 20:32-38. God is LIEFDE en, die u beter te zou kunnen gebruikt worden dat feit, Lied van Solomon 8:6,7, Romeinen 8:38-39.

"Voor als liefde quicken de doden zal en zou terugroepen hen die veroordeeld zijn te sterven, bijgevolg haat het leven en die doden zou die venially gezondigd had, die het niet lijden zou te leven. Voor de geest van haat worketh samen met Satan door hastiness van geesten in alle dingen aan het overlijden van man;, maar de geest van liefde worketh samen met de wet van God in lange lijden naar de redding van man", Testament van Gad I:23,24. Nu lezing Luke 7:41-43, 9:51-56. GAAN U AKKOORD?