Schaakspel , het Spel van de "Meester"

Wij hebben verklaard dat doel van God in sturen Zijn kinderen te de aarde hen van een negatieve ervaring voorzien moet als een eerst levens analoge te vroege fase van het zijne van lijden en gevangenschap als Hij ons in Zijn gelijkenis, Ecclesiastes 1:13 maakt; Romeinen 8:18-22; II Esdras 7:3-14. De negatieve ervaring dient ook als een bron voor vergelijking en contrast in ons onderwijs zowel in deze leven als in ons "perfectie" (PERFECT OOG "OP", niet "van") wanneer wij te Opgeheffenene, John 12:24, Malachi 3:17-18 verwijderd zijn; Hebreeuws 12:22-24. Die verheft onder tot wet de "psychodramas", Onderwijsskits welk hen zowel positieve als negatieve lessen onderricht. Dit is een indirect onderwijs voor de student "wachters" bovenstaande (als ogen) in de klas (vleugels) van de aartsengelen (leraren), Ezekiel 5:4,15; ik KorinthiŽrs 4:9. PLAN van god, II Esdras 6:1-6, moet ALLE Zijn kinderen beneden van Opgeheffenene sturen waar wij waren "eerst geboren" te het aarde "stadium" voor een korte tijd te lijden en dan ons huis voor perfectie terug te keren wanneer ons mandaat op aarde, Psalm 82:6-8 gedaan is; Ecclesiastes 12:7; II KorinthiŽrs 5:1-8 . In Psalm 19:1-5 waar het van de heavens aankondigen God's glorie spreekt, deze PLAN "wordt aangekondigd" door de kringloop vanZon, een analogie voor enig ZOON van God. Wij komen in deze leven van een klei womb (oostelijke horizon) voort; wij leven ons levenstijd (oversteek de hemel); ons lichamen zijn begraven aan overlijden (sundown op westelijke horizon). Maar die niet het einde van de zon is (man gaan Opgeheffenene als een geest aan overlijden binnen) omdat het in nog een plaats in het oosten stijgt. Deze deel van het PLAN werd tot wet verheven alvorens het koninkrijk van duisternis hen van het doel van Zijn Majesteit in nog nog een weg te informeren. "IsraŽl" betekenen de zonen of prinsen werd van God, een analogie voor ALLE humankind, gekozen om volgens hun handschrift voor een duidelijke tijd in Egypte te lijden. Egyptenaren handelde in rollenspel de analogie van het koninkrijk van duisternis, terwijl Farao in zijn rol Satan zichzelf symboliseerde. Moses en Aaron, de deliverers, handelden de rollen van Christus en de Heilige Ghost die moeten "redden" (verwijdeer aan overlijden) aan ALLE God kinderen voor perfectie (hoger onderwijs en enlightenment), Psalm 87; Isaiah 54:13. de van. In het "echt ding" gaan man over van aarde aan opgeheffenen maken van een uitgang van hun stof (klei lichaam) of "exodus" door hun eigen bloed of "Rode Zee" voorbij. De engelen (kinderen) boven bezitter de plicht man beneden in het "goed" gedeelte van hun verschillendes rollen, Psalm's 91:11-12 te leiden. Kwade geesten loden man in het negatief (kwaadaardige) gedeelte van hun verschillendes rollen, Matthew 12:43-45. In de "schoolmaster" analogie werden alle kinderen van IsraŽl van slavernij en Egypte bezorgd en IsraŽl ging uiteindelijk het binnen "belofte land," de analogie voor Opgeheffenene, GOD'S "KASTEEL." De Moses Egypte "stadium daad" aan dat bijzondere tijd in de aarde van man geschiedenis openbaarde wat altijd op een voornammere schaal gegebeurd is, Ecclesiastes 1:9. HET IS DE WET VAN LEVEN (een "wet" van God) dat elk baby geest in kwekerij van God beneden in de flesh gestuurd is als man. Hij lijdt en dan is voor perfectie boven verwijderd. Deze cyclus begon met generatie van Adam en verder zal tot God volledig Zijn heerlijke kwekerij de geesten van alle baby, die Hij aan het gaan leegt, creŽerde, die heel begint. Dat gedoenene ... dan plotseling en dramatisch die blijven van de vorige generatie van man zal verwijderd worden en de machten van duisternis onder zal uitgeveegd worden door vuur (verdrink in de Rode Zee) samen met de aarde Stadium, Psalm 37:10; Isaiah 14:12,21-22. Ten slotte zelfs zal de herinnering van ons negatieve oefening (uitgeveegde) en vergeten worden nooit zal opnieuw te bedenken, Isaiah 54:4, 65:16-19 komen. Deze PLAN wordt actief volbracht. Het begon realistisch met Abel of duivels en man in (kerken, Bijbel onderricht en theologische seminaries) hun aardze scholen bezitter ogen te zien of niet en of zij al of niet slapende in onwetendheid zijn of blinde is in ongeloof. Deze zijn het "feiten van leven." Het ongeloof van man en duivels hebben geen invloed op het resultaat van het spel.
God heeft niet consigned Zijn PLAN aan "saaiheid" en "blasť routine." Hij heeft aan onderrichten ons een gigantisch en fabelachtig SCHAAKSPEL spel gemaakt. Man op aarde handeel als het "stukken . "Er zijn koningen, koninginnen, bisschoppen, horsemen,, harkten en soldaten. Er zijn koks, dokters, advocaten, predikanten, moeders, computer programmeurs en veld handen. Er zijn gevangenis gevangenen, rechters, bus bestuurder, straat mensen en u het noemen! Er is een tijdslimiet aan deze spel. Elk "man" is een zon en elk dochter is een "maan", die een dag van geestelijke tijd voorstelt, Genesis 1:14-16, 22:16-18, 37:9-10. Gokt tijd einden wanneer het vorigs zowel van kinderen beneden en verwijderde gestuurd zijn. Zo hebben de overlijdens van man een geweldige inslag op de duur van het schaakspel stel, Daniel 8:8-12. En de wegruiming van "stukken" van het bord heeft een zugehŲrend verlies in voor tegenstanders van God, Isaiah 25:6-8 programeerde; Hosea 13:14. Het helemaal aarde stadium met man in hun verschillende rollen vormt een fantastische complexe spel bord, Psalm van Solomon 5:6, Geheimen 49:2. "Seconden" van god zijn de engelen die de geweten, leraren en leiders van alle stukken (wit) spelen van een "goede" rol, Romeinen 9:16-24 zijn moeten; II Timothy 2:21-22. Satan is de tegenstander . Zijn "seconden" zijn alle zijn kwade geesten die aanvallen, bezitten en man in het (zwarte) besturen negativeness en boosaardigheid van hun rollen als zwarte stukken, John 9:24; Romeinen 7:15-25. Aangezien ALLE van Zijn kinderen, niettegenstaande koers, zijn geloofsbelijdenis, kleur of nationale oorsprong in deze leven koningen en priesters, Exodus 19:6, doel is van God te "kasteel" elk kind in ons 12-verhaal (12 -werelden) geroepenene Opgeheffenene, Openbaring 21:14, Geheimen 22:1 onderbrengt. Doel van satan als Lucifer verklaarde moet op te Opheffen en "kasteel" achtige de Hogste, Isaiah 14:12-14 stijgen. Hij gedachte aan het te doen, indien in geen anderze weg, "Trojan paard" stijl enige een beetje boven God heeft gegrond sterren (man), Matthew 12:43-45 te stijgen. Zo duivels hebben volgepropt zich binnen en op het buiten de lichamen van man, wiens heel lichamen de bijbels binnengeroepen is, "kasteel van God," II KorinthiŽrs 6:16. En het spel begon in de Tuin van Eden met de introductie van twee stukken op het spel bord, namelijk Adam en Eve. Aangezien dat tijd, elk "fantastische speler" geprobeerd hebben te nemen en te verwijderen of belemmert en de invloed vernietiigt van zijn tegenstander's de stukken, Openbaring 12:7,13:4-7. Maar als vroeg verklaarde, herhalen wij dat verwijderende man een ongezien verlies factor voor duivels draagt.
Hoe gaan het spel in de bewuste geesten van het door "stukken (man) en de tegenstanders (duivels) hangen op hun graad van waakzaamheid en visuele scherpheid, Psalm 14:1-5 af; Matthew 25:1-5. Om een "fantastische schaakspel" stel van deze omvang te hebben, is het vereist dat de stukken onderscheidend zijn en totaal geÔsoleerde in hun specifieke rollen, Ecclesiastes 3:11-14. Bijgevolg het van elk menselijk stuk zeer betreft te zijn rol is op aarde in PLAN van God en plan van dingen beperkt. Zo zijn de geesten van de meeste man op in hun eigen kleine werelden en invloedssfeer gewikkeld. Desensibilisatie van man uitvoeringen het mogelijk voor hen kwetsbaar genoeg te zijn hun negatieve rollen, Romeinen 8:18-22 te handelen. Dus zijn duivels beschreven als "omsluiert" en "blinders" betreft beperkende man te hun en doelen als veel als mogelijke. Bijgevolg man "natuurlijke bedacht" en geneigde aan aardze gedachten en referenties in tegenstelling tot geestelijke geneigdheid en de gebeurtenissen gebeurende in het geestelijk rijk is, Isaiah 55:7-10; ik KorinthiŽrs 2:14. Daarom scheidt elk "stuk" voelt en individu en moeilijkheid hebben betrekking op heeft alle anderze stukken. Dit maakt het mogelijk voor elk man zijn afzonderlijke weg te gaan als een individu "schaakspel stuk" aan de unction van het bewoog hand besturend. De gedachten van een boer zijn voornamelijk over het boert, zorg voor zijn dieren en maken en verkopende gewas voor een winst. Een muzikant leeft voor zijn muziek. Spelen en Schrijfmuziek zijn zijn vooringenomenheid. En zo gaan elk rol. Maar aan elk van deze, zou anderze man in hun rollen van minimum kunnen zijn of geen zou kunnen betreffen omdat in de geest van elk man de meeste man niet zijn verwandte en is wat te hen gebeurt zijn algemeen "niet mijn zaak." De meeste man niet houdt van anderze man als zij van zich houden als Jesus aanraadde dat ons te doen. Alle vergemakkelijkt dit verlangen van Satan de wreedheid van man te vereeuwigen door technics wegens de onwetendheid van man van zijn oorsprong's, lot en verhouding's te God en zijn fellowman "om deelt te bemannen en verovert". Door de verschijning van dingen schijnt het alsof machten van Satan een massieve nederlaag op God en zijn seconden wreken. Zij schijnen alle stukken God beneden te neutraliseren en te verwijderen stuurt. Maar beoordeling door verschijning kan zeer bedriegen.
"Castling... " het Doel van het Stel
Castling is het gewenst doel van deze spel van schaakspel. Satan was in "kasteel" van God vroeg in het begin. Zijn vrouw, Babylon was, daar ook samen met hun firstborn nakomelingen. Echter waren zij pariahs en zich moesten van in dungeon van God tot hun executie, Geheimen 31:3-5 ontdaan worden. Niettemin waren de vreugdes en vreugde van het "kasteel" zo sterk in hun geesten dat Lucifer vastgesteld werd daarboven opnieuw te stijgen. Een uitdaging streefde over rechten, kinderen en fairness na. God profiteerde van de toestand om de tussle als middelen van opvoeden Zijn kinderen onderrichtende hen de "waarde" van goodness in een inprenten te gebruiken en imponerende weg. Dus werd het stel akkoord op gegaan en alle van kinderen van God razende sojourn beneden te dungeon niet alleen voor doelen van God, maar Satan een "rechtvaardige" kans te geven "te vervloeken" huis van God als een kwestie van wraak, sindsdien God helemaal familie van Satan vervloekte. Castling is niet enig motief van Satan voor enjoining God in deze schaakspel spel. Mensheid moet lijden als hij zijn wraak tegen God krijgt --- Omdat ons gevoel van pijn een delen van God's aan zintuigelijk inzicht is. Aangezien wij deel van Hem zijn, voelt God gelijktijdig met ons wat wij voelen. Daarom straffen door straffen ons, duivels God! Matthew 25:40 , Isaiah 63:9.
Waarom Kunnen God en Man Niet Verliezen en Duivels Kunnen Niet Winnen
In de heel beginnende God creŽerde een "familie" om weg Zijn eenzaamheid van is alle te nemen, die er te "aan bestaan" is. Hij creŽerde miljarden van kinderen in zowel in de beeld als gelijkenis van Zichzelf en Zijn vrouw, Moeder Wijsheid, die Hij ook maakte. Maar onderrichten hen alles, inclusief hoe aan interrelate in sociaal en familie harmony, stelde een probleem voor. Oplossing zou van god, die overeenstemmende is TE PLANNEN een robot macht van marionetten, Isaiah 14:11-12 maken; Ezekiel 28:13-14, die alle negatief en asociale wegen van gedrag voorstellen zou die ongewenste voor vorstendom is. Uit ervaring en opmerken van hun vileness, zullen wij zeer wegen van God te zijner tijd waarderen. Die doel van God voor creŽren Satan en Babylon is, de voorvaders van het koninkrijk van kwade geesten, Gezegdes 16:4. Dit is WAAR of duivels en man het of niet gelooft. De enige reden, die zij zijn tijdelijke entiteiten, die nu ... bestaan zijn voor gebruik van God als werktuigen voor ons verwerking en onderwijs. PLAN van god heeft de verwijdering van het negatief onderrichtende werktuigen als een doel altijd gehad. Aan taunt roepen hun onzichtbaar koninkrijk, God hen "het beest dat wil zeggen en niet zijn en nog zijn", Openbaring 17:8. De beŽindiging van hen in een schaakspel stel aanpast doelen van God. Geestelijke oorlogvoering en huis reinigen zijn een spel geworden. Er is absoluut GEEN WEG een duivel blik kasteel. WORP EL middelen (stadium worp) en "GASTHEREN" van God (El) zijn voor wij "huis" van het aan zijne. Geen duivel kan het zijn "huis van God's, Zijn indwelling plaats's. Zo is castling door een lid van het onzichtbaar koninkrijk een absurde gedachte! Het PLAN moet hen en het "schaakspel bord" (de aarde) permanent door vuur, Matthew 23:33, 25:41 uitvegen. Ook overeenstemmend TE PLANNEN, IEDERE KIND GOD GEDACHTE ZAL CASTLED WORDEN volgens "wens van God", Geheimen 23:2-5, Matthew 18:14 TE CREňREN; John 6:39; ik Timothy 2:3-6. In het verleden onwetendheid van PLAN van God en doelen veroorzaakten vele duivels te denken dat zij God, Ezekiel 28:14-19 zouden kunnen "spelen". Maar niemand en niets kwalificeren zich om bij verstanden met God te passen, of om Hem te straffen, ofwel zelfs om hem in een chessmatch te "spelen". Vele duivels hebben deze de harde weg geleerd. Man blijf de meeste blinden van alle en wegens dit, kunnen duivels met de meeste "stukken" bewegende volgens hun wens, II Timothy 2:26 spelen; Hebreeuws 2:14-15. Maar geen kwestie wanneer of in welke richting man bewegt, duidt hun wegruiming aan overlijden "castling", Ecclesiastes 12:7 aan. En door doden van man hebben duivels, Jeremiah 51:35 hun tijd verkort; Openbaring 18:24.
Historische Documentatie van de "Castling " van Man
God links bewijs van "castling" man van het heel beginnende. En omdat Hij duivels wist trotze leugenaars zijn die hun nederlaag zelfs van hun toekomstig resultaat, Openbaring 13:4, het verbergen zouden noodzakelijke aan betr. informeert hen helemaal door tijd ieder nu en dan was. Man zou de meest serieus door demonic verkeerde informatie en leugens getroffen worden. Daarom selecteerde God zekere man "om staven aan te steken" zowel voor Zijn berichten van zegeningen als om voorwerpen van demonic woede te zijn. God spreekt door deze man als microfoons en versterker beide werelden te informeren van wat dan ook Hij behaagt. Deze zijn wijze man en profeten die doelen voor demonen die gewillig worden, gebruiken "stukken" onder hun controle hen te neutraliseren. De profeten zijn echte "koningen" van God op de chessboard. En de koningen van duisternis zijn intens ongeveer verslaan hen betroffen.

1 . Adam en Eve was het eerst getoond te worden hoe God kasteel zal, dat de stukken in een zicht, het verslag van welk door de machten van duisternis voor duidelijke reden Boeken van Adam en Eve squashed en is verlaagd is, Apocalips van Mosis XLIII:1-3 Apocrypha en Pseudepigrapha van O. T. door R. H. Charles, volume II.

2 . Lattere Enoch registreerde een meer gedetailleerde rekening van God's helemaal doel. "Castling" is man een belangrijk thema daarin. Ook is daarin de openbaring, die het koninkrijk van duisternis blootstelt als het voorwerp van woede van God en dat PLAN van God hen in het einde, Geheimen 23:2-5, Enoch68:4,5 , 10:9,18-22 vernietigen moet. Een heel gezamenlijke inspanning werd door man aan perverze persoon gemaakt en schrijven van Enoch werd en, indien niet dat, te belasteren hen om hun gebruik als veel te beperken als mogelijke, Enoch 104:7-13 vernietigd.

3 . Wij vroeger hebben vermeld dat de helemaal natie van IsraŽl en Egypte geselecteerd werd om tot wet te verheffen wat gedurende het stel gebeurt en hoe het beŽindigen zal. Stem te deze wijsheid is enlightenment van de code woord I-S-R-A-E-L, welke middelen "prins van God". ALLE man is prinsen (zonen) van de Koning van koningen en Heer van heren, Matthew 23:9; Hebreeuws 2:6-7 , 14, Deuteronomy 32:8, III Hermas IX:162,163.

4. David publiceerde ook "GOED NIEUWS" van de castling van ALLE generaties van man, Psalm 65:2, 66:4, 82:6-8, 102:18-22,145:4-13.

5 . Isaiah was een machtige profeet gegevenene een overvloed van sleutels van licht voor welk hij werd gezien aparte wegens oorlogvoering met de machten van duisternis. Een van zijn "juwelen" van licht was "goed nieuws" van de castling van man aan overlijden, Isaiah 25:6-8 , 2:2,11,66:14, 22,23. Nog een sleutel, die hij bezorgde, was "nieuws" aan de machten van duisternis dat Zijn Rechtbank Beslissing als Opperste Rechtbank stile Gerechtigheid hen na het stel, Isaiah 14:12,21-22 uitvegen moet. Deze infuriated hen zo veel, dat zij hadden Isaiah "uitgeveegd" voor schrijven het, Isaiah 47.

6 . Jesus, die zichzelf "HET TEKEN" van de castling van man aan het koninkrijk van duisternis, Luke 2:14 was. ALLE mensheid werd als het cel leden van zijn lichaam's, ik KorinthiŽrs 12:12-27 voorgesteld. En dit omvat zowel goede als slechte man, Matthew 5:43-45,48. Hij informeerde persoonlijk het koninkrijk van duisternis dat Hij kastelen man aan overlijden, John 6:39,44, 12:24,32, 14:3. Het bericht van deze RECHTER aan duivels, die hadden verheugd zich aan de overlijdens van man, die denkt zij ons versloegen, is dat "overlijden stingless is" en een aanwijzing van castling, Luke 16:22-26, 17:33-37, 20:37-38 , 15:20-24. Zij namen de feit aan dat Jesus roos, maar zij hebben moeilijkheid, die gelooft wat te Jesus gebeur te ALLE man aan overlijden, Luke 16:31 gebeurt; John 17:21-23. Niettemin, het is geschreven over zijn werk, "O overlijden, waar is je steek en O graf, waar is je overwinning," Hosea 13:14.

7 . Paul ook schreef over "castling" na overlijden, II KorinthiŽrs 5:1-8.

8 . Ten Slotte, in de Openbaring het 5th Zegel op het "WOORD" werd onthulld. En gis wat het bericht OVERLIJDEN ...MAN IS CASTLED beschouwt! Openbaringen 6:9-11, 7:9-15, 5:13.

Besluit

God heeft een schaakspel spel met vindictive en onwetende demonen gebruikende hen als werktuigen in ons onderwijs programma gespeeld. Zij zijn ook de voorwerpen van humor voor opgeheffenene, Psalm 2:4, 37:13 , als zij proberen God te verslaan. De meeste man waren op het toneel in hun generaties onwetende dat zulk dingen gebeuren. Maar eenmaal getuigen castled, zij de pracht en shrewdness van de Vader is spelende technics en sommige vlak neemt aan het spel als "seconden", II Esdras 7:78,88-98, II deel . Anderen bemoeien zich met de demonic "seconden" door bewegen van de "stukken" onder controle van duivels in wegen tegengesteld hun wensen. Vermengende humor met de gruwel neemt de scherpe rand van de "realness" van ons lijden als een familie is. Aangezien vele duivels getuigen aan de werken van God helemaal door tijd, het overweldigend bewijs van ons geweest zijn is enige castling kan maken hen, die treuren, maar getuigen overtuigt aan hun kerels die niet rond waren wanneer God openlijk de macht van Zijn aanwezigheid, Matthew 13:41-42 toonde. Tot u stijg beweging met macht van plein aan plein, Gezegdes 16:9, 20:24; Jeremiah 10:23; John 9:4 , tot u reikt je "kasteel in de lucht," John 14:1-3.