Op welke manier zwaar zit uw min?

Quota:
--------------------------------------------------------------------------------
Zetsel 2412:. En want ongerechtigheid zullen in overvloed aanwezig zijn, naar de min van velen zullen was verkoudheid.

Romeins 518:. Toch zoals tegen naar de vergrijp van men vonnis kwam op helemaal mensen voor wraking; zelfs zodoende tegen naar de rechtvaardigheid van men naar de cadeau kwam op helemaal mensen unto wettiging van leven. 19. Voor zoals tegen men mannenwerk ongehoorzaamheid velen waren gemaakte zondares, zodoende tegen naar de willig van men zullen velen zitten gemaakte rechtvaardig. 20. Verder naar de wet geboekte, welk naar de vergrijp macht in overvloed aanwezig zijn. Slechts waarheen zonde in overvloed aanwezig zijn, zwierigheid did zeer meerder in overvloed aanwezig zijn 21. Welk zoals zonde hath regering unto versterf, zelfs zodoende macht zwierigheid regering via rechtvaardigheid unto eeuwig leven tegen Jezus Christus onze Lord.
--------------------------------------------------------------------------------

Hoeveel van u " vinden" u weet Godheid en Jezus, Christus naar de Lamsvlees? Konden u teerling zodat mensen zoals Hitlerisme, John Wayne Gacey, Jeffery Dahmer, Mussolini, Stalin, Zadel Huzaar, en Osama Bin Vrachtgoed macht tevens zijn eeuwig leven ZONDER KOSTEN VAN VOORWAARDE en ZONDER KOSTEN VAN " leges"..... zoals te " cadeau"?

WWJD

Jezus geschreeuw, " vader vergeven zij voor zij weet niet welke zij verrichten" ter een ATONING PROC…D… voort te nijdig zowat 2000 jaren voor ter te men- tijd wet! Helemaal zulks watertje Vader honk ter zending zulks voorkeur- zoon voor zitten geboren ter naar de vlees en opoffering voort te nijdig!

Isaiah 531:. Wie hath menen onze verslag? en voor whom is het wapen van naar de Lord uitbrengen? 2. Voor hij zullen worden opwaarts vooraleer hem zoals te tender werktuig, en zoals te wortel uit te sec terrein: hij hath niet vorm ook niet comeliness; en wanneer wij zullen zien hem, ziedaar zit niet schoonheid welk wij moeten zucht hem. 3. Hij zit versmaden en afgekeurd van mensen; men van smart, en relatie van verdriet: en wij hid om zo te zeggen onze wijzerplaat van hem; hij watertje versmaden, en wij geŽerd hem niet. 4. Zeker hij hath Borneo onze verdriet, en wagon onze smart: toch wij did waardering hem wettisch, smid van Godheid, en droef. 5. Slechts hij watertje gewond voor onze zonde, hij watertje kneuzing voor onze ongerechtigheid: naar de tuchtiging van onze vrede watertje op hem; en van zijn streep wij zitten helen. 6. Helemaal wij zoals wolvee zijn voort astrakan; wij hebben werden om men voor zijn eigen zin; en naar de Lord hath gedekt voort hem naar de ongerechtigheid van ons helemaal. 7. Hij watertje beklemd, en hij watertje droef, toch hij toegankelijk niet zijn uitmonding: hij zit gebracht zoals te lamsvlees voor naar de slachting, en zoals te wolvee vooraleer zijn scheerder zit stom, zodoende hij toegankelijk niet zijn uitmonding. 8. Hij watertje genomen vanuit strafgevangenis en vanuit vonnis: en wie zullen verklaren zijn voortbrenging? voor hij watertje snit vandoor uit naar de stuk grond van naar de standplaats: voor naar de zonde van mijn volk watertje hij wettisch.

Uiterlijk te naar de spiegeling van uw eigen hartje. Op welke manier zwaar zit uw min? Zou u teerling zodat helemaal mensen in totaal voortbrenging macht zijn eeuwig leven zonder kosten vorm beider schuld en zonde?

Jezus wept .... en JEZUS DID Op!! Verrichten heb je naar de zin van Christus? Naar de troepenleiding voor mensheid zit voor " min ye elkaar" zonder voorbehoud!

John 414:. Slechts whosoever drinker van naar de water welk MIJ zullen verlenen hem zullen nooit dorststillend; slechts naar de water welk MIJ zullen verlenen hem zullen zitten ter hem te welput van water voorjaar opwaarts te eeuwigdurend leven.

Openbaring 216:. En hij zei unto mij, Is het verricht. MIJ ben Eerste beginselen en Omega, naar de ontstaan en naar de uiterste deel. MIJ zal verlenen unto hem welk zit athirst van naar de fontein van naar de water van leven vrijuit.

WWYD? Welke zou u verrichten? Verrichten u wel verstaan waarom Godheid tegen- tussendekspassagier gehele verpozing van ons wanneer hij uitgezocht men NOBEL ZOON voor verrichten zulks werkzaamheden? Uiterlijk ter uw roerend spiegeling en verstaan naar de waarheid van naar de zetsel!!

John,
ZOET Nieuwtje, Inc