“Immunization” en Zwierigheid

ZWIERIGHEID is het talent van Godheid welk helemaal Zijn kinderen zitten uitgaande van zoals te ERFENIS en te BIRTHRIGHT! ZWIERIGHEID zit men van onze Ouder naamgenoot. Waar helemaal God’s kinderen waren geboren ( wekken) ter Eens, ZWIERIGHEID zit vaneengaan van iedere wicht vurigheid DNA. Naar de dynamica van ZWIERIGHEID zit verwezen voor naar de versomberen menselijk zin en is het te verschrikking voor strekking en hoop van onze satanisch vurigheid lavementspuit. MENS doet niet zijn te aanwijzing zowat naar de ROEM van onze birthright ter naar de Vader, slechts MIJ ben hiernaartoe voor uiterlijk vertoon u naar de OMVANG en VERMOGEN daarvan 5- zendbrief woordje. Voor een eetlustopwekkend overwegen naar de volgend:

Deens 924:. Zeventig week zitten vastbesloten op thy volk en op thy sacraal wereldstad, voor finish naar de zonde, en te halen een uiterste deel van sins, en te halen verzoening voor ongerechtigheid, en voor voeren ter eeuwigdurend rechtvaardigheid, en voor zegelmerk opwaarts naar de visioen en voorzegging, en voor zalven naar de meest Sacraal.

Wanneer U kom mee voor houvast van ZWIERIGHEID en verstaan zijn Vermogen, vervolgens welk schriftuurlijk zal zitten VOLVOEREN voor U!

Zoals aangegeven ZWIERIGHEID zit wekken van HELEMAAL GOD’S kinderen van voren af aan. Want mens zit geboren ter duisternis en onwetendheid, wij verrichten niet verstaan wat is er werktuig voor zitten een zaad van Godheid. Wij hebben geweest voeden voort onwetendheid en menselijk en satanisch nadenkend voor menen welk wij zitten “separate vanuit God” en tweede klas ter schepping. Welk zit te leugen welk wij hebben helemaal verteren ter sommige top ter onze aards ondervinding. Jezus vlaag ons onze Roem! Hij aangeleerd ons:

Zetsel 239:. En vraagpremie niet mens uw vader op naar de grond: voor men zit uw Vader, wie zit ter lucht.

Niet mensenkind voort zulks grond heeft een aards Vader! Godheid Zichzelf is het Vader van ons helemaal, en helemaal mensen zitten “children van Zwak! Is het tijd voor wekken tot aan naar de ROEM wekken ter ons wanneer wij waren helemaal eersteling ter Lucht voorin!

Isaiah 667:. Vooraleer zij travailed, zij gebracht fort; vooraleer zijn zeer kwam, zij watertje vrij maken van men wicht. 8. Wie hath verstaan zulks? wie hath gezien zulke spullen? Zullen naar de grond zitten gemaakte voor voeren fort ter eens? of zullen te volk zitten geboortig uit vroeger? voor zodra Zionisme travailed, zij gebracht fort zijn kinderen. 9. Zullen MIJ voeren voor naar de geboorte, en niet zaak voor voeren fort? saith naar de Lord: zullen MIJ zaak voor voeren fort, en dicht naar de schoot? saith thy Godheid. 10. Verblijden ye van Jeruzalem, en zitten verheugd van zijn, helemaal ye welk min zijn: verblijden voor vreugde van zijn, helemaal ye welk treuren voor zijn:

Psalm 87: 2. Naar de Lord min naar de poortschakeling van Zionisme ruim gehele woning van Jakob. 3. Zalig spullen zitten spaak van thee, O wereldstad van Godheid. Selah. 4. MIJ zal merk vermelding van Rahab en Babel aan hun welk weet mij: ziehier Filistijn, en Pneumatiek, van Ethiopië; zulks mens watertje geboren ziedaar. 5. En van Zionisme op zullen zitten zei, Zulks en welk mens watertje geboren hierin: en naar de hoogst zichzelf zullen vestigen zijn. 6. Naar de Lord zullen telling, wanneer hij schrijf opwaarts naar de volk, welk zulks mens watertje geboren ziedaar. Selah. 7. Ook naar de zangeres zoals naar de speler voort instrumentarium zullen zitten ziedaar: helemaal mijn ( zaad) zitten ter thee.

Galatians 426:. Slechts Jeruzalem wie zit vorenstaand zit zonder kosten, wie is het ouder van ons helemaal.

Isaiah 544:. Vrees niet; voor u zullen niet zitten beschaamd: noch zitten u donders; voor u zullen niet zitten premieaffaires te ontvangen voor schande: voor u zullen verleren naar de schande van thy jongeren, en zullen niet onthoud naar de verwijt van thy weduwstaat ieder meerder. 5. Voor thy Vervaardiger zit zwak man; naar de Lord van waard zit zijn naamwoord; en thy Verlosser naar de Sacraal Men van Israël; Naar de Godheid van naar de vol grond zullen hij zitten genaamd. 6. Voor naar de Lord hath genaamd thee zoals te wijf verzaken en verdriet doen ter vurigheid, en te vrouw van jongeren, wanneer u woestenij niet-afgehaalde bestelling, saith thy Godheid. 7. Voor te min tel zijn MIJ verzaken thee; slechts van tof goedertieren zal MIJ winnen thee.

Psalm 1375:. Wanneer MIJ verleren thee, O Jeruzalem, verhuren mijn rechts verleren zijn sluw. 6. Wanneer MIJ verrichten niet onthoud thee, verhuren mijn tong splijten voor naar de overkapping van mijn uitmonding; wanneer MIJ voorkeur geven aan niet Jeruzalem vorenstaand mijn roverhoofdman vreugde.

Waar helemaal mensen waren zusje sterke drank voorin, wekken zoals zaad ter Ouder Jeruzalem schoot, wij zonder meer overerven ZWIERIGHEID ( ouder) zoals vaneengaan van onze Vurigheid DNA! Duivel verafschuwen Zwierigheid, slechts u nood voor voeren te uiterlijk ter naar de omvang van zijn Vermogen. Helemaal mensen voort grond zijn zulks zoals te Cadeau zoals MIJ schrijf zoals verklaring tegen naar de schitterend werkzaamheden van Jezus voort te nijdig 2000 jaren voor!

Ephesians 25:. Zelfs wanneer wij waren stroomloos ter sins, hath versnellen ons mitsgaders Christus, ( tegen zwierigheid ye zitten uitgezonderd;) 6. En hath verhoogd ons opwaarts tezamen, en gemaakte ons zit tezamen ter hemels werkhuis ter Christus Jezus: 7. Welk ter naar de ages voor kom mee hij macht shew naar de overschrijding rijkdom van zijn zwierigheid ter zijn welwillendheid voor ons via Christus Jezus. 8. Voor tegen zwierigheid zitten ye uitgezonderd via vertrouwen; en welk niet van uzelf: is het naar de talent van Godheid:

Hiernaartoe Paul’s Triëst voor stropdas te man’s roerend vertrouwen zoals te voorwaarde van domkop, slechts welk touw dat loopt de spuigaten uit MIN voor stap zijn Vermogen. Naar de “FREE Talent zit zonder ieder voorwaarde, en helemaal mensen waren uitgaande van op vanuit naar de schoot!! Zoals u annuleerteken zien zelfs Paul’s voorwaarde zit “short van naar de ZUIVER Roem!

Ter Paul’s geleerdheid en wasdom naar de Vurigheid leverden op hem naar de VOLMONDIG ZIN VAN ZWIERIGHEID betrokken TEN ENEN MALE ZUIVER vorm hiernaartoe:

Romeins 516:. En niet zoals op watertje tegen men welk zondares, zodoende is het talent: voor naar de vonnis watertje tegen men voor wraking, slechts naar de cadeau zit van velen vergrijp unto wettiging. 17. Voor wanneer tegen men mannenwerk vergrijp versterf regering tegen men; zeer meerder zij wie toucheren vuldigheid van zwierigheid en van naar de talent van rechtvaardigheid zullen regering ter leven tegen men, Jezus Christus) 18. Toch zoals tegen naar de vergrijp van men vonnis kwam op helemaal mensen voor wraking; zelfs zodoende tegen naar de rechtvaardigheid van men naar de cadeau kwam op helemaal mensen unto wettiging van leven.

Romeins 323:. Voor helemaal zijn zondares, en kom mee tekort van naar de roem van Godheid; 24. Zijnde verantwoorde vrijuit tegen zijn zwierigheid via naar de inlossing welk zit ter Christus Jezus:

“FREE” werktuig Luchtledig VOORWAARDE en “red veterband!

ZWIERIGHEID VERZOEKSCHRIFT “FREE” VAN VOORWAARDE

Waar ziedaar zitten tweetal “Saviors” naar de Vader en naar de Zoon gedoe men werkzaamheden, verhuren ons zich houden aan iedere ter werking vanuit naar de Bijbels staat van dienst. Zich houden aan:
_____________________________________________________________________________
Isaiah 4521:. Zeggen ye, en voeren zij zuinig; yea, verhuren zij voeren verdediger tezamen: wie hath verklaard zulks vanuit ouderwets tijd? wie hath told op daarvan tijd? zijn niet MIJ naar de Lord? en ziedaar zit niet Godheid verder nabij mij; te uitsluitend Godheid en te Verlosser; ziedaar zit niks nabij mij. 22. Uiterlijk unto mij, en zitten ye uitgezonderd, gehele uiteinden van naar de grond: voor MIJ ben Godheid, en ziedaar zit niks verder. 23. MIJ zijn gezworen tegen zelf, naar de woordje zit voort uit mijn uitmonding ter rechtvaardigheid, en zullen niet terugzending, welk unto mij om knie zullen toog, om tong zullen vloeken.

Isaiah 496: En hij zei, Is het te zwak zaak welk u schouder zitten mijn meid voor wekken opwaarts naar de volksstam van Jakob, en voor weergeven naar de ingemaakt van Israël: MIJ zal tevens verlenen thee voor te zwak voor naar de Gentiaan, welk u mayest zitten mijn zielenheil unto
______________________________________________________________________________

Naar de Vader ( Heiland 1)

1. Cijfers 2319:. Godheid zit niet men, welk hij moeten leugen; noch naar de mensenkind, welk hij moeten tot inkeer komen: hath hij zei, en zullen hij niet verrichten op? of hath hij spaak, en zullen hij niet merk op zoet? 20. Ziehier, MIJ zijn voldaan commandment voor zegenen: en hij hath zalig; en MIJ kan niet verso op. 21. Hij hath niet onthoofden ongerechtigheid ter Jakob, noch hath hij gezien perverseness ter Israël: naar de Lord zijn Godheid zit van hem, en naar de schreeuw van te koning zit waaronder. 22. Godheid gebracht zij uit Egypte; hij hath om zo te zeggen naar de stevigheid van een eenhoorn. 23. Zeker ziedaar zit niet toverij tegenover Jakob, noch zit ziedaar ieder divination tegenover Israël: hiernaar tijd op zullen zitten zei van Jakob en van Israël, Welke hath Godheid gesmeed!

Niettegenstaande gehele verzoeking en uitlokking duivel gemaakte naar de kinderen van Israël verrichten tegenover beider Godheid en Mozes, overwegen op welke manier naar de Opperste Rechter reageren. Zulks responsie erkennen naar de “free talent voor naar de verdriet en verslagenheid van duivel wie hoop voor vloek helemaal mensheid, waarheen “Israel” symboliseren gehele kinderen ter “role toneelstuk vooraleer naar de Koninkrijk van Duivel!

Isaiah 4421:. Onthoud dit hier, O Jakob en Israël; voor u kunst mijn meid: MIJ zijn vroeger thee; u kunst mijn meid: O Israël, u zullen niet zitten vergeten bemiddeld. 22. MIJ zijn vloeirol uiterlijk, zoals te gebonden wolk, thy zonde, en, zoals te wolk, thy sins: terugzending unto mij; voor MIJ zijn vrijkopen thee.

Israël 4325:. Mij, zelfs Mij, ben hij welk vloeirol uiterlijk thy zonde voor van mij eigen saké, en niet-ontvankelijk onthoud thy sins. 26. Premieaffaires te ontvangen mij ter gedachtenis: verhuren ons pleiten tezamen: verklaren u, welk u mayest zitten verantwoorde. 27. Thy voorste vader hath zondares, en thy schooljuffrouw zijn zondigen tegenover mij.

Ter toepassen ZWIERIGHEID voor helemaal Zijn kinderen naar de Opperste Rechter zeggen ons klaar welk HIJ VLEK UITERLIJK MAN’S SINS en “FORGETS Zij! Ziedaar zitten niet hemels archief van onze sins wachten voor zitten worp ter ieder van ons ter man’s opdracht opvatting van naar de uiterste vonnis voor mens. Duivel aangeleerd naar de verkondiger welk leugen en naar de verkondiger aangeleerd op voor ons.

Mica 65:. O mijn volk, onthoud wel welke Weegschaal koning van Moab raadplegen, en welke Weegschaal naar de zoon van Beor bescheid hem vanuit Stront unto Gilgamesj; welk ye mei weet naar de rechtvaardigheid van naar de Lord.

MIJ zijn met inbegrip van naar de verslag ter Cijfers 23, zodoende u annuleerteken ONTHOUD naar de rechtvaardig VONNIS van uw Vader, naar de Opperste Rechter, als het erom gaat “cursing Zijn kinderen. Ziedaar zit NIET VLOEK welk zit levensvatbaar tegenover ieder men van God’s zaad tegen verkondiger of duivel!!

Naar de Zoon ( Heiland 2)

2. Hiernaartoe zit JEZUS Vervuld ZWIERIGHEID EN WAARHEID ter model van Zwierigheid.

John 83:. En naar de scribent en Farizeeër gebracht unto hem te wijf genomen ter overspel; en wanneer zij had troep zijn ter naar de midden, 4. Zij zeggenschap unto hem, Jongeheer, zulks wijf watertje genomen ter overspel, ter naar de zelfs wet. 5. Wel Mozes ter naar de wet commandant ons, welk zulke moeten zitten van klei: slechts welke sayest u? 6. Zulks zij zei, verlokkelijk hem, welk zij macht zijn voor betichten hem. Slechts Jezus overhellen armoedzaaier, van zijn vinger wrote voort naar de terrein, alsof hij verstaan zij niet. 7. Zodoende wanneer zij voortgezet asking hem, hij stijgvermogen opwaarts zichzelf, en zei unto zij, Hij welk zit zonder zonde tussen u, verhuren hem voorste rolverdeling te van klei ter zijn. 8. En weer hij overhellen armoedzaaier, wrote voort naar de terrein.
9. En zij wie verstaan op, zijnde veroordeelde tegen hun eigen geweten, werden uiterlijk men tegen men, ontstaan ter naar de oudst, zelfs unto naar de vorig: en Jezus restte verlaten, en naar de wijf status ter naar de midden. 10. Wanneer Jezus had stijgvermogen opwaarts zichzelf, en zaag niks slechts naar de wijf, hij zei unto zijn, Wijf, waarheen zitten zulks zwak beschuldiger? hath niet mens veroordeelde thee? 11. Zij zei, Niet mens, Lord. En Jezus zei unto zijn, Noch verrichten MIJ vonnissen thee: gaat, en zonde niet meerder.

Zoel 951:. En op kwam voor verloop, wanneer naar de tijd watertje kom mee welk hij moeten zitten voldaan opwaarts, hij stedfastly troep zijn wijzerplaat voor gaat voor Jeruzalem, 52. En sent loper vooraleer zijn wijzerplaat: en zij werden, en geboekte te te plaats van naar de Samaritaans, te halen vaardig voor hem. 53. En zij did niet toucheren hem, want zijn wijzerplaat watertje alsof hij zou gaat voor Jeruzalem. 54. En wanneer zijn leden James en John zaag zulks, zij zei, Lord, verwelken u welk wij troepenleiding vuur voor kom mee waas vanuit lucht, en verteren zij, zelfs zoals Elias did? 55. Slechts hij werden, en reprimande zij, en zei, Ye weet niet welke wijze van vurigheid ye zitten van. 56. Voor naar de Mensenkind zit achterwege blijven voor verwoesten men's veestapel, slechts voor uitgezonderd zij. En zij werden voor andere plaats.

Zulks wie verkondigen te rechtsleer zegswijze Godheid zal “burn mensen ter hellevuur van duivel wanneer mensen uitschot Jezus en afval voor menen... “do niet weet welke vurigheid zij zijn! Wrok, wreking en represailles zitten naar de werkwijze van duivel! Is het te dis- ZWIERIGHEID vooraleer Godheid! ZWIERIGHEID vergeven HELEMAAL MENSEN waaronder zulks ter naar de zelfs wet van ombrengen hem!

Zoel 2334:. Vervolgens zei Jezus, Vader, vergeven zij; voor zij weet niet welke zij verrichten. En zij parterre zijn raiment, en rolverdeling partijen.

John 129:. Naar de volgende dag John seeth Jezus overkomst unto hem, en saith, Ziehier naar de Offerlam, wie voeren weg naar de zonde van naar de wereld.

Mensen ( helemaal mensen) zitten geboren “IMMUNIZED” vanuit zonde en zijn straf. Zij kan niet zitten vloek of verdachte van zonde vooraleer Godheid en naar de Hemels Rechtscollege. Naar de Opperste Rechter heeft VLOEIROL UITERLIJK ONZE SINS ... zelfs vooraleer wij waren geboren voor uitspatten ieder werkzaamheden voort grond ter onze respectief voortbrenging. Zulks Cadeau zit vaneengaan van onze vurigheid DNA en onze ROEM en BIRTHRIGHT! Mens heeft nooit begrepen naar de uitwerking van welke op werktuig voor zitten geboren van Godheid, slechts John wrote dit hier ZWIERIGHEID VOLMONDIG tekst:

1 John 38:. Hij welk aangewezen op zonde zit van naar de duivel; voor naar de duivel zondares van voren af aan. Tot dat einde naar de Zoon van Godheid watertje vrachtlijst, welk hij macht verwoesten naar de werken van naar de duivel. 9. Whosoever zit geboren van Godheid doth niet uitspatten zonde; voor zijn zaadje verblijven ter hem: en hij kan niet zonde, want hij zit geboren van Godheid.

Zulks is het ROEM HELEMAAL MENSEN ZIJN VANUIT NAAR DE Schoot! Mensen komen vers van de pers te voorwendsel en “dead” voor verstaan en van accept voorzien op!

Joods 26:. Slechts men ter te zekere werkhuis verklaren, zegswijze, Wat is er mens, welk u kunst bedacht op hem? of naar de mensenkind, welk u visite hem? 7. U gemaakte hem iets minder dan naar de engel; u crownedst hem van roem en honneur, en didst troep hem tegenover naar de werken van thy hens:

Voor bescheid naar de vraag, iedere menselijk vleeswording zit te zalig zaad en schepping van naar de Vader wie Heeft God’s ZWIERIGHEID en MIN zoals zijn eeuwig erfenis. Mensen zijn naar de Cadeau VAN RECHTVAARDIGHEID en tarief van zonde VERRICHTEN NIET Toepassen... zelfs wanneer u zien zij ter naar de ZELFS WET VAN Zonde! Godheid zaag om wet ouderwets Israël aangewezen op tegenover Hem en Mozes, slechts wegens onze overerven ZWIERIGHEID en Zijn TEL VLOEIROL UITERLIJK wet, Hij doet niet zien zonde ter Zijn kinderen. Ter naar de Hemels Rechtscollege man’s gedachte en allures en duivel gedachte en allures verrichten niet telling! Zij zitten Nietig! Te halen van Lucht heb je voor vinden naar de zin Godheid vinden en zoals Opperste Rechter uitsluitend Zijn zienswijze zit Vigerend!!

Isaiah 557:. Verhuren naar de snood verzaken zijn zin, en naar de unrighteous mens zijn gedachte: en verhuren hem terugzending unto naar de Lord, en hij zal zijn goedertierenheid op hem; en voor onze Godheid, voor hij zal ruimschoots vergiffenis. 8. Voor mijn gedachte zitten niet uw gedachte, noch zitten uw allures mijn allures, saith naar de Lord. 9. Voor zoals naar de lucht zitten hogere dan naar de grond, zodoende zitten mijn allures hogere dan uw allures, en mijn gedachte dan uw thoughts.10. Voor zoals naar de regen komeet armoedzaaier, naar de sneeuw vanuit lucht, en terugzending niet daarheen, slechts gevlamd naar de grond, en merk op voeren fort en knop, welk op mei verlenen zaadje voor naar de zaaier, en mik voor naar de eter: 11. Zodoende zullen mijn woordje zitten welk goeth fort uit mijn uitmonding: op zullen niet terugzending unto mij nietig, slechts op zullen volvoeren welk wie MIJ wees zo goed, en op zullen welvaren ter naar de zaak waarheen MIJ sent op.

U zeggenschap heb je naar de “elder son” ziekte en u kan niet POSITIEBEPALING uw zin voor VERGEVEN HELEMAAL MENSEN WEKKEN HUN Overtreder? En u ONEENS ZIJN VAN Zwierigheid, naar de zin Vader geldt voor op? Wellicht u zitten niet vaardig voor steken naar de Koninkrijk Gods!

Zetsel 614:. Voor wanneer ye vergeven mensen hun overtreder, uw hemels Vader zal tevens vergeven u: 15. Slechts wanneer ye vergeven niet mensen hun overtreder, noch zal uw Vader vergeven uw overtreder.

Zetsel 1832:. Vervolgens zijn lord, daarna hij had genaamd hem, zei unto hem, O u snood meid, MIJ smederij thee helemaal welk vordering, want u gewenst mij: 33. Schouder niet u tevens zijn had meewarigheid voort thy fellowservant, zelfs zoals MIJ had zonde voort thee? 34. En zijn lord watertje wroth, en vrij maken hem voor naar de pijniger, totdat hij moeten werkloon helemaal welk watertje verschuldigde unto hem. 35. Zodoende insgelijks zullen mijn hemels Vader verrichten tevens unto u, wanneer ye vanuit uw harten vergeven niet om men zijn frater hun overtreder.

U verstaan welk naar de “tormenters” zitten duivel. U nood voor vergeven HELEMAAL MENSEN hun overtreder en voorkomen zijnde omgezet voor naar de tender goedertieren van uw eigen duivel!

Uitgemaakte zaak

Helemaal mensen waren wekken “IMMUNIZED” voor tarief en straf welk kom mee vanuit zonde. Om mens geboren ter te menselijk schoot zit een zaad van naar de Vader en Ouder Wijsheid, “born ter Men Day” ter Lucht van voren af aan. Iedere mens overerven ZWIERIGHEID ter zijn vurigheid DNA. Toch “God doet niet zien zonde ter naar de kinderen zelfs zulks zich houden aan ter naar de “very act” van zonde. Zoals te voortvloeisel helemaal mensen zijn een inherent “free talent van rechtvaardigheid, wie verkondiger verrichten niet zoals voor sprake zowat en duivel walgen van voor vermelding. Zulks stuk uiterlijk vertoon ons naar de roem iedere menselijk heeft inherent ter hem. Naar de voorzegging van Deens 924: zit volvoeren per deel van mens wie heeft zijn eyes toegankelijk voor naar de VOLMONDIG ZIN VAN Zwierigheid. Sommige oneens zijn met het oogmerk Opperste Rechter en overeenstemmen met klem met het oogmerk “Accuser van naar de broeder. Slechts hun verbittering en schrielheid voor “sinners” heeft niet zwaarte van Godheid!

Zetsel 2412:. En want ongerechtigheid zullen in overvloed aanwezig zijn, naar de min van velen zullen was verkoudheid.

Romeins 520:. Verder naar de wet geboekte, welk naar de vergrijp macht in overvloed aanwezig zijn. Slechts waarheen zonde in overvloed aanwezig zijn, zwierigheid did zeer meerder in overvloed aanwezig zijn: 21. Welk zoals zonde hath regering unto versterf, zelfs zodoende macht zwierigheid regering via rechtvaardigheid unto eeuwig leven tegen Jezus Christus onze Lord.

2 Corinthisch 518:. En helemaal spullen zitten van Godheid, wie hath verzoenen ons voor zichzelf tegen Jezus Christus, en hath uitgaande van voor ons naar de ministerie van verzoening; 19. Voor spriet, welk Godheid watertje ter Christus, verzoenbaar naar de wereld unto zichzelf, niet imputing hun overtreder unto zij; en hath aangewezen op unto ons naar de woordje van verzoening.

Hiernaartoe zit welke u annuleerteken verrichten:

Isaiah 401:. Troost ye, troost ye mijn volk, saith uw Godheid. 2. Spreken ye aangenaam voor Jeruzalem, en schreeuw unto zijn, welk zijn duikbootoorlog zit voltooid, welk zijn ongerechtigheid zit vergiffenis: voor zij hath voldaan van naar de Lord wijzer tweevoudig voor helemaal zijn sins.

Zulks wie menen zulks depęche zal volvoeren naar de voorzeggen van Deens 924: ter hun eigen zelf! Annuleerteken u zeggenschap, “Amen”!

Zetsel 514:. Ye zitten naar de zwak van naar de wereld. TE wereldstad welk zit troep voort een heuvel kan niet zitten hid. 15. Noch verrichten mensen zwak te stearinekaars, en premieaffaires te ontvangen op onder te schepel, slechts voort te kandelaar; en op verlenen zwak unto helemaal welk zitten ter naar de zaal. 16. Verhuren uw zwak zodoende schijnsel vooraleer mensen, welk zij mei zien uw zoet werken, en verheerlijken uw Vader wie zit ter lucht.

John,
ZOET Nieuwtje, Inc