IJDELE VERBEELDINGEN Luke 2:34-35; Ecclesiasticus 37:3

Man heeft geen macht om verbeeldingen van gedachte door dagdroom of nacht dromen, Jeremiah 10:23 te produceren; John 9:4, 15:5; Jam 1:13. Demonen zijn de gemeen geesten met macht ijdele verbeeldingen en gedachten in ons hoofden, II Hermas Bevel IV:1-14 in te spuiten. God linkze man open aan deze zo dat wij reprove deze kwade geesten kunnen en licht Zijn righteousness voor Hem, Ezekiel 38:9-11 Psalm van Solomon 4:1-12(10), Psalm 44:22 toe; Romeinen 12:1; II KorinthiŽrs 5:1-4, 10:4-7; Hebreeuws 12:3-4; Wijsheid 2:10-21, Geheimen 49:2, Romeinen 8:18-21. Wanneer God wens, Hij ons geestelijke oor van de ijdele gedachten van demonen, Baan's 36:8-10 verzegelt. Anders zwake man valt, als het, II Hermas Bevel IV: 16, John 9:4 geschreven is; Romeinen 7:18-21; ik John 3:8. De duivel is toegestaan man gevangene aan zijn wens te nemen, bijgevolg u en ik die begrijpt gelegenheid heb om hem, II Timothy 2:24-26 te vechten. In deze manier tonen wij aan God dat wij van ons broer houden hoewel hij en in nood van een goede "geestelijke Samaritan", Luke 10:33-37 verwond is. Het is de engelen die die overtuigen zullen aan die wij spreken van zonde en het is God die de oor van de hearers openen zal wanneer Hij, Baan 36:8-10 wil; Zechariah 1:20-21, 4:6; John 16:7-11. Moses begreep deze macht van God hoewel hij wegens het, Deuteronomy 29:2-4 geplaagd werd. God heeft alle dingen volgens Zijn wens voor het doel gedaan, dat wij schreven ongeveer. Wees niet alstublieft geduldig met je brethren die deze woord begrijpt indien u probeert hen te informeren. Indien zij kunnen niet u hoort, weet u het niet de wens van God nu is. Zij zouden laat, Daniel 10:12-13 kunnen begrijpen. Hier was Gabriel worstelen demonen in een inspanning Darius te overtuigen toe te staan dat Zerubbabel Jerusalem, ik Esdras 4:13-58 te herbouwen. Dit zou de voorspelling van Jeremiah, II Kroniek 16:9 volbrengen; Daniel 9:1-2,21-22, 10:21. Ik hoop dat u een voelen van krijgt hoe het engelen werk, John 6:29,44, 14:10, 15:5. Omdat man alle deze dingen niet geweten heeft, hardden demonen de oor van de mensen en vele leraren frustreerden en zij deelden kinderen van God door onwetendheid en duisternis, Matthew 12:25, 23:15; John 3:19-21; Jam 3:14-16. Nu dat u alle dingen getoond wordt, in de Wijsheid van God's, Teken's 9:49-50 is getroost; Romeinen 8:28. Zo ijdele verbeeldingen betekenen IJDELE BEELD IN NATIES, Matthew 12:43-54; Openbaring 13:4-7,14.

De basis van instructies van God te ons in deze leven is volgens Zijn doel. Man van God zou in heerlijke plaatzen altijd voor vrede en wijsheid, Gezegdes 3:5-7 altijd moeten denken; Isaiah 26:3-4; Matthew 6:19-21,33; ik John 2:15-17. Wij zouden ons zelf pelgrims in deze leven en niet eigenaars van deze wereld's, Geheimen 53:2,3, II Koningen 5:20 moeten beschouwen; ik KorinthiŽrs 7:29-31; Hebreeuws 11:10-14. Man die hun geesten op God dag en nacht bijhoudt, is het degene die het waar brood dagelijks krijgen, Genesis 15:1; Deuteronomy 6:6-9; Psalm 1:1-2, 63:5-6, 119:148; Isaiah 55:7-9, 58:13-14; Matthew 6:21, 22:37-40; Ecclesiasticus 38:24, 39:1.
Omdat de Geest demonen bezitter man weet hield tevergeefs gedachten en werelde zorgen van deze leven, Hij zegde, Ecclesiastes 1:2-3,14, 2:17, 12:13-14 bezig. De Geest heeft ook nog een vraag over demonen, Psalm 2:1-4 gevraagd. Zeker betreft dit demonen, omdat de man, die zulk een rol nooit handelt zo veel gehoord had als de naam van God's, Isaiah 54:13; Jeremiah 31:34; Ezekiel 20:40-44; Daden 19:2; Hebreeuws 12:22-24. Demonen heb een doel in bogging man beneden in zorgen van deze leven. Ik weet ik het, maar niet doe moet betr. uitlegt voor die nieuwe deze personen aan die u zult misschien tonen papier de, het is de, Ecclesiastes 3:11 de, ik Hermas Zicht 1:21,22 de, II Hermas Bevel X:11-13 de, Ezekiel 35:5,10 de, 38:9-11 de; bezit Luke 21:34-36 de; ik KorinthiŽrs 6:19-20 de; II Timothy 2:26 de. Nu wisten demonen dat ons iniquity een einde had wanneer Christus stierf en alle man werd niet schuldige in dat heel uur, II KorinthiŽrs 5:18-19 geteld. De geestelijke aanwezigheid van de Heilige Ghost volbrengt het overige van de tekst in Ezekiel 35:5,10. Bijgevolg zelfs in de heel aanwezigheid van de Heilige Ghost, die hun rechter is, de demonen aan die dingen gedaan heeft om Ecclesiastes 1:15, II Baruch 48:29-30, Exodus 34:7 te bewijzen. Die kan van u in de V.S. aan u de poging van herinneren "De Chicago 8" door Rechter Julius Hoffman. Demonen drukten zieke gedrag in die brethren aan een zachte graad in vergelijking uit aan wat zij doen tegen ons voor de engelen en Pravuil, Genesis 19:1-5. Deze daden scoor hen meer als robots. Zij zouden gek de engelen in de zelfde weg aanvallen als zij fornicate met man indien de engelen hulpeloze en zichtbare aan hen waren als wij zijn. Zij zetten ook op een vertoning smerig dan de slechtste pornografie, Deuteronomy 32:19; Isaiah 3:8-15. Demonen weet de "ogen" van God zijn op het gerechtvaardigd en daarom "zij zullen Slangen hervatten" als in Demonic Bezit", Psalm 34:15; Matthew 13:31-32; Teken 10:18; Luke 4:23; II KorinthiŽrs 12:7-8. Natuurlijk moet dit de engelen provoceren, maar zij preken door dit ons oor, Psalm 23:5 te reiken; Isaiah 27:1-4; Ezekiel 28:2. Daarom hebben demonen de waarheid voor een lange tijd geweten terwijl zij ons in de gevangenis, Isaiah 42:22, 49:24-26 bijhielden; Romeinen 1:18-19,22,25.

DOEL VAN SATAN IN GEBRUIK ZIJN IJDEL KWAAD GEDACHTEN VEELVOUDIGE:

1. Het diende hem als middelen van graven diepe in een persoon voor zijn tekortkoming zo dat hij een val tegen zou kunnen uitdenken dat zwakheid en reden overtredingen, Ezekiel 28:2; John 8:34; Romeinen 6:15-19; ik John 3:8. Wat dit betekent is demonen iedere mogelijke transgression in het formulier van verleiding en staking aan de zenuwen in je lichaam welk register excitement voorstellen zal. Indien je zwakheid mooie vrouwen is, zullen zij zekere maken dat u met een in geconfronteerd bent
(Een) EEN ijdele herinnering of herinnering hebt de u van van mooie vrouwen voor, Jam 1:14-15 gezien. In zulk een geval een vertrouwde geest, een die ofwel in u was, op u, ofwel rond je partners, zal aan je geest de afbeelding als een dagdroom voorstellen. De duivels zullen aan je geslacht zenuw gebieden dan staken en zullen voorstellen dat u roept dat vrouw of masturbate of blik op hare vitale gebieden, Ezekiel 29:6-7. Demonen zouden voor zover gaan om u te vertellen dat u haar gemakkelijk voor geslacht zou kunnen hebben. De hele tijd zouden zij aan u een naakte beeld van haar in gedachte geven. Enig langzaamheid deze madness of enig half stap van uw kant in de richting van enig kwade suggestie te weerstaan, vertelt de demon dat geslacht je zwakheid is. Zodra zij dit uit vinden, is een val uitgedacht. U zult door sommige mooie bezittenene en onontwikkelde zus dan misschien geconfronteerd worden die stoutmoedige genoeg zou kunnen zijn u in particuliere kwarten te nemen. Voor u zou het attribuut voorwendsel een nood aan particulier advies in haar huis, nood aan friendship of verkering, Gezegdes 7:4-23 kunnen zijn.
(B) Lascivious zussen op T V. commercieel dat heldendaad geslacht voor aandacht- krijgen nog nog een laan zou kunnen zijn om u te krijgen te vallen. Hier zal de demon voorstellen dat u naar je favoriet programma kijkt waar zulk een commercieel gebruikt worden zal. De demonen aanval gedurende het commercieel. Wanneer u gaan neer te leggen, zou u van hebben geslacht met de girl in het commercieel kunnen dromen. Dus hoopt de demon te sear je geest door een nate droom, ik Timothy 4:1-2. Herinneer aan zich iedere man is niet opening aan demonen dagdroom of nacht dromen aan de zelfde graad te produceren. Zo indien u een God bent heeft bijgehouden gesluitenene aan de dagdroom technic demonen heldendaad, zij zullen gebruiken T V., tijdschriften en kranten als de middelen de lascivious te zetten beelden op je geest, Isaiah 2:12,16 af. Hier misleiden zij God degene, II Baruch 48:29-30, Isaiah 33:14-16 heeft omheind.

2. Demonen herinneer ons van overtredingen het verleden's welk dient om haat over opnieuw en ook opwekken om ons de persoon te ergeren die met de kwade herinnering aangevallen is, Psalm 37:1,7-8, II Hermas Bevel IX: 3, ik John 2:9-11.

3. Ijdele gedachten en verbeeldingen zijn door demonen geŽxploiteerd tijd te verspillen en wat dan ook, die wij doen, zijn verlengd om werk hardere te maken. Wij kunnen niet concentraat goed op ons taken wanneer gekroonde met doornen die ons bewuste gedachte concentratie, Genesis 3:17-19 doorboren; II Samuel 23:6-7; Ecclesiastes 5:3,7.

4. Gedachten van noodzaak angst te veroorzaken en provoceert om te stelen van de duivel kom. God niet provoceert ons aan zulk gedachten, Matthew 6:25-34. Hier gaf Jesus aan ons goed advies voor ons poging demonen van tormenting ons over deze kwesties bij te houden. Liegende geesten in foute profeten zijn in deze dingen, II Hermas Bevel XI:6,2,11, X:4-6,11-14, Ecclesiastes 3:11 beziggehouden; Ecclesiasticus 38:24-34. Demonen zullen een arme man altijd verleiden te stelen indien zij vinden dat zijn zwakheid hebzucht, Gezegdes 30:7-8 is; Luke 12:15.

5. Ijdele verbeeldingen aan kritische tijden op banen en aan anderze tijden dienen om fouten en overlijden, Enoch 15:11,12, 16:1,2 te veroorzaken. Chirurgen die linkze opening door God bezitter demonen aanvallende hen op bediening van tafels zijn. Hier zouden overlijdens kunnen resulteren of een werktuig zal in het lichaam misschien genaaid worden. Indien u zou moeten vervolgen, vervolg de demon in zulk een geval en niet verwoest je broer die zichzelf wegens de aanval door de demonen niet zou kunnen helpen. Industriele ongevallen zijn talrijke tengevolge van demonic afleiding en ijdele gedachten aan kritische tijden inspoten wanneer de meeste aandacht nodig nodige is. In die vergewissen gevallen demonen aan zich ervan het onschuldig slachtoffer door loopt of identificatie is in de weg het ongeval te produceren. Man kun niet voorkom demonen van aanvallen hen op dat uur noch kun zij omheinen zich in, John 15:4-5. Maar God staat toe dat dit ons (II Baruch 48:29,30) en te onderrichten ons broederlijke liefde en overeenkomst, Romeinen 8:18-21 te testen. Demonen hebben slachtoffers gestuurd nadat hebzucht in veel zulke gevallen en een leeftijd van processen voor smerige lucre geŽxploiteerd is. God staat niet toe dat ons door demonen in deze wegen te worden gevangen als veel als het demon achtig ondanks ons vele overtredingen. De genade van God registreert de bedrijfsveiligheid heeft veroorzaakt die bestaat vandaag evenals het genezing verslag van de dokters.

6. Ijdele verbeeldingen en auto ongevallen. Sommige tijd vermeldden geleden wij dat demonen man in vele richtings en soms reden ongevallen afleidt. Mijn zus ervoer afleiding terwijl rijden, maar God haar zo hielp dat zo dat geen ongeval gebeurde. Maar de inherente crystallized in hare geest hare geestelijke oorlogvoering met de machten van duisternis en haar bewuster van hun schrik maakte in wat wij normale ongevallen in deze leven roepen. Het gebeur dat zij een spoorweg benaderde, die welk kruist, is ongeveer 100 feet van een einde kruising. Terwijl kruisen van de weg, vroeg een stem haar, "Wat? u zou doen indien een trein kwam en je auto blokkeerde op de weg" ? Zij dacht na dat zij de deur en greep haar twee kinderen met haar en ontsnapping openen zou. Op dit moment zet de demon een afbeelding in hare geest van de baby's de jas gevangenene op de deurklink van de geblokkeerde auto is terwijl een trein benadert. Ondertussen ging zij de kruising zonder stoppen binnen en volledig had oblivious van het einde zij, Psalm 2:1, 37:7, 119:113 moeten maken. Het gebeur net dat er geen anderze auto's rond waren terwijl zij skidded aan een halt in het midden van de kruising. Hier produceerden demonen de ijdele verbeelding teneinde te afleiden en ergeren zich ons zus. Dit gebeurt aan anderen die open en in zulk gevallen zijn zij slachtoffers voor het belang van het kruis's, Geheimen 49:2, Romeinen 8:18-21 worden; Openbaring 6:11. Wat wij hebben net uitgelegde het geestelijk oorlogvoering aspect is van wat gewoonlijk afwezige geneigdheid geroepen is. Deze mensen zullen van gehouden worden en niet zullen dom of onachtzame geroepen worden. Zij kunnen niet hulp zich indien God hen open, II Timothy 2:26 verlaat. Ik heb ook deze soort van slag te vechten, maar ik herinner de demonen die de macht hebben om aan mij gedachten te geven dat zulk gevallen nog nog een reden waarom God zijn hen, Deuteronomy 32:30 heeft vervloekt; Zechariah 2:7-9; Luke 4:13; Jam 4:7. U kan terug ook door herinneren van demonen van hun foolishness en hun verschrikkelijkes damnation vechten te komen. Maar indien u gebeurt (in een vriendelijk bezoek roept of telefoon) te krijgen een buitensporig nummer van telefoon oproepen of latende vrienden door vallen, of je kinderen start te misdragen zich terwijl u deze brieven leest, dan weet u demonen goede profiteren van en creŽrende verstoringen u van gehoor van de engelen steun deze werk, II Hermas Bevel II af te leiden: 4, X:11-13. Afleidende demonen maak aan het een punt mij aan te vallen, die van mijn hoofd met ijdele afbeelding en "onwerkelijke" gedachten voor welke reden doorboort ik dikwijls vraag God mijn hoofd, Ephesians 6:17 en Hij te bedekken doet. Ik weet een deel van mijn slag, Geheimen 49:2 is unhedged, is, heeft voorgeschreven.

7. Ijdele Verbeeldingen en Onwetendheid. Met betrekking tot leed wanneer niet genoeg informatie verkrijgbaar misschien is de resulterende ongerustheid, demonen zowel kwelling te verlichten als biedt foute oplossingen aan. Als een voorbeeld, er een aantekening linkerzijde op het bord voor mij was de directeur in het departement waar ik werk te zien, omdat een fout gemaakt was. Onmiddellijk vertelden ongerustheid -producerende demonen aan mij ik me in het werk had vergist, dat ik had vervolledigd met een co werker. Omdat ik niet zou kunnen vaststellen waar of hoe de fout gemaakt werd, vertelden de demonen aan mij heel vele verkeerde mogelijkheden, die welk als verkeerde latere op aantoonde. Zij ook beschuldigde mijn co werker als het een die aan de fout maakte. Omdat ik deze demonic uitdenkt begreep, keurde ik hen af, maar zij hielden teisteren van mijn geest enig weg bij. Ik kreeg geen bevrediging tot ik de directeur van het departement zag en de toestand vond geheel verschillend van wat de demonen zegden, Psalm 37:7; Jonah 2:8 was. Er is ook gevallen in mijn ervaring waar personen met verschillende persoonlijkheden van mijn gezegd heeft dat dingen aan mij welk was schadeloze aan hen, maar demonen mij van gemeen intenties door die mensen informeerde geweest en begon van de zenuw beŽindigt in mijn lichaam te zetten dat aangenomen werd om woede te betekenen. Met andere woorden probeerden de demonen "woede knoop" van mijn lichaam te drukken. God verbaasde mij door toestaan van de demonen zowel mij te praten met als doorwerkt mijn lichaam terwijl mijn geest perfect kalmte, Genesis 1:27 bleef; Psalm 39:1-4, 139:14; Matthew 26:41; John 4:24; Hebreeuws 4:12. God, die meer over Zijn schepsel dan enig arts of psycholoog weet, beval dat mijn geest van de invloed van de machten zou moeten gescheiden worden, die op mijn geest handelt ons te onderrichten dat wat wij denken aan als normale reacties in deze wereld niet normale reacties aan alle voor Zijn beeld, Wijsheid 9:13-18, Enoch 69:11 zijn. Wat voelen wij slagen van demonen fele pijlen, Jeremiah 51:35 zijn, riepen; Romeinen 8:3-8; II KorinthiŽrs 10:3-6; Ephesians 6:16. Iedere man moet ware natuur van het aan zijne voornamelijk ons brethren en die met Ph. D leren hebben bezeten. s in psychologie, Isaiah 54:13. U bent niet wat u denkt dat u, Psalm 8:3-5 bent; Hebreeuws 2:11-15. Demonen hebben de profeten en schuur het bloed van man altijd veracht hoewel God vriendelijk en meegaand met hen was, terwijl wij pijn en straf, Matthew 5:44-45,48, Enoch 16:1,2, Teken 9:1 leden; John 12:24; Hebreeuws 12:8, II Baruch 48:29-30, Ezekiel 35:6; II Esdras 7:19-25, 8:18-22. Dus vochten zij God die hen, Ezekiel 35:12-14 hielp. Aangezien Satan zulk voor zijn kinderen verkreeg, zouden demonen vechtende God door ons en rechter Satan, Beelzebub moeten stoppen en Babylon en hen haat terwijl zij een kans hebben. Zij zijn wapens van wraak, Psalm's 139:21-22; Gezegdes 8:13; Isaiah 10:6,15. Het is het vuur volgende tijd.

VAN OGEN Ode 13 VAN GOD (LBB)

Wat doe ik zie wanneer ik in je ogen kijk, Psalm 77:4
Welke verbergenene raadsels te je verrassing onthulllen, Lied van Solomon 5:7, II KorinthiŽrs 12:1-6
In rondborstige oprechtheid en zonder vermomming ik KorinthiŽrs 13:11-12; Openbaring 10:7
Het is meer dan dat constante zo ongewoon, II Esdras 14:49 fonkelt
Zoals de zachtheid van starlight altijd daar vond, Genesis 1:14-18, II Hermas XI: 17
Meer dan zoete muziek in je ogen zo beurs, Luke 11:34-36; Ephesians 5:17-19
Ik zie u aanvang achtig een afgelegen ster, Genesis 15:5
Openbaar je persoonlijkheid, bijgevolg dichtbij nog afar, Testament van Naphthali 1:16-21, Psalm 139:5-10 , die ik ziet enige goodness welke geen pijn of verkeerde, Nummers 23:19-23 uitsluiten kan; Micah 6:5; Habakkuk 1:13
Ik zie alle strijden van de leeftijden het verleden's, ik Hermas ik: 28, Isaiah 57:20
En alle je lessen leerden grens en snel, Testament van Judah III:48-50 beveiligt
Ik zie je nieuwe natuur welk in, dat u altijd duren zult, Hosea 2:18-20, Jubilees 1:23-25
Ik zie liefde en haat gebeurt, maar voor een tijdje, Ephesians 2:1-8; II Timothy 2:26; Jam 1:20
Ik zie fleeting misleiding en vriendelijkheid in je glimlachen, Jam 3:10, Testament van Asher I:31,32
Ik zie je onbekend geweten tot wet een lang erg proef, Geheimen 30:15, Daniel 10:13 verheft; Ephesians 6:12
Ik zie je pijnen door een aire zo vrolijk, Testament van Asher I:27 vermomden En je herinnerde aan me vreugdes in frequent toneelstuk, Philippians 4:8 nadenkt
Ik vergrootten je wensen zie; je afkeuring vervagen weg, Psalm 40:8; Isaiah 42:21
Ik zie je geest plechtige en diepgaande, Geheimen XXX heeft verborgen: 12, Luke 17:20-22