Het Boek van Leven

KOP: "En het beest welke thou sawest was en niet is; en zal opstijgen uit de bottomless kuil en in ondergang zal gaan: en zij die op de aarde wonen zullen zich verwonderen over, wiens naam in het boek van leven van de foundation van de wereld niet geschreven werd, wanneer zij het beest aanschouwen dat en is was niet en nog zijn. Indien enig man weg van de woorden van het boek van deze voorspelling nemen zal, zal God weg zijn uit het boek van leven en uit de heilige stad en van de dingen nemen scheidt die in deze boek geschreven zijn," Openbaring 17:8, 22:19.

In omgaan met deze onderwerp, dat wij moeten eerst definieert het "boek van leven" en leert wie HIJ IS. Een boek in de menselijke geest is een voorwerp, een rol of een hard of zachte bedekking over pagina van papier met woorden, die op hen geschreven worden. Die de begrip afbeelding is, die de natuurlijke geest ziet als het betekenen van het woord's, "boek's". Maar het woord van God is geestelijk en een geestelijke definitie is noodzakelijke om toespraak van God te begrijpen. Ik zal door een uitvoerig bewijs niet gaan "boek van leven te definiŽren" geestelijk. Die bent van u die " GOED NIEUWS " door het jaren voorspellen het BOEK VAN LEVEN gevolgd heeft je VADER -en in het bijzonder Zijn HOOFD. Het is Zijn fotografische geest waar alle naam van Zijn kinderen "memorialized" zijn. In deze computer leeftijd registreer boeken en dossiers op papier en zelfs Opslagfilm wordt verouderde. Opnamen worden op fantastische computer stukjes nu opgeslagen. Zelfs dat technologie van wijsheid en overeenkomst van God is. Wanneer wij de woord GOD als een referentie aan ons Vader gebruiken, verwijzen naar wij Zijn Almacht als totale Schepper en giver van alle dingen. Als God -Hij in dat categorie alle alleen is, het een en enig Is Opperst. Mislukking van herinnering is een kenmerk van de menselijke geest welk twee bronnen van input ofwel kronen van engelen, ofwel kronen van doornen, Barnabas XIV:3,4 (Verliezenene Boeken van de Bijbel) heeft. Wat wij geleerd hebben, wij door die van twee bronnen moeten herinnerd worden om zich te herinneren. Indien zij weigeren om ons te herinneren, zeggen wij dat wij "vergeten" hebben. Om vergeten te vermijden en aan memorialize gedachten, ideeŽn en geschiedenis helemaal door tijd, begon man op hol muren, Steentabletten, rollen, boeken en computer stukjes nu te tekenen en te schrijven. Bijgevolg boeken in de wereld van man een doel -te "memoriseren" de ideeŽn van man voor geschenk en toekomstig generaties dient. Voor het koninkrijk van duisternis dienen boeken als een bewijs en Recordmemorializing hun invloed en werken in de zaken van man. Zij dienen ook ons Rechtbank als geschrijvenen bewijs tegen demonen.

De geest van je Vader is beter dan de best computer en programmeurs afbreekt. Computers, stukjes en de best programma's kunnen verzuimen en informatie kan verloren worden. Microfilm, linten en extra diskettes dienen te steunen en Reservecomputer herinnering een ongelukkige erasure of verlies van herinnering te vermijden. Maar geest van God nooit falen en Hij heeft macht om enkel wat Hij kiest te vergeten te vergeten, Isaiah 43:25 ("sins" en demonen). Wij zullen drie bijbels gebruiken, die welk de geestelijke definitie van "boek" uitdrukt.

1)Psalm 40:7-8: "Dan zegde ik, Lo, die ik kom: in het volume van HET BOEK (de "Toneelschrijver", God) is het van mij geschreven, ik om aan thy wens, O mijn God te doen verruk: stem voor, thy WET BINNEN MIJN GEHOORD. IS". Daarom is Jesus het WOORD VAN GOD -een lopen geroepen "Boek van WET en LEVEN," John 1:1,14, 5:24-26.

2)Gezegdes 3:3: "Letbal niet genade en waarheid verloochent thee: bind hen over thy hals; hen op de tafel van thine schrijft gehorenene bezitten."

3)II KorinthiŽrs 3:2-3: "Ye is ons epistle, die in ons hearts geschreven wordt, bekend en lectuur van alle man. Forasmuch als ye duidelijk door ons ...aangekondigd wordt om de epistle van Christus ministered te zijn
Bijgevolg de menselijke geest ook een geestelijk "boek" is, dat welk door engelen op misschien geschreven worden zal, menselijke ministers en door duivels. Omdat corruptie, fout en onvolkomenheid in ons geschreven zijn, vernieuwden wasten wij als pagina van de Vader's de "Familie" boek ons geesten geschreven is en boven alvorens wij nemen ons "klaargemaakte plaatst", Geheimen XXIII: 2, XLIX:4,5, Openbaringen 7:9-17. De "pagina" is van ons Familie "boek" (album) op beide zijden genummerd. De nummers beantwoorden aan het geboorte opeenvolging nummers van zoon dochter van God paren, Geheimen LXVIII:4,5. Als u weet, nam Noah de dieren in de ark zowel, de man met zijn vrouw als analoog Handelt aan man, die de vleugels (scholen) van de Aartsengelen te worden "ogen" of "Wachters" binnengaan, 10:9-16,28, Psalm 49:20 en Openbaring 4:6-8, Ezekiel 1:5-19, Hebreeuws 12:1, Daniel 4:13-17. Bijvoorbeeld indien de geboorte van een man nummer 1301 is, dan zou de geboorte van zijn overeenkomende "echtgenoot" nummer 1302 zijn. Samen maken zij aan een blad van de Familie Boek (album) met pagina 1301 en 1302. NU ziet u waarom God niet enig kinderen kan verliest. Aangezien wij zijn onsterfelijke geesten -de heel beeld van Zijn eigen eternity als kleine stukken van wat dan ook " ik BEN " -de vernietiging van onverschillig welke van ons zouden betekenen vernietiging van de Vader (Zijn Lichaam) of het BOEK VAN LEVEN. WIJ ZIJN DE HEEL PAGINA VAN HET BOEK VAN LEVEN, Wijsheid 2:23.

Verhuur nu ons gaan te ons KOP. Het vermeldt het beest, dat uit de kuil en gaan in ondergang klimt. Wij weten deze duivels scheidt, verwijst naar. En spreken van aan God kinderen, Jesus zegde "geen van hen is verloren, maar de zoon van ondergang (enig demon); dat de bijbel zou kunnen volbracht worden," John 17:12, II Thessalonians 2:2-9. van. Degenen die stijgen aan overlijden het koninkrijk van duisternis moet getoond worden, dat zij de reden van alle kwaad's en slaaf's meesters van mensheid, Ecclesiastes 12:7, Malachi 3:18 zijn. En zij zijn verbaasd (gevulde met wonder) wanneer zij ten slotte duivels, Isaiah 14:16-17 zien kunnen. Zij beginnen ook zich over "wie is naam te verwonderen niet is in het boek van leven geschreven?" De aardze naam van geen man is in boek van God van leven geschreven! Ik keek in het Phoenix telefoonboek en acht of negen naam zag, die identiek zijn te ontginnen wie telefoon nummers opgesomd had. Twee gehebbenene Middenbegin van "M". Van mij ben "P" voor Phillip. Ik ben zeker er meer dan een persoon in deze wereld met de zelfde naam als van mij zijn. Wanneer een man opgeheffenene terugkeert naar, roept God ons alle naam, die Hij ons aan ontstaan gaf in het begin, Isaiah 40:26, 48:13, Psalm 147:4. Kan u u alle verwarring voorstellen die misschien gebeuren zal indien God ons door ons aardze naam riep? Ook vele van, die ons de zelfde identieke naam hebben. GEEN VAN ONS AARDZE NAAM IS IN HET BOEK VAN LEVEN GESCHREVEN. Deze naam, gezichten en lichamen zijn herkenbaar en associŽren met zonde in ons aardze rollen. Bijgevolg wanneer wij stijgen of "doorgang over", elk "ster opstaan" in opgeheffenene wanneer de Vader roept hem door zijn eigen persoonlijke naam. Elk naam is uniek en een van een soort. Alle, die die met mijn naam in mijn stad hun eigen heerlijke naam heeft. Wanneer de rol oproep te u komt, zal alle rust van de mensen in de wereld met je naam op hun draai moeten wachten. Bovenstaande zult u van wat je naam en voorgestelde aan de Gastheren van Familie leden is, Openbaring 2:17, Isaiah 35:1-2,9-10, 55:12,13 geÔnformeerd worden. Daar zal voor elk een voorgesteld aanmoedigen en zal applaudisseren. "Palmen van overwinning" congratulatory zijn hand van de Gastheren bovenstaande, Isaiah 49:16, II Esdras 2:45-46, Openbaring 7:9, Lied van Solomon 7:7,8 schudt. Het vorig deel van ons KOP is een bedreiging om man van geloven slanders te voorkomen dat duivels tegen het Woord van God werpen. Je Vader is wijs als een slang, maar schadeloos als een duif. Wegens dat verklaring man minder waarschijnlijk is "bedottende rondom te proberen" met De Openbaring. Maar degenen die kan tegen de waarheden, die daarin geschreven is verwachten hebben gesproken dat hun naam in het boek van leven niet verschijnen. Duivels zijn het "man van zonde" wiens naam in het boek van leven niet verschijnt. Proberen slim te zijn, hebben zij man veroorzaakt door genoemd te wordenHun naam, Hosea 2:16-17, Isaiah 65:14-17. Bijgevolg enig duivel, die gedachte, die hij op in opgeheffenene wanneer God oproepen door veroorzaken van een man te hebben zijn naam zou kunnen opstijgen, het vergeten kan. Zij kunnen niet klikspaan in "door haak of kromming". God niet roept ons door ons aardze rol naam.

Om wat wij hebben besproken zo ver wij hebben beŽindigd dat samen te vatten:

(1) het BOEK VAN LEVEN is ons Vader, bepaald Zijn geest,
(2) wij zijn "pagina" van dat boek, een zoon dochter zowel een blad is, dat "is genummerenene" op beide zijden als en
(3) elk man of geest zijn een individuele "epistle" of boek zouden op welke gedachten "memorialized" kunnen zijn of kunnen schrijven zouden.

Het is belangrijk deze drie geestelijke middelen van "boek" in geest om bij te houden te begrijpen wat volgen moet. Een natuurlijk bedacht man, die onwetende is van deze geestelijke "sleutels" totaal in zijn poging aan fathom WOORD van God, Isaiah 40:12-14,28 zal verward worden.

De Boeken Werden Geopend

Met je definities zou van "boek" u een beter u op het bericht van Openbaring 20:12 moeten hebben concentreert: "En ik zag het dood klein en geweldig, STALLETJE alvorens God; en de boeken geopend werden: en nog een boek werd geopend, welk het boek van leven is: en de doden werden uit die dingen beoordeeld die in de boeken volgens hun werken geschreven werden." Wat wij in deze scenario hebben de Vader is als RECHTER (Boek van Leven) en de Gastheren van JURIST GETUIGT (de anderze boeken) die roos in vorige generaties -alle getuigen of "openen op". Degenen die stierven die Gastheer leden zijn die voor de Vader Openbaring 7:9-14 staan. Je Vader en ons helemaal Familie zijn boven een koninkrijk van koningen en priesters, Exodus 19:6, Openbaring 5:9-10. De woorden van koningen hebben de macht van leven en overlijden Gezegdes 16:14-15. En alle priesters denken boven zoals de de Hogste Priester, Ode 8:16-19, Ode 12. De de Hogste Priester BOETTE een tijd aan het begin, Enoch 10, Leviticus 16:17-22. NU ALS OPPERSTE RECHTER, Zijn gedachten Zijn PRIESTERE PLICHT VAN BOETEDOENING en Zijn gerechtelijke VONNISSEN belichaamt, die DUIVELS VOOR ALLE ZONDE, Nummers 23:18-23, VERANTWOORDELIJKD STELLEN, Handelen 10:9-16,28, II KorinthiŽrs 5:18-19. Bijgevolg Openbaring 20:12 een afbeelding van Heerlijke Rechtbank overleggingen is waar RECHTVAARDIGING VAN ALLE MENSHEID voorwaarts en damnation van de zonen van ondergang (duivels) "die (alleen) gezet is, zijn", John 16:8,11, 17:12, II Thessalonians 2:3-9, Isaiah beoordeeld zijn reverified14:12,21-22, Enoch 10:9,21,22, 68:4,5. Nu ... alle dieBoeken zijn geweest "open" voor een lange tijd. ZIJ LECTUUR EN JUIST GETUIGT WAT U ZIET IN DEZE PARAGRAAF en wat zij "keken" demonen doen. Deze zijn de Rechtbank Vonnissen en Beslissingen van de Hoog. Zij zullen nooit veranderen. Indien je overzicht van oordeel diffes, is het omdat "Je gedachten niet Zijn gedachten zijn en je wegen zijn niet Zijn wegen" (Isaiah 55:7-11) en u bent slang gebijtenene met "oordeel draaide achtergebleven", Isaiah 59:13-15. Aan natuurlijke bedacht aardze en blinde "zwart schaakspel stukken," hun "bisschoppen" en "hirelings" onder man, zijn de gerechtvaardigde oordelen van Openbaringen 20:12 in deze paragraaf "No--no!" Mens en demonic kan oppositie niet uitvoering , die het verandert! Testament van Gad I:23,24, Lied van Solomon 8:6,7.

Beschouw nu Isaiah 29:18-21: "En in dat dag het doof zal de woorden van het boek hoort en de ogen van de blinden zullen uit obscurity zien en uit duisternis ... voor de verschrikkelijke aan nul (Daniel 7:7-8 ... ) is en alle gebracht dat horloge voor iniquity afsnijden zijn: dat aan een man een overtreder voor een woord en ligging een strop voor hem maakt dat reprovethIn de poort en terzijde draait het rechtvaardig voor een ding van nul." Nu dat u begrijpt wat een open boek betekent, het tijd is om het aan het geschrijvenen woord van God toe te passen. Vroeger alvorens de TIJD VAN HET EINDE het geschrijvenen WOORD door engelachtige priesters "verzegeld" werd die bezorgden het WOORD VAN GOD aan de schrijvers en door "das huid" (duivels) op de schrijvers die invoegden hun eigen woorden en aan man een natuurlijk gaf, bedacht toepassing aan de middelen van de geestelijke woorden. Zo woorden van bijbel in de Bijbel en de anderze schrijven komen te ons met een dubbel zegel van "blauwe en scharlaken doek" en "das huid" deksels, Nummers 4:5-6. De Ark bevatte Moses' boeken en de tafels van tien commandments. Deze model van het Heerlijk Priesterschap illustreert dat het WOORD verkrijgbare heden kopie- verzegelde -zo kom dat geen mens -zelfs niet de profeet Daniel -blik unseal het is! Dit is heel belangrijk voor alle Bijbel lezers te begrijpen, Isaiah 29:10-14, Daniel 12:4,8-9. Niet een mens is gewezen, stelt of toekomst blik "unseal" (open) het WOORD ... , maar het een gegevenen dat macht voor. Zijn naam is Jesus! Openbaring 5:1-5. De volgelingen zouden de vorige schrijven van Moses en de profeten niet kunnen begrijpen en het nam Jesus te van zekere dingen hem, Luke 24:25-27,32 behorend tot "open is hun overeenkomst". "Tijden en seizoenen" kennis werd aan de volgelingen 1:7-8 niet gegeven Handelt. U kan niet lezing, die het Nieuw Testament schrijven te leren dat deel van de waarheid. God werken tegen tijd -en enig heeft in de tijd van het EINDE Hij ALLE DINGEN openbaarde! Openbaring 10:1-7. Ik weet wat van u man van het verleden verheft en hen voor WOORD van zeker Hoofdstukken God vereert raadsel, dat gegeven wordt als een "talent" te hen. Maar het EINDE was niet in hun dagen. HEDEN is het EINDE ... en JESUS spreekt te een man voor die God koos om de bijbels aangaande OORDEEL'S en alle raadsels, Psalm 75:4-7 te openen,Openbaring 10:11. Als de Rechtbank van de Vader Registreerapparaat, dat deze man de heel gezichten van Satan en Babylon voorstellen moet DE VONNISSEN van de RECHTER juist als het , II Esdras\ Hoofdstukken 11-13, II geschreven is ( Apocrypha en Pseudepigrapha van het Oud Testament) en Jeremiah 50:44-46. Deze duivels moeten op zijn lichaam of de lichamen van zijn familie leden zijn wanneer God door hem aan hen spreekt! Zo komt met de eer van deze glorie de ultieme schrik en woede van zowel Satan als Babylon in Rechtbank hebben zijn lichaam als hun Rechtbank stoel! Door openen van de bijbels door Zijn Rechtbank "registreerapparaat", volbrengt God Zijn als RECHTER reproving, veroordelen en bespotten van de machten van duisternis te hun heel "gezichten" scheidt. Omdat alle dit "rol toneelstuk" in een daad is, zou een moeten verwachten dat deze "secretaris" "John", Openbaring 10:11 genoemd worden moet. Hij moet alles openbaren en moet uitleggen! Voor mensheid is er enig "goed nieuws", maar voor duivels is er enige woede, kwelling, en "wenen en gnashing van teeth". Deze "John" van de EINDE TIJD moet te en over DUIVELS van RECHTBANK kwesties en aan man over de glorie van ons "Familie" erfgoed voor ALLE spreken. God schikt de bijbels in hun gepaste bestelling -minus "das huid" bijbels - IN HET EINDE en bevelen aan zijn "secretaris", JOHN, Psalm 50:16-21. En alle "raadsels van God en van goddelijkheid" unfold.

Verhuur ons benadrukken iets in het bijzonder van Isaiah 29:18-21, dat wil zeggen "alle die voor iniquity kijken, zijn, afsnijden." Aangaande "wachters" zijn er twee soorten, engelachtige bovenstaande en demonic beneden, Psalm 35:19-21. De Rechtbank is samengeroepen om "iniquity stopt hare mond te maken" ("sirens" of vrouwelijke demonen) Psalm 107:42, van, Openbaring 12:10"man voor God dag en nacht beschuldigend". Man is niet op poging en nooit zal op poging in ons Rechtbank zijn. Daarom registreert "John" van de RECHTER dat noch God, Jesus noch de Heerlijke Gastheren menselijke wezens -beoordelen zal zelfs wanneer zij hen zien door demonen gebruikten in de daad van zonde terwijl op aarde, John 5:22, 8:15,3-12. De aardze geest en mens denken kunnen niet fathom Nummers 23:18-23 of 10:9-16,28 en zijne overeenkomst met II Handelen KorinthiŽrs 5:18-19. Zo stellen "zwarte stuk" bisschoppen en godsdienstige advocaten door de "Accuser" op man -zelfs die ving in de heel daad van zonde te veroordelen --- Zijn aangegeven in Rechtbank! Jesus zegt te u "van mij Vertrekt ye werkers van iniquity! Ik wist nooit u!" Matthew 7:22-23. U zou kunnen denken dat het terugroepen van de zonden van man en vragen hen bekennen te hen geweldig preken zijn. Die toelaatbaar twee dagen geleden (2000 yrs. geleden), maar het was, is in HET EINDE -HEDEN verboden. "Zullen alle die voor iniquity kijken afgesneden worden" die "punt vingers" (Isaiah 58:19) en een "gospel (preekt?) van overlijden en veroordeling van man," II KorinthiŽrs 3:6-11. U die op een lager stap en plein in deze geestelijke chessmatch blijft bent uit tijd, seizoen en harmony met de RECHTER en de Heerlijke Rechtbank omdat u "fiddle" rondom met "dike wormen" in de "manna" van eergisteren. U allen "gedragen u bang" uit daar die denkt die "goed" eten is --- Bezoek zou Colonel Sanders aan zijn Kentucky Kip winkel moeten gaan Braadde! Wanneer u uit komt, dan zal ik blij zijn u "vinger te eten, die goed likt"! Maar indien u onderricht en preekt veroordeling en overlijden aan mensheid "welk wordt gedaan weg" - U EN JE WOORDEN WORDEN AFGEKEURD DOOR DE RECHTBANK en ONS VADER! Indien u door God en Jesus "aangenomen" worden wil, leert u beter om te Heerlijke muziek, het Rechtbank "geluiden" van HEDEN, Isaiah 30:27-33 te dansen. Wij niet "aan man maakt overtreders voor eenWoord" komen uit hun monden, Teken 3:28 -, Maar indien een demon beledigt, hij vervloekt is, Teken 3:29. Indien u man helpen wil, moet u opbouwen vinden en niete accusatory woorden hen in te lichten en moedigt hen in gerechtvaardigde werken en wegen aan. Degenen die doen anders blokken voor de blinden, Isaiah 62:10 strompelen. Dit is de Koning van Koning's fantastische GROTE WEG van "oordeel"! Isaiah 49:7-13. Enige de "circumcised" kan ervan, Psalm 2:1-9, Openbaring 2:27, Jeremiah 18:1-6 voorbijgaan. Ieder "hireling" van man en ieder "bisschop" bewegenene zal door de "zwarte stukken" aan kerk pleinen op het wereld schaakspel bord - "circumcised" zijn! De Gastheren willen je handen schudden!

Het Boek van het Lam van Leven

Enoch werd verteld "Alle dingen dat ik thee, die wij hebben geschreven verteld heb (memorialized). Zit en schrijf alle zielen van mensheid echter vele van hen zijn geboren en de plaatzen maakten voor hen aan eternity klaar; voor alle zielen zijn te eternity voor de formatie van de wereld klaargemaakt," Geheimen XXIII: 2. In herinneren "schreven" zich deze woorden Enoch in, die het zijne "epistle van zijn gehoord. bezit". Het Lam heeft ook een boek van leven. Aangaande Satan het is geschreven, "En alle die wonen op de aarde zullen vereren hem, wiens naam niet is geschreven in het boek van leven van het Lam is gedood van de foundation van de wereld," Openbaring 13:8. dat, . Naam zullen op het -de aardze naam van man nog op aarde misschien bekend worden. "Dan zij die vreesden de Heer spake dikwijls een te een aan andere: en de Heer hearkened en hoorde het en een boek van herinnering werden geschreven voor hem voor hen die vreesden de Heer en gedachte dikwijls op zijn naam," Malachi 3:16."Ook zeg ik naar u, wie ook mij zal bekennen alvorens man, hem zal ook zoon van man ook voor de engelen van God bekent. Maar hij dat denieth mij alvorens man voor de hoeken van God ontkend worden zal," Luke 12:8-9. Ontkennende Jesus moeten' WOORDEN VAN GETUIGENIS ontkennen dat hem en de mogelijkheid optilt een aardze naam te hebben uit het bekladde "boek van Lam van leven". Dit is het vreemd kenmerk van het "boek van Lam van leven" -kunnen AARDZE NAAM uit toegevoegd worden of kunnen beklad worden! Merk op: "Hij dat overcometh, het zelfde zal gekleed worden in wite raiment; (zoals Joshua de priester, Zechariah 3:1-4) en ik niet zal bekladden zijn naam uit het boek van leven, maar ik zal bekennen zijn naam voor mijn vader en voor zijn engelen," Openbaring 3:5. Het is het boek van het Lam van leven in welk die aardze naam van trouwe man onder de mogelijkheid van uit als in het vorig deel van ons KOP heeft is bekladde. Deze kwaliteit, samen met de verschijning van man's aardze naam, maakt een onderscheid HET BOEK van HET LAM VAN LEVEN van het BOEK van de Vader VAN LEVEN waar Hij alleen weet ons naam en hen roept enkel in ons geboorte bestellingen terwijl tekenen van alle man naar Hem! Psalm 147:4, Isaiah 40:26, 48:13.

Vroeg zegden wij dat Jesus, als het WOORD VAN GOD met het "wet in het zijne" hoorde, was een leven, ademen, lopen en praten ' BOEK VAN WET EN LEVEN'. God gaf aan hem leven zo dat hij macht zou kunnen geven om verder in bestaan aan iemand hij koos te gaan. "Voor als de Vader raiseth op de doden en quickeneth hen; zelfs zo de Zoon quickeneth die hij Voor wil als het Vader hath leven in zichzelf; zo hath hij, die aan de zoon gegeven wordt leven in zichzelf, John 5:21,26 wil. ... "Whoso eateth mijn flesh en drinketh mijn bloed, hath eeuwig leven; en ik zal optillen hem op aan de vorige dag ... Het is de geest dat quickeneth; de flesh profiteth niets: de WOORDEN DAT ik SPREEK naar u, zij zijn geest en zij zijn levens," John 6:54,63. WANNEER JESUS HET BOEK VAN WET SPRAK EN LEVEN WAS in de Buitenste Rechtbank OPENT en zijn volgelingen registreerden zijn woorden. In De Fantastische (gedateerde april 1, 1989) werd het verklaard dat Jesus' WOORD van getuigenis macht heeft de misleiding van de Draak in alle doctrinal kwesties, om Openbaring 12:11 te overwinnen. Zo wanneer wij aan u de rechtstreekze woorden (het bloed) van Jesus getuigenis in rode inkt in rode brief uitgaven van de Bijbel voorstellen, geven wij aan u zowel de wet van leven als getuigenis van het " BOEK van Lam VAN LEVEN. Wees heel voorzichtig over ontkennen Jesus' doctrine. Hij zal ontkennen dat u en je naam van het "boek van leven" bekladt en indien u maakt boos hem hij u met een staaf van ijzer's, Psalm's 2:9-12 misschien bezoeken zal. Die van u duwen van een Sadducean of Pharisaic begrip van resurrection beware! "... Nu dat de DODEN ZIJN OPGETILD Moses toonde aan de struik ... hij is geen God van de doden, maar van het leven; voor alle leven te hem," Luke 20:37-38. Indien u "gelukkig" voelt, ontken de macht van Jesus' resurrection opnieuw! Je naam zal uit het boek van het Lam van leven beklad worden en God zal het aan u eerder misschien bewijzen dan u "face-to-face verwacht". ... Nu hebt u geen excuus, John 15:22-24. Wees heel voorzichtig over ontkennen Jesus' woorden of de iemande anders "knowing-in-part prefererend" besluiten aan Jesus' perfecte getuigenis! Aangaande God's Geliefdes worden Zoon, u door de Vader bevolen "om ye hem Te Horen!" . . . Niet broer "so-and-so" of zus "wat hare naam is." Die zullen twee slang gebijtenene misschien zijn en stuurden om door hun "donkere stuk" controleurs op het "schaakspel bord" te onderrichten. Verhuur niet hen "plein u van". Geloof Jesus' "rode" WOORDEN en wees zekere van licht, John 8:12,17-18. Hopelijk ziet u waarom wij Jesus' WOORDEN zo sterk in het " GOED NIEUWS" nu duwen. Wij betekenen niet iemand door het zo te doen te beledigen. Maar wij weten wie en waar wij vereren! John 4:23-24."En hij had nodig niet dat enig van man: voor hij wist, zou moeten getuigen wat in man (namelijk, demonen: Matthew 12:43-45) was," John 2:25, ik KorinthiŽrs 3:4-6,21-22."En wat hij gezienene hath en hoorde, dat hij testifieth en geen man receiveth zijn getuigenis (hoe over Luke 20:37-38? Huh ?). Hij dat hath zijn getuigenis hath stel aan zijn zegel ontving dat God waar is," John 3:32-33.

BESLUIT

Het Boek van Leven is je Vader. Als deel van Hem, zijn wij pagina in het Boek van Leven genummerd. Geen pagina missen. Wij vormen ook een "Familie Album" door ons heel gezichten. Wij zijn ook individuele "epistles" welk op misschien geschreven worden zal. Terwijl op aarde, zijn vele "in delen" begrip en demonic fouten in ons geesten geschreven. Dit moet door de regenererende vuren van de aartsengelen in hun "perfecting" scholen bovenstaande uitgeveegd worden is. Het Lam heeft ook een "boek van leven". De aardze naam van trouwe man zal onder op het voor de engelen en de Vader misschien bekend worden. Degenen die ontkennen Jesus' getuigenis het risico van uit het boek van het Lam van leven en voelen van zijn woede in het formulier van een "ijzeren staaf" loopt is bekladde. Geweldige zorg moet genomen worden in die wij kiezen te horen en die woorden is, die wij aannemen en duwt. Geen man altijd overal, verleden of stelt voor, zegels op het WOORD VAN GOD zou kunnen openen. Macht zegels te openen ging te Jesus. Hij machtigde een "heerlijke priester" is om de heilige dingen te onthullen. Een heerlijke priester BOET volgens zijn PLICHT en overzichten man grens in daden van zonde onder als "guiltless" volgens de edicts en vonnissen van ons Opperste RECHTER. De Rechter spreekt te de machten van duisternis en hen aan hun heel gezichten veroordeelt als zij in Rechtbank op het lichaam van Zijn Rechtbank "registreerapparaat" zitten. Jesus opent de bijbels voor de man openbarend enig " GOED NIEUWS " voor mensheid en woede en vernietiging, die hangende zijn voor onzichtbare familie van Satan enige! Geweldige waarschuwing moet wanneer omgaan met de schrijven van de man van God geoefend worden. Veel is daarvan "shewbread" wettig enig voor God Gemaakt priesters. "Donkere stukken" op de schaakspel bord bezitter hun menselijke bisschoppen en hirelings in pleinen op het aarde bord. God heeft ook Zijn eigen BISSCHOPPEN en KONINGEN op het aarde bord. U kan een onderscheid tussen de twee maken. Priester van god HEEFT GEBOET en hij bekijkt mensheid als "foutloos" door de ogen van ons Vader. Degenen die plaatsen de zonden van alle mensen op hoofden van duivels niet priesters van God voor altijd niet zijn en licht zullen misschien beschouwd worden! Indien u dichtbij op aarde schaakspel bord kijkt, zult u hen zien als "donker" bestuurde "advocaten", Luke 11:52.