GOD IS ALLE IN ALLE


ALLES DAT "IS" IS EEN MACHT PRODUCT VAN LIJNEN VAN MACHT EN MACHT STROMENDE UIT HEM IN ALLE RICHTINGEN. "VAN HEM EN DOOR HEM EN AAN hem IS ALLE DINGEN," ROM. 11:36, "DIE VOORAL EN DOOR ALLE EN IN U ALLE IS, EPH.4:6. "HIJ IS ALVORENS ALLE DINGEN EN DOOR HEM ALLE DINGEN BESTAAN," COLO. 1:17 LEVEN, VOOR IN HEM WIJ EN BEWEGING EN BEZITTER zijn ONS, DADEN 17:28 IS.

GOD IS ALLE IN ALLE: OMNIPOTENT

Mijn geest is op de ooit aanwezigheid van God geleid. In vertonen heeft Zichzelf, Hij mijn aandacht aan de feit gestemd dat Hij IS. Aangaande de Vader's, "Hij is alvorens alle dingen en door Hem alle dingen bestaan... " Colossians 1:17. "Voor in Hem wij leven en bewegen en hebben ons zijn is... voor wij ook zijn Zijn nakomelingen," Daden 17:28. God onderricht mij de omvang van ons Oneness met Hem en de awesomeness van wat Hij wankeling de verbeelding IS. Vergroten van de diepte van Colossians 1:17, IS IEDER ZICHTBAAR VOORWERP INCLUSIEF DE MELKWEG EN DE UITGESTREKTHEID'S VAN RUIMTE ZIJN SUBSTANTIE. Dit werd te mij, die van de zon gebruit als een voorbeeld uitgelegd. Stralen van sunbeam verlengen uit en ver voorbij de zon. Het is alsof de stoel, die ik zit op is de heel fooi van een balk door Zijn gedachte veranderde te zijn wat het is. Dus alle voorwerpen, die wij en voelt zien en het helemaal heelal is alle Zijn substantie buiten, die Hem nog door Hem en handhaafde uitbreidingen van Zijn macht stralende van Hem is. Misschien zullen wij totaal God nooit kunnen zien als Hij wegens de zuivere omvang van Zijn majesteit is. Maar Hij verhuurt mij Hem weet en vertrouwd word door gemaakt en door mijn heeft bekwaamheid beperkt te begrijpen. Van Geheimen XXIV:3-5 zijn deze Woorden, ", Hoort Enoch en trek in deze mijn Woorden heeft, voor niet aan mijn engelen ik mijn geheim vertelde en ik heb aan hen hun verhoging verteld niet noch mijn eindeloos rijk noch zij heeft mijn creŽren, welk, die ik thee vertelt vandaag begrepen. Voor alvorens alle dingen zichtbaar waren, ben ik alleen ongeveer in de onzichtbare dingen gegaan, zoals de zon van oosten aan westen en van westen aan oosten. Maar zelfs heeft de zon vrede in zich, terwijl ik vond geen vrede, omdat ik creŽerde alle dingen, en ik de idee bedacht foundations te plaatsen, en van creŽren zichtbare creaties." En zelfs al Hij te mij meer geopenbaard heeft van die Hij, is de woorden van de engel aan Hermas aglow in mijn geest zijn gezet: "Eerst geloven van alle dat er Een God is die creŽerde en inlijstte alle dingen van niets in een is. Hij begrijpt alle dingen en enig is oneindig, NIET DOOR ENIG BEGREPEN TE WORDEN. Wie noch door enig woorden gedefinieerd worden kan noch bedenkenene door de geest," II Hermas I:1-3. U zult zien waar ik ben wanneer wij aan John de woorden van God van Daden van John in het Nieuw Testament Apocrypha door Hennecke, afdeling 101 toevoegen, ", Maar wat ik ben is te mij alleen en niemand anders geweten. Verhuur mij heb wat is van mij; wat de jouwe, dat u is moet zien door mij;, maar mij moet u oprecht niet zien dat welk, dat ik, (ben als) ik zegde, maar dat welk u als (mijn) kinsman, U kan ik weet mij weten ... moet als, dan, als de kwelling van de Logo's, het doorboren's van de Logo's, het bloed van de Logo's, het verwonden's van de Logo's, het vastmaken vanDe Logo's, het overlijden van de Logo's. God is de foundation en steun van alles dat Hij is. Bijgevolg aan Isaiah Hij aankondigde, "is Het opgeheffenen mijn troon en is de aarde mijn footstool: waar? het huis is dat ye gebouw naar mij en waar de plaats van mijn rust is"? Isaiah 66:1. Gaan verder David kondigde aan, "Thou overvalt hast mij voor en achter en gelegde thine hand op mij. Zulk kennis is ook fantastisch voor mij; het is hoog, kan ik niet naar het bereikt. Whither? ik zal gaan van thy geest of zal whither ik vlucht van thy aanwezigheid? Indien ik op in opgeheffenene opstijg, thou kunst daar: indien ik mijn bed in hel maak,, aanschouwt thou kunst daar," Psalm 139:5-8. Gezegde ", Maar zal geÔntimideerde door de Alomtegenwoordigheid van God Solomon God inderdaad op aarde wonen? Aanschouw het opgeheffenen en het opgeheffenen van heavens kunnen niet bevatten thee," ik Koningen 8:27. Omdat alle creatie en alle voorwerpen inderdaad verschillende formulieren van de macht zijn, die en verlengen van Zijn Personen achtige stralen van de zon uitbrengt, komen wij te het schitterend betekenen van Daden 17:28: "In Hem leven wij en bewegen en ons is hebben zijn". "Hij is alvorens alle dingen en door Hem alle dingen bestaan," Colossians 1:17. Alle van, die ons een in Hem en Hij in ons zijn, voor Hij zijn de substantie van ons geest en ook de consistentie van wat wij het (flesh) klei roepen! Hij is de lengte en breedte en diepte en hoogte, voor Hij ZIJN ALLE en in ons alle! In vertonen heeft Zichzelf aan mij, Hij mij dat portret van Zichzelf getoond. "En geen man knoweth de Vader, behalve de zoon en Hij aan whomsoever de zoon zal openbaren hem," Matthew 11:27. Ik hou van mijn Vader en ik verneder mezelf en zich aan Zijn ontzagwekkende en luisterrijke majesteit verheug. Wie misschien Hem had kunnen weten en Hem ontdekte,Aangezien Hij zo groot dat zulk een beschrijving is, die niemand zou kunnen denken zich voor te stellen of fathom? Oprecht hebben ogen niet gezien noch oor hoorden noch het hebben het gehoord van man noch de duivel nog binnenging. God is ook veel te begrijpen of totaal en helemaal te zien. Ik kan niet fathom de uitgestrektheid van ruimte. Draag ik eyeglasses nu; zo hoe kan ik alle van Hem aan eenmaal zien? Maar ik waardeer zien dat deel van Hem ik zelfs in mijn geest zien kan! Wanneer Hij zegde, "ik zegde ye is Goden en u allen zijn kinderen van de Hogste," hoeveel geloofden Hem? Er is geen Hem uitslapt noch bedrieglijke guile noch die waren woorden allegorical ofwel parabolic. Hij deelde Zichzelf in vele stukken welk, dat wij mensen roepen en inderdaad is Hij ons! Hij is even waar als Zijn Woord en WIJ GODEN ZIJN, (of Zijn Veelportioned tweede Lichaam). Wat aan iemand gedaan is aan hem is gedaan. Wij voelt niet kunnen of iets behalve Hij voelt aan ons een gedeelte toestaat van wat Hij voelt. Kan u voorstellen dat u alle pijn, die Hij in alle die in pijn aan deze heel moment lijdt? Zo wanneer wij "naar die wij doorboorden kijkt," wij moeten naar Hem en aan ons zelf dan kijken. "In alle ons smart, Hij is gekweld," Isaiah 63:9. Deze dingen zijn waard nadenken voor het LICHT ZO HELDERE IS dat man soms door het verblind wordt!