De Slag van de VROUWEN


De Slag van de VROUWEN, het Dochters van Zion TEGEN De dochters van Babylon

Gezegdes 9:1 Wijsheid bouwde hath aan haar huis, doodde zij hath hewn uit haar zeven zuilen: 2 Zij hath hare beesten; zij hath hare wijn; zij hath ook hare tafel vermengde, inrichtte. 3 stuurde Zij hath voorwaarts hare meisjes: zij is crieth op de hogste plaatzen van de stad, 4 Whoso eenvoudige, hem verhuurt in hierheen: als voor hem dat wanteth overeenkomst, zij saith aan hem, 5 Komen, voedsel van mijn brood en drank van de wijn welk draait, dat ik vermengd heb. 6 Verloochen het dwaas en rechtstreeks; en ga in de weg van overeenkomst.

Gezegdes 1:24 Omdat ik geroepen heb en ye weigerde; ik heb mijn hand uitgerokken en geen man beschouwde; 25, Maar ye heeft aan nul alle mijn raad, gezet en geen van mijn reproof heeft: 26, die ik ook met je ellende; ik wanneer je angst cometh; 27 Wanneer je angst cometh als verwoesting en je vernietiging cometh als een whirlwind; wanneer leed en leed cometh op u gezuld zal lachen zal bespotten. 28 Dan zul zij roepen op mij, maar ik zal niet beantwoorden; zij zullen mij vroeg zoeken, maar zij zullen mij vinden niet:

Enoch vond 42 1 Wijsheid geen plaats waar zij zal misschien wonen; Dan werd een woning plaats haar in de heavens toegewezen. 2 Wijsheden vertreren om haar wonen onder de kinderen van man te maken En geen woning plaats vonden: Wijsheid hare plaats, teruggekeerd naar En hare stoel onder de engelen nam. 3 En unrighteousness (Babylon) vertreren van hare kamers: Wie zij niet zij vond zocht En met hen woonden, Als regen in een woestijn En dauw op een dorstig land. (Zie Openbaring 17:15).

Openbaring 17:1 En daar kwam een van de zeven engelen, die welk de zeven vials had en met mij praatte, die naar mij gezegdt, hierheen Kom; ik naar thee het oordeel van de geweldige whore wil toonde dat sitteth op vele water: 2 Met die de koningen van de aarde aan overspel toevertrouwd heeft en de inwoners van de aarde dronken met de wijn van haar overspel gemaakt zijn. 3 droeg Zo hij mij weg in de geest in de wildernis: en ik zag een vrouw op een scharlaken beest zit kleurde, dat vole is van naam van lastering's, hebben's zeven hoofden en tien horns. 4 En de vrouw werden in purpere en scharlaken kleur geschaard en met goud en kostbare stenen en parels versierden, die een gouden kop in hare hand, die heeft vole is van gruwelen en smerigheid van haar overspel: 5 En op hare forehead was een geschrijvenene naam, Raadsel, Babylon Het Geweldig, De Moeder Van Harlots En Gruwelen Van De Aarde. 6 En ik zagen de vrouw, die dronken is met het bloed van de heiligen en met het bloed van de martelaren van Jesus: en wanneer ik haar zag, verwonderde ik me over met geweldige bewondering.

Isaiah 47:5 Zit thou stil en krijg thee in duisternis, O dochter van de Chaldeans: voor thou zou geen meer, De dame van koninkrijken is geroepen. 6 Ik was wroth met mijn mensen, heb ik mijn erfenis vervuild en gegevenene hen in thine hand: thou toonde didst aan hen geen genade; op de oude hast thou legde heel zwaar thy juk. 7 En thou zal saidst, ik een dame voor ooit zijn: zo dat thou didst deze dingen aan thy niet legt hoorde noch didst herinnert aan me het laatsgenoemd einde van het. 10 Voor thou hast vertrouwd op thy boosaardigheid: thou zegde hast, Geen seeth mij. Thy wijsheid en thy kennis, het hath perverted thee; en thou zegde hast in thine, ik ben en geen anders naast mij hoorde. 11 Daarom zul kwaad komt op thee; thou zal van whence het riseth niet weten: en kwaad zal op thee vallen; thou zal het van kunnen zetten niet: en verwoesting zal op thee plotseling komen, welke thou niet weten zal.

Openbaring 18:1 En nadat deze dingen, die ik zag nog een engel beneden van opgeheffenene, hebben geweldige macht komt; en de aarde werd met zijn glorie verlicht. 2 En hij huilden machtig met een sterke stem, gezegde, Babylon is het geweldig gevallen, gevallen is en de habitation van duivels is en de macht van iedere vuile geest gewordenEn een kooi van iederes unclean en hateful observeert vogels. 3 Voor alle naties hebben van de wijn van de woede van haar overspel en de koningen van de aarde aan overspel met haar gedronken heeft toevertrouwd en de kooplieden van de aarde zijn rijk door de overvloed van hare delicatessen gewassen. 4 En ik hoorden nog een stem van opgeheffenene, gezegde, uit haar, mijn mensen Kom, dat ye niet partakers van haar zondigt is en dat ye niet van haar teistert, ontvangt. 5 Voor haar zondigen naar opgeheffenene heeft gereikt en God herinnerde hath aan zich hare iniquities. 8 Daarom zul haar teistert binnenkom een dag, overlijden en rouw en hongersnood; en zij zal volkomen met vuur verbrand worden: voor is sterke de Heer God die judgeth haar. 24 En in haar werd het bloed van profeten en van heiligen en van alle gevonden die op de aarde gedood werden.

De menselijke traditie moet Moeder Wijsheid voor sommige reden enige God voorspellen weigeren. Dientengevolge vinden Babylon, de anderze demonic vrouw een plaats in de hearts van man. Zij onderwerpt man door seksuele lust en geestelijk overspel. De dochters van Babylon zijn de “real vrouwen”, die in de voorspelling verwezen naar wordt, die klaagt dat “women regel over mijn mensen”. Het IS NIET dat God Zijn dochters niet wil, die ons onderrichten. Ik beken dat mijn overeenkomst is, maar enige van mijn zussen veronderstellen ook veel! Zij moeten van hun “place” herinnerd worden;. Paul is goed voor dat.

De tussle over de zielen van God’s menselijke kinderen is een hevige OORLOG tussen je Moeder in Openbaring 12 en Babylon in Openbaring 17. Door ontkennen en weigeren van Moeder loopt traditioneel, man te ”unrighteousness” En zij satiates man met boosaardigheid achtig water op een dorstig land!

Vandaag heeft de Geest de kinderen van God aan “come uit haar mijn mensen”. geroepen. Enige hebben aandacht aan de oproep en linkerzijde het godsdienstig kerk systeem besteed. Maar komen vereist uit volledig meer dan dat. Het betekent dat het reinigen van je geest van het residu van Vuilnisdoctrine dat overblijfsel in de geesten van man, welke man veronderstelt, nestelden “truth” te zijn;! Onwetendheid van Moeder Wijsheid en een foute en blinde “presumption dat God geen Vrouw” reden man heeft, ontslaat Moeder flippantly. Er is absoluut GEEN BASIS bijbels of anders voor geloven dat weg …. BEHALVE EEN HEADLOCK DOOR BABYLON!

Slechter dan dat de dochters van Moeder Wijsheid in de flesh de vocaal en flagrant tegenstanders zijn die zich tegen verzetten en deze openbaring weerstaat. Wanneer God klaar is u van Farao’s headlock HIJ te bevrijden HAAR in je hearts ZAL VESTIGEN.

Psalm 87:1 Zijn foundation is in de heilige bergen. 2 De Heer loveth de poorten van Zion meer dan alle woning van Jacob. 3 Luisterrijke zijn dingen van thee, O stad van God gesproken. Selah. 4, Die ik aan hen vermelden zal Rahab en Babylon die mij weten: aanschouw Philistia en Band, met Ethiopië;Deze man was geboren daar. 5 En van Zion zal het, Deze en gezegd worden dat man geboren in haar was: En Het hoogst, dat zichzelf haar vestigen zal. 6 De Heer zal tellen, wanneer hij writeth op de mensen, dat Deze man was geboren daar (in Opgeheffenene aan “adoil” op de 4th creatie dag). Selah. 7 Beter de zangers als de spelers op instrumenten zal zijn daar: alle mijn (van) bronnen in thee zijn.

Wat is in dat allegoric naam, “ADOIL”? God noodzaak anoint Haar zaad met olie Om de gezichten van Hare kinderen te maken te poetsen! God MOET OLIE TOEVOEGEN!

Psalm 23:5 Thou preparest ontgint een tafel voor mij in de aanwezigheid van vijanden: thou anointest mijn hoofd met olie; mijn kop runneth over.

Psalm 104:14 Hij causeth het gras voor het vee en herb voor de dienst van man te groeien: dat hij voorwaarts voedsel uit de aarde zou kunnen brengen; 15 En wijn dat maketh blije het gehoord van man en Olie zijn gezicht te maken te poetsenEn brood welke strengtheneth man heeft gehoord.

Zechariah 4:2 En naar mij zegde, Welke seest thou? En ik zegde, ik gekeken heb en een candlestick aanschouwde alle van goud, met een kom op de top van het zegden en zijn zeven lampen thereon en zeven pijpen aan de zeven lampen, welk op de top daarvan: 3 En twee olijven bomen door het, een op de juiste zijde van de kom en het anders op de linkze zijde daarvan is. 11 Dan beantwoordden ik en naar hem, WatDeze twee olijf bomen op de juiste zijde van de candlestick en op de linkze zijde daarvan? 12 En ik beantwoordden opnieuw zegden en naar hem, Wat deze twee olijf takken welk door het twee gouden pijpen de gouden olie uit zich is, legen? Beantwoordden 13 En hij mij en zegden, Knowest thou niet wat deze zijn? En ik zegde, Geen, mijn heer. 14 zegden hij, Deze de twee anointed degene (twee Comforters en de "Witnesses"), dat stalletje door de Heer van de helemaal aarde Dan zijn.

Wanneer u wordt helemaal “anointed met olie” dit waar voor u zijn zal:

Psalm 133:1 *EEN Lied van graad van David.* Aanschouwt, hoe goed en hoe aangenaam het voor brethren is samen in eenheid te wonen! 2, die Het is zoals de kostbare zalf op het hoofd, dat beneden op de baard liep, zelfs baard van Aaron: die beneden te de rokken van zijn kledingstukken ging; 3 Als de dauw van Hermon en als de dauw die op de bergen van Zion afdaalde: voor daar de Heer de zegening, zelfs levens voor evermore beval.

Ik ben geen lafaard en Moeder heeft een zoon hier, die niet bang is te erkennen dat Haar aan Babylon’s gezicht en voor Hare eer voor mijn blinde zussen en broers te vechten. De dochters van Babylon zouden aan man voorwerp, maar kunnen maken De bezwaren van man Eenvoudig DOE NIET FASE MIJ! De woede van demonen is zonder macht.

Gezegdes Gelukkige 3:13 zijn de man dat findeth wijsheid en de man dat getteth overeenkomst. 14 Voor de koopwaar is daarvan beter dan de koopwaar van zilver en de aanwinst daarvan dan fijn goud. 15, die Zij is kostbaar dan rubies: en alle dingen thou canst verlangen naar haar niet vergeleken worden zal. 16 Lengten van dagen zijn in hare juiste hand; en in hare linkze hand rijkdommen en eer. 17, die Hare wegen wegen van pleasantness zijn en alle zijn hare paden vrede. 18 Zij is een boom van leven aan hen die macht op haar leggen: En gelukkig is ieder een dat retaineth haar. 19 sticht De Heer door wijsheid hath de aarde; door begrijpen hath hij vestigde de heavens.

Gezegdes 8:32 Nu daarom hearken naar mij, O ye kinderen: voor zijn gezegenenene zij die mijn wegen bijhouden. 33 Hoor instructie en wees wijs en weigeer het niet. 34 Gezegeende is de man dat heareth mij, kijken, dat dagelijks is aan mijn poorten, wachten aan de paal van mijn deuren. 35Voor whoso findeth mij findeth leven en gunst van de Heer zal verkrijgen. 36, Maar Hij dat sinneth tegen mij wrongeth zijn eigen ziel: Alle houden zij die mij haten van overlijden.

De oproep is stil aan “come uit Babylon mijn mensen”. Krijg met je Moeder En “flee in de wildernis”!

Openbaring 12:13 En wanneer de draak zag dat hij naar de aarde geworpen werd, vervolgde hij de vrouw, die welk voorwaarts het man kind bracht. 14 En Aan de vrouw werden twee vleugels van een geweldige adelaar gegeven, dat zij in de wildernis misschien vliegen zal, In hare plaats, waar zij is gevoed even en, is en, van het gezicht van de slang een halve tijd geregeld. 17 En de draak was wroth met de vrouw en gingen om oorlog met het overschot van haars zaad's, welkes kost de commandments van God te maken en de getuigenis van Jesus Christus hadden.

John,
GOED NIEUWS, Inc