De Laatste Slag

Psalm 50:20-21

God TEGEN de Predikanten en Lastering in de Kerk!

Deze plaats is een voorst rij stoel voor u DE SLOTAKTE te zien dat God ten gunste van ALLE MENSHEID aanneemt. Dit is het FEESTMAAL VAN LIEFDE en een huis komende verwelkoomt voor ALLE "kwistige zonen". Hij zal dit voor ALLE "verkwisters " op aarde nu doen! Vertel Lucifer, "Alle zullen kettingen gebroken worden zwoegen" en "God zal van hem nemen wat hij schijnt te hebben"! Heilige, zondaar, agnosticus, homoseksueel of duivel worshipper kan, u niet weg krijgt! U ZULT, Jeremiah 18:1-6 VERANDERD WORDEN. U hebt precies even veel "keuze" in deze als God u in al of niet gaf geboren te zijn! U kan vooraan aan dragen van "aan de best kamerjas" aan Openbaring 19:8 kijken; God, die Zichzelf u met een omhelzing en een kus verwelkomen zal; u zult een huwelijk "ring" voor je vinger 2 aan Esdras 5:42 gegeven worden. U zult ook de best schoenen met je nieuwe kleerkast Ephesians 6:15 krijgen! En best zullen van u allen als het verheerlijkt worden "engelen van Opgeheffenene" Matthew 13:43; Luke 20:36. Jesus Christus, die zichzelf ons verteld heeft Dat "oudere zonen" op aarde, de predikanten, zal dit niet mogen. Zij zullen met God voor straf stellen en AFVAL Hem in deze feestmaal deel te nemen en ingang in de vreugde van de Vader vermijdt! U kan verwachten dat dit van kerk "oudere" en u het krijgen zult! Zie Luke 15:15-32. NIET VERWACHT DAT ENIG PREDIKANT AKKOORD MET DADEN VAN GOD GAAN ZAL OF GOEDKEURT HET! Niemand in Opgeheffenene noch op aarde de predikanten nu helpen. Zij zijn "in het gezicht" van de ALMACHTIGE en hebben uitgedaagd Hem! Zij zijn veel dapper dan Baan en veel "dom"! Zij stellen neus aan neus met je Vader over deze liefde uitgave. Maar het is wat de Vader weet die telt! Wat het predikanten voorspellen wil! Dit is echt vorige slag van God! Deze drama is zoals een vijf-jaar-oud kind, dat een humeur tantrum heeft omdat hij niet bezitter zijn weg kan. Volg niet het kind! Volg je Vader! En wat is de verwarmde discussie echt alle ongeveer? Predikanten verenigden met demonen God wil de "verkwisters" stile grens door taaie kettingen van Farao in hellfire om met demonen te storten. Deze zijn je kinderen, verwandte, buren en vrienden "wordt gevangen in de heel daad van zonde" en de predikanten "stenigt hen" iedere Zondag! die, ! De Vader werpt stenen niet; Hij bouwt op Zijn Huis met hen! De Vader heeft de benadering van de predikanten afgekeurd en in plaats van Hij heeft hen bovenverdieping aan familie HERENIGING en het LIEFDE Feestmaal geroepen! De predikanten zijn gek over het! Echter is deze bijbels niet gebroken kunnen! God "wedijvert" met niet "menselijke doctrine" en kunstmatige "plannen van redding " onderrichte door de kerken. Iedere dag past Hij onvoorwaardelijke GRATIE toe en geven van ALLE MAN het " geschenk van righteousness bevrijdt ", doen Zijn eigen ding buiten de bezwaren van de predikanten! Romeinen 5:15-22. Dit is "grote partij" een voortdurende realiteit in Opgeheffenene die in vooruitgang geweest is daar alvorens de "oudere zonen" zich bewust van het waren! Dit maakt aan het oordeel van de predikanten doctrine vervloeken man een pak van onmogelijke leugens! Isaiah 25:6-8, 66:22-23; Openbaring 5:13, 15:3-4. Duidelijk is God niet zoals de predikanten en DE PREDIKANTEN NIET ZIJN ZOALS GOD! Isaiah 55:8-9. De predikanten zijn aan verschil met JE Vader Door tonen van een heel arme liefde houding en door weigeren van verzoening! "Omdat iniquity overvloedig aanwezig geweest is, heeft hun liefde KOUDE gewassen "! Matthew 24:12. Maar niet JE Vader's LIEFDE! Wie is op de zijde van de Heer? ? Houdt van je blinden en houdt hatelijke broer meer dan u van je lieve Vader u! Omdat God is VOOR U, "die zijn kan TEGENU?" Romeinen 8:31. Het antwoord is "oudere zoon" predikanten in de kerken, die met demonen verenigd worden! Wie zal deze confrontatie met God verliezen? Opnieuw is het de predikanten en "de Accusers van de brethren"! Zij kunnen whine en tuiten alle zij willen, maar GOD HOUDT VAN ALLE VERKWISTERS uit daar, en Hij "zal tekenen u aan hem" op je vorige dag ... zelfs wanneer predikanten niet kunnen staan het! die, ! Matthew 5:44-48. De Vader draait het "rukken, stier frogs, lelijke ducklings en idiots" dat u rond u (ziet en U zou een van hen) in mooie koninklijke nu kunnen zijn "prinsen en prinses van de de Hogste God"! En Hij doet dit "zonder de toestemming en goedkeuring" van de predikanten, de "oudere zonen" op aarde! ? Is niet zo veel beter dan de liefde van menselijke predikanten liefde van God! En wie zal van God meer houden? ... De predikanten of de "verkwisters"? Die, die Hij het vergaf meestste ... de "verkwisters"! Luke 7:40-48. U kan te je predikant met deze lopen indien u, wil, maar Jesus heeft gewaarschuwd u van de reactie u, die kan verwachten! Indien u van God houdt, dien waarom niet Hem! Ga en vertel aan iedere man u het echt gospel liefde verhaal ziet. Vertel aan hen je Vader heeft "geklopt" de "oudere zoon" predikanten! Dit is "vreugde aan de wereld, goede wens naar man en tidings zal van vreugde welk voor alle mensen zijn", Luke 2:10,14.

Verhuur mij recapituleer ons bespreking zo ver om het punt kristal te maken klaart op. Alle "verkwisters", de zogenaamde "zondaren" die " verliezenene", die predikantenstierf zijn te hel veroordeelden "gevindenene levende" in de boezem de krijgende omhelzingen en kussen van de Vader. Zij dansen rondom Zijn Troon en genieten van een reusachtige Galapartij! Ondertussen liegen blinde predikanten, die op aarde zijn onwetende van deze gebeurtenissen hen en God iedere Zondag aangaande God's daden tegen hen in het Geweldig Oordeel. Schijnt deze misdaad zoals zulk een onbelangrijke kwestie dat Gabriel en de Heerlijke Rechtbank aan het fester zonder reproof zou moeten toestaan? God verbied! U hebben Christenen die duwen en deze leugens onderricht sommige repenting te doen en sommige belangrijke verontschuldigingen aan je Vader als het Heerlijk Gastheer leden zowel u slander te maken!
God vecht de laatste slag ten gunste van alle mensheid. Hij moet Zijn deel van Malachi 4:5-6 volbrengen. Hij is ELI - JAH van de Eindtijd en Hij zal de hearts van de kinderen nemen en zal terugkeren de getrouwheid van alle van hen van "oudere zoon" menselijke predikanten aan hem, Isaiah 2:10-17. Precies zoals Elijah de foute priesters en profeten aan het zwaard in zijn dag zet, heeft ELI - JAH Zijn WOORD op de predikanten hoewel benignly laten vallen! Opnieuw precies zoals Abraham bewoog om Perceel en zijn huisgezin te bevrijden, zijn deze vorige dagen net zoals de dagen van Perceel. De Vader heeft bewogen om Zijn "perceel" van mensheid te bevrijden. En precies zoals Moses en Aaron gestuurd werd om de gevangen Hebreeuws te bevrijden, is God ook gekomen om mensheid van de slaaf kettingen van een demonic Farao te bevrijden. Zicht van peter heeft ons getoond dat alle onwetende man eerst geboren in Opgeheffenene en gestuurde te de aarde even was de Draak aan te durven. Dan terugkeren naar zij Opgeheffenene waar zij oorspronkelijk kwamen van Psalm 49:20; Daden 10:9-16, 17:24-28. De parable van de "kwistige zoon" toont aan ons welke God, de Rechter Schepper Vader voor ALLE "zondaren" die doet "dobbelsteen verloor". Hij heeft hen ALLE bovenverdieping voor de FAMILIE HERENIGING viering ondanks de "kunstmatige" kerk doctrine op vereisten voor redding en protesten van de "oudere zoon" predikanten op aarde geroepen! Iedere mens is gecreŽrenene van iedere vorige generatie levende en goed in Opgeheffenen omringen de troon van de Vader met ceaseless lof en eer Isaiah 25:6-8, 66:22-23 is; Openbaring 5:13, 7:9-17. Weten van deze dingen was waar omdat man iedere dag in iedere natie sterft, vertelde Jesus de Pharisee critici, "Heel zeg ik naar u, Dat de belastingontvangers en de harlots in het koninkrijk van God voor u gaan", Matthew 21:31. U schrijft niet undo wat God geen kwestie doet wat u, wat u denkt kan of wat u of leest, gelooft! U kan eenvoudig niet God vertelt wat te doen! Isaiah 40:12-14, 43:13; Daniel 4:17,34-35. Op aarde hebben de predikanten en de kerken menselijke doctrine (van duivels) gecreŽerd welke leugen op God, die Hij zegt de "verkwisters" met demonen in hellfire verbranden zal. Deze oordeel doctrine zijn demonic wishful denken, welk stel de predikanten als tegenstanders aan de wens van de Vader en voortdurend werk op alle "verkwisters" voor de grote partij te tekenen. Deze overweging zijn meer dan een zachte onenigheid tussen de Vader en Zijn "oudere" zonen, de predikanten. De kerk is een voorstander voor duivels en de epitome van demonic misleiding geworden. Door stellen van de reden van Lucifer alle die hij te vervloeken in kettingen heeft, de kerk lasterlijk en een verkeerde pion voor het Beest is. De kerk is een mond orgaan voor een geworden "nest van vipers" (demonen) "lasteren die in opgeheffenene", Openbaring 13:4-7,11. Iedere gewezen generatie van mensheid is in Opgeheffenene nu! Psalm 145:3-14. Zij zijn niet langer "verkwisters", maar zij zijn in de engelachtige Heerlijke Gastheren bekeerd! Hebreeuws 12:22-24. Door definiŽren en veroordelen de meeste man van gewezen generaties "verloren" te worden en "vervloekte" lastert, door markeren hen als "unsaved", door beoordelen hen genadeloos, door zowel dat hun zielen vuile te zijn, de kerk in resultaat die zelfde generaties nu in opgeheffenene, Daniel 7:21-22; Openbaring 13:4-7.


"En hij opende zijn mond in lastering tegen God, Zijn naam te lasteren en Zijn tabernacle en hen die in opgeheffenene" Rev 13:6 wonen.

De kerk lastert heilige geest van God op aarde in man en degenen die zijn in opgeheffenene door bekwame nu niet is de uiterste heiligheid van geest van God in te bevestigen en als iedere mens is (waar ook dat persoon in tijd) is. Predikanten door implicatie etiket God als vuil! Dit is ware lastering! Enig begrip van redding (gedeeltelijke of universele) is niet genoeg indien God's heel geest in ons en als ons in de geringste graad impugned zijn.
Jesus zegde in Matthew 6:15, ", Maar indien ye niet man hun overtredingen vergeeft noch je Vader vergeeft wilde je overtredingen." In Matthew 12:31 hij zegt, ", Maar de lastering tegen de Heilige Ghost zal naar man niet vergeven worden ." Niet heeft vergevende man het zelfde resultaat als lasteren tegen de heilige geest - de Vader vergeeft ons WANNEER wij zowel de heilige geest in man bevestigt als dus vergeeft hen. Voor ziet meer op de uitgave van volledige forgiveness, De Deur en de Sleutel.

Ironisch is de kerk de heel AntiChristus geworden (door zijn heeft hackneyed geld maken, angst mongering interpretaties van voorspelling), die het zo ongerust gezocht heeft te onthullen. De kerk is binnenkomt zijn naam ( "voor vele zal binnenkomen mijn naam" Luke 21:8 - d.w.z. niet door andermans naam, maar in Jesus' heel naam!) te aan te kondigen de Christus ( "gezegdt ik ben de Christus") nog ontkennen aan de zoon (1 John 2:22-23) door scheiden aan Christus van zijn verklaard doel te op te tillen alle man aan zichzelf. van van die, die, . Is de kerk met woorden gekomen ( "heb wij niet prophesied in thy naam?") En werken ( "in thy naam gedoenene vele fantastische werken?") Maar de zoon doet aan nietac voorspellen richel hen () Matthew 7:22-23"ik wist nooit u". Zij werken niettegenstaande het doel van de Vader en de Zoon - aan de Vader en de Vader alle zonen aan alle Zijn kinderen te brengen. De kerk heeft De Zoon (kapitale S-O-N voor de generische sonship van elk en iedere man) en De Vader (de fatherhood van God van elk en ieder een) ontkend. Controleer uit die de AntiChristus echt is!
In deze vorige dagen God heeft de staaf aan de hogste hoogte opgetild. Met andere woorden zijn je gedachten totaal "troep" indien zij niet gedachten van God zijn! Iets laat niet op aan de standaard Hij vandaag is, heeft opgetild neer. Om iets minder dan te bevestigen wat wij verkondigd en hebben bezorgd hebben is aanvallend en beledigen aan zowel God als opgeheffenene, een travesty van majesteit van God en glorie, een stench te alle man in alle generaties. Dit is echt de "laatste vuurzee" van woorden - in de fele afval enig te gooien en alle begrip "korte van glorie van God" voor Zichzelf en ons Hebreeuws 12:26-27,29. Maar God wens verbrandt niet en niet op enig man of generatie in een Nazi Zoals holocaust voor die niet "laatste oplossing" van het aan zijne of weg Malachi 3:6, Ezekiel 16:20, Jeremiah 19:5, Leviticus 26:44 is.