Brief te Gezijnene

Lief Gezijnene:

Dank u voor je brief en ook voor je vragen. Iedere vraag heeft een antwoord en ik hoop dat de woorden, die ik schrijf u voldoende beantwoorden zullen. Oneindige Wijsheid van god en Zijn oordeel zijn voorbij de intellectuele capaciteit en ontijdig theologisch gis werk van man altijd geweest. Voor generaties heeft man "waarom" altijd willen weten. Zij baden voor het antwoord alvorens God tijd vrijlating van licht gepland heeft en zij vonden het enkel wanneer God hen op aan glorie van hun klei lichamen tekende. Bijgevolg elk generatie slaagde in vinden het antwoord, als Paul zet het, "weten zelfs als ik ben geweten gezicht te aan te durven" op opgeheffenene zijde, Psalm 145:4,11-13; Isaiah 41:4-5; ik Korinthiërs 13:12. In eyesight van God zijn wij alle kinderen en zulk humility uitvoeringen kamer voor Hem op te voeden ons geesten en in te lichten. Zulk simplistisch en kinderlijk geloof is zonder demonic harteloosheid dat lood aan arrogante verwerping van waarheid.
Realiteit van god is voorbij het bereik en rijk van de verblinde robot geest. Vele duivels waren geboren aan Satan en Babylon nadat hun val die nooit opgeheffenene of geloofde in het of God gezien heeft! Jeremiah 51:47; Openbaring 13:14, 17:1-6, 18:2. Deze verdorven geesten heb de macht de geesten van man, om Isaiah 47:1,10,12 te bekoren; Jeremiah 51:17 zo dat waarheid grens in parables van God verborgen is. De donkere SLUIER (KWAAD) is uitvoeringen God levende parables een fantasie schijnt. Inderdaad zijn sommige van de theologische besluiten en surmisings op de heel rand van fantasie, die veroorzaakt, die een verwarde overeenkomst van welke God plande. Indien u sommige verkeerde begrip afkeurde als u van je woorden aan je ouders toonde, dan keurde u goed af! God is in totaal bevel en controle van alle omstandigheden en dingen geweest. Hij creëerde doelbewust Satan, aarde en Eden en de gebeurtenissen van deze leven voor redenen zullen wij, Psalmen van Solomon V:4-6, Geheimen XLIX:4,5 bespreken. Ik zal geen verkeerde besluiten van je geest elimineren. Vergelijk net en contrasteer redenen van God aan mij vertelden met wat u onderricht bent en u moet het licht van duisternis scheiden. Het licht heeft in duisternis gepoetst, maar u kan het als een kind van licht begrijpen. Het raadsel van God is voor enige in deze generatie beëindigd, omdat het tijd is, "voor er is niets, die bedekt is dat niet geopenbaard worden zal; en verborg, dat niet geweten worden zal."

Schuddende Joshua vinden speer, Joshua 8:18, wij dat "alle wereld een stadium" is en God heeft een complex toneelstuk, dat welk zowel komedie als tragedie in natuur is, Isaiah 45:6-7 geleid. De acteurs zijn die in deze wereld in elk generatie en iedere man is een ster in zijn eigen rol. Dit zou niet kunnen zijn even duidelijk als in de rechtstreekze weg God zijn belangrijke profeten veroorzaakte vreemde daden van profetisches betekenis's en openbaring's zouden kunnen zijn. Niettemin is het waar. Bovenstaande is het stadium van deze wereld het "wolk van getuigen" die dagelijks stijgt de plots en toonbank plots als het door TV was op te merken als een Onderwijservaring, (l) Deuteronomy 28:37; Ezekiel 5:14-15; ik Korinthiërs 4:9, (2) Hebreeuws 12:1, (3) Malachi 3:6,17-18, (4) Psalm 90:9. Bijgevolg ieder lid van het lichaam van Christus "opnieuw" of terugkeer (aan aarde) komt tussen "het kwaadaardig" (duivels) waar te nemen en de gerechtvaardigde man (soort) en tussen hem die God (als een acteur) en hem die dient, dient hem niet (demonen), Isaiah 53:45. Ephraim kreeg een onderwijs door TV van God in de echte zin na overlijden als een Wachter in balkon van heaven, Gezegdes 5:3-14 plaatste; Jeremiah 31:18-19, terwijl Solomon een indirect onderwijs ontving, plaatste op het toneel als een aards oog kijkende, Gezegdes 7:6-23. Nu kan u de vraag in Isaiah 60:8 beantwoorden! Zij zijn het "net geesten van man maakten perfect" is getekenenene aan de Vader te worden ogen in de vleugels van de aartsengelen (John 1:32; Hebreeuws 12:22-24). Elk slagende generatie moet van God onderricht worden. En eliminerende vuiligheid (zowel klei lichamen als demonen) is eerst stap van God in tekenen op een publiek zo dat alle Zijn kinderen door flesh grens predikanten, leraren en evangelists van God, Isaiah 54:13, niet, maar door God misschien onderricht worden zullen. En enig "de heavens zou durven deze glorie van God aan te kondigen", Psalm 19:1-2 en ik ben niet beschaamd het in het gezicht de geen kwestie van ons onzichtbare vijanden hoe veel zij zouden kunnen maken man voorwerp te het te zwaaien. Gebruik van deze aanwijzing te doel van God, gaan ons verhuurde om ik in de eerst hoofdstukken van Genesis Te Handelen.

Lezing Enoch hoofdstuk 9 te zien wie eerst studenten van God "van God onderricht werden", Geheimen XXIV: 3 (LBB). Dus werd het stadium in Eden met zijne fixtures, de Boom van Leven en de boom van kennis van goede en kwade en een tuin gezet, die vole is in begeleidende dieren. Adam was eerst acteur van Kabeljauw en Eve, de eerst co ster. Alle bestuurden omstandigheden (Psalm 135:6; Isaiah 45:7; Daniel 4:35) Adam zichzelf in zijn rol en handschrift van God voor het belangrijk Onderwijsvoordeel van de aartsengelen vond, waren die keken. Adam en de man van die werden dagen door God doelbewust voor gebruikt dat Hoggere doel man van deze leven nooit voor begrepen heeft. De geest, die spreekt door Paul werk van God goed begreep, maar ik hoor de omvang van persoonlijk bewustzijn van Paul van het licht uit, dat aan hem gegeven wordt. Het belangrijk ding is dat het licht en aan ons gevestigd werd (u en I), die het gegeven is, John 3:27.

Woord van god scherpten twee is en Hij had meer dan een doelen in opvoeden Zijn engelen en de kinderen, die op op sterven getekend worden. Het anders doel van God is aan kwelling de eerst gevallenene duivels als wij over in zekere brieven van de serie uitweidden. "De Man van God tegen de Man van Zonde," "Waarom Staat God Toe dat Dingen verder Te Gaan als Zij Toestaan", "De Opgeheffenene God heeft voor Joe", "Genezen is Ver Weg Van Duivels Enige", enz. God maakte een mechanisch, maar heel zeer geprogrameerde robot geest, die de macht aan replicate en hebben van een natuur heel het heel tegenovergesteld van het zijne heeft in Zijn proces gebruikt te worden ons van goodness te onderrichten. Pijn en beschadiging aan het lichaam zouden dienen als aanspoort om ons keuze aright in deze leven te sturen. Misleiding van duivels en macht zouden toegestaan worden de massa's in elk generatie in de verkeerde keuze terwijl in deze leven vast te houden. Zodra van deze leven bevrijdde, zou man waarom zij de verkeerde keuze onderricht worden maakten en waarom gingen zij verder met hen helemaal door tijd te maken. Om een lang verhaal korte, van boven in het balkon zij zouden opmerken duivels te maken, die doen zenuw-lichaam-controle en geestelijke manipulatie en God hoort, heeft aangesteld speciale getuige in de flesh getuigt de waarheid aangaande de natuur van de macht macht God gaf duivels die fouten, Amos 3:6-8 bevorderen. Voor dat reden Woorden van God, die te Enoch gesproken is een tijdig parabolic onderwijs voor de engelen was die nooit hen voor hoorden. Dus spreekt profeten door God sterren (versterker) Hij kozen, zijn door Zijn Kijkende Gastheren op te voeden wat dan ook gedeelte van Zijn glorie aan plande zijn dat bijzondere tijd onderrichtte. Wanneer geschrijvenene die woorden als zaad van licht dienen voor enig acteur God kiest te schitteren om terwijl op het toneel in enig generatie op te voeden. Zodra man parameters van God leert en redenering achter genade tonen zij het. De omvang is aan welk, dat zij het tonen dichtbij betrekking op de diepte van hun overeenkomst van rationalisatie van God gehabd is.

Door creëren van hard, heel tijdelijke en brutale omstandigheden en bezorgende man van hen, BEVORDERDE GOD EEN MAJOOR DOEL GELIEFD tE mAKEN EN BREIWERK VAN ONS HEARTS TE HEM, Luke 7:41-43. Liefde wordt door creëren in het gehoord en God van vele voorwaarde aangezete liefde en reactie van liefde in de hearts van man gekweekt (de treacherous van de duivel profiterend van inspanning in geestelijke oorlogvoering). Het beginnen van broederlijke liefde begint in de familie omstandigheden. Overlijden, ziekte en ziekte werden gebruikt om dat eerst stap aan zijne geweldigste diepte te oefenen. De doctrine van vuur en zwavel duwden door de enige draak dat eerst stap aan dramatische delen,Romeinen 5:6-8, 9:13 versterkte. (Dit is enig een voorbeeld aangaande waarom ik uithoor Paul is overeenkomst van de dingen van de engelen sprak door hem. Mijn besluit is dat Romeinen 5:15-19 aan hem voor ons vandaag) gegeven werd! Dus vordert liefde onderwijs van zelf aan familie te vertrouwde vrienden, aan mensheid te God en de Heerlijke Gastheren. Verschillende dag aan dag zijn omstandigheden op het toneel uitgerust de Onderwijstoneel van man in elk les terwijl op het toneel, om Ecclesiastes 1:13 te testen. In het balkon is er geen indwelling, die macht (demon) zo belemmert dat de rechtvaardige geesten van man perfecte in liefde met ogenblikkelijk gemak gemaakt zijn. Liefde kwekend enig een van vele doelen van God door Daad ik scène ik in Genesis is, bevorderde.

Nu ontvingen de engelen van opgeheffenene niet alleen een onderwijs. Iedere nieuwe geboren duivel die geboren in de slagende generaties zijn zou, zou hun ouders opmerken, die man dwingen aan de heel misdaden toe te vertrouwen, die welke veroorzaakte God te werpen hun forefathers uit opgeheffenene. De straf zou ver zulk een misdaad te hen voortdurend overdreven worden als een straffende kwelling alvorens zij ten slotte exterminated zijn. God gebruikte de klei van man lichaam om de natuur van straf duivels te illustreren vooraan zou kunnen kijken te ontvangen. In tijd duivels zal volledig door vuur te niets opgelost worden als het klei huizen van man volledig in tijd oplosten nadat man hen verwijderd van werden. Die veroordeelden duivels niet "goede" acteurs van God hen gerechtvaardigd gedrag vroeger zouden opmerken tonen, dat te God behaagt indien wellicht zij repent van het gehoord zouden. Naast dat duivels aan de heerlijke jury hun misdaden tonen zouden en onbewust bekent aan rechtbank van God als zij mondeling, geprobeerde en voortreffelijke misdaden voor getuigen van God Jodenwijk in Opgeheffenene planden. Alvorens een dezer dagen duivels zich niet bewust van hun oorsprong waren dat zij niet ware geesten waren, maar zeer geprogrameerde geestelijke robots, die onbekwame zijn van verandering gebruikt te worden als "val Guy" voor doel van God Zijn kinderen van goodness op te voeden en aanstekende lof en diepe endearment te God van Zijn kinderen hoorde wanneer hij elk een van de spanning van spelen en het stadium bezorgt. Kinderen houd van ouders die doet dingen om hen te helpen, die tonen is voor hun goed en bewijst betreffen is om een vreugde te zijn. Zij zouden onverschillig aan ouders die klein of geen tonen voor hen kunnen zijn betreft. God heeft onverschilligheid in onverschillig welke van Zijn miljarden van kinderen niet gewenst. Daarom moet ieder kind het leed van deze aarde stadium dat hij het kwaad in bestelling zeer misschien ervaren zal het goed te waarderen dat zijn hoorde gebreid kledingstuk aan god in liefde aandurven bestuurde, zou kunnen worden wanneer hij persoonlijk bevrijding van God ervaart. Dus gaan zonden verder in de massa's (II Esdras 8:35-36) dat forgiveness van God ons misschien maken zal van Hem houden meest, Luke 7:41-42. Jesus gaan akkoord, Luke 7:43! Dus profiteert van God zonde en duivels kweken liefde in ons hearts te en op te roepen. Loof Zijn shrewdness! Het zijne is wijzer dan een slang en schadeloos dan een duif.

Onderzoeken vinden van de parabolic, die in scène ik zet, wij het helemaal plan om doelbewust expressieve te zijn. Eden in de parabolic zin stelde opgeheffenene voor. De boom van Leven voorstelde Wijsheid, Vrouw van God en je Moeder, Gezegdes 3:13-18. De boom van kennis was van goede en kwade Babylon, vrouw van Satan, Matthew 7:16-19; Openbaring 17:1-6, 18:2-3. De fruit van die zijn bomen de woorden en aan zij werken mensheid, die welk uitgedrukt is als persoonlijkheid, Galatians 5:16-26 onderrichten. De bomen van Eden voorstelden engelen van God, die welke omvate man in Zijn kwekerij te zijn geboren in slagende aangestelde tijd opeenvolgingen, Geheimen XXIII: 2, XLIV: 2 (LBB), John 3:13. Eenmaal betekenden letbal beneden in elk generatie, de dieren in de Tuin dat de verschillende staten van onwetendheid welk de rol van elk man in hun specifieke daden, Psalm 49:20 karakteriseerde; 10:9-16,28 Handelt. Deze gedachte versterkt de rol van de zon (zoon) uitgedrukte in Geheimen XXX: 6 (LBB) waar de belangrijke vier aartsengelen de vier beesten, Ezekiel 1:7-10, 10:20 zijn; Openbaring 4:6-8. Voorbij het Paradijs van Eden was het overige van de aarde, die welk noodzakelijk hel betekenen moest.
Niet om over op details van scène ik uit te weiden, verhuurt ons naar welke God kijken, die door "de val" bereikt wordt. Hij trokk het liefde koorden in de hearts van Zijn eerst studenten die vele liefde liederen samenstelden, die welk Zijn oor reikte. Dus zocht Hij hun affectie naar Zichzelf en hun verzwakte brethren op het toneel door oefenen hen in de 1st en 2nd geweldige commandments. Zij leerden het 2nd bevel "Een" met het 1st, Isaiah 44:6 is; Matthew 22:37-39; John 17:22-23; ik John 4:20. Adam en Eve leerden de kosten van ongehoorzaamheid en van te houden en aan God te gehoorzamen als Hij aan hen genade en gratie toonde. Satan en de gevallenene duivels begrepen ten slotte het betekenen van woede van God aan slotte koppige weigering te gehoorzamen en hun eigenzinnige opstand en obstinate wraakzucht. In tijd zouden zij te niets zelfs opgelost worden als klei van Adam huis aan het Woord van God zo oploste dat zelfs het zijne uiteindelijk uitbeent, verdween.

Om zulk een ervaring van negatieve ijdelheid op het toneel is gegeven aan iedere man voor de doelen verklaarde vroeger te hebben ontvangen als geschrijvenene in II Esdras 1:3-14. Door vergelijken van de ervaringen, die wij zouden uitstralen lof te God en gemaakte zouden gegeliefdene te Hem door Zijn provoceren en oproepen van Onderwijstechniek, II Baruch 15:4-6, 19:4-8, 30:2-5, 51:1-15 worden. Dus is de negatieve ervaring geneigd om ons appreciatie van de positieve zijde in opgeheffenene te versterken. God zal niet toestaan dat ons Hem ofwel onverschillig welke van de brethren voor gegunde te nemen of onverschillige zal aan hem worden. In de laatste analyse zullen wij Zijn totale liefde houding hebben en voor een zullen een andere betreffen alsof elk man een deel van ons eigen lichaam's, ik Korinthiërs 12:12-25 was. Die is ramifications de dingen, die welk volgens doel van God in Daad ik, scène ik bereikt werd. Nu zijn u en ik in de vorige daad en scène waar alle raadsel aan die geopenbaard is die God kiest. Vergelijk en contrasteer de dingen, die wij hebben geschreven op de Tuin conditioneert met welke theologen heeft onderricht. Zeker overtuigde de geest van God welk u van de eerst waarheid wij u alle vragen schreven, kan beantwoorden, die u in je brief aan mij schreef.