Aan U DOE WETEN DE VADER DOOR ZIJN GEWELDIGE NAAM MERCI

Abraham, Isaac en Jacob wisten God enig als God Almachtige, maar zij hebben Hem niet geweten als YHWH betekenen God binnen u is. Taalkundigen die het Hebreeuws manuscripten vertaalden, vonden dat zij die medeklinkers niet zouden kunnen uitspreken. God heeft mij onderricht dat zij klinken het woord mag U of perfect als EWE betekenen een vrouwelijk schaap. Het betekent dat God Zijn naam in Moeder Wijsheid heeft. "haar achtige pure wol" van God in Daniel 7:9 middelen dat Hij de Vader van het schaap is. Die is waar, die U en alle man binnenkomt als het in Psalm 44:22, 100:3 geschreven is; Isaiah 53:6-7; Ezekiel 34:31. Vertalers voegden aan het Hebreeuws zekere brieven YHWH toe het uit te spreken als JEHOVAH, Exodus 6:3-5. Ziet dat u aan het betekenen van de naam van God niet toevoegt en alstublieft niet neemt enig van zijne glorie weg. De geweldige naam betekent (U) dat wij een met God: God in Christus en in ons, alle samen zijn als een, John 17:23"ik YHWH ben". YE en WIJ zijn van God en Wijsheid, Psalm 87; Sirach 1:9-10,14.

Nu is wat volgen zal wat de Heilige Geest prophesied door Balaam, "Welke God hath wrought", Nummers 23:23, "voor het belang van Zijn geweldige naam", Ezekiel 20:14-15,32-38. En geweldige naam van God is Genade als het in Exodus 34:5-7 geschreven is. Deze helemaal aarde wordt geestelijk door duivels Egypte, Openbaring 11:8 geroepen, waar de leden van het lichaam van Christus crucified worden. Satan is Farao en hij houdt hen in hard bezit vast en niet gaan hen zal verhuren om het even hoe de Heilige Ghost preekt. God en de Heilige Ghost hebben God gevangenen niet veracht heeft bezeten. Het is geschreven, "De Heer heareth het arm en hath verachtte Zijn gevangenen niet", Psalm 69:33. Maar Hij heeft de groanings van Zijn bezittenene zonen en dochters gehoord. "Verhuur het zuchten van de gevangene kom alvorens thee; volgens de greatness van thy macht, jam thou, die die aanstelde te sterven. En naar ons buren (betekenis demonen, Ecclesiastes 4:13-14; Ephesians 6:12) vertolkt zevenvoudig in hun boezem hun verwijt waarmee zij thee, 0 Heren hebben reproached", Psalm 79:11-12, 102:18-20. Als God Moses en Aaron beval om alle kinderen van IsraŽl van Egypte te bezorgen, heeft Hij Jesus en de Heilige Ghost bevolen om alle Zijn gevangengenemenene kinderen te bezorgen dat Satan bezit. "Ik heeft de Heer thee in righteousness, geroepen en zal vasthouden thine hand en zal bijhouden thee en thee voor een overeenkomst van de mensen zal, voor een licht aan de gentiles geven. Om de blinden te openen beschouw, om de gevangenen van de gevangenis en hen uit te brengen die in duisternis van het gevangenis huis zitten. Ik ben de Heer die mijn naam en mijn glorie is ik aan een aan andere niet wil geef," Isaiah 42:6-7. De Heilige Ghost moet zijn commandment bijhouden als het door hem geschreven wordt, "dat zij zich van de strop van de duivel zouden kunnen terugkrijgen, die gevangene aan zijn wens genomen wordt", II Timothy 2:26. Maar Satan heeft aan de woorden van de Heilige Ghost scoffed en om man te verhuren gaan weigerde. Hoor nu het Woord van de Heer, "Blik naar mij en wees ye alle einden van de aarde redde: voor ik ben God en er is geen anders. Ik heb alleen, het Woord door mijn naam uit mijn mond in righteousness gevloekt wordt gegaan en niet zal, Dat naar mij iedere knie buigen zal, iedere tong vloeken zal terugkeren", Isaiah 45:22-23, "Zelfs heeft ieder een dat geroepen wordt, voor ik hem voor mijn glorie, ik hem gecreŽerd heb gevormd; stem voor, die ik hem gemaakt heeft," Isaiah 43:1, "Aankondigen van het einde van het begin en van oude tijden hetDingen dat niet nog, gezegde gedaan zijn, Mijn raad staan zal en ik zal alle mijn genoegen doen", Isaiah 46:10, ", Maar dit beroofden een mensen is en bedervenene;, die zij zijn alle van, die hen in gaten strikten en zij zijn in de gevangenis huizen verborgen: zij zijn voor een prooi, en geen delivereth; voor een buit, en geen T saith, Isaiah 42:22 Herstelle, "prooi Zal van het machtig, of de wettige gevangene is genomenBezorgde? Maar dus zullen saith de Heer, Zelfs de gevangenen van het machtig weg genomen worden en de prooi van het verschrikkelijk zal bezorgd worden: voor ik zal met hem wedijveren dat contendeth met thee, en ik zal thy kinderen redden", Isaiah 49:24-25."In dat tijd het geschenk zal naar de Heer van Gastheren schilde verstrooide van een mensen is gebracht en en van een mensen, die verschrikkelijk zijn van hun beginnen tot nu toe zijn getreden; een natie meted uit en onder voet wiens land de rivieren bedorven hebben, aan de plaats van de naam van de Heer van Gastheren, de berg's Zion", Isaiah 18:7."Forasmuch als de kinderen partakers van flesh en bloed zijn, nam hij ook deel van het zelfde; dat door overlijden hij hem misschien vernietigen zal dat de macht van overlijden had, dat de duivel is; en hen bezorgde die door angst voor overlijden alle hun levenslang onderwerp aan slavernij", Luke 15:25-32; Hebreeuws2:14-15.

Nu is de plaats van de naam van de Heer van Gastheren waar deze geschenk gemaakt worden zal wegens Zijn Geweldige Naam Genade opgeheven. God heeft geen respect van personen, maar u doet! God niet veracht Zijn gevangenen grens in zonde door Satan, maar u doet! Er is een breuk tussen man en God wanneer het te gedachten en wegen van genade komt. "Is god geen man dat Hij zou moeten liegen; noch de zoon van man dat Hij repent zal! hath Hij zegde en zal Hij het niet doet? of hath Hij gesprekenene en zal Hij het goede niet maakt?" Nummers 23:19.

Deze vorige dingen waren voor onzichtbare Egyptenaren die ons lichamen bezit. Nu moet het enig probleem voor de Heilige Ghost u overtuigen dat deze bijbels niet is gebroken te kunnen en de Woorden dat hij de profeten gaf uitdrukken gerechtvaardigd oordeel van God en in het einde moeten volbracht worden. U van righteousness van God aangaande om het bezittenen te overtuigen, dat door Satan vastgehouden wordt, verschijnt om een probleem voor de Heilige Ghost te poseren omdat man HIZ MERCI begrijpen moet.

H -ik- Z

H -Habakkuk 1:4,7-12. Verkeerd oordeel is doorgegaan omdat kwade geesten de kinderen van God omringen. Aangezien WIJ als de "levendige stenen" DE VERWOESTE MUREN en LICHAAMSBOUW van de stad van JERUSALEM ZIJN, hebben demonen de breedte van de helemaal aarde compassed om de stad, Openbaring 20:9 te nemen. Daarom regeert Jesus de koninkrijk God getuigde welk, dat Hij van opgeheffenene aan deze aarde is, stuurde zoals een mosterd zaad. Het probleem is die vogels of kwade geesten van Babylon altijd observeert ons ledematen, Matthew 13:31-32 volhoudt; Openbaring 18:2. Deze beelden van Satan dan reden moeilijkheid en een last op ons zielen wordt, Isaiah 46:1-2, 51:17-23. Omdat u honger en dorst op de berg van verleiding, eet u aan een tafel in de aanwezigheid van Satan, je vijand, Psalm 23:5. Aangezien man de bijbels niet weet, maar zoekt om hen te leren, onderrichten beelden van Satan hen verkeerde dingen over oordeel, Habakkuk 1:4. Demonen zijn aan fout, Habakkuk 1:7-12 omdat zij leopards en adelaars, Daniel 7:4 zijn; Openbaring 13:1-2. Dan pochen zij ongeveer hoe machtig zij tegen mensheid, Habakkuk 1:11 zijn; Openbaring 13:4. God vertelde Habakkuk om over het "raadsel van iniquity te schrijven", (II Thessalonians 2:7-8; Openbaring 17:5-6) omdat het geen leugen is, maar in het einde zal, Habakkuk 2:2-3 geopenbaard worden. Dus heeft Satan leugens over het oordeel onderricht

Ik -Isaiah 53:8. Christus stelde de helemaal wereld van mensheid in iedere generatie, die lichamelijke is volgens de talenten de Heilige Ghost aan Paul, II KorinthiŽrs 5:14 gaf voor. Wij zijn de parabolic leden van zijn lichaam's, ik KorinthiŽrs 12:12,27, welk dagelijks in Sodom en in Egypte, Psalm 44:22 crucified is; Openbaring 11:8. Echter als Christus door HIZ BLOED van oordeel genomen werd, heeft zelfs zo God Zijn lichaam van mensheid van het eeuwig oordeel genomen. Wij zullen deze heel spoedig in geweldigger detail uitleggen.

Z- Zephaniah 3:11,14-15. Deze zegenen is van bevrijde van het decreet van eeuwige vernietiging door de Heilige Ghost als een talent aan Zephaniah werd gegeven. De Rechter van het heelal heeft HIZ vonnis aan de rechtbank verkondigd: (11) Hij zal uit de schande van ons zonden, inclusief duivels die aan ons trots in haughtiness, Zephaniah 3:11 werpen maakt. (14) God heeft Zijn dochters en zonen bevolen zich te verheugen en wegens deze werk Hij heeft verricht, Zephaniah 3:14 te schreeuwen. (15) Zijn werk moet het lichaam van Christus welk mensheid van eeuwig oordeel verwijderen is, uit duivels van ons lichamelijke tempels van de Heilige Ghost te werpen, de gevangenen te opgeheffenene waar wij te brengen niet langer zullen kwaad zien omdat duivels weg in het einde verbrand worden zullen. Deze vers is je aansluiting met Isaiah 53:8. Het is een heel belangrijke schakel. Herinneer alstublieft aan zich het met BOETEDOENING van GOD, Leviticus 16:15-22.

M-e-r-c-i

M- Micah 7:11,18-20. De profeet Micah prophesied door de Heilige Ghost dat het decreet van oordeel aan damnation door de feet van de draak aan de tijd verwijderd worden zou wanneer God de muren van Jerusalem met de "levendige stenen" bouwt dat, Micah 7:11 verwoest werden. Deze profeet was in de vreugde van de Heer binnengegaan omdat God de zonden van zijn gevangengenemenene zonen en dochters sindsdien God vreugde in genade, Micah 3:18 overzien en had vergeven had. De Apostle Klemt, ook een man van de Heilige Ghost, dat schreef "genade rejoices tegen oordeel", Jam 2:13. Enig zijn degenen die in de vreugde van de Vader het bevel in Zephaniah 3:14-15 binnengegaan zal bijhouden en zich zal verheugen omdat God zondigende gevangenen van eeuwig oordeel, Malachi 3:6 gespaard heeft. Satan zal zijn ministers maken, die gek zijn over dit! Ons Rechter en Hoge Priester zullen ons zonden in de diepten van de zee's, Micah 7:19 werpen. De Heer heeft gekozen om de zonden van mensheid op het scapegoat Babylon hoofd, Zechariah 5:5-11 te zetten. Zij is de stoney hearted een worp beneden aan de zee, Openbaring 8:21,24, 17:1. Dus heeft Christus gekozen om duivels in plaats van zijn eigen brethren te vervloeken. "Door tonen van genade en onderrichtende waarheid, engelen reinigen man van kwade geesten", Gezegdes 16:6; Zechariah 1:16,20, 4:6. Wees niet bedriegenene door demonen in beoordeling door verschijning. Denk aan boetedoening eerst, dan denkt aan juist gedeeld oordeel!

E -Ezekiel 20:32-38, 37:11-14. In onderwerpd ons iniquities als de Geest Micah in Micah 7:19 vertelde, zal God Zijn nakomelingen in de band van de overeenkomst dwingen. Maar voor binnenkomt meest van de kinderen de macht deze leven niet, maar het zal gezicht zijn om met de Vader in Opgeheffenene aan te durven als kwistige zonen. Zij waren dood, maar levend zijn en verliezenene stierven, maar God vond hen, Luke 15:24. God buigzaamheid man, die de overwinning in overlijden welk door leven op geslikt wordt en daarom, zij ontmoeten God aan dat tijd, Ecclesiastes 12:7; II KorinthiŽrs 5:4. Dus lnemen alle van de resurrection van leven dee.

R -Openbaring 17:8. Aangezien ons Vader als Hoge Priester de zonden van alle mensen genomen heeft en hen op de scapegoat, Babylon, zet voor ons, degenen die zien het "Beest" zal verwonderen zich te boeten over wiens naam in het boek van leven niet geschreven is. Geen zonden kunnen op man geplaatst worden wanneer de Vader hen op Jesus zet, die hen alle op Babylon forever zet, Isaiah 58:5-6,10. Nu kunnen geen minister of duivel een opname tegen ons schrijven en het kunnen in opgeheffenene, Isaiah 43:25-28, 44:21-22; Romeinen 6:31,33,38,39 plaatsen. Maar indien wij aan duivels zelfs nu gehoorzamen, zullen zij over overlijden te het klei lichaam enig, Ecclesiastes 4:2-3, 12:7 brengen; Habakkuk 1:12; II KorinthiŽrs 5:1,8; Jam 1:15, 2:26.

C -Hosea 11:7-9, 13:4,9,12-14; II KorinthiŽrs 5:18-19. Opgeheffenene registreert zonden tegen mensheid niet. God zal ons eeuwig niet vernietigen omdat Zijn liefde niet is zoals de defecte liefde van man zelfs al wij zondigen. God heeft ook vastgesteld ons achteloos te redden. Hij heeft ons zonden door zetten alle van hen op Jesus verborgen. Aangezien man is onverstandig en verder makende overeenkomsten met hel gaan, hopen wij op leed in deze leven op. Maar God wens losgeld ieder kind van het graf en overlijden vernietigt.

Ik -Isaiah 25:68, 26:19. In opgeheffenene God heeft een huwelijk feestmaal met de goede wijn, John 2:3-4,7-10 voor alle man klaargemaakt. Drinkende Jesus vernietigt' goed bloed de sluier van onwetendheid op door duivels in deze leven, II KorinthiŽrs 3:14-16, tegen alle naties vasthield. God zal aan man overwinning in overlijden geven en de gezichten van alle man zullen tranen weg hebben wisten. Dit is het gesprekenen woord van mijn Vader.

"KOM NAAR MIJ EN RUST", Isaiah 51:4

Het genadig is alleen die zich tegen oordeel verheugt in de vreugde van de Vader binnengegaan, "Genade rejoices tegen oordeel" voor veroordeling van man voor eeuwige damnation. Oprecht heeft de Vader ons van oordeel genomen als de voorspelling van Christus onderricht heeft. Maar duivels hebben man in onwetendheid verblind en hen veroorzaakten om in de hoop van duivels, de vernietiging's van mensheid, II Esdras 15:46,50-55 te verrukken; Wijsheid 1:14-16, 2:23-24. Enig heeft de Vader macht om het vervloekt in eeuwige uitroeiing te verbranden en Hij heeft Babylon als Zijn scapegoat door Jesus Christus Zijn Priester geselecteerd. Volgelingen die de Vader door Zijn Geweldige Naam Genade niet weten, heeft de oudere zonen Satan veroorzaakt zijn om boze, Luke 9:51-56 te zijn. Zij kunnen niet drank het bloed van Christus noch het fatted kalf wegens overtreding tegen Zijn genade aan kwistige zondaren eten.

Indien u oordeel tegen mensheid verheugt zich over man voor eeuwige damnation achtige Babylon doe te veroordelen, weet u de Vader van Genade niet; u hebt verkeerd kennis van oordeel en falen gedeeld te zien dat de vijand u defect oordeel onderricht. De Hoge wegen van ons Vader zijn niet je vergissende zich wegen en Zijn geweldige gedachten zijn niet je vervuilde gedachten op oordeel, Isaiah 55:8-9. Hoge gedachte van god en weg zijn Christus die het op in het verhaal van de kwistiges zoon's, Luke 15:15-24 optelde. God is niet zoals u in vervuilde overeenkomst. Wanneer zult u gedachten van God in plaats van de gedachten van het beest op deze onderwerp aannemen? Matthew 7:15; II KorinthiŽrs 11:13-15; Openbaring 13:7,11. Telkens als u denkt aan oordeel, aan u herinnert de Boetedoening, die door God en door Christus gedaan wordt en dan zal Satan bijbels niet kunnen gebruiken en u in oordeel door verschijning zal kunnen bedriegen.